Спецможливості
Техніка та обладнання

Щоб добре вродили у вас буряки

05.06.2008
1189
Щоб добре вродили у вас буряки фото, ілюстрація
Щоб добре вродили у вас буряки, треба високоякісне насіння вчасно висіяти у твердий вологий грунт на оптимальну глибину з найменшим коефіцієнтом варіації інтервалів його розміщення, забезпечивши при цьому потрібну густоту насаджень. Та ще, як засвідчує досвід, сіяти буряки слід якнайраніше: тільки-но посівні агрегати можуть вийти в поле.

Грунт на початок висіву повинен прогрітися до 5...8°С. Розпушений він має розпадатися, не утворюючи грудочок. Сучасні сорти та гібриди буряків мало дають цвітушності, їхні посіви витримують короткочасні заморозки.


Важливо також, щоб у зоні загортання насіння було достатньо вологе. Насіння буряків під час набубнявіння та проростання вбирає в себе близько 150–160% води від своєї маси. Насіння найкраще вбиратиме вологу під час контакту з грунтом, в якого навесні не порушено будову нижче глибини загортання насіння. Основною причиною нерівномірності сходів і нестабільної польової схожості насіння буряків, навіть у разі висіву високоякісного насіння, є нерівномірність умов за вологістю та щільністю грунту в шарі його загортання. Відомо, що після виходу із зими грунт має різний ступінь ущільнення, глибини ущільненого ложа, вирівняності поверхні. Тоді як потрібно, щоб рівномірність вологості грунту в майбутньому шарі загортання насіння, яка характеризується коефіцієнтом варіації, становила не нижче 15–25%, а ущільнене ложе було на глибині загортання насіння й мало рівномірний ступінь ущільнення. Це створює передумови для рівномірного притоку вологи з нижніх шарів під час висівання.


Для реалізації технологічних рішень доведення агрофізичних характеристик грунту до потрібного стану, зазвичай, використовують низку технічних засобів різного призначення: борони, шлейфи, культиватори, вирівнювачі, котки, але в будь-якому разі треба забезпечити умови створення рівномірно-ущільненого ложа на певній глибині, високий ступінь розпушення грунту в шарі загортання насіння, рівну поверхню мульчувального шару.


Більшість бурякосійних господарств України розміщена в зонах недостатнього та нестійкого зволоження. Метою ранньовесняного обробітку грунту є розпушення його поверхневого шару до дрібногрудкуватого стану, збереження вологи в ньому, вирівнювання поверхні поля й створення умов для передпосівного обробітку. Ранньовесняне розпушення (закриття вологи) проводять у період фізичної стиглості грунту, тобто коли його вологість вища на 3–4% за нижчу межу пластичності, й грунт не мажеться, а подрібнюється, не налипаючи на робочі органи грунтообробних знарядь. Ранньовесняне розпушення проводять широкозахватними агрегатами, укомплектованими зчіплювачами та зубовими боронами на тязі гусеничних тракторів. Наукові дослідження й практичний досвід свідчать, що закриття вологи сприяє кращому її збереженню в грунті. Це дає можливість якнайповніше реалізувати потенціал врожайності коренеплодів цукрових буряків і одержати приріст — 3,4–7,0 т/га.


Глибина передпосівної культивації перебуває в межах глибини загортання насіння, а глибина загортання насіння має забезпечити доступ повітря та вихід паростків на поверхню. Залежно від вологості грунту, вона не повинна перевищувати 4–5 см.


Під час передпосівного обробітку грунту слід створити розпушений шар із дрібногрудкуватою структурою на глибині загортання насіння, забезпечити ущільнене насіннєве ложе, знищити пророслі бур’яни. Глибина передпосівного обробітку грунту не повинна перевищувати глибину загортання насіння, прийнятну для конкретної зони, ваговий склад грудочок грунту розміром від 1 до 10 мм має сягати не менше 50%. Грудки розміром 30 мм і більше — не допустимі. Поверхневий шар грунту повинен бути без засилля бур’янів, пожнивних і соломистих решток, а глибина борозен не повинна перевищувати 20 мм. Вологість грунту в зоні загортання насіння допускається не більша 15–25% — для глибини 0–5 см і 18–30% — для глибини 5–10 см. Твердість спушеного шару за передпосівного обробітку грунту має бути не більше 0,5–1,5 кг/см2 — для глибини 0–5 см і 1,5–4,5 кг/см2 — для глибини 5–10 см.


За висівання буряків у спушений шар грунту польова схожість насіння значною мірою залежить від наявності весняних опадів. Верхній оброблений шар грунту швидко висихає.


Нині в господарствах України для передпосівного обробітку грунту під висів цукрових буряків використовують різні знаряддя як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва. Значного поширення набули комбіновані агрегати “Європак 6000” фірми BBG і “Компактор К- 600А” фірми Lemken (Німеччина). В Україні виробляють їхні аналоги — культиватор ККП-6 (ВАТ “Галещина Машзавод”), агрегат грунтообробний барабанний АГБ-6 (ТОВ “Євроборекс”) та агрегат грунтообробний АГ- 6 (ВАТ “Борекс”). Крім цих машин, Харківський авторемонтний завод виробляє агрегат для передпосівного обробітку грунту АРВ- 8,1-02. Аналізуючи розвиток сучасної грунтообробної техніки для підготовки грунту під висівання цукрових буряків, результати багаторічних наукових досліджень та експлуатаційних випробувань, які проводили фахівці УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, можна зробити такі висновки: комбіновані грунтообробні агрегати мають істотні переваги над одноопераційними машинами за рівномірністю глибини обробітку та якістю вирівнювання й розпушування грунту. Ця перевага дає можливість підвищити польову схожість насіння та збільшити врожайність цукрових буряків на 2,2–6,1 т/га; технічний рівень вітчизняних комбінованих грунтообробних агрегатів поступається зарубіжним аналогам за якістю виготовлення, надійністю роботи, дизайном, водночас вітчизняні комбіновані агрегати значно дешевші.


Конструкції робочих органів сучасних сівалок забезпечують висівання буряків в ущільнений грунт на потрібну глибину. Зі збільшенням швидкості руху сівалки (понад 6 км/год) погіршується рівномірність розміщення насіння в рядку й загортання його на глибину. Тому швидкість руху посівного агрегату має бути в межах 5–6 км/год. Усі сучасні сівалки забезпечують установлені норми висіву — від 8% недосіву до 5% пересіву.


Важливим чинником підвищення врожайності цукрових буряків є наявність у грунті збалансованої пропорції поживних речовин. Відомо, що локально внесені під час сівби добрива краще засвоюються. Вони активізують біологічні процеси в грунті. Застосування такого заходу дає можливість підвищити збір цукру на 5–8% порівняно з використанням аналогічних норм добрив під основний обробіток грунту. Цю операцію можуть виконувати тільки сівалки, обладнані туковисівними пристроями.


Економічна скрута змушує господарства використовувати для сівби буряків сівалки з терміном експлуатації понад вісім років. На сьогодні в господарствах налічується понад 8 тис. таких сівалок, і це все сівалки з механічним типом висівних апаратів, тобто ССТ-12В. Від підготовки цих сівалок до роботи великою мірою залежать якість і оптимальні терміни висівання буряків.


Ці сівалки насамперед потребують технічного ремонту. Особливу увагу слід звернути на стан висівних апаратів. Для цього слід перевірити, а в разі потреби встановити зазор між кришкою й висівним диском до 1мм. Зазор між відбивачем і роликом висівного апарата має становити 0,1–0,6 мм. Комірки на висівних дисках повинні бути чистими та без окислень. За потреби їх можна почистити. Для насіння фракції 3,5–4,5 мм діаметр комірок становить 5,1 мм, глибина — 2,7 мм, а для фракції 4,5–5,5 мм, відповідно, — 6,1 і 3,4 мм. Прокручувати рукою приводну зірочку треба плавно. Відомо, що насіння цукрових буряків має лягати з однаковими інтервалами одне від одного у вологий шар грунту на глибину 3–4 см. Важливу роль у цьому процесі відіграють сошники та загортачі насіння. Всі сучасні бурякові сівалки обладнано вузькоклиновими сошниками, які нарізають борозенку з гострим кутом між стінками. Падаюча насінина в такій борозні заклинюється і не перекочується. Це забезпечує рівномірність висівання вздовж рядка. В процесі тривалої роботи робоча частина сошника — наральник — спрацьовується і стає заокругленим. Як наслідок, не утворюється вузькоклинова борозенка і погіршується рівномірність розміщення насіння. Спрацьовані наральники потрібно замінити.


Треба також перевірити стан прапорцевих загортачів, наявність притискних пружин, можливість заміни кута атаки входження в грунт крил загортачів для формування над насінням протикіркової форми гребеня.


Залежно від фракції насіння, яке висіватиметься, слід встановити відповідні висівні диски. До сівалки додається два комплекти дворядних і два комплекти однорядних дисків із позначеннями на них розміру фракції. Висівні апарати розраховано на каліброване чисте насіння вологістю не більше 14,5%. Наявність сторонніх предметів (камінців, дрібних металевих предметів тощо) спричиняє поломки зубів пластмасових шестерень.


Відповідно до таблиці висіву та схеми механізму передач, слід установити потрібну норму висівання насіння та мінеральних добрив. Перевірити ширину міжрядь. Вона не повинна перевищувати 45±1 см. Відрегулювати довжину маркерів згідно з таблицею 1.


Конструкція маркерів дає можливість водити посівний агрегат по центру трактора або по візирній лінії, яку наносять на капот трактора на відстані 130 мм праворуч від осьової лінії трактора. Щоб унеможливити підрізання рослин у стикових міжряддях під час обробітку, виліт маркерів можна збільшити до 50 мм.


Сівалку ССТ-12В рекомендується агрегатувати з тракторами МТЗ-80 та Т-70С з шириною колії, відповідно, 1400 і 1350 мм, а також із трактором МТЗ-82 з шириною колії — 1800 мм, змінивши при цьому розміщення посівних секцій на рамі сівалки.


Для збільшення поздовжньої стійкості тракторів МТЗ потрібно спереду трактора закріпити вантажі масою не менше 200 кг. Тиск у шинах передніх коліс має становити 1,7, а в задніх — 1,6 кг/см2. Розкоси на повздовжніх тягах треба переставити в додаткові отвори, ближче до приєднувальних шарнірів нижніх тяг.


Слід перевірити з’єднання рамки автозчепу із замком. Зуб собачки має пройти через отвір у стінці замка для фіксації його пружинним шплінтом. Якщо зуб собачки не попадає на паз, потрібно відрегулювати планку за допомогою гайок-ексцентриків. Верхньою тягою начіпної системи трактора сівалку встановлюють у горизонтальне положення.


Отже, якісна й завчасна підготовка сівалок ССТ-12В до посівної кампанії дасть змогу ефективно використовувати їх у період сівби буряків.

Інтерв'ю
Геннадій Юдін, віце-президент ВГО "Українська горіхова Асоціація"
Горіхівництво за останній час уже встигло стати однією із найбільш скандальних галузей аграрного виробництва. Після всім відомого  розголосу  із «горіховою мафією» цікавість до саджанців та
Наразі багато виробників ЗЗР, насіння та техніки вдаються до транспортно-складського аутсорсингу. Адже це дає змогу з мінімальними витратами (не секрет, що у великих компаніях витрати на логістику на сьогодні часто перевищують інші... Подробнее

1
0