Спецможливості
Статті

Ринок живої худоби та м’ясної продукції: аналізуємо ціниМолочна галузь нині опинилась у складній ситуації: поступове зменшення поголів’я негативно позначилося на обсягах виробництва і продажу молока: змінились структура виробництва й асортимент молочної

13.01.2015
436
Ринок живої худоби  та м’ясної продукції: аналізуємо ціниМолочна галузь нині опинилась у складній ситуації: поступове зменшення поголів’я негативно позначилося на обсягах виробництва і продажу молока: змінились структура виробництва й асортимент молочної  фото, ілюстрація

Молочна галузь нині опинилась у складній ситуації: поступове зменшення поголів’я негативно позначилося на обсягах виробництва і продажу молока: змінились структура виробництва й асортимент молочної продукції, скоротилося її споживання на внутрішньому ринку через низьку купівельну спроможність населення.

Молочна галузь нині опинилась у складній ситуації: поступове зменшення поголів’я негативно позначилося на обсягах виробництва і продажу молока: змінились структура виробництва й асортимент молочної продукції, скоротилося її споживання на внутрішньому ринку через низьку купівельну спроможність населення.

О. Варченко,
д-р екон. наук, професор,
І. Свиноус,
д-р екон. наук, професор,
Білоцерківський НАУ

ВРХ
 У світовому виробництві молока у 2014 р. вітчизняні с.-г. товаровиробники становлять 1,5%. Серед підприємств із найбільшою кількістю корів: «Агрофірма ім. Дов­женко» — 4043 тис. гол., ТОВ «Ук­­раїнська молочна компанія» — 3810 тис. гол., ТОВ «Агрофірма “Маяк”» — 2316 тис. гол.
 Провідні великотоварні господарства зосереджені переважно у Донецькій, Дніпропетровській, Жито­мир­­ській, Київській, Луганській, Пол­тавській, Хар­ківській і Черкаській областях. Серед них провідні позиції займають господарства, у яких зосереджено близько 3% сумарного поголів’я корів, сконцентрованого у громадському секторі (864,3 тис. гол.):
  ПраТ «АгроСоюз» – 2052 тис. гол.
  ПП «Аграрна Компанія 2004» –
      1553 тис. гол.
  СТОВ «Агроко» – 1992 тис. гол.
  СВК «Восток» – 1807 тис. гол.
  ТОВ «Росія» – 1400 тис. гол.
 Протягом 2014 р., порівняно із 2013 р., спостерігають зростання продуктивності корів на 7,3% (у розрахунку на середньорічне по­­го­лів’я) — 4008 кг. Зро­станню продуктивності сприяли як організація виробництва, так і поліпшення племінної справи у с.-г. підприємствах, які займаються виробництвом молока.
 Нині для більшості с.-г. підприємств постала проблема відтворення поголів’я дійного стада. Так, вихід телят на 100 корів у 2014 р. знизився на 6,7% і становить 56 голів. Така ситуація сприятиме подальшому підвищенню закупівлі тварин у іноземних товаровиробників.
 Високий рівень рентабельності ви­­робництва молока у с.-г. підприємствах забезпечила висока закупівельна ціна на нього за основними каналами реалі­­зації — головним чином, переробним підприємствам. Так, закупівельні ціни на молоко, що надходить на переробку від с.-г. підприємств, у 2014 р. становили 3432,4 грн/т, що на 3,8% вища, аніж у 2013 р.
 Закупівельні ціни на молоко, що за­­куповують у господарств населення, зросли на 5,3% і становлять 2376,5 грн/т, що на 30,8% нижче від вартості молокосировини корпоративних господарств. Така цінова різниця зумовлена якістю реалізованого молока переробним підприємствам.
 У 2014 р. с.-г. підприємствами було реалізовано 94,2% молока першого, вищого та екстра ґатунків, водночас господарствами населення — 83,1% другого ґатунку.
 У 2014 р. експорт вершкового масла становив 8,02 тис. т, що у 7,2 раза більше, аніж у 2013 р. Його експортували за середньою ціною 4,51 дол./кг, що на 7,5% нижче від ціни у 2013 р. (4,88 дол./кг).
 Експорт сирів усіх видів та кисломолочних сирів у 2014 р. становив 17,5 тис. т,
що на 55% менше, ніж у 2013 р. Середня експортна ціна — 6,39 дол./кг.

Свині
 Спостерігають тенденцію до зниження поголів’я свиней у всіх категоріях господарств. Так, станом на 1 листопада 2014 р. воно зменшилось на 120,3 тис. гол. (проти відповідного періоду торік), у тому числі: на с.-г. підприємствах — на 43,2, у господарствах населення — на 77,1 тис. гол.
 Найбільшу кількість поголів’я утримують у трьох областях: Донецькій, Дніпропетровській та Київській. Так, станом на 1 жовтня 2014 р. у всіх категоріях вітчизняних господарств утримують від 537,4 до 569,5 тис. гол. свиней, а на с.-г. підприємствах Донецької та Дні­пропетровської областей — понад 400 тис. гол.
 Більшість с.-г. підприємств орієнтується на утримання свиней м’ясних та беконних порід, тоді як господарства населення — м’ясо-сальних.
 Спостерігають зростання частки у структурі реалізації високотоварними с.-г. товаровиробниками від 45 (2005 р.) до 68% (2013 р.). Певною мірою таке ста­новище спричинене ефективністю виробництва продукції свинарства. Так, у с.-г. підприємствах із чисельністю по­­голів’я свиней до 1000 гол. рівень рентабельності становив 16,1, водночас у висококонцентрованих господарствах (понад 2000 гол.) — 7,1%.
 Спостерігають позитивну тенденцію нарощування обсягів виробництва свинини (у живій вазі). Так, у с.-г. підприємствах протягом січня — жовтня було вирощено 464,4 тис. т свиней у живій вазі, що на 5,6% більше за відповідний період 2013 р.
 У січні — вересні 2014 р. імпортовано 26,19 тис. т свинини (свіжої, охолодженої та мороженої), що у 4,2 раза менше, ніж за відповідний період 2013 р. Середня ціна завезеної свинини становила 2,60 дол./кг, що на 4,6% вище, ніж у січні — вересні 2013 р. (2,48 дол./кг). Найбільші обсяги поставок свинини в Україну зроблено із Бразилії — 37,5% (9,82 тис. т за ціною 2,51 дол./кг), Німеччини — 15,9 (4,17 тис. т за ціною 2,92 дол./кг), США — 9,2% (2,4 тис. т за ціною 2,60 дол./кг) та Польщі — 8% (2,1 тис. т за ціною 2,55 дол./кг) загального обсягу імпорту свинини.
 Експорт свинини (свіжої, охолодженої та мороженої) у січні — вересні 2014 р. становив 4,69 тис. т, що на 60,3% більше, ніж у січні — вересні 2013 р. Свинину
експортували за середньою ціною
2,93 дол./кг, що на 36,3% нижче, ніж у січні — вересні 2013 р. (4,60 дол./кг).
 Зниження обсягу пропозиції призвело до зростання на внутрішньому ринку закупівельних цін на свиней. Так, середня ціна реалізації свиней у живій вазі с.-г. підприємствами у вересні 2014 р. становила 21,81 грн/кг, що на 28,1% вище порівняно із вереснем 2013 р.
Ця обставина сприяла нарощенню обсягів реалізації свиней на забій, голов­ним чином переробним підприємствам. Так, у січні — вересні 2014 р. с.-г. підприємствами реалізовано на забій 354,3 тис. т свиней у живій вазі, що на 8,3% більше, ніж у січні — вересні 2013 р. 
 У провідних товаровиробників світу рівень середньодобових приростів коливається у межах 500–600 г. Середньодобові прирости живої маси свиней за січень — вересень 2014 р. зросли на 13 г (474 г) проти відповідного періоду торік. С.-г. підприємства Івано-Франківської області отримали найвищий показник серед регіо­нів — 684 г, а найнижчий — у Мико­лаївській та Луганській областях (відповідно, 291 та 317 г).
 Упровадження інтенсивних технологій у свинарстві знаходить позитивне відображення у нарощуванні поголів’я завдяки власному маточному поголів’ю. У се­­редньому по Україні за дев’ять місяців 2014 р. отримано по 1504 поросят на 100 основних свиноматок, що на 81 гол. більше проти відповідного періоду 2013 р. Най­кращі показники мають Івано-Фран­ківська, Львівська, Донецька області, які отримали, відповідно, по 2337, 1823 та 1822 поросят. Найгірші показники — у Рі­­вненській, Луганській, Ми­­ко­лаїв­ській, Вінницькій областях — по 543, 915, 980 та 997 по­­­ро­сят, відповідно.

Інтерв'ю
Зазвичай аграрні видання пишуть про здобутки агрохолдингів, знаних в областях, популярних аграріїв, що засідають по облрадах. Ми вирішили піти іншим шляхом і хочемо познайомити Вас із простим фермером
AgroGeneration є одним із провідних агрохолдингів України не лише за обсягами виробничих площ, а й за операційною ефективністю. Головний напрямок діяльності компанії – виробництво зернових та олійних

1
0