Спецможливості
Статті

Шляхи підвищення якості курячих яєць

05.06.2008
788
Шляхи підвищення якості курячих яєць фото, ілюстрація
Якість яєць, тобто ступінь відповідності їхньому призначенню і вимогам стандартів, визначається багатьма показниками.

Показники якості яєць
Якість яєць, тобто ступінь відповідності їхньому призначенню і вимогам стандартів, визначається багатьма показниками. Основні з них наведено на рис. 2.
Оцінка якості яєць — це перша необхідна ланка їхнього поліпшення.
Методи оцінки (контролю) якості яєць поділяють на органолептичні (за допомогою яких оцінюють ознаки візуально) і кількісні (коли показники якості вимірюють з допомогою спеціальних приладів). Візуально визначають запах яєць, особливості форми, ступінь “мармуровості” шкаралупи, наявність дефектів зовнішньої частини яйця (нарости, пояс, декальцинація, шорсткість шкарлупи), величину повітряної камери. Такі показники яєць, як маса, індекс форма, міцність і товщина шкаралупи, висота й маса білка, жовтка, можна виміряти спеціальними приладами.


Основними показниками якості товарних яєць, згідно зі стандартом на яй-ця харчові, є маса, свіжість і стан шкаралупи (цілісність, чистота), якість білка й жовтка.


В інкубаційних яєць, згідно зі стандартом, якість визначають за масою яй-ця, вітамінним складом. Додатково висувають вимоги щодо виплоджування й виходжування молодняку.


Чинники, що впливають на якість яєць
Їх можна поділити на дві групи. Перша — впливає на несучку в процесі фо-рмування яйця. Це генетика птиці (порода, лінія), її вік, розвиток несучки (екстер’єр, інтер’єр, жива маса), рівень і період яйцекладки, годівля й спосіб утримання птиці, умови мікроклімату в приміщенні, стан здоров’я. Друга група чинників діє на вже знесене яйце. Це конструкція устаткування, умови збору, транспортування й зберігання яєць.

Рис. 2. Показники, що характеризують якість яєць


Розглянемо вплив кожного з цих чинників на основні ознаки якості яєць.
Маса яєць
Маса яєць — основний показник, який разом із несучістю визначає яєчну продуктивність птиці. Від маси яєць залежить їхня реалізаційна ціна. Згідно з європейською класифікацією, всі яйця поділяють на 4 категорії: дрібні — бли-зько 53 г, середні — 53–63, великі — 63–73, гулівери — понад 73 г. Тому підвищення маси яєць досить важливе. Але слід зазначити, що за кордоном ціна за яйця-гулівери мало відрізняється від ціни за просто великі, тому одержувати дуже великі яйця — економічно невигідно.
Відповідно до чинного в Україні ДСТУ, харчові яйця, залежно від маси, поділяють на 3 категорії: добірні — 65 г і вище, 1 категорія 55–64, 2 категорія — 45–54 г. Ціну, залежно від категорії, не визначено, тому продукт реалізують за цінами, що складаються на ринку.


Науковими дослідженнями встановлено, що маса яєць на 55% обумовлена генетичними чинниками і на 45% — технологічними.


Найефективнішим методом підвищення маси яєць птиці є селекція.
Успіх селекції в цьому напрямі визначається низкою факторів, які можна розділити на сприятливі й несприятливі.
Сприятливі фактори — це високе успадкування маси яєць (h2=0,5–0,6), від-носно висока мінливість — межі коливань маси яєць у стаді можуть досягати 15 г, що дає можливість відбору в бажаному напрямі.


Несприятливі фактори — це негативний зв’язок маси яєць із несучістю, по-зитивний зв’язок із живою масою, криволінійний зв’язок із виплоджуванням. Це означає, що як із надто крупних яєць (понад 66–68 г), так і з дрібних (менше 52 г) виведення нижче. Тому великі яйця відбирати на інкубацію не бажано.


Якщо ж крупних яєць багато і їх треба інкубувати, тоді для них потрібні спеціальні режими інкубації. Є рекомендації: для великих яєць у перші 2–3 дні інкубації температура повинна бути на 0,2 градуса вища, щоб забезпечити стар-товий розігрів ембріонів, або ж закладати їх треба на 6 годин раніше, ніж яйця середньої величини, тобто подовжити період інкубації. Особливо це важливо зробити, якщо в одну шафу інкубатора закладають одночасно крупні й дрібніші яйця.
Але для великих яєць небезпечне перегрівання. Тому їх краще закладати окремо, оскільки, щоб убезпечити великі яйця від перегрівання, треба або збільшувати швидкість руху повітря, або здійснювати охолодження в другій половині інкубації.\


Методи селекції для підвищення маси яєць можуть бути такими: • одночасна селекція за масою яєць, несучістю, живою масою і відтворними якостям. Цей метод дуже тривалий і потребує великих витрат, бо в стаді може бути тільки 6–8% несучок з бажаною комбінацією зазначених ознак;

 • швидшим і ефективнішим методом підвищення маси яєць є створення спеціалізованих за однією або кількома ознаками ліній, в разі схрещення яких у гібридів проявляється гетерозис за основними ознаками. Але обов’язковим прийомом за подальшої селекції таких ліній повинна бути підтримка їх спеціа-лізації. Такий метод успішно використовують більшість селекційних фірм світу. Оскільки маса яєць успадковується переважно по лінії батька, то в кросі лінії батьківської форми повинні спеціалізуватися за масою яєць, а материнські — за несучістю і відтворними якостями.

Прийоми селекції для підвищення маси яєць можуть бути такими: • видалення із стада курей, що несуть дрібні яйця;
  u виявлення і розмноження курей зі швидким наростанням маси яєць на початку яйцекладки і які несуть не дуже крупні яйця наприкінці періоду яйце-кладки. Саме з такими характеристиками створено кроси в деяких селекційних закордонних фірмах;

 • спрямована селекція на зниження розмаїтості маси яєць несучок на інди-відуальному й сімейному рівнях;

 • подовження терміну використання несучок, оскільки в разі подовження використання (з 14 до 16 місяців) середня маса яєць за період використання несучок збільшується на 1 г, отже, зменшується кількість дрібних яєць.

З метою подовження періоду яйцекладки і стабілізації маси яєць наприкінці циклу яйцекладки для відтворення варто використовувати переярих курей, відібраних із врахуванням показників маси яєць у річному віці несучок й інтенсивності яйцекладки за останні 2 місяці їх використання.


Відсутність селекції за масою яєць призводить до швидкого зниження цього показника!!! Прикладом можуть бути породи генофондних стад в Інституті птахівництва УААН, у ВНІТІП, ВНІІРГЖ (Росія), де з ними поглиблену селекцію не проводять, тому вони мають низьку масу яєць.


Якщо хтось у племінних птахорепродукторах намагається розводити лінійну або породну птицю кілька років “у собі”, якість цієї птиці швидко знижується. Тому її треба постійно (щорічно або раз у 2 роки) обновляти чи хоча б завозити з племзаводів півнів і підсаджувати їх до всіх наявних у господарстві курей відповідної породи.


Фінальних гібридів кросів використовувати для відтворення не можна, тому що вже в другому поколінні йде велике розщеплення серед нащадків, як за кольором оперення (в разі використання кольорових кросів), так і за продуктивними якостями — вони значно знижуються. На жаль, у практиці птахівництва такі випадки трапляються. Наприклад, до гібридних курей кросу “Ломанн браун” підсаджували червоних півнів із кросу “Хайсекс коричневий” і видавали одержану від такого спарювання птицю як новий крос “Хайло”. Це просто абсурд.


Технологічні прийоми, що впливають на масу яєць
Важливими технологічними прийомами, що можуть вплинути на масу яєць, є умови вирощування молодняку й оптимізація годівлі несучок.


Вирощуючи молодих курей, слід дотримуватись таких правил: • витримувати стандарти за живою масою в усі вікові періоди вирощування, особливо до семи- восьмитижневого віку, коли закладаються органи яйцеутворення. Від цього значною мірою залежить майбутня продуктивність несу-чок. Зменшення живої маси молодих курей до початку яйцекладки на 80–100 г знижує масу яєць на 1 г;

 • для зменшення “різнокалібровості” яєць розходження за живою масою відібраних у маточне стадо молодих курей не повинне перевищувати ±10% від середньої величини по стаду. Тоді воно вважається однорідним. Допускаються відхилення ±15%;

 • оптимально регулювати вік знесення першого яйця. Установлено, що зміна віку статевої зрілості на 1 тиждень, порівняно зі стандартом для кросу (лінії, породи), викликає зміну маси яєць на 1 г, а несучості на 4–5 штук. Оптимальний термін початку яйцекладки для більшості сучасних кросів — 125–130 днів. Над-мірно ранній початок яйцекладки сприяє знесенню дрібних яєць, а в подальшому — швидкому зниженню інтенсивності яйцекладки. За пізнього статевого дозрівання несучок маса яєць нормальна, але в цілому продуктивність за рік буде нижчою.

Утримуючи несучок, потрібно враховувати такі аспекти: • дієвим засобом підвищення маси яєць спочатку яйцекладки є доведення згодовування лінолівої кислоти до 1,5–1,6 г/голову на добу. Фахівці деяких селекційних фірм, наприклад голландської “Хендрікс Поултрі Брідерс”, для швид-кого нарощування маси яєць рекомендують доводити рівень кислоти до 2,5 г/голову. Залежно від добового згодовування корму, повинен регулюватися процентний її вміст;

 • суворо витримувати в раціоні нормативне энерго-протеїнове співвідно-шення в різні вікові періоди, бо маса яєць залежить від рівня спожитих несуч-кою обмінної енергії й протеїну. На кожен відсоток спожитої вище норми об-мінної енергії маса яєць збільшується на 0,2%, але рівень обмінної енергії зав-жди повинний бути в нормі. Особливо це важливо на початку яйцекладки, ко-ли відбувається різке нарощування яйценосності, а несучки ще продовжують рости і їх жива маса збільшується, а на це теж потрібна енергія;

 • у період інтенсивної яйцекладки, згідно з більшістю рекомендацій, за до-бу несучка має спожити протеїну 18–19 г. Хоча деякі закордонні фірми для швидкого нарощення несучості й маси яєць рекомендують таку норму вже спочатку яйцекладки. До цього треба ставитись обережно. Слід приділяти увагу забезпеченню потреби в таких найважливіших незамінних амінокислотах, як лізин, метіонін, цистін аргінін;

 • висока температура в приміщеннях для птиці знижує споживання корму. Як наслідок, знижується маса яєць і якість шкаралупи. Температура не повинна перевищувати 23...25 °С. Якщо температура вища за норму, можна зменшити кі-лькість обмінної енергії в комбікормі, але вжити всіх заходів для підвищення споживання корму. В разі зміни температури на 1 градус (оптимальна — 20°С) кількість енергії, що задається, потрібно змінити на 3,5 ккал.

Форма яєць
Внаслідок механізації збирання, сортування й пакування яєць, загострилася проблема оптимізації їх форми. Встановлено, що як серед видовжених (індекс форми 70 і менше), так і круглих яєць (індекс форми понад 78) є підвищений відсоток бою. Справа в тому, що всі засоби механізації розраховано на оптимальну форму яєць, тому найменші відхилення змінюють напрямок і швидкість скочування яєць по похилих площинах поликів кліткових батарей, що сприяє збільшенню кількості битих яєць.
Крім того, на кожне яйце, упаковане в лотки, здійснюється нерівномірний тиск, тому як видовжені, так і круглі яйця часто роздавлюються.


Як і раніше, залишається актуальним і біологічне значення форми яєць, оскільки від неї залежить і рівень виплоджування молодняку. Завдяки дослідженням, ми встановили криволінійний зв’язок виведення молодняку з формою яєць. З видовжених яєць (індекс форми 70 і менше) і круглих (індекс форми понад 80) виплоджування молодняку на 3–7% нижче.
Значення форми інкубаційних яєць підвищилося ще й тому, що пташники для батьківських стад і інкубаторій сталиРис. 3. Кількість яєць з індексом форми більше 79% у курей сірої каліфорнійської породи за 3 покоління селекції, %

все більш насичувати засобами меха-нізації, що сприяє збільшенню кількості бою яєць, а бій племінних яєць обхо-диться господарству набагато дорожче, ніж харчових.

Форма яєць залежить не від годівлі та утримання несучок, а переважно від генетики птиці. Тому основним методом оптимізації форми яєць є селекція. З племінних стад варто видаляти несучок, які несуть довгі або круглі яйця. Для цього їх не відбирати на інкубацію, передусім для відтворення власного стада.


Особливу увагу слід звертати на зниження розмаїтості форми великих яєць наприкінці біологічного циклу яйцекладки. Саме великі яйця із зміненою формою найчастіше пошкоджуються. Встановлено, що коефіцієнт мінливості індексу форми великих яєць наприкінці яйцекладки досягає 6,5% і більше, тобто значно вищий, аніж у першу половину періоду яйцекладки.
Прикладом ефективної селекції на оптимізацію форми яєць, коли для відтворення не брали курей, які несли круглі й довгі яйця, є зниження числа круглих яєць майже втричі за три покоління селекції в сірої каліфорнійської породи курей у ГППЗ ім. Фрунзе, що показано на рис. 3.


Г. Коваленко, І.Степаненко,
кандидати с.-г. наук, Інститут птахівництва УААН

Інтерв'ю
В успіху спільної праці компанії зазвичай вагома частка належить її очільникові й натхненнику, який зміг згуртувати команду однодумців, націлених на досягнення бажаного результату. Таким є Ярослав Чабанюк — людина, добре знана в широких... Подробнее
Николай Орлов
У 2016 році значно зросла кількість рейдерських захоплень підприємств. Серед постраждалих є і  представники аграрного бізнесу. Лише протягом першого півріччя зі скаргами на дії рейдерів до

1
0