Спецможливості
Статті

Прогноз агрометеорологічних умов весняного періоду вегетації цукрових буряків у 2003 році

05.06.2008
925
Прогноз агрометеорологічних умов весняного періоду вегетації цукрових буряків у 2003 році фото, ілюстрація
Всходы сахарной свеклы

Прогноз агрометеорологічних умов весняного періоду вегетації цукрових буряків у 2003 році

Цукрові буряки — просапна культура, для забезпечення нормальних умов його вирощування якої значно зростають вимоги до якості обробітку площ у ранньовесняний період. Виходячи з агрометеорологічного прогнозу на весняний період, очікувана позитивна теплова аномалія місяців березня та квітня дасть змогу розпочати польові роботи на 6–12 днів раніше від середньобагаторічних строків.

У цілому квітень очікується значно теплішим за норму, а кількість опадів на переважній частині території становитиме 90–130% кліматичної норми, що позитивно вплине на початок вегетації цукрових буряків. Враховуючи умови весни цього року, обробіток грунту слід спрямувати на створення вирівняної його поверхні, знищення бур’янів, накопичення вологи для сприятливого фізіологічного розвитку рослин та розміщення посівів після кращих попередників у сівозміні.

Місце цукрових буряків у сівозміні слід визначати з урахуванням зональних особливостей господарств. У зоні достатнього зволоження запаси вологи в грунті після різних попередників будуть достатніми, що дає можливість дещо розширити склад попередників цукрових буряків без зниження їх продуктивності. У цій зоні цукрові буряки потрібно розміщувати після озимої пшениці, яка йде після багаторічних трав на один і два укоси, гороху та пару, зайнятого однорічними культурами на зелений корм і силос. Багаторічні трави сприяють пригніченню бур’янів, захисту грунту від ерозії і накопиченню в ньому органічних речовин, тому цукрові буряки треба розміщувати насамперед у цій ланці сівозміни одного року використання, оскільки використання багаторічних трав у сівозміні протягом двох років призводить до розвитку шкідників (дротяників, довгоносиків) і зменшення врожаїв.

Важливо вирощувати цукрові буряки з оптимальними перервами після попередніх буряків і доцільною питомою вагою їх у сівозміні. На грунтах, не схильних до ерозії, питому вагу цукрових буряків можна доводити до 30%. Це дає змогу збільшувати збір коренеплодів з одиниці площі і підвищувати продуктивність сівозміни. При насиченні сівозміни буряками більше 30% суттєво зменшується врожайність. У зоні нестійкого зволоження найвищі врожаї цукрових буряків отримують після озимої пшениці по зайнятому пару, гороху і багаторічних травах. На родючих грунтах допустиме насичення сівозміни цукровими буряками до 25%. При цьому оптимальною часткою цукрових буряків у чотирьох- та восьмипільних сівозмінах є 25, у дев’ятипільних — 22,2%. На слабоокультурених полях цукрові буряки слід повертати на місце попереднього вирощування не раніше, ніж через три роки. У зоні недостатнього зволоження правильне чергування культур у сівозміні набуває особливого значення як фактор регулювання водного режиму грунту. В цій зоні найсприятливіший водний режим буде в ланці з чорним паром, що обумовить більшу продуктивність цукрових буряків. Добрі результати можна отримати по оберненому пласту багаторічних трав при однорічному використанні на один укіс. Збільшення питомої ваги цукрових буряків у сівозміні до 20% не впливає на їх урожайність, а підвищення частки буряків у сівозміні понад 20% може бути виправданим у цій зоні лише при розміщенні їх поблизу пунктів переробки. У сівозмінах з більшою кількістю полів для розміщення цукрових буряків слід, насамперед, використовувати ланки з чорним зайнятим паром, а також ланки з багаторічними травами на один укіс.

Сучасна технологія вирощування цукрових буряків на зрошуваних землях передбачає розміщення їх після озимої пшениці по багаторічних травах, однорічних кормових культурах на зелений корм і силос та інших культурах, що рано звільняють поле.

Передпосівний обробіток грунту повинен включати мінімальну кількість технологічних операцій з використанням широкозахватних знарядь і комбінованих агрегатів. При цьому кожну операцію слід поєднувати з одночасним вирівнюванням поверхні. Вирівняна поверхня грунту забезпечує якісне проведення передпосівної культивації і сівби насіння на однакову глибину. Високої продуктивності та якості передпосівного обробітку грунту в умовах весни нинішнього року можна досягти і при використанні вітчизняного агрегату АРВ-8,1-02 та багатоопераційного агрегату “Україна” — АПБ-6, що агрегатуються з тракторами тягового класу 30 кН (Т-150 К). А також завдяки комбінованому агрегату для передпосівного обробітку грунту типу “Європак”, який виконує такі операції: вирівнювання, розпушування, кришіння, поновлювальне ущільнення та мульчування з автоматичним установленням глибини обробітку в заданому режимі, що дає змогу застосовувати його в різних грунтово-кліматичних умовах. Для передпосівного обробітку грунту можна також використати борону-культиватор ВНІЦ-Р (РА) в агрегаті зі зчіпками С-11, С-16. Це забезпечить якісний обробіток грунту та значне підвищення продуктивності праці. У південних областях бурякосіяння, де достигання грунту прискорюється раніше, на вирівняних з осені площах доцільно поєднати передпосівний обробіток грунту з одночасною сівбою цукрових буряків, у результаті чого збережеться волога, зменшиться кількість обробітків та зекономиться паливо.

Цього року спостерігатиметься значна забур’яненість посівів цукрових буряків. Погодні умови другої половини березня (при температурі 1...4°С) сприятимуть проростанню насіння ранніх ярих бур’янів, а квітень, з його тепловими аномаліями та достатньою кількістю опадів, буде сприятливим для появи сходів і росту всіх поширених бур’янів.

Основою успішного розв’язання проблеми бур’янів є система їх контролювання агротехнічними і хімічними заходами. При використанні грунтових гербіцидів необхідно враховувати видовий склад, структуру і кількість насіння однорічних видів бур’янів, механічний склад та рівень зволоження грунту у весняний період, спектр дії препаратів (у зоні достатнього і нестійкого зволоження можна застосувати Голтікс чи Пірамін Турбо). При застосуванні гербіцидів (до сівби чи до появи сходів) грунт обов’язково повинен бути вирівняним завдяки шлейфуванню і коткуванню. Такі умови підготовки грунту забезпечать рівномірний розподіл розчину гербіцидів, а також отримання більш дружних сходів (особливо на посівах пізніх строків сівби). Через недостатню кількість гербіцидів у господарствах на найбільш забур’янених площах сівбу буряків слід провести після проростання насіння бур’янів та знищення їх під час підготовки грунту. Першу культивацію слід провести на глибину 10–12 см за умови масової появи сходів бур’янів, а другу — день сівби на глибину загортання насіння. Сучасні технології виробництва цукрових буряків неможливі без використання високопродуктивних однонасінних гібридів.

Останнім часом у господарства надходить значна кількість неякісного насіння невідомого походження, вирощеного навіть з фабричної репродукції, що, безумовно, негативно впливає на продуктивність цукрових буряків і цим шкодить цукробуряковому виробництву. У зв’язку з цим господарствам треба орієнтуватися на використання лише сертифікованого гібридного насіння вітчизняної та спільної з іноземними фірмами селекції, обробленого на насіннєвих заводах інсектицидами (Фурадан і його аналоги) та фунгіцидами (ТМТД, Тачигарен) з метою знезараження його проти шкідників та хвороб. За вирощування цукрових буряків за традиційною технологією (з формуванням густоти рослин вручну) використовують насіння зі схожістю, однопаростковістю та вирівняністю до 90%, а за сівби на кінцеву густоту — понад 90%. Згідно з передбачуваними весняними умовами, доцільно використати в Степу сорти Український ЧС 70, Евіта, Аріана і КВ Ялтушків, які значно стійкіші від інших сортів до ураження церкоспорозом та коренеїдом. У зонах Полісся та Лісостепу можна використати сорти Роберта і Весто, що мають високу толерантність до цвітушності, і стійкі до коренеїда та церкоспорозу сорти КВ Ялтушків, Оватіо, Перла, Роберта, Кобра, Уляна, Білоцерківський ЧС 57, Гала. Норма висівання насіння залежить від фітосанітарного стану поля та можливостей гарантованого захисту рослин (вона має забезпечити отримання 6–7 рослин на 1 погонному метрі), а за відсутності гарантованого захисту рослин, норму висіву треба збільшити для отримання 10–12 сходів.

Для збільшення польової схожості насіння, покращання ростових процесів на ранніх фазах росту, розвитку, підвищення врожаю коренеплодів та їх цукристості можна використати стимулятори росту рослин (Емістим С, Бетастимулін). Обробку насіння стимуляторами росту поєднують з інкрустацією та протруєнням. На динаміку проростання насіння, строки появи та якість сходів істотно впливає температура грунту та повітря. Найкраще сіяти цукрові буряки за першої можливості виходу в поле, коли настане фізична стиглість верхнього шару грунту. Тоді його краще розробляти, а наявність достатньої кількості вологи забезпечить отримання високої польової схожості насіння та висівання його на глибину 2–3 см. За передбачуваних погодних умов весни сівбу цукрових буряків господарства Степу можуть розпочати на початку першої декади квітня, у Лісостепу та на Поліссі — в кінці першої декади квітня. Запізнення з сівбою значно зменшить врожайність коренеплодів, їх цукристість та збір цукру.

Так, за даними дослідів, із запізненням на один день урожайність зменшується на 5–7 ц/га, що не компенсується перенесенням збирання врожаю на більш пізній строк. Тому орієнтація на пізніші строки сівби заради зменшення забур’яненості недоцільна. Дражоване насіння, що потребує більше вологи для проростання, висівають дещо глибше. За нормальної зволоженості поверхневого шару грунту краща глибина його загортання — 2,5–3 см. За обмежених запасів води (пізні строки сівби) глибину загортання дражованого насіння слід збільшити до 4 см. Для сівби цукрових буряків можна використати пневматичні сівалки СУПК-12 А, СУПК-12-01, що призначені для точної сівби каліброваного, звичайного та дражованого насіння. За застосування сівалок точного висіву типу “Махем”-RAU доцільно висівати 1,1–1,2 посівних одиниць на м2 (за відмінних умов і польової схожості понад 90%). Застосування 18-рядної сівалки ССТ-18В, порівняно з 12-рядною ССТ-12В, дасть змогу скоротити строки сівби, підвищити продуктивність за годину основного часу в 1,5 раза, знизити затрати праці на сівбі до 40%, зменшити кількість проходів по полю у 1,5 раза, а комплектування з підживлювачем ПОМ-630-1 одночасно з сівбою забезпечить стрічкове внесення в зону рядків рідких комплексних добрив та інсектицидів. Сівбу слід організувати таким чином, щоб одне поле можна було засіяти за 1–2 дні. Тоді сходи з’являться одночасно по всьому полю, що дасть змогу своєчасно провести початковий догляд за посівами.

Помірно теплим очікується травень. Відхилення середньомісячної температури від норми коливатиметься від 0,4°С до мінус 0,4°С в областях степової та лісостепової зон і в межах 1,2...1,7°С на Поліссі. З чергуванням хвиль тепла і холоду буде пов’язане різке коливання середньодобової температури та амплітуди її екстремальних (найвищих і найнижчих значень). Тому, як і в попередні роки, в цьому місяці дуже велика ймовірність заморозків на поверхні грунту і в повітрі. На значній території у травні прогнозується суттєвий дефіцит опадів. У ряді областей (Миколаївська, Одеська, Вінницька, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Волинська, Житомирська) місячна кількість опадів не перевищуватиме 70–80% середніх багаторічних показників, внаслідок чого виникатимуть передумови посушливих явищ у верхньому шарі грунту. Через недостатнє зволоження у травні та різкі перепади температури повітря збільшиться тривалість міжфазних періодів початкової вегетації цукрових буряків, а ймовірність приморозків на поверхні грунту та в повітрі може призвести до пошкодження сходів. Тому за оптимальних строків сівби сходи цукрових буряків з’являться в областях Степу та Лісостепу через 17–19 днів, а на Поліссі — через 21–24 дні. Перша пара листків сформується в зоні Степу та Лісостепу наприкінці третьої декади квітня, на Поліссі — на початку першої декади травня. Утворення третьої пари справжніх листків прогнозується в Степу та Лісостепу в другій декаді, на Поліссі — наприкінці другої декади — на початку третьої декади травня. Післясходовий догляд за посівами складається з першого розпушування грунту в міжряддях і в зоні рядків суцільного розпушування грунту, коригування (за малих норм висіву насіння чи формування (при підвищених нормах висіву) густоти рослин. На дуже забур’янених площах і за умов достатньої густоти не менше 12 рослин на 1 м рядка застосовують поперечне прорізування сходів у фазі вилочки культиваторами УСМК- 5,4 В (Б).

Останніми роками у нашій країні пропонують іноземні технології, за якими за наявності високоефективних засобів захисту цукрових буряків виключають механізовані операції із догляду за рослинами. Проте практика показує, що на сучасному етапі повністю відмовлятись від механічних розпушувань грунту під час догляду за посівами не варто. Головними причинами цього є досить висока забур’яненість полів, недостатня наявність високоефективних гербіцидів та різноманітні грунтово-кліматичні умови. Відмова від розпушувань грунту збільшує непродуктивні втрати вологи у верхніх шарах грунту в період до змикання листків у міжряддях. Після закінчення формування густоти рослин розпушування грунту в міжряддях проводять, поєднуючи його з підживленням та присипанням бур’янів грунтом у захисних зонах у рядках культиватором УСМК-5,4 Б (В).

Кращих результатів у боротьбі з бур’янами досягають у разі використання культиваторів КОЗР-5,4-01; КОЗР-8,1-01 та КОЗР-5,4-02; КОЗР-8,1-02. Перші обладнані ротаційними робочими органами, що дає змогу зменшити захисну зону рядків до 6–8 см. Подальше розпушування грунту в міжряддях з присипанням бур’янів землею в зоні рядків з внесенням добрив, гербіцидів здійснюється культиватором КОЗР-5,4-02 та КОЗР-8,1–02. Таке послідовне застосування цих культиваторів дає змогу знищити до 70–80% бур’янів і суттєво зменшує використання гербіцидів та ручної праці. Перші міжрядні розпушування проводять на глибину 8–10 см. Потім розпушують грунт на 10–12 см, одночасно підживлюючи рослини мінеральними добривами. Перше підживлення (NPK 30–50 ) у зонах Лісостепу та Полісся слід провести у фазі однієї-двох пар справжніх листочків, друге — не пізніше четвертої пари справжніх листочків. При проведенні підживлення в пізніші строки може знизитись цукристість та погіршитись технологічна якість коренеплодів.

Напруженим очікується фітосанітарний стан посівів. Його спричинятимуть головним чином довгоносики та блішки. Як і минулого року, здебільшого масове заселення полів під буряками цими шкідниками відбуватиметься в період появи сходів. Тому так само гостро стоятиме проблема отримання оптимальної густоти. У зв’язку з цим доцільно проводити сівбу цукрових буряків лише обробленим насінням захисно-стимулюючими сумішами з інсектицидним компонентом. Обробляти посіви інсектицидами варто лише в тому разі, коли кількість шкідників досягає економічного порогу шкодочинності. У період сходів — першої пари листків (при наявності середньої кількості бурякового і сірого довгоносиків 0,3–0,5 і більше на 1м2), за умов теплої і сухої погоди, доцільно оперативно провести обприскування лише крайніх смуг посівів шириною 50 м. На початку періоду масового заселення посівів цукрових буряків цими шкідниками (орієнтовно протягом першої половини травня — на плантаціях оптимальних та допустимих строків сівби, другої половини цього місяця — на пізніх) пропонуємо провести обробку посівів дозволеними препаратами (Бі-58 новий, 40% к.е., Актеллік 500 ЕС, к.е., Волатон 500, к.е., та ін.).

 

Т. Ігнатьєва, ст. наук. співробітник Інституту Гідротехніки і меліорації УААН, НЦ “Агроресурси”
 

Інтерв'ю
Заступник директора з наукової роботи Інституту садівництва НААНУ Олександр Ярещенко
Чимало аграріїв шукає щось, на чому можна було б заробити великі гроші. Частина з них з цією метою шукає щось таке, чим би ще мало хто займався, принаймні в промисловому масштабі. Тож інтерес значної частини аграрної громадськості був... Подробнее
На сьогодні органічне виробництво — це один із пріоритетних напрямів і перспективний бізнес для розвитку малого фермерства в нашій державі. З-поміж них — фермерське господарство «Дона Олексія Пилиповича», очільник якого хоче не тільки... Подробнее

1
0