Спецможливості
Статті

Сор­тові ре­сур­си цу­к­ро­вих бу­ряків в Ук­раїні

08.05.2014
1620
Сор­тові ре­сур­си цу­к­ро­вих бу­ряків в Ук­раїні фото, ілюстрація

Світова площа посівів фабричних цукрових буряків стабільно становить близько 9 млн га, що дає змогу отримувати із буряків 40% загального виробництва цукру в світі. Понад 80% посівів цієї культури зосереджено в Європі (Україна, Росія, Німеччина, Франція, Італія, Велика Британія, країни Східної Європи).

Світова площа посівів фабричних цукрових буряків стабільно становить близько 9 млн га, що дає змогу отримувати із буряків 40% загального виробництва цукру в світі. Понад 80% посівів цієї культури зосереджено в Європі (Україна, Росія, Німеччина, Франція, Італія, Велика Британія, країни Східної Європи).

С. Лахтіоно­ва,
Н. Сип­ли­ва,
О. Грин­чи­шин,
Ук­раїнський інсти­тут ек­с­пер­ти­зи сортів рос­лин

За межами Європи значними виробниками цієї продукції є США, Китай, Туреччина, Японія, Марокко і Чилі. За даними Державної служби статистики України, посівні площі буряків цукрових 2012 р. становили 458 тис. га, а 2013-го — 280 тис. га. У Дер­жав­ний реєстр сортів рос­лин, при­дат­них для по­ши­рен­ня в Ук­раїні, ста­ном на 15.04 2014 вне­се­но 150 сортів цу­к­ро­вих бу­ряків. Більшість із них — це сор­ти іно­зем­ної се­лекції (80%).
За ре­зуль­та­та­ми по­льо­вих дослі­джень, до Дер­жав­но­го реєстру сортів на 2013–2014 рр. ре­ко­мен­до­ва­но до­лу­чи­ти 22 нові сор­ти цу­к­ро­вих бу­ряків. Уп­ро­довж кваліфікаційної ек­с­пер­ти­зи во­ни ма­ли най­кращі по­каз­ни­ки вро­жай­ності, якості та стійкості до фак­торів на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­ви­ща. Се­ред них най­цін­ніши­ми що­до гос­по­дарсь­ко­го зна­чен­ня виз­на­но ниж­че по­дані сор­ти.
   Брітні
За­яв­ник: «Бе­тасід, Інк.»
Ре­ко­мен­до­ва­на зо­на ви­ро­щу­ван­ня — Степ, Лісо­степ, Полісся.
Гібрид уро­жай­но-цу­к­ри­с­то­го ти­пу. За ро­ки ек­с­пер­ти­зи (2011–2013) се­ред­ня вро­жайність ко­ре­неп­лодів у зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 48,3 т/га, Лісо­сте­пу — 50,1, Полісся — 47,3 т/га. Цу­к­ристість: Степ — 17,2%, Лісо­степ — 17,0, Поліс­ся — 18,7%. Збір цу­к­ру із гек­та­ра у зо­нах: Степ — 8,3 т/га, Лісо­степ — 8,4, Полісся — 8,9 т/га. Втра­ти цу­к­ру в ме­лясі — 2,2–2,3%.
Гібрид стійкий до цвітуш­ності та сла­бо ура­жується ко­ре­неїдом. Стійкість до цер­ко­с­по­ро­зу: Степ — 5,8 ба­ла, Лісо­степ — 5,9, Полісся — 5,0 балів. При­датність до ме­ханізо­ва­но­го зби­ран­ня: Степ — 8,6 ба­ла, Лісо­степ — 8,8, Полісся — 6,1 ба­ла.

   Басіліус
За­яв­ник: «Штру­бе ГмбХ енд Ко. КГ»
Ре­ко­мен­до­ва­на зо­на ви­ро­щу­ван­ня — Степ, Лісо­степ.
Гібрид уро­жай­но-цу­к­ри­с­то­го ти­пу. За ро­ки ек­с­пер­ти­зи (2011–2013) се­ред­ня вро­­­­­жайність ко­ре­неп­лодів у зо­нах: Степ — 5,1, Лісо­степ — 4,9 т/га. Цу­к­рис­тість у зо­нах: Степ — 17,7, Лісо­степ — 17,3%. Збір цу­к­ру з гек­та­ра: Степ — 9,0, Лісо­степ — 8,4 т/га. Втра­ти цу­к­ру в ме­лясі — 1,9%.
Гібрид стійкий до цвітуш­ності. Ура­же­ність ко­ре­неїдом: Степ — 1,0 бал, Лісо­степ — 3,7 ба­ла. Стійкість до цер­ко­с­по­ро­зу: Степ — 5,4, Лісо­степ — 5,9 ба­ла. При­датність до ме­ханізо­ва­но­го зби­ран­ня: Степ — 8,4, Лісо­степ — 8,6 ба­ла.

   Яро­слав
За­яв­ник: «Штру­бе ГмбХ енд Ко. КГ»
Ре­ко­мен­до­ва­на зо­на ви­ро­щу­ван­ня — Степ, Лісо­степ.
Гібрид уро­жай­но-цу­к­ри­с­то­го ти­пу. За ро­ки ек­с­пер­ти­зи (2011–2013) се­ред­ня вро­жайність ко­ре­неп­лодів у зо­нах: Степ — 5,0, Лісо­степ — 4,8 т/га. Цу­к­ристість у зо­нах: Степ — 18,0, Лісо­­степ — 17,7%. Збір цу­к­ру з гек­та­ра: Степ — 9,1, Лісо­степ — 8,4 т/га. Втра­ти цу­к­ру в ме­лясі — 2,1%.
Гібрид стійкий до цвітуш­ності. Ура­женість ко­ре­неїдом: Степ — 1,0 бал, Лі­со­степ — 3,7 ба­ла. Стійкість до цер­ко­с­по­ро­зу: Степ — 5,0, Лісо­степ — 6,3 ба­ла. При­датність до ме­ханізо­ва­но­го зби­ран­ня: Степ — 8,4, Лісо­степ — 8,3 ба­ла.

   Кандімакс
За­яв­ник: «САC Флорімон Де­п­ре Вев є Фіс»
Ре­ко­мен­до­ва­на зо­на ви­ро­щу­ван­ня — Лісо­степ.
Гібрид уро­жай­но-цу­к­ри­с­то­го ти­пу. За ро­ки ек­с­пер­ти­зи (2011–2013) у зоні Лісо­сте­пу се­ред­ня вро­жайність ко­ре­не­п­лодів — 5,1 т/га.
Цу­к­ристість — 17,7%. Збір цу­к­ру з гек­та­ра — 8,7 т/га. Втра­ти цу­к­ру в ме­лясі — 2,0%.
Гібрид стійкий до цвітуш­ності. Ура­женість ко­ре­неїдом — 3,8 ба­ла.
Стійкість до цер­ко­с­по­ро­зу — 7,1 ба­ла. При­датність до ме­ханізо­ва­но­го зби­ран­ня — 8,5 балів.

   Вапіті
За­яв­ник: «Сес Ван­дер­ха­ве Н.Б./С.А.»
Ре­ко­мен­до­ва­на зо­на ви­ро­щу­ван­ня — Лісо­степ.
Гібрид уро­жай­но-цу­к­ри­с­то­го ти­пу. За ро­ки ек­с­пер­ти­зи (2011–2013) у зоні Лісо­сте­пу се­ред­ня вро­жайність ко­ре­неп­лодів — 5,2 т/га. Цу­к­ристість — 17,5%. Збір цу­к­ру з гек­та­ра — 9,1 т/га. Втра­ти цу­к­ру в ме­лясі — 2,0%.
Гібрид стійкий до цвітуш­ності. Ура­женість ко­ре­неїдом — 3,7 ба­ла.
Стійкість до цер­ко­с­по­ро­зу — 7,3 ба­ла. При­датність до ме­ханізо­ва­но­го зби­ран­ня — 8,3 ба­ла.

   Жи­раф
За­яв­ник: «Сес Ван­дер­ха­ве Н.Б./С.А.»
Ре­ко­мен­до­ва­на зо­на ви­ро­щу­ван­ня — Лісо­степ.
Гібрид уро­жай­но-цу­к­ри­с­то­го ти­пу. За ро­ки ек­с­пер­ти­зи (2011–2013) у зоні Лісо­сте­пу се­ред­ня вро­жайність ко­ре­неп­лодів — 5,1 т/га.
Цу­к­ристість — 17,6%. Збір цу­к­ру з гек­та­ра — 9,0 т/га. Втра­ти цу­к­ру в ме­лясі — 2,0%.Гібрид стійкий до цвітуш­ності. Ура­женість ко­ре­неїдом — 3,7 ба­ла. Стійкість до цер­ко­с­по­ро­зу — 7,3 ба­ла. При­датність до ме­ханізо­ва­но­го зби­ран­ня — 8,8 ба­ла.

   Скорпіон
За­яв­ник: «Сес Ван­дер­ха­ве Н.Б./С.А.»
Ре­ко­мен­до­ва­на зо­на ви­ро­щу­ван­ня — Степ, Лісо­степ.
Гібрид уро­жай­но-цу­к­ри­с­то­го ти­пу. За ро­ки ек­с­пер­ти­зи (2011–2013) се­ред­ня вро­жайність ко­ре­неп­лодів у зо­нах: Степ — 5,1, Лісо­степ — 5,3 т/га. Цу­к­ристість у зо­нах: Степ — 17,5 Лісо­степ — 17,4%. Збір цу­к­ру з гек­та­ра: Степ — 8,9, Лісо­­степ — 9,2 т/га. Втра­ти цу­к­ру в ме­лясі у зо­нах: Степ — 2,1, Лісо­степ — 2,0%.
Гібрид стійкий до цвітуш­ності. Ура­женість ко­ре­неїдом: Степ — 1,0 бал, Лісо­степ — 3,7 ба­ла. Стійкість до цер­ко­с­по­ро­зу: Степ — 6,2, Лісо­степ — 6,8 ба­ла. При­датність до ме­ханізо­ва­но­го зби­ран­ня: Степ — 9,0, Лісо­степ — 8,6 ба­ла.

   Пре­да­тор
За­яв­ник: «Сес Ван­дер­ха­ве Н.Б./С.А.»
Ре­ко­мен­до­ва­на зо­на ви­ро­щу­ван­ня — Лісо­степ.
Гібрид уро­жай­но-цу­к­ри­с­то­го ти­пу. За ро­ки ек­с­пер­ти­зи (2011–2013) у зоні Лісо­сте­пу се­ред­ня вро­жайність ко­ре­неп­лодів — 5,2 т/га.
Цу­к­ристість — 17,4%. Збір цу­к­ру з гек­та­ра — 9,0 т/га. Втра­ти цу­к­ру в ме­лясі — 2,0%.
Гібрид стійкий до цвітуш­ності. Ура­же­ність ко­ре­неїдом — 3,7 ба­ла.
Стійкість до цер­ко­с­по­ро­зу — 6,9 ба­ла. При­датність до ме­ханізо­ва­но­го зби­ран­ня — 8,5 ба­ла.

   Си Бадіа
За­яв­ник: «Син­ген­та Кроп Про­текшн АГ»
Ре­ко­мен­до­ва­на зо­на ви­ро­щу­ван­ня — Лісо­степ.
Гібрид уро­жай­но-цу­к­ри­с­то­го ти­пу. За ро­ки ек­с­пер­ти­зи (2011–2013) у зоні Лісо­сте­пу се­ред­ня вро­жайність ко­ре­неп­лодів — 5,0 т/га.
Цу­к­ристість — 17,6%. Збір цу­к­ру з гек­та­ра — 8,8 т/га. Втра­ти цу­к­ру в ме­лясі — 2,0%.
Гібрид стійкий до цвітуш­ності. Ура­женість ко­ре­неїдом — 3,8 ба­ла.
Стійкість до цер­ко­с­по­ро­зу — 7,4 ба­ла. При­датність до ме­ханізо­ва­но­го зби­ран­ня — 8,8 ба­ла.

    Ан­гус
За­яв­ник: «Марібо Сід ГмбХ»
Ре­ко­мен­до­ва­на зо­на ви­ро­щу­ван­ня — Лісо­степ, Полісся.
Гібрид уро­жай­но-цу­к­ри­с­то­го ти­пу. За ро­ки ек­с­пер­ти­зи (2010–2012) се­ред­ня вро­жайність ко­ре­неп­лодів у зо­нах: Лісо­­степ — 56,4, Полісся — 56,5 т/га. Цу­к­ристість у зо­нах: Лісо­степ — 17,0, По­лісся — 17,8%.
Збір цу­к­ру з гек­та­ра: Лі­со­степ — 9,5, Полісся — 10,8 т/га. Втра­ти цу­к­ру в ме­лясі за обо­ма зо­на­ми — 2,1%.
Гібрид стійкий до цвітуш­ності та сла­бо ура­жується ко­ре­неїдом.
Стійкість до цер­ко­с­по­ро­зу за зо­на­ми, відповідно, — 7,1 та 5,0 балів. При­датність до ме­ха­ні­зо­ва­но­го зби­ран­ня: Лісо­степ — 8,5, По­лісся — 6,2 ба­ла.
   Ат­лант
За­яв­ник: ТОВ «Тор­го­вий дім “Насін­ня”»
Ре­ко­мен­до­ва­на зо­на ви­ро­щу­ван­ня — Степ.
Гібрид уро­жай­но-цу­к­ри­с­то­го ти­пу. За ро­ки ек­с­пер­ти­зи (2010-2012) се­ред­ня вро­жайність ко­ре­неп­лодів у зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 46,5 т/га.
Цу­к­ристість — 17,4%. Збір цу­к­ру з гек­та­ра — 8,1 т/га. Втра­ти цу­к­ру в ме­лясі — 2,1%.
Гібрид стійкий до цвітуш­ності та сла­бо ура­жується ко­ре­неїдом. Стійкість до цер­ко­с­по­ро­зу — 5,0 балів. При­датність до ме­ханізо­ва­но­го зби­ран­ня — 8,0 балів.

   Ва­ре­ла
За­яв­ник: ТОВ «Тор­го­вий дім “Насін­ня”», Інсти­тут біоенергетичних куль­тур і цукрових буряків НААН.
Ре­ко­мен­до­ва­на зо­на ви­ро­щу­ван­ня — Степ.
Гібрид уро­жай­но-цу­к­ри­с­то­го ти­пу. За ро­ки ек­с­пер­ти­зи (2010–2012) се­ред­ня вро­жайність ко­ре­неп­лодів у зоні Степу ста­но­ви­ла 51,3 т/га.
Цу­к­ристість — 17,8%. Збір цу­к­ру з гек­та­ра — 9,1 т/га. Втра­ти цу­к­ру в ме­лясі — 2,0%.
Гібрид стійкий до цвітуш­ності та сла­бо ура­жується ко­ре­неїдом.
Стійкість до цер­ко­с­по­ро­зу — 7,0 балів. При­датність до ме­ханізо­ва­но­го зби­ран­ня — 6,1 ба­ла.

   Іпель
За­яв­ник: «Штру­бе ГмбХ енд Ко. КГ»
Ре­ко­мен­до­ва­на зо­на ви­ро­щу­ван­ня — Полісся.
Гібрид уро­жай­но-цу­к­ри­с­то­го ти­пу. За ро­ки ек­с­пер­ти­зи (2010–2012) се­ред­ня вро­жайність ко­ре­неп­лодів у зоні Полісся ста­но­ви­ла 51,3 т/га.
Цу­к­ристість — 17,8 %. Збір цу­к­ру з гек­та­ра — 9,1 т/га. Втра­ти цу­к­ру в ме­лясі — 2,0%.
Гібрид стійкий до цвітуш­ності та сла­бо ура­жується ко­ре­неїдом.
Стійкість до цер­ко­с­по­ро­зу — 7,0 балів. При­датність до ме­ханізо­ва­но­го зби­ран­ня — 6,1 ба­ла.

   НІ 0835
За­яв­ник: «Син­ген­та Кроп Про­текшн АГ»
Ре­ко­мен­до­ва­на зо­на ви­ро­щу­ван­ня — Степ, Лісо­степ, Полісся.
Гібрид уро­жай­но-цу­к­ри­с­то­го ти­пу. За ро­ки ек­с­пер­ти­зи (2009–2012) се­ред­ня вро­жайність ко­ре­неп­лодів у зо­нах: Степ — 51,9 т/га, Лісо­сте­пу — 53,6, Полісся — 55,7 т/га.
Цу­к­ристість, відповідно, — 17,7; 18,0; 19,2%. Збір цу­к­ру з гек­та­ра, від­повідно, — 9,2; 9,6; 10,8 т/га. Втра­ти цу­к­ру в ме­лясі за всіма зо­на­ми — 1,8%.
Гібрид стійкий до цвітуш­ності та сла­бо ура­жується ко­ре­неїдом.
Стійкість до цер­ко­с­по­ро­зу — 4,6 ба­ла. При­дат­ність до ме­ханізо­ва­но­го зби­ран­ня — 5,6 ба­ла.
   Ло­ган
За­яв­ник: «Штру­бе ГмбХ енд Ко. КГ»
Ре­ко­мен­до­ва­на зо­на ви­ро­щу­ван­ня — Степ.
Гібрид уро­жай­но-цу­к­ри­с­то­го ти­пу. За ро­ки ек­с­пер­ти­зи (2010–2012) се­ред­ня вро­жайність ко­ре­неп­лодів у зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 47,1 т/га.
Цу­к­ристість — 17,5%. Збір цу­к­ру з гек­та­ра — 8,2 т/га. Втра­ти цу­к­ру в ме­лясі — 2,0%.
Гібрид стійкий до цвітуш­ності та сла­бо ура­жується ко­ре­неїдом.
Стійкість до цер­ко­с­по­ро­зу — 5,3 ба­ла. При­датність до ме­ханізо­ва­но­го зби­ран­ня — 7,7 ба­ла.

   Нан­сен
За­яв­ник: «Штру­бе ГмбХ енд Ко. КГ»
Ре­ко­мен­до­ва­на зо­на ви­ро­щу­ван­ня — Степ, Лісо­степ, Полісся.
Гібрид уро­жай­но-цу­к­ри­с­то­го ти­пу. За ро­ки ек­с­пер­ти­зи (2010–2012) се­ред­ня вро­жайність ко­ре­неп­лодів у зо­нах: Степ — 4,9 т/га, Лісо­степ — 52,7, Поліс­ся — 51,9 т/га.
Цу­к­ристість: Степ — 17,4%, Лісо­­степ — 17,3, Полісся — 17,5%. Збір цу­к­ру з гек­та­ра у зо­нах: Степ — 8,6 т/га, Лісо­степ — 9,1, Полісся — 91,2 т/га. Втра­ти цу­к­ру в ме­лясі 2,2%.
Гібрид стійкий до цвітуш­ності. Ура­женість ко­ре­неїдом: Степ — 1,0 бал, Лісо­степ — 1,4, Полісся — 1,7 ба­ла.
Стійкість до цер­ко­с­по­ро­зу: Степ — 6,0 балів, Лісо­степ — 6,7, Полісся — 5,2 ба­ла.
При­датність до ме­ханізо­ва­но­го зби­ран­ня: Степ — 8,2 ба­ла, Лісо­степ — 8,7, Полісся — 6,2 ба­ла.

Інтерв'ю
Провідний український виробник ЗЗР та добрив – компанія "UKRAVIT" – підбиває підсумки року, що добігає кінця. Попри всі несподіванки й негаразди, "UKRAVIT" продовжив своє зростання. Розширювалися мережа торгових представництв і асортимент... Подробнее
Нинішнього року Асоціацію фермерів та приватних землевласників України очолив новий президент. Ним став Віктор Гончаренко, який з 2013 р. очолював Черкаську обласну асоціацію фермерів, а з 2016 р. був одночасно також віце-президентом АФПЗУ... Подробнее

1
0