Спецможливості
Статті

Прогноз агрометеорологiчних

05.06.2008
332
Прогноз агрометеорологiчних фото, ілюстрація
Прогноз агрометеорологiчних

Складними й доволi неординарними були агрометеорологiчнi умови влiтку цього року. Прохолодна й надмiрно волога погода, що панувала на всiй територiї України у червнi, змiнилася на дуже спекотну й суху в липнi та серпнi, i це негативно вплинуло на формування запасiв грунтової вологи на полях перед сiвбою озимих культур.

За даними Гiдрометеоцентру, куди щодекадно надходить iнформацiя про запаси продуктивної вологи пiд культурами, станом на 10 серпня лише на сiльськогосподарських угiддях захiдної половини територiї кiлькiсть її у метровому шарi коливалася в межах 110—180 мм, що наближалося до середнiх багаторiчних показникiв. Hа рештi площ внаслiдок тривалого дефiциту опадiв та високого температурного фону, що призвело до повiтряно-грунтової посухи, запаси вологи на полях степової та схiдних областей лiсостепової зон не перевищували 10—35 мм i лише мiсцями становили 50—60 мм, тобто переважно були незадовiльними. Орний шар грунту на бiльшiй частинi територiї виявився сухим. Внаслiдок цього умови пiдготовки грунту пiд сiвбу озимих культур значно ускладнилися. Для вирiвнювання грунту на рiллi пiсля зяблевої оранки доводиться застосовувати додатковi агротехнiчнi засоби обробітку, що пов’язано з пiдвищеними витратами на паливо. Подiбнi умови зволоження грунту спостерiгалися у серпнi 1999 року.
Аналiз багаторiчних спостережень за температурою повiтря i опадами на мережi метеостанцiй iз застосуванням методiв математичної статистики та програмного забезпечення електронно-обчислювальних машин дає пiдстави з iмовiрнiстю 70—75% прогнозувати середньомiсячнi значення температури та кiлькостi опадiв у вереснi й жовтнi 2001 року.
Загалом упродовж осiннього перiоду очiкується близький до помiрного тепловий режим з вiд’ємною аномалiєю середньомiсячної температури в межах 0,6—1,6°С у вереснi й позитивною аномалiєю в межах 0,3—1,4°С — у жовтнi.
Розраховано очiкуванi дати стiйкого переходу середньодобової температури через 5°С у бiк зниження, якi характеризують термiни припинення вегетацiї озимих культур. Очiкується, що в поточному роцi вегетацiя рослин закiнчиться на 3—5 днiв пiзнiше середнiх багаторiчних строкiв (табл. 1).
Вiдповiдно до довготермiнового прогнозу температури на осiннi мiсяцi визначенi очiкуванi суми ефективних температур вище 5°С, якi накопичаться вiд початку кожної декади (починаючи вiд першої декади вересня) до кiнця вегетацiйного перiоду (табл. 2). Hаведену iнформацiю можна використовувати для визначення оптимальних строкiв сiвби озимих культур, зважаючи на те, що для настання фази кущiння й утворення 3—5 стебел у рослин озимини потрiбна сума ефективних температур 250—350°С.
Очiкувана динамiка накопичення суми ефективних температур у вереснi-жовтнi свiдчить про достатнє забезпечення теплом рослин озимої пшеницi за умови сiвби її в оптимальнi строки.
За довготермiновим прогнозом погоди у вереснi та жовтнi очiкується дуже строкатий розподiл опадiв. У вереснi кiлькiсть їх у рядi областей Степу та Лiсостепу на 20—30% перевищуватиме середнi багаторiчнi показники, у Полтавськiй, Сумськiй та Чернiгiвськiй областях становитиме 80—90% вiд них, на рештi територiї становитиме 100—110% клiматичної норми. У жовтнi в бiльшостi областей очiкується недобiр опадiв. Мiсячна кiлькiсть їх становитиме переважно 80—90% середнiх багаторiчних значень.
Отже, передбачається, що умови зволоження грунту в осiннiй перiод вегетацiї озимини будуть задовiльними, а на значних площах — недостатнiми.

В. Просунько, канд. геогр. наук,
зав. лабораторiєю агрометеорологiчного та математичного аналiзу i дослiджень Iнституту агроресурсiв УААH

Інтерв'ю
Керівник агрохімічної лабораторії з дослідження ґрунтів університету Міссурі-Дельта-Центр Девід Данн
Майбутня урожайність приблизно на 60% залежить саме від родючості ґрунту. Визначити, яких елементів бракує, а яких забагато, допоможе аналіз ґрунту. США як один із світових лідерів у вирощуванні зернових та бобових накопичили великий... Подробнее
Директор фірми "Скок Агро" Сергій Скок
Керівник стартапу, у якого вже з’явилося двоє конкурентів, - про важливість моніторингу ущільнення грунту, еволюцію методів вимірювання ущільнення і боротьбу з останнім.    - Ваш стартап «Скок Агро» зосередився на вдосконаленні методів... Подробнее

1
0