Спецможливості
Статті

Сортові ресурси соризу та строки поновлення насіння

05.06.2008
813
Сортові ресурси соризу та строки поновлення насіння фото, ілюстрація
Сортові ресурси соризу та строки поновлення насіння

Успіх вирощування, переробки та споживання зерна соризу значною мірою залежить від глибини інформованості про сортові ресурси цієї культури та вмілого їх використання. Унікальна природа соризу дала змогу створити сорти з широкими межами харчо-смакових та технологічних властивостей зерна, що зумовлює розподіл їх за призначенням. Крім того, кожному сортові притаманні індивідуальні особливості архітектоніки та агротехніки, що вносить свої корективи у вирощування. Тому сьогодні, під час останніх корегувань планів посівів ярових культур як сільгоспвиробникам, так і переробникам, важливо вирішити — на яких саме сортах соризу зупинити свій вибір. Ми наводимо перелік сортів соризу, їхні основні показники (таблиця) та коментар.
Одеський-302 — національний стандарт України. Цей сорт пройшов широку виробничу перевірку в різних зонах і на сьогодні є найтехнологічнішим щодо вирощування. Важливою перевагою його є холодостійкість під час проростання насіння, у період повернення весняних холодів. Тому він має найширшу зону вирощування, що включає Полтавську, Кіровоградську, Донецьку та інші області середньої смуги України. Так само як і інші сорти, Одеський-302 стійкий до посухи, ураження сажкою та підлягає будь-якому способу збирання. Крупа має ніжно-жовтий колір, добре розварюється, каша та інші страви з цієї крупи — добрі на смак. Розглянутий сорт має кулінарне призначення.
Сюрприз — з агрономічного погляду, теж дуже надійний сорт. До його переваг можна зарахувати високу стійкість до вилягання. Зерно Сюрпризу дуже тверде і зберігає цю властивість навіть після довгого варіння, тому його не рекомендують використовувати на кулінарні цілі. Водночас на сьогодні це найтехнологічніший сорт для виробництва харчових концентратів методом екструзії, що зумовлює його цінність і застосування.
Одеський-333 — відрізняється найкращою стабільністю щодо врожайності і має універсальне призначення. За своїми технологічними та харчосмаковими показниками посідає проміжне місце між Одеським-302 та Сюрпризом, дає крупу жовтого кольору, яка порівняно швидко вариться, підлягає екструзії та може використовуватися для виробництва солодких пластівців, кріпсів тощо.
Анадол — останній з районованих сортів. Від перерахованих значно відрізняється габітусом рослин, формою китиць та низкою інших ознак. Оскільки цьому сортові притаманний підвищений об’єм листя, зерно рекомендується збирати роздільним способом. Крупа Анадолу має білий колір з ледь помітним жовтим відтінком, швидко вариться. За смаковими якостями така крупа дуже близька до рису, може з успіхом замінювати його у відповідних стравах. Крім того, крохмаль зерна Анадолу має оригінальну структуру, на зразок крохмалю воскоподібної кукурудзи, і відповідні до цього якості. Цей сорт становить інтерес і як сировина для виробництва модифікованих крохмалів з певними фіксованими властивостями. Щоб забезпечити необхідну якість крохмалю зерна, Анадол слід висівати у південних зонах, тобто на півдні Одеської, Миколаївської, Херсонської областей та в Криму. Хорошим місцем для його вирощування можуть бути, зокрема, закинуті рисові чеки.
Подарунок та Ізумруд — перспективні сорти, які проходять виробничу і державну перевірку. Подарунок — універсальний сорт, а Ізумруд призначений для виробництва харчових концентратів.
Проходить стадію розмноження і нова серія сортів з оригінальними властивостями під робочою назвою “Янтарні”. Серед них будуть ультраранні форми, так звані “урани”, що визрівають в оптимальних умовах за 80—85 днів.
Слід відзначити, що як сировина для крохмале-патокової, спиртової промисловості та на фураж придатні всі сорти соризу, але перевагу тут слід віддавати сортам Одеський-302 та Одеський-333. Вони мають високий вміст крохмалю, добрі кормові властивості і є простішими у вирощуванні. До того ж, економічно недоцільно використовувати інші сорти, що мають яскраво виражені спеціальні властивості, не за призначенням.
З наведеного вище видно, що вибір сортів на сьогодні є і надалі він збільшуватиметься, тож слідкуйте за новинками.
Для обгрунтування строків поновлення насіння соризу слід передусім мати чітке уявлення щодо природи цієї культури і дати відповідь на запитання, це сорт чи гібрид?”.
Відомо, що у світовій практиці, вирощуючи культури з перехресним запилюванням, використовують гібридне насіння першого покоління, яке забезпечує гетерозис за продуктивністю. При цьому найбільшу прибавку врожаю дають прості гібриди, які краще “підігнані” до грунтово-кліматичних умов. Це зумовлює необхідність створення різних гібридів, що відповідали б різним зонам вирощування. Натомість в умовах, що змінюються, краще поводять себе багатолінійні сорти, але ефект гетерозису для них не характерний.
Сориз на 10—15% — перехресник, для нього не складно створити стерильні лінії, а на їх основі — гетерозисні гібриди. Однак вони будуть занадто вимогливими до умов вирощування. Тому ми ставили завдання створити такі гібридні сорти, які за врожайністю не тільки дорівнювали б гібридам, але були б більш стійкими до несприятливих умов середовища. Це завдання ми вирішили, об’єднавши в одну гібридну популяцію фенотипово схожі, але генетично різні сомозапилені й стерильні лінії у відповідному співвідношенні. Отже, якщо термін “синтетичні сорти” складний для розуміння, то зазначені вище форми можна ще назвати “складними гібридами”. За своєю природою це гібридні рослини, материнськими формами яких є ЦЧС-лінії, а батьківськими — закріплювачі стерильності та відновники фертильності (на кінцевому етапі), що підібрані за генотипами та фенотипами. На відміну від звичайних ділянок гібридизації, зазначені форми висівають не через рядок, а за спеціальними схемами. У сучасних сортах використовується також властивість самонесумісності, де кожна рослина є материнською формою для одних гібридних сполучень і одночасно батьківською — для інших. Потреба в сортах з різними фіксованими властивостями зерна зумовила застосування різних (крім зазначеного вище) “поліпшувачів” для створення того чи того сорту, а також необхідність подальшого контролю за рівнем їх присутності в генетичній конституції.
Підтримка властивостей та первинне насінництво сортів, з огляду на складність такої роботи, проводиться особисто їх автором, і тільки елітне насіння, вирощене в спеціалізованих підприємствах на авторському матеріалі, відповідає необхідним вимогам щодо подальшого його використання як насіння. Отже, для отримання товарного зерна, що за своїми властивостями відповідало б усім ознакам відповідного сорту, а також для використання ефекту гетерозису товарні посіви слід виконувати елітою, тобто першим поколінням. Лише для подальшого використання зерна на потреби крохмале-патокової, спиртової промисловості та на фураж допускається висівати першу репродукцію, тобто поновлювати насіння через рік.
При проведенні селекційної роботи нам доводилося деякі нові матеріали й сорти передавати в окремі господарства для виробничої перевірки. Хочемо застерегти, що багаторазове пересівання їх, так само як районованих сортів, а тим більше відбір “кращих” рослин недопустимі. Зазначене призводить до порушення генетичної конституції сорту, і сориз перестає бути соризом. Результатом використання такого “насіння”, як засвідчує практика, є отримання “суміші” різних нетипових рослин з низькою урожайністю зерна різного виду, що унеможливлює його використання на харчові цілі. Що ж до нерайонованих форм, то тільки автор може визначити їхнє походження, ступінь “молодості” й дати рекомендації щодо подальшого використання.
Додаткові консультації з питань, порушених у статті, можна отримати безпосередньо у автора культури за телефоном (0482) 39-55-14.

Г. Дремлюк,
головний науковий співробітник
СГІ УААН, д-р с.-г. наук,
О. Верещинський,
голова правління ЗАТ “Украгропрод”, канд. техн. наук

Інтерв'ю
Попри бурхливий розвиток аграрного сектору в економіці України рівень проникнення агрострахування у сільське господарство коливається на позначці 2-3%. Натомість світовий досвід підказує, що становлення потужної аграрної держави неможливе... Подробнее
В лютому, саме під час роботи виставки «АгроВесна 2020», в Україну на запрошення проекту Києво-Могилянської бізнес-школи Ukrainian Food Valley приїздив колишній фермер сенатор парламенту Нідерландів, де він очолює Комітет з питань... Подробнее

1
0