Спецможливості
Архів

Рівняння на передових

05.06.2008
377
Рівняння на передових фото, ілюстрація
(з досвіду роботи акціонерного товариства закритого типу “Луганськм’ясопром”, Луганськ)У ринкових умовах значно зростає роль агропромислової інтеграції, зокрема, міжгалузевих асоціацій, акціонерних товариств та інших формувань на базі переробних підприємств з сільськогосподарськими товаровиробниками, торгівлею, банківськими установами та іншими організаціями. Прикладом інтеграції з сільськогосподарськими підприємствами та особистими підсобними господарствами громадян (населення) є акціонерне товариство закритого типу (АТЗТ), “Луганськм’ясопром”, Луганськ.

Акціонерне товариство закритого типу “Луганськм’ясопром” засновано в лютому 1994 року на базі орендного підприємства “Луганськм’ясопром”. Форма власності — колективна, майно приватизоване, державна частка викуплена. До складу акціонерного товариства входять три м’ясокомбінати області: Луганський, Краснодонський і Лисичанський та одне м’ясопереробне підприємство “Перевальський м’ясопереробний завод”. Середньоспискова чисельність працюючих становить 2,7 тис. чоловік.
Головним напрямом діяльності акціонерного товариства закритого типу є заготівля худоби в живій вазі від сільськогосподарських формувань усіх форм власності та від населення, її переробка та виробництво різноманітної м’ясної продукції з наступною реалізацією її населенню України. З цією метою на кожному м’ясокомбінаті були організовані відділи із заготівлі сировини (худоби в живій вазі), в яких нині працює 22 робітники.


Підприємства АТЗТ мають виробничі потужності для переробки худоби всіх видів сільськогосподарських тварин загальною потужністю 66 тонн м’яса та 35 тонн ковбас за зміну. Тут за зміну виробляють 30 тонн м’яса і субпродуктів І категорії, 55 тонн ковбасних виробів та 10 тонн м’ясних напівфабрикатів. А взагалі на переробних підприємствах виробляється майже 500 найменувань м’ясної продукції у привабливих упаковках, у тому числі 350 найменувань ковбасних виробів, з них 25% делікатесної групи ковбас (сирокопчені та сиров’ялені ковбаси), м’ясо (яловичина, свинина), субпродукти, жири харчові та технічна продукція. Питома вага фасованої продукції в загальних обсягах реалізації становить: ковбасних виробах — 3% і м’ясних напівфабрикатів — 81%. Враховуючи невисоку платоспроможність населення, перевагу надають дрібній розфасовці у вакуумній упаковці.
Переробні підприємства акціонерного товариства мають холодильні установки на 2000 тонн одночасного зберігання продукції.


У зв’язку зі зменшенням надходження худоби від сільськогосподарських формувань усіх форм власності, останніми роками правління акціонерного товариства тісно співпрацює з особистими підсобними господарствами громадян (населення). Економічні взаємовідносини між переробними підприємствами та сільськогосподарськими формуваннями всіх форм власності і населенням будуються на договірній основі, налагодженні взаємовигідного ділового партнерства.
За 2003 рік на переробні підприємства надійшло всього 17,8 тис. тонн сировини (худоби в живій вазі), що на 2,3 тис. тонн, або 15%, більше, ніж за попередній рік, у тому числі, відповідно, від сільгосппідприємств і населення Луганської області 9,3 тис. тонн, що на 2,5 тис. тонн, або 37%, більше, ніж за 2002 рік. Питома вага худоби в живій вазі від сільськогосподарських підприємств Луганської області за 2003 рік становила 41,9% загального обсягу заготівель по області проти 44,8% у попередньому році, а питома вага заготівлі худоби від населення зросла з 55,2% у 2002 році до 58,1% у 2003 році.


За січень-квітень 2004 року переробними підприємствами акціонерного товариства заготовлено всього 4,6 тис. тонн худоби в живій вазі, що практично на рівні відповідного періоду 2003 року, в тому числі від сільськогосподарських підприємств усіх форм власності і населення Луганської області, відповідно, — 3,2 тис. тонн (69,6% до всіх заготівель) і на 1100 тонн (52%) більше за показник аналогічного періоду минулого року.
Слід відзначити, що худобу в живій вазі від сільськогосподарських товаровиробників тут приймають із Луганської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської та інших областей, але питома вага прийнятої сировини за 2003 рік від сільгосптоваровиробників Луганської області становить 52%, а за 4 місяці ц.р. вона зросла майже до 70%.
Закупівельна ціна худоби в 2003 році на переробних підприємствах у середньому становила за 1 тонну великої рогатої худоби в живій вазі 3320 грн та, відповідно, свиней — 4640 гривень. У поточному році на даний час велику рогату худобу підприємства акціонерного товариства заготовляють за такими цінами за 1 кг живої ваги (з дотацією): вищої вгодованості — 5,50–6,40 грн, середньої — 4,50–5,50 та нижче за середню — 4,30, відповідно, свиней ІІ і ІІІ категорій — 7,80–8,20 та ІV категорії — 7,0–7,1 гривні.
З метою стимулювання обсягів заготівель сировини з 1 липня 2003 року заготівельникам м’ясокомбінатів при виконанні індивідуального місячного плану із заготівлі худоби в живій вазі нараховується премія в розмірі 1% за кожний відсоток перевиконання плану.
Крім того, з фізичними особами (населення), які сприяють збільшенню обсягів заготівель худоби (“інформатори”), укладають трудові угоди, якими встановлено винагороди за інформацію щодо кожної голови великої рогатої худоби або свиней, яких слід здати на забій.


Переробні підприємства акціонерного товариства з сільськогосподарськими товаровиробниками за прийняту худобу розраховуються готівкою. Розрахунки проводяться протягом не довше 7 банківських діб, що є основним стимулюючим фактором у збільшенні обсягів заготівель худоби. Тут товаровиробників приваблюють порядністю і своєчасними розрахунками.
Акціонерним товариством організовано централізоване вивезення худоби в живій вазі з сільськогосподарських підприємств та від населення, питома вага якого за 2003 рік становила 99%. Підприємства акціонерного товариства мають потужну транспорту базу (15 скотовозів та 3 бортових ЗІЛ), що забезпечує безперебійний центровивіз худоби в живій вазі з сільгосппідприємств та від населення.
Слід відмітити, що в період 1995–1996 рр. на підприємствах акціонерного товариства почали створювати дільниці із виробництва копченостей, у тому числі шинок, базі сучасного імпортного технологічного устаткування з програмним управлінням. У 1997 році з розширенням бази з виробництва копченостей були створені дільниці із пакування копченостей і ковбасних виробів під вакуумом. Це дало змогу збільшити строки збереження м’ясної продукції та розширити її поставку за межі області.
З 1997 року на переробних підприємствах акціонерного товариства розпочалось технічне переоснащення, заміна застарілого технологічного устаткування на сучасне імпортне з програмним управлінням: лінії для ковбасних виробів із набивання фаршу в оболонку, освоєння шинок в термоусадкових пакетах, розробка програми будівництва і реконструкції камер сушіння сиров’ялених і сирокопчених ковбас тощо. З 1998 року почали впроваджувати імпортні автоматизовані термокамери з програмним управлінням для коптіння ковбасних виробів і копченостей.
Для ефективнішого співробітництва з клієнтами в 1999 році розпочали створення відділів маркетингу, на основі досліджень яких м’ясокомбінати почали застосовувати скореговані ціни на ковбасні вироби з урахуванням знижок з оптово-відпускних цін залежно від умов реалізації (за попередню оплату або від обсягів продажу). Як наслідок, у результаті індивідуального підходу до кожного покупця обсяги реалізації продукції підприємствами акціонерного товариства зросли: ковбасних виробів — із 12,1 тис. тонн в 2000 році до 17,1 тис. тонн (або на 41,3% більше) в 2003 році, відповідно, м’ясних напівфабрикатів — із 1200 тонн до 2600 тонн, або майже у 2,2 раза більше.
Починаючи з 1991 року, на підприємствах акціонерного товариства постійно розширюють мережу фірмової торгівлі, позаяк тут і ціни найнижчі, і культура обслуговування висока, а касовий збір відразу надходить підприємствам, що дає змогу своєчасно розраховуватися з постачальниками живності. До її структури входить 21 фірмовий магазин, з них 5 — у Луганську.
Крім Луганської області, де у згаданих фірмових магазинах продукція акціонерного товариства реалізується без торговельної або мінімальної (до 5%) націнки, його вироби поставляються у міста: Київ, Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Одесу та інші промислові центри України.
На підприємствах акціонерного товариства розширяють асортимент виробів м’ясної продукції. За останні два (2002–2003) роки технологи розробили 60 найменувань нової продукції. Окрім традиційних українських рецептів власних розробок, на підприємствах широко використовують технологію виготовлення ковбас із рослинними добавками, імпортними спеціями, виготовляють заливні ковбаси, сосиски відповідно до вимог європейських стандартів. Понад 25% продукції сертифіковано.
На переробних підприємствах АТЗТ “Луганськм’ясопром” проводять значну роботу з підвищення якості вироблюваної продукції. Продукція з цих підприємств, завдяки своїй різноманітності (понад 350 найменувань ковбас та 150 найменувань м’ясних напівфабрикатів), дизайну, яскравому оформленню, якості та екологічній чистоті, стала конкурентоспроможною. Її якість контролюється працівниками акредитованих лабораторій на всіх стадіях виробництва, а це забезпечує гарантію збереження поживної цінності та її безпеки. У 2003 році на підприємствах розпочалась робота із впровадження системи управління якістю на відповідність вимогам стандарту ДССТУ 130-9001 з версії 2001 року. В поточному році планується почати роботу з управління якістю харчових продуктів на основі принципів ХАСПП, яка відповідає міжнародним стандартам з системою контролю безпеки на всіх стадіях виробництва.


Слід відмітити, що впровадження у виробництво нових технологій дає змогу виготовляти екологічно чисті, без вмісту канцерогенних речовин, ковбаси на іншу продукцію. Лише у 2003 році акціонерне товариство виробило і реалізувало товарної продукції на 202 млн грн, або на 33,5 млн грн, (19,9%) більше, ніж у попередньому році.
Однак, у зв’язку з тим, що за останні роки в Україні значно скоротилось поголів’я великої рогатої худоби та свиней, використання виробничих потужностей АТЗТ з виробництва м’яса становило у 2001 році, відповідно, у 2002 р. — 35 і 2003 році — 41%.
Згідно з постаною Кабінету Міністрів України від 12 травня 1999 року № 805, за 2003 рік сільгосптоваровиробникам за продане ними переробним підприємствам м’ясо в живій вазі виплачено 16,6 млн грн дотацій проти 13,2 млн грн у 2002 році.
Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що останніми роками співпраця з сільгосптоваровиробниками, в тому числі і з приватним населенням, стає тіснішою і міцніє, тобто інтеграція переробних підприємств з сільськогосподарськими товаровиробниками всіх форм власності поглиблюється, і це дає позитивні результати.


Т.Молчанова,
ген. директор АТЗТ “Луганськм’ясопром”,
засл. працівник промисловості, Герой України,
Г.Монастирський,
заст. ген. директора,
начальник відділу економіки
АТЗТ “Луганськм’ясопром”,  Луганськ,
М.Геймор,
учений зоотехнік
Мінагрополітики України,
Київ

Інтерв'ю
Карлос Альберто Сесарі
В Україні за останні півтора десятки років чимало господарств пробувало впроваджувати нульовий або мінімальний обробіток грунту. І більшість, зіштовхнувшись із проблемою зниження врожайності, поверталися до традиційної технології.... Подробнее
Геннадій Юдін, віце-президент ВГО "Українська горіхова Асоціація"
Горіхівництво за останній час уже встигло стати однією із найбільш скандальних галузей аграрного виробництва. Після всім відомого  розголосу  із «горіховою мафією» цікавість до саджанців та

1
0