Спецможливості
Статті

Порівняльна оцінка ефективності використання обприскувачів (повна версія)

05.06.2008
734
Порівняльна оцінка ефективності використання обприскувачів   (повна версія) фото, ілюстрація
Щоб збирати високі й стабільні врожаї сільськогосподарських культур, потрібна сучасна ефективна техніка, яка б забезпечила вчасне і якісне виконання всіх операцій технологічного процесу виробництва сільськогосподарської продукції. Важливо при цьому мати найменші експлуатаційні витрати на використання техніки під час хімічного захисту посівів.

Науково обгрунтоване визначення складу комплексів машин і структури машинного парку в цілому, а також визначення методів їх ефективного використання є основним елементом діяльності працівників інженерно-технічної, агрономічної та економічної служб підприємств агропромислового комплексу України.
Кількість хімічних доглядів, їх якість і періодичність виконання залежать від властивостей та ефективності дії самих препаратів, кваліфікації працівників, природно-кліматичних чинників і досконалості засобів механізації для внесення пестицидів.
Одне з головних завдань, що стоїть перед спеціалістами агропромислового комплексу, полягає у визначенні для кожного господарства або машинно-технологічної станції такої мінімальної, але достатньої кількості машин і агрегатів для хімізації, яка забезпечить високу якість роботи та найдешевше їх використання в різних умовах експлуатації.
На сьогодні на ринку сільськогосподарської техніки достатньо різноманітних обприскувачів. Який же вибрати?
Фахівці доволі часто віддають перевагу техніці, яка вже працювала у господарстві та надійно себе зарекомендувала під час експлуатації. Але як бути з новими обприскувачами, які останнім часом з’явилися на ринку сільськогосподарської техніки в Україні. У цьому разі доцільно визначити показники ефективності роботи нових обприскувачів, проаналізувати їх і тільки потім прийняти рішення про придбання тієї чи іншої машини.
Обрати оптимальний склад машинного агрегату для хімічного догляду можна і в такий спосіб: застосувати сучасні методи математичного моделювання та використання персональних ЕОМ у різних умовах послугування обприскувачів.
На кафедрі експлуатації техніки та інженерного менеджменту Національного аграрного університету колектив авторів під керівництвом професора І. Мельника розробив та впровадив у виробництво систему “Комплексне машиновикористання” для ЕОМ, яка передбачає комплексне вирішення згаданих завдань у єдиному системному взаємозв’язку. Вказана система дає змогу аналізувати показники використання машинних агрегатів, комплексів машин, машинно-тракторного парку та механізовані технології вирощування і збирання сільськогосподарських культур із виходом на рентабельність. Ми спробуємо використати цю методику для оцінки ефективності роботи обприскувачів польових культур.
Використання машинних агрегатів для хімічного догляду за посівами сільськогосподарських культур характеризується техніко-експлуатаційними показниками, які вказують, залежно від умов роботи, на доцільність застосування того чи іншого складу агрегату.
В основу математичної моделі для оцінки певного складу агрегату для захисту рослин покладено такі принципи організації механізованих процесів:
q пропорційність між кількістю обприскувачів, їх продуктивністю, кількістю працівників відповідної кваліфікації і площею оброблюваних посівів;
q узгодженість у строках і часі виконання операцій хімічного захисту відповідно до агротехнічних вимог;
q рівномірність або ритмічність роботи.
Приступаючи до аналізу, в банк вхідної інформації слід занести техніко-експлуатаційні характеристики тракторів (тягова сила, потужність двигуна, питома витрата палива, маса, ціна, нормативне річне завантаження тощо), обприскувачів (робоча ширина захвату, максимальна робоча швидкість, потужність, що витрачається на привід робочих органів від ВВП трактора, маса машини, ціна, нормативне річне завантаження, кінематична довжина, коефіцієнт надійності) та охарактеризувати умови роботи на обприскуванні (норма внесення препарату, довжина гонів, рельєф поля, комплексна ціна палива, середній вік парку машин тощо).
Ця методика дає змогу оцінити роботу машинних агрегатів на внесенні пестицидів за такими показниками: продуктивність, приведені витрати, витрати робочого часу, витрати паливно-мастильних матеріалів, матеріалоємність.
Для виконання розрахунків та аналізу отриманих результатів вибрали штангові обприскувачі для польових культур вітчизняного виробництва та кілька від зарубіжних фірм-виробників, які найчастіше реалізують на українському ринку. Обприскувачі поділили на дві групи. До першої увійшли так звані класичні штангові обприскувачі, а до другої — штангові обприскувачі з системою примусового осадження крапель робочого розчину штучно створеним повітряним потоком. Основні технічні показники обприскувачів наведено в таблиці 1.
Під час експерименту обприскувачі вітчизняного виробництва використовували в агрегаті з тракторами МТЗ-80, а обприскувачі виробництва іноземних фірм — із тракторами “Массей Фергюссон” моделі МФ-6150 і “Дойтц 4,78”.
Розрахунки проводили за таких виробничих умов: норма внесення робочого розчину — 200 л/га, довжина гонів — 700 м, клас грунту за питомим опором — 4, рельєф поля — 2%, комплексна ціна палива — 2,80 грн/кг, годинна оплата праці механізаторів — 2,50 грн/год.
Одержані розрахункові показники ефективності використання агрегатів на обприскуванні польових культур наведено в таблицях 2 і 3.
Аналіз показників ефективності використання класичних штангових обприскувачів (табл. 2) свідчить, що за годинною продуктивністю та витратами робочого часу найефективнішим є обприскувач ТR-2000 в агрегаті з трактором МФ-6150. Його годинна продуктивність вища на 8–26%, порівняно з іншими обприскувачами, і, відповідно, на 16–50% менші витрати робочого часу.
За витратою паливно-мастильних матеріалів кращий агрегат у складі трактора “Дойтц 4,78” та обприскувача Jacto AD-18. За цим критерієм він на 2–9% економічніший порівняно з іншими обприскувачами.
Порівняння приведених витрат на одиницю роботи свідчить, що перевагу має обприскувач ЕКО-2000-18ШПС в агрегаті з трактором МТЗ-80. Обприскування 1 га таким обприскувачем дешевше на 3–8% порівняно з аналогічними машинами вітчизняного виробництва і приблизно вдвічі — із зарубіжними аналогами.
Одержані показники ефективності роботи обприскувачів із примусовим осадженням крапель робочого розчину пестицидів (табл. 3) показали, що найвища продуктивність серед машин цього типу у Comander ТWIN-FORS із трактором МФ-6150, який переважає інші агрегати за цим показником на 5–16%. Цей агрегат і робочий час економить на 0,01 год/га. Він же, порівняно з іншими, на 2–13% менше витрачає палива.
За мінімумом приведених витрат найефективнішим є обприскувач ЕКО-2000-18 П з трактором МТЗ-80. За цим критерієм він значно кращий за всі інші аналогічні машини. Хімічна обробка 1 га посівів цим агрегатом дешевша на 80–109%, тобто майже вдвічі, а то й більше.
Водночас із іншими показниками оцінки роботи обприскувачів мінімум приведених витрат вважають критерієм, який щонайповніше відображає ефективність і вартість використання тієї чи іншої машини. По-перше, цей показник комплексний і містить у собі продуктивність агрегатів під час виконання робіт, оплату праці обслуговуючого персоналу та вартість паливно-мастильних матеріалів, які вони витратили, а по-друге, гроші є тим показником, до якого зводяться, зазвичай, усі розрахунки ефективності застосування техніки та технологій, і тому порівняння величини приведених витрат є найзручнішим показником такого аналізу.
Величина приведених витрат залежить здебільшого від балансової вартості машини та її річного завантаження. Що менша вартість обприскувача і триваліше завантаження протягом року, то нижчими будуть приведені витрати на її використання.
Саме за критерієм мінімуму приведених витрат обприскувачі виробництва відкритого акціонерного товариства “Богуславська сільгосптехніка” ЕКО-2000-18ШПС та ЕКО-2000-18П в агрегаті з тракторами МТЗ-80 переважають усі інші аналогічні їм машини.
Обприскувачі, виготовлені на ВАТ “Богуславська сільгосптехніка”, значно дешевші, ніж зарубіжні аналоги, а за показниками надійності та якості роботи вони не поступаються кращим світовим зразкам.
Постає питання: як вдалося водночас забезпечити високу якість роботи обприскувачів і досягти значного зменшення їх вартості? Відповідь на нього доволі проста: надійність та якість під час використання обприскувачів забезпечує встановлене на них робоче обладнання провідних світових компаній-виробників, зокрема, Annovi Reverberi, Bargam, Arag (Італія) та Lechler (Німеччина). Шасі, раму, бак, штангу виготовляють безпосередньо на підприємстві, що дає можливість знизити собівартість обприскувачів. До речі, провідні та відомі в усьому світі виробники обприскувачів Dammann, Rau (Німеччина), Kyndertoft (Данія), Dubex (Нідерланди) та багато інших виготовляють обприскувачі так само, тобто не розробляють високотехнологічне та дороге робоче обладнання, а використовують його від відомих компаній.
Результати виконаних розрахунків дають змогу за критеріями ефективності, виходячи з конкретних умов роботи, визначити найраціональніші склади машинних агрегатів для хімічного догляду за посівами сільськогосподарських культур.
За цією ж методикою можна визначати раціональну (мінімально допустиму) площу хімічного догляду за сільськогосподарськими культурами, що дасть змогу забезпечити відповідне річне завантаження обприскувачів та їх ефективне використання.
Результати розрахунків можна широко застосовувати в господарствах під час оперативного та особливо перспективного планування придбання нової техніки та її використання, а також під час впровадження прогресивних технологічних процесів застосування хімічних препаратів у рослинництві.


І. Мельник, професор,
В. Марченко, доцент,
В. Опалко, асистент,
НАУ

Інтерв'ю
Горіхівництво залишається чи не найприбутковішим напрямком садівництва
Цікавість до горіхівництва як до прибуткового бізнесу зростає. Про особливості цього сегменту розповідає директор Інституту горіхоплідних культур Віталій Радько.     
AgroGeneration є одним із провідних агрохолдингів України не лише за обсягами виробничих площ, а й за операційною ефективністю. Головний напрямок діяльності компанії – виробництво зернових та олійних

1
0