Спецможливості
Технології

Раціональний напрям механізації хімічного захисту садів

05.06.2008
636
Раціональний напрям механізації хімічного захисту садів фото, ілюстрація
На ефективність захисту плодових дерев від шкідників і хвороб у саду впливають здебільшого три чинники: хімічний препарат, термін і якість його внесення. Ефективну дію двох останніх значною мірою зумовлюють технічний рівень обприскувачів і забезпеченість ними господарств.

Останнім часом механізований хімічний захист садів в Україні здійснюється у трьох головних напрямах: 1) використання традиційних вітчизняних морально застарілих вентиляторних обприскувачів типу ОПВ-2000 з низькими якісними показниками, що спричиняє значні додаткові витрати хімічних препаратів; 2) експлуатація нових зарубіжних обприскувачів, ціна яких учетверо-вп’ятеро вища за вітчизняні; 3) застосування старих вітчизняних обприскувачів, модернізованих завдяки використанню сучасних вузлів та агрегатів обприскувачів відомих зарубіжних фірм.
Як свідчать попередні розрахунки, останній напрям є найменш витратним, а тому більшою мірою сприяє впровадженню в садах України сучасних технологій хімічного захисту і забезпечує високі якісні показники завдяки основним технічним і технологічним перевагам найкращих зразків елементів зарубіжних обприскувачів.


Порівняльний аналіз використання в сучасних обприскувачах гідравлічних систем розпилювання робочої рідини високого та низького тиску свідчить, що підвищення останнього дає змогу одержувати дрібніші краплини, які осідають у кроні на кожний листок з обох боків. Це значно підвищує ефективність застосування пестицидів контактної дії.
З огляду на це в Інституті садівництва було проведено модернізацію вентиляторного обприскувача ОПВ-2000 з використанням технічного комплекту вузлів та агрегатів (виробництва італійських фірм), які працюють за високого тиску. Такий комплект містить: 1) насос мембранного типу високого тиску (до 50 бар) з продуктивністю рідини 121 л/хв; 2) деталі й технічні вузли гідросистеми; 3) напірну магістраль у вигляді двох дуг із монтажем на вентиляторі; 4) карданні вали приводу насоса та вентилятора; 5) вентилятор із двошвидкісним редуктором; 6) регулятор тиску — двосекційний.
Для визначення ефективності модернізованого обприскувача з умовною  маркою ОПВ-2000М у ході експериментів порівнювали якісні показники його роботи та серійного обприскувача ОПВ-2000. Останній є базовою моделлю для модернізації. Експериментальну оцінку виконано в яблуневому саду  дослідного господарства “Новосілки” Інституту садівництва УААН 1976 і 1996 років садіння, висаджених за схемами, відповідно, 7х4 та 4х2 м. У результаті експертизи визначено показники технічної характеристики двох обприскувачів (табл. 1).


За підвищення робочого тиску з 20 до 45 бар витрати через 1 розпилювач із діаметром вихідного отвору 1,2 мм змінювалися від 1,3 до 2,62 л/хв, а через 14 розпилювачів — від 18,2 до 36,7 л/хв.
Під час випробувань ОПВ-2000М було прийнято робочий тиск 30 бар із витратами рідини 25,2 л/хв. Для ОПВ-2000 (робочий тиск — 10 бар) витрати рідинии становили 64,4 л/хв. Середня швидкість повітря на виході з вентилятора становила:
— для ОПВ-2000М на першій передачі — 32 м/с, що відповідало продуктивності 34000 м3/год; на другій передачі — 22 м/с (24000 м3/год).
— для ОПВ-2000, відповідно, — 35–37 м/с і 55000–65000 м3/год.
Швидкість руху агрегатів відповідала типовим технологічним робочим швидкостям — 4,3 і 7,2 км/год (трактор МТЗ-80).  Відповідно, норму витрат рідини визначали за рівнянням:
Q=600gn/(BU),


де Q, л/га, — норма витрати рідини;
g, л/хв, — витрати робочої рідини через один розпилювач;
В, м, — ширина захвату обприскувача;
U, км/год, — робоча швидкість агрегату;
n, шт, — кількість розпилювачів.
Визначені витрати рідини подано в таблиці 2.
Показники якості обприскування визначались за допомогою спеціальних індикаторних карток (фірми “ХардІ” Данія), які були розміщені в кроні дерев за ярусами. Ці показники залежали від кількості та розміру краплин води, що осідала на поверхні карток. Одержані дані були статистично опрацьовані з визначенням середньоарифметичних значень, середньоквадратичних відхилень та коефіцієнта варіації, який характеризує нерівномірність розподілу крапель у кроні дерев (табл. 3).


Висновки
1. Високий тиск робочої рідини та сучасні конструкції розпилювачів модернізованого обприскувача ОПВ-2000М забезпечують за дисперсністю (розміром) крапель рідини дрібнокраплинне обприскування саду. Розмір крапель в експериментах змінювався в межах від 100 до 500 мікрон. Для порівняння: під час роботи ОПВ-2000 цей показник був у межах від 100 до 3000 мікрон, що свідчить про значну неоднорідність крапель. Великі краплі розподіляються нерівномірно, концентруючись по краях листків (що зумовлює їхні опіки) та почасти стікають на грунт, що знижує ефективність використання отрутохімікатів і забруднює середовище.
2. Під час обприскування ущільненого саду, висадженого за схемою 4х2 м, обприскувач ОПВ-2000М забезпечує величину основного показника якості — нерівномірність розповсюдження кількості крапель на 1 см2 листків крони дерев (коефіцієнт варіації) — в діапазоні від 34 до 39%, тобто наближається до агровимог (30%). Коефіцієнт варіації розповсюдження крапель під час роботи обприскувача ОПВ-2000 на цьому самому агрофоні значно гірший (у межах 67–89%). Таке порівняння дає реальні підстави припусти можливість скорочення норм витрати робочої рідини та отрутохімікатів під час використання модернізованого обприскувача.
Іншою вадою є те, що під час роботи ОПВ-2000 значна частина поверхні листків (до 40% загальної їх площі) заливається рідиною.
3. Наявність часткового, хоч і незначного (6–15%) заливання рідиною листкової поверхні під час роботи ОПВ-2000М зі швидкістю руху 4,3 км/год, свідчить про не дуже вдалий вибір швидкості, оскільки за швидкості 7,2 км/год такої вади немає. В ОПВ-2000 цей показник, незважаючи на збільшення швидкості, залишається в межах від 20 до 40%, що також негативно характеризує його.
4. Для роботи в повновікових садах з об’ємною кроною та забезпечення прийнятої в Україні норми внесення робочої рідини (до 1500 л/га) обприскувач ОПВ-2000М доцільно обладнати комплектом розпилювачів із діаметром отворів 2,0 мм або перейти на технологію обприскування з меншими витратами рідини, прийняту в деяких країнах із розвинутим садівництвом.


І.Євтушенко,
директор Української овочевої компанії,
С. Фришев,д-р техн. наук, проф., НАУ,
І.Привалов, канд. техн. наук,
зав. інженерним центром,
І.Тимошок, канд. техн. наук, ст. наук. співробітник,
С.Коробка, наук. співробітник,
 Інститут садівництва УААН

Інтерв'ю
Зовсім недавно в Української зернової асоціації з'явився новий керівник - Микола Горбачьов. Ми поговорили з ним про проблеми, які хвилюють УЗА, прогнози на нинішній сезон і особисте бачення бізнес
Максим Тарапата
Україна є лідером з експорту олії в світі. Один з перспективних ринків для української олії - КНР, на якому інтерес до соняшниковій олії постійно зростає. Які складнощі очікують українських імпортерів, розповів Максим Тарапата, генеральний... Подробнее

1
0