Спецможливості
Статті

Раціон і якість молока корів

15.08.2008
3742
Раціон і якість  молока корів фото, ілюстрація

Визначальним фактором якості молока є генотип тварини, її порода, інтенсивність селекційного процесу в низці поколінь. Проте дуже суттєвий вплив на господарські показники й властивості молока мають і зовнішні чинники, особливо рівень та повноцінність годівлі худоби.

Визначальним фактором якості молока є генотип тварини, її порода, інтенсивність селекційного процесу в низці поколінь. Проте дуже суттєвий вплив на господарські показники й властивості молока мають і зовнішні чинники, особливо рівень та повноцінність годівлі худоби.

Протеїнова годівля не є вирішальною для підтримки концентрації білка в молоці. За високого рівня протеїну в раціоні і за недостатнього рівня енергії значна частина протеїну корму не лише втрачається, а й завдає шкоди здоров’ю. Достатній рівень крохмалю сприяє збільшенню чисельності бактерій у складному шлунку жуйних, і в зв’язку з цим, підвищується синтез бактеріального протеїну. В середньому, тільки 30% протеїну корму надходить у кишківник без змін. Узагальнення результатів численних експериментів свідчить, що найвищу якість продукції молока, молочного жиру й білка одержують у разі згодовування кормових буряків, що забезпечує високу кількість бактерій у вмісті передшлунків корів. Cлід з обережністю вводити в раціон годівлі корів барду. Підвищені норми згодовування цього корму (>35 л за добу) молочним коровам спричинюють абсцес печінки.
Під час гістологічного обстеження печінки, яка не має макроскопічних змін, виявляють зернисту й гідропічну дистрофію й атрофію гепатоцитів, набряк поздовж міжбалочних капілярів, незначну поліферацію кліток інтерстиції; знижується білковий якісний показник продукції.
У Німеччині й Голландії чимало кормових буряків згодовують високопродуктивним коровам. До раціону входять 10 кг кукурудзяного силосу, досхочу сінажу й 30 кг буряків. У середньому, за стійловий період від корів надоювали по 26 кг молока жирністю 3,8 % із вмістом білка 3,26%. Вважають, що згодовування концентратів доцільно обмежити до 4 кг на день. За використання помірної кількості зернових (3–4 кг) на початку лактації помітно знижується кількість випадків порушення обміну речовин, поліпшується відтворення.

Др. Ларрі Чейз — професор тваринництва Університету Корнелл (США), має учений ступінь державного університету Огайо, державного університету Північної Кароліни й державного університету Пенсильванії. З 1975 року займається дослідженнями в галузі годівлі молочної худоби.

У збірному молоці корів у січні вміст білка становив 3,2%, у квітні він знизився до 3,1, а потім підвищився до 3,2% у листопаді. Вміст білка в молоці співвідноситься не тільки з рівнем протеїну корму, а й із забезпеченням корів енергією та споживанням клітковини.
У разі стійлової годівлі корів зеленими кормами підвищенню білка в молоці сприяли: зелена маса кукурудзи, жита й ботвина цукрових буряків.
Зелена маса гороху, суміш люцерни й конюшини знижували вміст білка в молоці, що, ймовірно, обумовлено неоднаковим вмістом у них цукру. Введення цукрових буряків у раціон сприятливо впливає на вміст у молоці білка жиру, на поліпшення здоров’я й плідність корів, ріст молодняку. Оптимальна норма згодовування сухої речовини буряків становить 0,4 кг на 100 кг живої маси лактуючої корови і 0,2 кг — сухостійної. Максимальна норма може бути збільшена вдвічі. Разове згодовування буряків не повинно перевищувати 1,2–1,4 т сухої речовини на голову. Перевищення максимальних доз призводить до порушень травлення й обміну речовин. Раціони з буряками потрібно балансувати за фосфором, протеїном і вітамінами А і D. Буряки найкраще згодовувати після сіна, бажано високої якості. Привчають корів до цього корму постійно. Подрібнювати буряки для високопродуктивних корів доцільно безпосередньо перед згодовуванням.
Пропонуємо вашій увазі практичні рекомендації професора тваринництва др. Ларрі Чейза, які він оприлюднив на Міжнародній конференції “Молочні ріки”, що відбулася в с. Травневому Дніпропетровської області на базі господарства компанії “Агро-Союз”.

Балансування раціонів і склад молока
Існує низка кормових і некормових чинників, які визначають рівень жиру й протеїну в молоці. Генетика дуже важлива й може відповідати за 50% варіативності кількості протеїну й жиру. Кормові аспекти пов’язані з оптимізацією здоров’я рубця й синтезом бактеріального протеїну.
Визначаючи ціну на молоко, в усьому світі враховують його склад. Використовувана система ціноутворення й економічна цінність компонентів молока в кожної держави свої. Крім цього, у деяких країнах заведено платити, якщо кількість тих або інших компонентів у молоці перевищує певний рівень, а також передбачено штрафні санкції, якщо кількість того чи іншого компонента нижча за встановлений мінімальний рівень. Таким чином, основна причина оптимізації кількості компонентів молока полягає в одержанні вищої ціни на молоко. Для двох ферм із однаковим рівнем виробництва молока можуть бути встановлені різні ціни за літр продукту, якщо його склад різниться. Склад молока може бути індикатором здоров’я тварини й безпосередньо рубця.

Синтез компонентів молока
Трьома основними компонентами молока є лактоза, жир і білок. Синтез кожного з них відбувається за допомогою різних механізмів, використовуючи різні складові.
Лактоза. Вміст лактози в молоці залежить від породи, і його не можна швидко змінити, змінивши програму годівлі. Лактоза вважається осмотичним регулятором, що контролює кількість виробленого молока. Вміст лактози в молоці корів голштинської породи, як водиться, становить 4,8–5%. Лактоза — дисахарид, що складається з молекул глюкози й галактози. Обидва компоненти надходять у вим’я з потоком крові.
Жир. У молоці є певна кількість жирних кислот, яка різниться за довжиною вуглецевого ланцюжка (від 4 до 18 одиниць). Жир — найбільш змінюваний компонент молока, який можна легко коригувати за допомогою годівлі. Для синтезу жиру молока потрібно два джерела попередників. Жирні кислоти молока, що містять від 4 до 14 вуглецевих одиниць, синтезуються в молочній залозі. Основними важливими попередниками для цього є ацетат і тригідроксибутират, які надходять у молочну залозу з крові. Більшість із 16-вуглецевих і всі 18-вуглецеві жирні кислоти надходять безпосередньо з тригліцеридів крові.
Білок. Білок достатньою мірою залежить від породи, але його можна змінити й з допомогою годівлі. Білок молока складається з певної кількості протеїнів, що, своєю чергою, поділяються на власне протеїнові й небілкові фракції. Власне протеїн зазвичай становить близько 95% білка молока й складається з особливих молочних протеїнів. Казеїн становить 80–85% протеїну молока. У небілковій фракції є сечовина. Близько 90% молочних протеїнів синтезуються в молочній залозі завдяки попередникам — незамінним і замінним амінокислотам, які переносяться кров’ю.
Склад молока дуже залежить від генетики й програми розведення тварин. Вважається, що успадкування відсотка лактози, жиру й білка становлять 0,5. Це означає, що генетика обумовлює близько 50% варіативності. Успадкування відсотка білка й жиру — 0,2–0,3. Генетичний вплив на склад молока утримується тривалий час. Потенційна зміна складу молока, яку можна одержати завдяки зміні раціону, може бути обмежена в деяких стадах через програми селекції, що їх застосовують останні 10–20 років.

Варіативність жиру набагато вища за варіативність білка
Як змінюється склад молока з урахуванням продуктивності? Я використав записи спостережень за коровами, які було зроблено в червні 2006 року в Ралей (Північна Кароліна) під час дослідів, проведених у рамках програми ПМС (поліпшення молочного стада). Це були голштини, яких утримують у північно-східних і центральних областях США. Для аналізу було залучено 6800 стад молочних корів. Середні надої за лактацію коливалися від 9,525 до > 12,700 кг/корову/рік. Середня жирність молока становила близько 3,5% в усіх стадах. Кількість білка, в середньому, сягала 2,9%. Було зафіксовано, що в разі збільшення надоїв кількість компонентів молока не зменшувалася. Варіативність фіксували в кількостях компонентів молока між коровами в стаді, а не залежно від рівня продуктивності.
Ще одним джерелом варіативності є пора року. Вважається, що кількість компонентів молока знижується в теплі місяці року. В молоці стад на північному сході США рівень жиру знижується на 0,2–0,3 проти літніх місяців. Білок у цю пору року може знизитися на 0,1–0,2.

Розробка програми годівлі для оптимізації складу молока
Розробка програми годівлі стада для оптимізації складу молока грунтується на забезпеченні адекватної кількості попередників, зазначених вище, що сприяють синтезу молока. Основне завдання — скласти раціон так, щоб збільшити здоров’я рубця й синтез бактеріального протеїну. Нижче наведено рекомендації, що мають допомогти в оптимізації складу молока.
Перше — це механічні чинники. Вони не впливають на склад молока, але можуть уплинути на загальні результати. Завжди потрібно перевіряти ці фактори, тому що вони задіяні в загальній програмі. До механічних чинників належать:
q проблеми з охолодженням молока;
q надмірне перемішування молока на шляху від корови до загального танка;
q слабке перемішування молока в танку перед забором проби на аналіз;
q процедура відбору зразка;
q умови доставки зразка від ферми до лабораторії;
q використання різних методик проведення аналізу та інтерпретації результатів лабораторією.
До групи нехарчових чинників ми зарахували такі:
q порода (у джерсійських корів кількість компонентів молока вища, ніж у голштинів);
q вік (зазвичай кількість компонентів збільшується в корів, старших за віком);
q період лактації (кількість компонентів молока збільшується в міру збільшення терміну лактації);
q пора року (кількість компонентів молока знижується в літні місяці);
q генетика (критерії відбору биків для відтворення стада);
q мастит (зазвичай не змінює загальної кількості білка, але може знижувати кількість власне протеїну та збільшувати небілкову частину молока);
q мікроклімат і вентиляція в корівнику;
q комфорт корови;
q керування годівлею (у корів завжди повинен бути свіжий, якісний і привабливий корм).
Будь-які фактори, що обмежують споживання сухої речовини або змінюють тип годівлі корів, можуть негативно впливати на склад молока. До них належать:
q скупчення корів у стійлах або біля годівниць;
q утримання корів першої лактації зі старшими коровами (особливо, якщо корівник переповнений);
q порожня годівниця, особливо, коли корови повертаються з доїльного залу;
q сортування ЗЗР (загальнозмішаного раціону) коровами;
q неправильне змішування кормів, тобто корова не одержує однорідно перемішаного корму;
q тип годівлі (корови їдять рідше, але великими порціями (замість частіше), але потроху.

Рекомендації щодо раціону
Фураж:
q забезпечте мінімум 0,9% маси тіла як НДК (нейтрально-детергентна клітковина) фуражу за СР;
q загальна кількість НДК у раціоні має становити 30–35% СВ;
q НДК із фуражу повинна забезпечувати >75% загальної кількості НДК;
q розмір часток фуражу має стимулювати 8–10 год/день жування жуйки.
Джерела вуглеводів раціону:
q загальна кількість неволокнистих вуглеводів має становити 35–40% СР;
q крохмалю має бути 22–28%;
q цукру — 4–6%.
Джерела жиру в раціоні:
q обмежуйте кількість додаткового жиру до 0,45 кг/корову/день;
q якщо потрібний додатковий жир, використовуйте джерела жиру, що не розщеплюються в рубці;
q загальна кількість жиру в раціоні не має перевищувати 5–5,5% СВ.
Джерела азоту й протеїну в раціоні покликані збільшувати кількість синтезованого бактеріального протеїну в рубці. Слід забезпечувати 100-відсоткову потребу в перетравлюваному протеїні, з якого понад 50% загального перетравного протеїну, синтезованого бактеріями. Склад раціону потрібно розраховувати на основі перетравлюваного протеїну.   
Балансування раціону за амінокислотами:   
q рівень лізину має бути 6,5–6,7% загальної кількості перетравного протеїну;
q кількість метіоніну маєбути 2,1–2,2% загальної кількості перетравлюваного протеїну;
q підтримуйте співвідношення лізину до метіоніну 3,1;
q якщо програми складення раціону засновані на сирому протеїні, то:
а) 60–65% сирого протеїну мають розщеплюватися в рубці;
б) 50% протеїну, що розщеплюється в рубці, мають бути розчинним     сирим протеїном;
в) 35–40% загальної кількості сирого протеїну мають бути протеїном, який не розщеплюється в рубці.
Інші зауваження щодо раціону:   
q використовуйте суміш джерел вуглеводів і протеїнів у зерновій суміші, це сприятиме тому, що в раціоні буде використано корми з різним ступенем перетравлюваності в рубці;
q вибирайте джерела протеїнів, що не розщеплюються в рубці, беручи до уваги їхній амінокислотний склад;
q обмежуйте загальну кількість протеїну, забезпечувану одним джерелом, не менше ніж до 50% загальної кількості сирого протеїну.

Підготувала
Лідія Кудрявцева

Інтерв'ю
Президент УАВК Микола Пономаренко
На ринку картоплі зараз — ажіотаж, якого не траплялося майже 10 років. Споживачі занепокоєні неврожаєм і закуповуються картоплею на сезон — цілими мішками. Виробники (перш за все городники) нарікають на неврожай. Відтак Україна вперше за... Подробнее
«Зернові технології-2018» закінчили виставковий сезон для аграрної галузі, адже незабаром — відкриття нового сезону, польового. Для УПЕК, власника підприємства «Лозівські машини», одного з флагманів вітчизняного сільськогосподарського... Подробнее

1
0