Спецможливості
Статті

Стан, прогноз розвитку та урожайності зернової кукурудзи

05.06.2008
528
Стан, прогноз розвитку та урожайності зернової кукурудзи фото, ілюстрація
Стан, прогноз розвитку та урожайності зернової кукурудзи

Стан посівів
У зв’язку зі збільшенням обсягів пересіву загиблої озимини, посівна площа зернової кукурудзи цього року у всіх категоріях господарств зросла, проти минулорічної, на 57% і становить майже 2,3 млн га. Попри жорстку посуху, що відмічалася майже в усіх регіонах України в першій половині весняно-літнього періоду, стан посівів цієї культури здебільшого можна вважати добрим та задовільним. Поліпшенню стану посівів сприяли опади в багатьох районах протягом першої і другої декад липня та зниження середньодобових температур до оптимального рівня. За даними вибіркового обстеження, у порівняно гіршому стані перебувають пізні посіви кукурудзи на 23% площ. На початок посухи рослини у цих посівах не встигли утворити достатньо розвинутої кореневої системи і тому негативніше реагували на брак вологи та інтенсивне пересихання грунту. На частині пізніх посівів через швидке пересихання грунту сходи кукурудзи були зрідженими, слабо вкоренилися і тому тривалий час перебували в пригніченому стані.
У зв’язку з розміщенням частини посівів по веснооранці, пізніми строками сівби, недостачею добрив і гербіцидів та негативним впливом спекотної посушливої погоди, стан посівів кукурудзи цього року характеризується високою строкатістю.
У більшості районів поява на посівах волотей і качанів та їхнє цвітіння в оптимальні та допустимі строки переважно відмічалося наприкінці першої та другої декад липня з незначним випередженням середньобагаторічних строків. Висота рослин у фазі появи волотей на кращих посівах наприкінці другої декади липня сягала 180–220 см.
У липні індекси сприятливості агрометеорологічних умов, від яких найбільше залежить рівень врожаю кукурудзи, навіть у посушливих областях Степу в основному були вищі за норму, що дає надії на отримання вищого за середньобагаторічний врожаю.
Рівень тепловологозабезпечення посівів кукурудзи в більшості районів був переважно сприятливим та задовільним, тому запилення рослин відбувалося за порівняно сприятливих умов.
Прогноз розвитку
Агрометеорологічні умови для росту і розвитку посівів зернової кукурудзи в останні місяці її вегетації у більшості районів очікуються задовільними та добрими, що сприятиме поліпшенню її стану після спекотної посушливої погоди.
Показники прогнозу теплозабезпечення дають підстави сподіватися, що на площах, засіяних в оптимальні та допустимі строки, зернова кукурудза цього року достигне своєчасно. Повне її достигання очікується у такі строки: в областях Степу — 8–12 вересня, Лісостепу — 13–17, Полісся — 20–24 вересня. У зонах Степу та Лісостепу строки достигання кукурудзи переважно настануть раніше від середньобагаторічних на 3–6, а в зоні Полісся та Західного Лісостепу — на 5–7 днів.
Середня врожайність зерна кукурудзи цього року може становити: по зоні Степу — 25–27 ц/га, Лісостепу — 36–38 і Полісся — 40–42 ц/га за середнього по Україні 33–35 ц/га. Найвищі врожаї зерна кукурудзи очікують: по зоні Степу — у Дніпропетровській, Кіровоградській і Донецькій областях, Лісостепу — у Вінницькій, Хмельницькій, Київській, Черкаській та Чернівецькій областях, а найвищі валові збори його мають бути в Дніпропетровській, Одеській та Черкаській областях.
Оскільки частина найбільш пізніх посівів кукурудзи цього року може не достигнути до осінніх заморозків, площа її збирання буде меншою від посівної і становитиме близько 1,8 млн га. З неї передбачається одержати валовий збір зерна 5,9–6,3 млн т.
Рекомендації
Перед збиранням треба провести детальне обстеження та інвентаризацію посівів у розрізі полів і господарств, щоб виявити посіви кукурудзи, які не достигнуть на зерно або дадуть дуже низькі врожаї. За можливості такі посіви доцільно замінити на кращі з призначених для збирання на силос. Передбачається значне розширення посівів озимої пшениці під урожай 2004 року по попереднику кукурудзі на силос, тому її збирання слід провести в більш ранні й стислі строки.
Через наближення строків достигання та збирання кукурудзи, за значного збільшення посівної площі, цьогоу року доцільно більше уваги приділити підготовці кукурудзозбиральної техніки. Аби не допустити втрат врожаю, треба організувати надійну охорону посівів, починаючи з фази молочної стиглості, а збирання провести в оптимально стислі строки. Комбайнове збирання кукурудзи в качанах доцільно починати за зниження вологості зерна до 35–40%, а за вологості нижче від 30% забезпечити збирання з одночасним обмолотом зерна. Для збирання, крім спеціальних кукурудзозбиральних комбайнів, використовують також звичайні зернові комбайни з відповідними приставками.
За даними наукових установ, у разі запізнення зі збиранням зернової кукурудзи втрати врожаю значно зростають. У разі затримки зі збиранням після достигання кукурудзи, на 20 днів втрати зерна становлять 10%, на 30 днів, — відповідно, 17 і на 35–40 днів — 23–30%.
За даними наукових досліджень, спосіб довготривалого підсушування зернової кукурудзи “на пні”, який нерідко практикують, є необгрунтованим, адже, починаючи з жовтня, відносна вологість повітря значно зростає, а температура його знижується. За такої погоди вологість качанів в обгортках і зерна, за даними Синельниківської дослідної станції Інституту зернового господарства, майже не знижується, а після дощів, навпаки, зростає. При цьому зерно пліснявіє, а врожай його зменшується внаслідок поїдання гризунами, птахами та розкрадання. Зростає також кількість обвислих качанів та виляглих стебел, що збільшує втрати врожаю при збиранні. Поряд із цим качани без обгорток, розстелені на твердому покритті, за два тижні знижують вологість на 10–15%.
Найбільш сприятливі умови для зберігання кукурудзи створюють після сушіння її в спеціалізованих сушарках, однак це вимагає великих додаткових витрат. Через високу вартість енергоносіїв для сушіння кукурудзи при сонячній погоді її качани доцільно досушувати на майданчиках з твердим покриттям, розкладаючи їх шаром до 15 см і періодично перелопачуючи.
До маловитратних способів зберігання вологого зерна та здрібнених качанів належить також їх консервування в бетонних траншеях для годівлі сільськогосподарських тварин. Консервоване зерно має таку ж високу кормову цінність, як і висушене. Досвід показує, що на значну увагу заслуговує також відомий спосіб досушування та зберігання качанів кукурудзи в кошах і сапетках, спорудження яких не вимагає значних витрат. Цей спосіб зберігання позитивно зарекомендував себе в минулі роки і вважається найбільш економічним.
Л. Анішин,
ст. наук. співробітник НЦ “Агроресурси” Інституту гідротехніки і меліорації, заслужений працівник с.-г.

Інтерв'ю
Директор фірми "Скок Агро" Сергій Скок
Керівник стартапу, у якого вже з’явилося двоє конкурентів, - про важливість моніторингу ущільнення грунту, еволюцію методів вимірювання ущільнення і боротьбу з останнім.    - Ваш стартап «Скок Агро» зосередився на вдосконаленні методів... Подробнее
Гу­с­та­во Джан­кей­ра, пре­зи­дент Бра­зильсь­ко­го сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го то­ва­ри­ст­ва
Один із факторів успіху аг­росек­то­ру Бразилії — агра­ні роз­пи­ски. Детальніше про їх впровадження роз­повідає пре­зи­дент Бра­зильсь­ко­го сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го то­ва­ри­ст­ва Гу­с­та­во

1
0