Спецможливості
Статті

ПРОТРУЮВАННЮ — ТАК!

05.06.2008
389
ПРОТРУЮВАННЮ — ТАК! фото, ілюстрація
Новий сільськогосподарський сезон не за горами. Господарства починають активно готуватися до сівби. І, як завжди, постає проблема захисту рослин. За якими критеріями слід обирати протруйник? Прокоментувати це питання ми попросили добревідомих в Україні фахівців у цій галузі Сергія Васильовича Ретьмана, завідувача лабораторії фітопатології сільськогосподарських культур, заступника директора Інституту захисту рослин УААН і Ганну Миколаївну Ковалишину, завідувача відділу захисту рослин Миронівського інституту пшениці ім. В. М. Ремесла.

— Будь ласка, поясніть, чи ефективність продукту з однією діючою речовиною може бути так само високою, як ефективність продукту, який містить дві і більше діючих речовин?


— С. Ретьман. Ефективність протруйника передусім залежить від рівня та спектру фунгіцидної активності. Деякі з діючих речовин здатні контролювати лише незначну кількість хвороб. Тому для підсилення їхньої дії та збільшення спектру контролювання хвороб створюють препарати, що містять дві і більше діючих речовин. Водночас деякі з них — особливо це стосується найсучасніших хімічних сполук — мають високу ефективність проти багатьох найбільш поширених і шкодочинних насіннєвих інфекцій, таких як сажкові, кореневі гнилі, септоріоз тощо. Останнім часом  в основному реєструють препарати з відомими діючими речовинами або їх комбінаціями. Але на ринку з'явився протруйник Лоспел з новою діючою речовиною — тетраконазол, яка є самодостатньою і не потребує будь-яких сумішей з іншими хімічними сполуками для вирішення нагальних, зазначених вище, проблем.


— Г. Ковалишина. Ефективність препарату пояснюється не кількістю діючих речовин. Бо кількість — це не завжди якість. Головне, наскільки та чи інша діюча речовина є хімічно активною сполукою, здатною виконувати своє головне завдання — ефективно контролювати насіннєві і частково грунтові та аерогенні інфекції. Більшість сучасних системних однокомпонентних препаратів контролює найпоширеніші інфекції на досить високому рівні. Але окремо хотілося б наголосити на здатності діючої речовини швидко проникати через насіннєву оболонку і переноситися по тканинах насіння й рослини,  знешкоджуючи патогенні мікроорганізми. Наприклад, у препаратів триазольної групи механізм дії однаковий, однак швидкість відрізняється за рахунок відмінності у співвідношенні якостей водо- і жиророзчинності. Найоптимальніше вони поєднані в діючій речовині тетраконазол (фунгіцид для протруювання насіння Лоспел, в.м.е.), що дає змогу зупинити розвиток міцелію вже в зародку, а не в проростку.


— У рекомендаціях щодо норм витрати фунгіцидів для протруєння насіння часто зазначають межі:  від ….. л / т до ……. л / т.  Як визначити, у якому випадку застосовується та чи інша норма?


— С. Ретьман. Узагалі, якщо підходити до цього питання прискіпливо, то конкретну відповідь можуть дати лише результати фітоекспертизи насіння та грунту і, звісно, ефективність дії певної норми витрати препарату проти того чи іншого патогена. Так, упродовж останніх чотирьох років Інститут захисту рослин УААН на замовлення компанії Калліоп проводив дослідження саме з метою ретельно вивірити норми застосування протруйника Лоспел. На основі одержаних результатів ми надали офіційні рекомендації щодо норм витрати: 0,7 л/т — для захисту посівів озимих пшениці і ячменю, 0,9 л/т — для ярих. Розмежування норм у даному разі зумовлене регіональним і видовим поширенням інфекцій. А доза 0,3 л/т рекомендована для протруювання зерна проти твердої сажки (за умови наявності фітосанітарної експертизи з відповідним висновком). Таке чітке позиціонування дає змогу зменшити навантаження на навколишнє середовище та економно витрачати кошти.
— Чи спричиняють протруйники негативний вплив на енергію проростання, густоту стояння, інші ростові характеристики посівів?


— Г. Ковалишина. Справді, певні відмінності спостерігаються — як між сходами в контролі, так і між сходами культур, насіння яких оброблене різними протруйниками. Фунгіциди мають властивість впливати на схожість насіння, густоту стояння, кількість корінців, довжину колеоптиле. І цей вплив здебільшого позитивний. Так, згідно з дослідами, проведеними останніми роками, у варіанті з протруйником Лоспел рослини мали більшу висоту та кількість стебел перед виходом у зиму порівняно з контролем і еталоном. Негативного впливу протруйника Лоспел при строках зберігання посівного матеріалу від 1 до 12 місяців на енергію проростання і лабораторну схожість також не виявлено.


— Яке значення має препаративна форма для фунгіцидів, призначених для протруєння насіння?


— Г. Ковалишина. Препаративна форма — одна з основних якісних характеристик протруйників. Вона впливає на ефективність препарату, оскільки зумовлює надійність закріплення діючої речовини на насінні і, отже, збереження необхідної її норми для знищення збудників хвороб. Окрім цього, рідкі протруйники мають і лікувальну властивість, заживлюючи мікротріщини. А водно-масляна мікроемульсія здатна створювати таку стійку плівку, що захищає і більші травми в зоні ендосперму. При цьому така плівка надійніше захищає насіння від ґрунтових інфекцій, оскільки в цьому разі насіння більше енергії витрачає на проростання і менше — на боротьбу з патогенами. Чим досконаліша препаративна форма, тим ефективність препарату вища і безпечніші санітарно-гігієнічні умови роботи з ним.


— С. Ретьман. Водно-масляна мікроемульсія — найкраща препаративна форма і, до речі, єдина зареєстрована в Україні на сьогоднішній день.

Інтерв'ю
Клінт Мартін
11 липня 2016 року Україна і Канада підписали Угоду про створення зони вільної торгівлі. Це найбільша угода такого плану після ЗВТ з Євросоюзом. 
Ле­онід Ко­за­чен­ко, на­род­ний де­пу­тат, пре­зи­дент Ук­раїнської аг­рар­ної кон­фе­де­рації
Чи ре­аль­но «за­пу­с­ти­ти» земельну реформу вже за рік? Як дер­жа­ва має за­хи­с­ти­ти влас­ників паїв і аг­раріїв? Що че­кає на них 2017 ро­ку? Чи вдасть­ся по­до­ла­ти ко­рупцію в дер­жаві? На ці

1
0