Спецможливості
Статті

Про бурякове поле’2002

05.06.2008
709
Про бурякове поле’2002 фото, ілюстрація
Сахарная свекла в поле

Про бурякове поле’2002

Про бурякове поле’2002 За консультативним прогнозом на 2002 рік, агрометеорологічні умови вегетаційного періоду для цукрових буряків складатимуться достатньо сприятливо в усіх природно-кліматичних зонах України і перебуватимуть на рівні середньобагаторічних показників або дещо вище. Очікувана позитивна аномалія в березні та квітні, коли відхилення середньомісячної температури від кліматичної норми коливатиметься у межах 1,5–2°С, дасть змогу розпочати польові роботи на один-два тижні раніше. Водночас надмірна кількість опадів у деяких областях Лісостепу та особливо на Поліссі (до 140% до середньої багаторічної норми) може дещо затримати початок весняних робіт, проте через бурхливий розвиток весни ця затримка має бути незначною. За передбачених погодних умов весни підготовку грунту і сівбу цукрових буряків господарства в зоні Степу можуть розпочати в першій декаді, а в Лісостепу та на Поліссі — наприкінці першої—на початку другої декади квітня.

В умовах весни цього року обробіток грунту слід спрямувати на створення вирівняної поверхні грунту, знищення бур’янів, накопичення вологи для сприятливих фізичних умов розвитку рослин та розміщення посівів після кращих попередників у сівозміні. Для підготовки грунту під цукрові буряки доцільно застосовувати вітчизняні агрегати АРВ — 8,1–0,2, що забезпечує якісне розпушення грунту на задану глибину загортання насіння (2–4 см) без перемішування шарів, та багатоопераційний — “Україна-АПБ-6”, який за один прохід розпушує і вирівнює поверхню поля; агрегат причіпний, обладнаний змінними пасивними робочими органами “Європак Б 622” (фірма “Франц Кляйне”), який надійно виконує технологічний процес і за один прохід підготовляє грунт під сівбу цукрових буряків. За адаптивною технологією на грунтах важкого механічного складу слід застосовувати комбіновані агрегати типу “Кoмпактор” фірми “Лемкен”, на легких грунтах — комбіновані агрегати типу “Унімат” фірми РАУ. Передпосівний обробіток грунту є складовою єдиного технологічного процесу — сівби цукрових буряків і має здійснюватися без будь-якого розриву в часі, лише перший випереджає сівбу на два-три проходи посівного агрегату. Недотримання агротехнічних вимог до передпосівного обробітку грунту призводить до пересихання розпушеного шару, що погіршує умови проростання насіння цукрових буряків. Через різке зменшення придбання засобів захисту рослин у поєднанні зі спрощеною технологією вирощування відбулося катастрофічне забур’янення всіх орних земель.

За результатами обстежень в орному шарі грунту нараховується 2–3 млрд шт./га насіння бур’янів. Наявність їх у посівах цукрових буряків призводить до недобору 0,8–3,2 т/га коренеплодів на тонну маси бур’янів. Тому під час передпосівного обробітку грунту необхідно внести (із негайним загортанням) у поверхневий шар грунту гербіциди Ептам 6Е (2,8–5,6 л/га, Трофі (1,0–2,0 л/га) та ін. За браку грунтових гербіцидів у господарствах на найбільш забур’янених площах сівбу буряків доцільно провести після проростання насіння бур’янів та знищення їх під час підготовки грунту. Першу культивацію проводять за масової появи сходів бур’янів на глибину 10–12 см. Другу — у день сівби на глибину загортання насіння. На підставі прогнозу погоди, зокрема дати стійкого переходу середньодобової температури повітря через 10°С у бік підвищення, настання якої очікується в середньому по Україні на 8–13 днів раніше, погодні умови третьої декади квітня (крім Тернопільської, Хмельницької та поліських областей) майже по всій території Степу та Лісостепу будуть сприятливими для масової появи сходів однорічних ярих бур’янів. Тому з метою зниження шкодочинності цих бур’янів у посівах цукрових буряків слід регулярно (через 5–7днів) проводити обстеження на виявлення забур’яненості та доцільності проведення агротехнічних заходів чи застосування гербіцидів. Сучасні технології виробництва цукрових буряків неможливі без використання високопродуктивних однонасінних гібридів, тому слід широко використати районовані та перспективні сорти і гібриди, які мають високу врожайність та підвищену цукристість коренеплодів. Потенціал перспективних гібридів дає змогу одержати 500–600 т/га коренеплодів і більше. Основні з них: Український ЧС 70, Слав’янський ЧС 94, Оватіо, Хілма, Емма, Перла, Тіпо, Евіта, Ангела, Аксель, Лідер, Олівія, Хілена, Улліс, Роберта, Кобра, Аріана. Для боротьби зі шкідниками та хворобами сходів цукрових буряків насіння на насіннєвих заводах обробляють інсектицидами (Фурадан і його аналоги, Гаучо, Космос, Адіфур тощо) та фунгіцидами (Апрон, Тачигарен). Норма висіву насіння залежить від фітосанітарного стану поля та можливостей гарантованого захисту рослин, але вона має забезпечити одержання 6–7 рослин на 1 м рядка (якщо немає змоги забезпечити гарантований захист рослин, норму висіву збільшують, щоб одержати 10–12 сходів культури на 1 погонному метрі). Рекомендована (адаптивна) технологія передбачає застосування дражованого насіння і сівалок точного висіву. Дражоване насіння забезпечує надійний захист проростків від захворювань — коренеїду, кореневої гнилі; від шкідників — дротяників, довгоносиків, бурякових блішок. Діаметр драже — 3,5–4,75 мм. Щоб підвищити польову схожість насіння, стимулювати ростові процеси на ранніх фазах росту і розвитку цукрових буряків та підвищити їхню продуктивність, використовують регулятори росту рослин. Обробку насіння регуляторами росту поєднують з інкрустацією та протруюванням. Інтенсивна технологія виробництва цукрових буряків вимагає не лише проведення сівби в ранні строки, а й завершення її протягом 4–6 днів у господарстві, за 1–2 дні на кожному полі. Тільки за таких умов можна забезпечити дружні, повні сходи, своєчасний та якісний початковий догляд за посівами. Стриманим щодо накопичення тепла передбачається травень. Відхилення середньомісячної температури від кліматичної норми коливатимуться від мінус 0,5 до плюс 0,5°С, хоча порівняно з минулим роком останній місяць весни виявиться теплішим на 1–1,5°С. Це зменшує ймовірність (але не виключає її) інтенсивних паморозків, які можуть призвести до пошкодження сходів цукрових буряків. Кількість опадів становитиме 90–120% від кліматичної норми. Найменшими (80–90% від неї) місячні суми їх очікуються в Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Чернігівській, Житомирській та Івано-Франківській областях. За розрахунками, шляхом моделювання, поява сходів (за оптимальних строків сівби) у Степу та Лісостепу прогнозується на 19–21-й, а на Поліссі — на 23–25-й день після сівби. У зоні Степу та Лісостепу перша пара справжніх листків сформується наприкінці третьої декади квітня — на початку першої декади травня. Друга пара листків очікується: у Степу та Лісостепу в першій декаді травня, а на Поліссі — на початку другої. Утворення третьої пари справжніх листків прогнозується в Степу та Лісостепу в другій декаді, а на Поліссі у третій декаді травня. У більшості районів зони бурякосіяння найзначнішу загрозу в період появи сходів — другої пари справжніх листків становитиме комплекс довгоносиків і бурякових блішок. Найскладніша ситуація з цією групою шкідників передбачається в центральних і східних районах зони бурякосіяння, передусім на площах, засіяних не обробленим інсектицидними компонентами насінням. За такими площами треба встановити ретельний нагляд і за появи більш як 0,3–0,5 жука довгоносиків або 5–10 блішок на 1 м2 негайно обробити Актелліком (1,2 л/га), Базудином (1,5–2, а проти самих лише блішок — 0,8 л/га), Золоном (3,0–3,5 л/га), Піринексом (2,5 л/га). Ці обробки будуть ефективними проти інших шкідників сходів також. Дуже важливим елементом захисту цукрових буряків є правильний добір найбільш дійових препаратів, правильне їх поєднання і досягнення найбільш ефективної комплексної дії. Спільне застосування різних агрохімікатів з рідкими комплексними добривами (РКД), збалансованими кількісно та якісно щодо макро- та мікроелементів, приводить до швидкого розвитку рослин та їх стійкості проти шкідників, хвороб та бур’янів. У зв’язку з цим у фазі 2–4 пар справжніх листків проти клопів, листкової попелиці та дводольних бур’янів доцільно провести позакореневе підживлення сечовиною (до 30 кг д. р. азоту) у поєднанні з препаратами Бі-58 новий, Дурсбан, Еколист. Спільне використання засобів захисту та добрив підвищує врожайність на 10–20%, а цукристість — до 10%.

Помірно теплим, з незначними позитивними відхиленнями (від 0,3 до 0,9°С) середньомісячної температури від кліматичної норми, очікується червень. Відповідно до прогнозованого теплового режиму передбачається, що в цьому місяці впродовж 18–20 днів у степовій зоні та 12–17 днів на решті території максимальна температура у денні часи сягатиме 25–30°С, що може негативно вплинути на продуктивність культури. Середня прогнозна маса коренеплоду на 30 червня досягне в середньому по країні 35–38 г. Густота коливатиметься від 72 до 90 тис. рослин/га. Липень прогнозується на 2–3°С прохолоднішим, ніж торік. Серпень також буде помірнішим на 1–1,5°С порівняно з минулим роком, а середньомісячна температура перевищить на 1–1,5°С кліматичну норму. За розрахунками, впродовж останніх двох літніх місяців спостерігатиметься суттєвий недобір опадів, місячні суми яких коливатимуться переважно в межах 80–115%. А в серпні в Полтавській, Харківській, Рівненській та Чернігівській областях — лише 70–75% від середніх багаторічних показників. Температура повітря та запаси продуктивної вологи, що прогнозуються на серпень, сприятимуть подальшому накопиченню маси коренеплодів. Очікується, що на 31 сепня середня маса коренеплодів становитиме 275–285 г. На плантаціях цукрових буряків основні зусилля слід спрямувати на збереження листкового апарату для його якнайдовшого та якнайпродуктивнішого функціонування. З цією метою треба систематично контролювати фітосанітарний стан посівів та своєчасно застосовувати відповідні заходи захисту. На дуже засмічених площах слід продовжувати скошування високостеблових бур’янів (лободи білої, щириці звичайної, гірчиці посівної, свиріпи звичайної тощо) за їх відростання на 10 см вище листя буряків. Із числа шкідників найбільш поширеною та шкідливою в липні-серпні буде листкова бурякова попелиця. У разі заселення нею 10–12% рослин плантацію слід обробити інсектицидами Актеллік, (1,0 л/га), Базудин (0,8 л/га), Бі-58 новий (0,5-1 л/га) або іншим дозволеним інсектицидом. За очікуваного значного поширення пероноспорозу чисті від бур’янів плантації з високим потенціалом продуктивності обробляють, виявивши окремі осередки розвитку хвороби, сумішшю Ридомілу (1 кг/га) та хлорокису міді (3,2–4,0 кг/га). Ця суміш буде ефективною також і проти церкоспорозу. Крім того, для захисту від церкоспорозу можна використати Дерозал (0,5 л/га), Імпакт (1 л/га), Штефазал (0,3–0,4 л/га) тощо, які одночасно забезпечать лікувальний ефект проти борошнистої роси. Осінь настане в близькі до звичайних строки з помірним тепловим режимом та збільшеною кількістю днів з опадами. У вересні відхилення середньомісячної температури від кліматичної норми коливатиметься від мінус 0,1 до мінус 0,5°С. Передбачається, що вересень буде найбільш вологим, місячна кількість опадів на переважній території становитиме 130–140% від середніх багаторічних показників. Для підвищення цукристості та збільшення виходу цукру за 25–30 днів до початку збирання посіви за сухої погоди бажано обробити розчином натрієвої солі малеїнової кислоти. Якщо цього препарату немає, то за місяць до збирання доцільно провести позакореневе підживлення цукрових буряків (хлористий калій, суміш хлористого калію з борною кислотою або бурою). Для максимального використання осінніх приростів маси коренеплодів і накопичення в них цукру масове збирання цукрових буряків потрібно проводити з 25 вересня по 25 жовтня, а до 30 жовтня завершити їх вивезення. Для цукрових буряків застосовують технологію роздільного збирання, за якою біологічний урожай (гичка і коренеплоди) збираються за два проходи окремих агрегатів. Для цього використовують комплекс 6-рядних машин — причіпну гичкозбиральну машину БМ-6А, БМ-6Б, МБП-6, МБП-3; начіпний двовальний очисник ОГД-6 в агрегаті з тракторами ЮМЗ-6АЛ або Т-70С і МТЗ-80 та самохідні коренезбиральні машини КС-6Б, КС-6В, РМК-6, МКК-6-02, КС-6Б-02 та інші модифікації. Машини (МКП-4, МКП-6) забезпечують високу якість збирання буряків у різних грунтово-кліматичних умовах. Вони переобладнуються змінними викопувальними робочими органами різних типів. Коренезбиральні машини МАКП-4, МКП-6 з вібраційними пристроями лемішного типу в поєднанні з додатковим валом — сепаратором з профільною формою поверхні забезпечують інтенсивне розпушування грунту між рядками, що сприяє викопуванню 98–99% коренеплодів з одночасною сепарацією їх від землі, завдяки цьому забрудненість їх зменшується у 2–2,5 раза. На забур’янених посівах ефективність додаткового вала — сепаратора з профільною формою робочої поверхні дещо знижується. Тому на забур’янених посівах з підвищеною вологістю грунту і за значного ущільнення його застосовують причіпні машини зі сферичними дисками, з яких один — привідний (активний). Продуктивність і якість роботи коренезбиральних машин з пасивними сферичними дисками з направляючим шнеком дещо більша на збиранні цукрових буряків іноземної селекції, коренеплоди яких виступають над поверхнею грунту, а також на незабур’янених полях. Повнота викопування таких коренеплодів становить 97–98%. Якщо ж головки коренеплодів розміщені на рівні поверхні грунту, то повнота викопування їх зменшується в 1,8–2 рази. Для зниження втрат і пошкодження коренеплодів у процесі збирання на важких і дуже ущільнених грунтах, а також для полегшення роботи коренезбиральних машин найбільш ефективним прийомом є пошарове розпушування грунту в міжряддях на загальну глибину 10–12 см одразу після проходу гичкозбиральної машини БМ-6А(Б) у складі трактора УСМК-5,4А(В) із встановленням на його секціях стрільчастих лап з різницею глибини їх ходу 3–4 см. Така особливість збирання цукрових буряків значно полегшує роботу коренезбиральних машин у важких умовах, скорочує втрати коренеплодів машиною РКС-6 в 1,5 і машиною КС-6Б в 1,7 раза. На високопродуктивних плантаціях, де культуру вирощують за сучасною технологією, використовують самохідні бурякокомбайни зарубіжного виробництва “Холмер”, “Тім-2500”, “Лектра” (“Моро”), “Плойжер”, “Штолль — М”, МПА/ТЕ 120; МША/ТЕ 120 та інші. У процесі збирання врожаю зазначеними машинами втрати становитимуть лише 5%. За вологості грунту в межах 15–20% зарубіжні комбайни за рахунок подовженого шляху очистки (12–15 м) краще очищують коренеплоди від землі. Отже, особливість пошуку шляхів зменшення втрат урожаю під час збирання, збереження технологічних якостей коренеплодів, зниження вартості збирання має базуватися на комплексному підході до вирішення всіх питань, пов’язаних зі збиранням, транспортуванням і переробкою бурякової сировини із застосуванням технічних засобів.

 

Т. Ігнатьєва, старший науковий співробітник Інституту агроресурсів УААН

Інтерв'ю
Земельна реформа аж ніяк не завершилася з прийняттям закону про обіг сільськогосподарських земель. Вона потребує прийняття супутніх законів та підзаконних актів, що забезпечать функціонування ринку землі. Про долю цих законів і... Подробнее
По мірі того, як Україна виходить у світові лідери з експорту меду, зростає інтерес до бджільництва. Водночас пасічники скаржаться на низькі ринкові ціни. Віце-президент Спілки пасічників України Володимир Дмитрук у цій ситуації радить... Подробнее

1
0