Спецможливості
Статті

Ріпак озимий: вирощуємо без форс-мажорів

02.07.2012
589
Ріпак озимий: вирощуємо без форс-мажорів фото, ілюстрація

Спостерігаючи за п'ятирічною динамікою посівних площ ріпаку в Україні, мимоволі робиш висновок, що ця стратегічна культура важко «дається» українському фермерові. Враження поглиблюється, коли аналізуєш показники валового збору, середню врожайність та показник перезимівлі культури.

Спостерігаючи за п'ятирічною динамікою посівних площ ріпаку в Україні, мимоволі робиш висновок, що ця стратегічна культура важко «дається» українському фермерові. Враження поглиблюється, коли аналізуєш показники валового збору, середню врожайність та показник перезимівлі культури.

Ю. Джура, канд. с.-г. наук,
представник із розвитку технологій,
ТОВ «Монсанто Україна»

Врожайність зростає дуже повільно, а збиральні площі щороку дуже різняться. Наше сприйняття цього явища загострюється, якщо його розглядати з позицій оцінки ринку посівного матеріалу, доступного фермерам. Сьогодні до Державного Реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні, занесено близько півсотні гібридів цієї культури і приблизно таку саму кількість сортів. Здається, фермерові є з чого обирати. Чому ж і досі середня врожайність та валові збори насіння цієї культури ростуть такими низькими темпами?
Якби феномени «низької врожайності» та «різкого зменшення збиральних площ» спостерігалися лише якогось одного несприятливого року, можна було б посилатися на критичні погодні явища. Проте маємо явну дилему: в низці фермерських господарств озимий ріпак - це культура, яка динамічно нарощує валові збори з року в рік, а в інших вона - як примарне явище: цьогоріч є, а наступного року - і сліду не стало.
   На думку фахівців, для більшості українських господарів існує два спектри проблем, поєднаних між собою. Перший  пов'язаний із перезимівлею ріпаку, а другий - із нераціональним підходом до побудови технології вирощування культури. Розгляньмо їх детальніше.
Питання перезимівлі ріпаку озимого - це питання правильного добору гібридів чи сортів відповідно до екологічних умов та ресурсних можливостей свого господарства. Зимостійкість рослин ріпаку - явище системне. Безпосередньо цей показник обумовлюється морозостійкістю рослинного організму, а опосередковано - ще й темпами осіннього росту та динамікою відновлення вегетації у весняний період. Успіх перезимівлі залежить також від комплексу технологічних прийомів вирощування культури, адже до входження в зиму господар має отримати рослину з оптимальною архітектонікою. Для цього потрібно своєчасно висіяти насіння, дотримуючись певної густоти, у заздалегідь добре підготований грунт; у разі потреби - провести заходи із регулювання ростової активності молодих рослин.
Кожен господар, який хоче стабільно отримувати врожай на рівні 3,5-4 т/га «на круг», має досконало володіти всім комплексом знань та досвідом успішного вирощування озимого ріпаку. Якщо ж їх замало, то цю прогалину можна поповнити, убезпечивши себе від зайвих проблем закупівлею надійного якісного насіння. Принаймні, якщо мати справу з найбільшими виробниками гібридного насіння цієї культури.
   Розгляньмо основні ризики, з якими зіштовхується фермер на шляху до створення високопродуктивних посівів культури до її виходу із стану зимового спокою.
Сорт чи гібрид?
Результати трирічних досліджень, які проводять у селекційній станції компанії «Монсанто» в науково-дослідних установах та виробничих умовах південної, східної, центральної та західної частин України, засвідчують на користь гібридів. У грунтово-кліматичних умовах Харківщини, Миколаївщини, Одещини, Кіровоградщини, Черкащини, Вінниччини, Івано-Франківщини гібриди ріпаку Декалб у середньому мають на 18-22% вищу врожайність, щонайменше на 30% вищі показники перезимівлі, посіви гібридів вирівняніші і технологічніші, вони дружно дозрівають, стручки краще утримують насіння, в насінні - більший вміст олії і значно менший - глюкозинолатів та ерукової кислоти. Гібриди технологічніші у вирощуванні, адже дають змогу в ширших межах варіювати терміни сівби і потребують менших норм висіву насіння. Рослини гібридів ріпаку озимого мають вищу стійкість до комплексу хвороб, кращу стійкість до вилягання. Їхні адаптивні можливості та стресостійкість також набагато вищі, ніж у сортів. Сорти мають єдину перевагу - меншу вартість посівного матеріалу.

Вибір гібридів для господарства
Чому «ефективне портфоліо» з 2-3 гібридів краще одного «блокбастера»? Тому, що дає можливості: страхувати ризики в разі настання форсмажорних обставин; отримувати стабільний та прогнозований рівень урожаю; оптимізувати технологічний процес вирощування культури; враховувати грунтово-кліматичні особливості кожного господарства.
Система обробітку грунту
Завдання підготовки грунту: збереження вологи, розпушення орного шару, створення твердого насіннєвого ложа і м'якого посівного шару (мал. 1, фото 1).
Класичний варіант, який завжди спрацьовував у зоні достатнього зволоження (дискування пожнив'я, оранка завглибшки 25-27 см, закриття вологи, через три-чотири тижні - сівба), більше не спрацьовує. А в зоні нестійкого та недостатнього - і поготів. Наші рекомендації щодо технології передпосівного підготування грунту в умовах нестійкого зволоження такі:
   попередник (озима пшениця) має перебувати в полі якомога довше (максимально наближено до сівби ріпаку);
   вивезення соломи з поля під час збирання врожаю;
   оранка оборотним плугом або глибоке дискування відразу після збирання попередника водночас із прикотковуванням грунту важким котком;
   передпосівне підготування і сівба водночас або з розривом у часі не більше двох годин.
Терміни сівби. Норми висіву. Архітектоніка рослини до входження в зиму
Ці параметри обирають диференційовано з урахуванням особливостей конкретного поля. Надранні терміни сівби (липневі) в західних та північних областях Правобережної України можливі тільки із гібридами ДК Секюр, ДК Серенада, ДК Секвоя, ДК Седона. Ранні (до 10 серпня) - із вказаними гібридами та Екзотіком. Оптимальні (з 10 по 25 серпня) - зі всіма зареєстрованими гібридами. Пізні (з 25 серпня по 5 вересня) - з Ексагоном, Екстендом, Екселем.
За вирощування ріпаку в південних областях України співвідношення гібридів до термінів сівби зберігається, але самі терміни є пізнішими приблизно на два-три тижні. Це обумовлено вищим температурним режимом і більшою тривалістю осіннього періоду вегетації культури (малі запаси вологи в літній час - лише супутній фактор, який впливає на можливість отримати сходи). Так, за результатами трирічних досліджень, які проводили в умовах зрошення Кам'янко-Дніпровської дослідної станції, кращий термін сівби для всіх гібридів ріпаку - період з 1 по 10 вересня. За сівби 20 серпня та після 15 вересня суттєво погіршувалася зимостійкість рослин і знижувалася врожайність посівів.
Норми висіву
Загальне правило таке: загущення значно страшніше від зрідження, особливо для гібридів традиційного типу росту.
Для оптимального терміну сівби найкраща норма висіву - 450-500 тис. схожих насінин на один гектар. За надранніх і ранніх термінів посівну норму слід зменшити, а за пізніших - збільшити на 10%. Також слід коригувати норму висіву залежно від стану підготованості грунту до сівби (в бік збільшення за неналежної його підготовки).
Вважаємо, що з точки зору поліпшення перезимівлі кращі перспективи мають рослини, які утворили вісім-десять (11) листків, заввишки до 20-22 см, з товщиною кореневої шийки 10-12 мм та більше і довжиною кореня понад 20 см. Рослини, які входять у зиму в фазі п'яти-шести листків, можуть нормально зимувати, їхня морозостійкість висока, проте вони можуть постраждати від випирання грунту навесні. Крім того, реалізація потенціалу продуктивності такого посіву обмежується тим, що у рослин, які не мають нормально сформованого шостого листка, не почалось формування генеративних органів в осінній період вегетації. Рослини, які входять у зиму із кількістю листків понад десять і нормально зимують, спроможні значно повніше реалізувати потенціал продуктивності, але морозостійкість таких рослин невисока. Вони занадто легко відновлюють свою вегетацію протягом м'якої зими і витрачають багато цукрів на підтримання своєї життєдіяльності. До того ж, за таких умов температури повітря ще занизькі для ефективного фотосинтезу, тому надходження органічної речовини не відбувається. Такі рослини можуть гинути в січні-лютому, ще до завершення зими.

Фунгіциди та регулятори росту рослин
Як показали спільні дослідження компаній «Монсанто» та БАСФ, застосування препарату Карамба в регламентованій нормі у фазі п'ятого листка не лише знімає проблему поширення хвороб в осінній період, але й суттєво підвищує зимостійкість рослин. Це відбувається за рахунок запобігання видовженню гіпокотилю. Протягом ріпакового сезону 2010-2011 рр. було доведено високу ефективність застосування Карамби навіть на гібридах Декалб із підвищеною зимостійкістю: ДК Секюр та ДК Серенада. У цих гібридів гіпокотиль не переростає ні за яких умовах - це генетично зумовлена особливість. Очевидно, дія препарату була спрямована також на збільшення вмісту сухих речовин у клітинному соку рослин, оскільки після суворих умов перезимівлі на ділянках, де застосовували цей препарат, збереглось на 15-20% рослин більше, ніж на ділянках контролю.
   За ранніх і надранніх термінів сівби, а також за затяжного осіннього періоду вегетації може виникати потреба дворазового використання препаратів-регуляторів. Осінній сезон вегетації ріпаку в умовах стійкого зволоження яскраво продемонстрував необхідність дотримання регламенту застосування таких препаратів. Нерегламентоване застосування зареєстрованих регуляторів росту не змогло ефективно зупинити динаміку ростових процесів: багато господарів були вимушені вносити хлормекватхлоридні препарати. Наша рекомендація: краще запобігти переростанню, вносячи препарат повною нормою в фазі п'ятого листка (за потреби - контролюючи ріст рослин у фазі шостого і сьомого листків), аніж намагатися спиняти ріст меншими дозами, особливо коли рослини ріпаку озимого вже мають вісім-дев'ять листків.

Система удобрення
Для найповнішої реалізації потенціалу продуктивності гібридів ми рекомендуємо проводити розрахунки норм добрив під запланований урожай (виходячи із таких величин винесення макроелементів на кожну тонну врожаю: N - 60 кг, Р - 30, К - 65, S - 20 кг). Наприклад, якщо планова врожайність ріпаку озимого - 4 т/га, то в грунті має бути доступного азоту 240 кг/га д. р. З цієї норми потрібно вирахувати дозу, яка була внесена з осені (наприклад, N30 після збирання зернового попередника) та грунтові запаси (частіше за все - 50-70 кг/га, в середньому - 60 кг/га). Таким чином, навесні потрібно внести дозу - 150 кг/га д. р., що еквівалентно, приблизно, 450 кг аміачної селітри.
Термін внесення селітри - по мерзло-талому грунту. Гібриди ріпаку від насіннєвого бренду «Декалб» відновлюють вегетацію в різні строки. Найпершим відновлює вегетацію Екзекютів, потім - Екзотік, за ними - Екстенд та Ексагон. Гібриди з підвищеною зимостійкістю - ДК Секюр та ДК Серенада, ДК Секвоя та ДК Седона - відновлюють вегетацію найпізніше. Часова розбіжність між гібридами Екзекютів та ДК Секюр може становити до шести-семи днів. Радимо врахувати цей факт під час організації підживлення наших гібридів озимих ріпаків та першими підживлювати саме ті гібриди, що раніше стартують навесні.
   Спосіб внесення добрив - урозкид з допомогою розкидачів із відцентровим робочим апаратом або зерновими сівалками типу СЗ-3,6. Останній спосіб краще запобігає поверхневому змиванню добрив, і він має переваги на схилових полях.
Якщо з осені, під основний обробіток, не вносили фосфорно-калійні добрива, допустимо використати навесні нітроамофоску в нормі 4-5 ц/га фізичної маси
(N64-80Р64-80К64-80) та аміачної селітри - до 3 ц/га. В такому разі дозу аміачної селітри слід зменшити на масу діючої речовини азоту, яку буде внесено з нітроамофоскою (N64-80).
Варто зауважити, що поліпшення умов мінерального живлення культури в ранній термін сприяє підвищенню конкурентоспроможності рослин щодо бур'янів.
Маємо сподівання, що дані рекомендації допоможуть вам, попри всі стресові чинники, уникнути небажаних ризиків та зберегти врожай на рівні очікуваних показників.

Інтерв'ю
КАБП
Завдяки проведенню реформ, Україна сьогодні має найбільший за останній час інвестиційний потенціал. До найважливіших міжнародних партнерів України належить Канада.
Petro Melnyk2
Компанія Agricom Group спеціалізується на рослинництві. Обробляє землю на Чернігівщині та Луганщині, вирощує олійний льон, соняшник, кукурудзу, овес та гречку. Але більш відома як виробник товарів із

1
0