Спецможливості
Статті

Озима пшениця: урожайність та якість зерна різних сортів

05.06.2008
8643
Озима пшениця: урожайність та якість зерна різних сортів фото, ілюстрація
Озима пшениця: урожайність та якість зерна різних сортів

Економічна ефективність вирощування озимої пшениці визначається не тільки рівнем урожайності, вона залежить також від якості вирощеного зерна. Велика різниця в закупівельних цінах на зерно низької та високої якості робить вигідним вкладання додаткових коштів з метою одержання зерна вищого класу. Якість зерна значною мірою залежить від грунтово-кліматичних умов, особливостей сорту і технології вирощування. Вона характеризується такими показниками, як склоподібність, натурна маса, маса 1000 зернин, вміст клейковини й білка.
У зоні достатнього зволоження Західної України важче отримати зерно високої якості. Проте за відповідної агротехніки можна виростити високоякісне зерно, що видно з результатів наших досліджень.
Для встановлення впливу основних агротехнічних заходів на врожайність, а також і показники якості зерна озимої пшениці на дослідному полі кафедри рослинництва і луківництва Львівського державного аграрного університету впродовж 2000–2002 років було проведено польові дослідження.
Об’єктом досліджень були 17 сортів озимої пшениці. Технологія вирощування — інтенсивна з елементами біологізації. Зокрема, попередником озимої пшениці були однорічні трави на зелений корм (суміш вики, гороху й вівса). Грунт лущили на глибину 10–12 см і через три тижні проводили оранку на глибину 25 см. Через два тижні після оранки за допомогою поверхневого обробітку культиватором КПС-4 знищили першу хвилю бур’янів. Пізніше, у міру проростання бур’янів, було проведено ще два таких обробітки. Для передпосівного обробітку використовували комбінатор ЛК-4. Строк сівби — 28–30 вересня. Норма висіву всіх сортів — 3,5 млн/га, що становило, залежно від маси 1000 насінин, 140–190 кг/га. Добрива вносили згідно зі схемою досліду: I варіант — N0P0K0 (без добрив), II варіант — Н60Р40К40, III варіант — N120P80K80. Фосфорні та калійні добрива вносили під оранку; азотні — на варіанті М60Р40К40 — всю норму азоту на четвертому етапі органогенезу; на варіанті N120P80K80 азот вносили двічі — N60 на третьому етапі органогенезу (ранньої весни) і N60 на четвертому етапі органогенезу (початок виходу рослин у трубку). Догляд за посівами полягав у внесенні гербіциду Гроділ Ультра (180 г/га), антивилягача Цикоцелю (хлормекват-хлорид) — 2 л/га у фазі кущіння. У фазі прапорцевого листка посіви обприскували фунгіцидом Тітл (0,5 л/га).
Облікова площа ділянок — 50 м2, повторність досліду — триразова, розміщення ділянок — систематизоване, кількість ділянок одного повторення — 51. Дослід — двофакторний.
Лабораторні аналізи на встановлення показників якості зерна проводили у відділі якості продукції (зав. відділом — М. Зрада) Львівського обласного державно-проектно-технологічного центру охорони родючості грунтів і якості продукції “Облдержродючість” (директор — A. Демчишин).
Урожайність зерна залежала від сорту озимої пшениці і норми добрив. На варіанті без внесення мінеральних добрив найвищий урожай одержано в сортів Миронівська 68 (34 ц/га), Поліська 90 (33,2 ц/га), Мирхад (32,4 ц/га), Мирич (31,8 ц/га) (табл. 1).
На фоні N60Р40К40 найвищий урожай зібрано в сортів Мирхад (51,7 ц/га), Мирич (50,9 ц/га), Поліська 90 (50,2 ц/га), Миронівська 68 (49,4 ц/га). При підвищенні норми добрив до N120P80K80 найвищу врожайність одержано в сортів Миронівська 68 (65,8 ц/га), Поліська 90 (63,6 ц/га), Мирич (63 ц/га). Урожайність сорту Тауер (Німеччина) на цьому варіанті удобрення ще вища (71,3 ц/га), проте це тільки однорічні дані. Для остаточного підтвердження високої продуктивності цього сорту необхідно випробовувати його у наступні роки.
Внаслідок підвищення норми добрив з N0P0K0 до N60P40K40 урожайність зросла, залежно від сорту, на 12,6–19,3 ц/га. Якщо на варіанті без добрив середня врожайність усіх сортів становить 28,2 ц/га, то на фоні N60P40K40 зростає до 44,6 ц/га або на 16,4 ц/га.
Зростання норми добрив з N0P0K0 до N120P80K80 привело до підвищення врожайності зерна озимої пшениці залежно від сорту на 25,8–34,3 ц/га (табл. 1). Середня врожайність 17 сортів зросла до 58,8 ц/га, або на 30,6 ц/га, порівняно з варіантом без добрив.
Приріст урожаю від такого чинника, як сорт, становить від 1,4 ц/га у сорту Донецька 48 до 16,1 ц/га у сорту Миронівська 68, порівняно з сортом із найнижчим рівнем урожайності — Рома (49,7 ц/га).
Результати аналізів зі встановлення показників якості підтверджують дані наших досліджень попередніх років про можливість одержання зерна високої якості в умовах достатнього зволоження західного Лісостепу.
Три сорти: Донський напівкарлик, Мирхад, Рома за вмістом білка і клейковини та показником ІДК належать до першого класу. Ще три — Мирич, Поліська 90, Копилівчанка — мають високий вміст клейковини і білка й відповідають за цими показниками також першому класу зерна. Проте за показником ІДК вони належать до четвертого класу.
До другого класу зерна за всіма показниками належать сорти Миронівська 63, Миронівська 67, Миронівська 68, Альбатрос одеський, Куяльник. Сорти Українка полтавська, Донецька 48, Крижинка, Тауер не відповідають вимогам другого класу (від 45 до 100 од.) лише за показником ІДК, причому до нижнього показника (45 од.) не вистачає лише 5–15 од.
До третього класу зерна належить лише один сорт — Саква, а за показником ІДК не “проходить” до третього класу сорт Миронівська 61 (табл. 2).
У перерахунку на абсолютно суху речовину на варіанті з нормою добрив N120P80K80 найнижчий вміст білка в сорту Миронівська 61 (13,82%). У решти сортів вміст білка перевищує 14%, а в сортів Копилівчанка, Українка полтавська, Рома, Мирхад — 15 %. Ще вищий вміст білка у Поліської 90 (16,54%) і в Донського напівкарлика (16,65%). Найвищим вмістом білка характеризується сорт Мирич (17,32%).
Отже, в умовах достатнього зволоження мінеральні добрива забезпечують приріст зерна сортів озимої пшениці при збільшенні норми з N0P0K0 до N60Р40К40 на 12,6–19,3 ц/га, а при збільшенні норми добрив з N0P0K0 до N120P80K80 — на 25,8–34,3 ц/га. На варіанті з внесенням N120P80K80 у зерні озимої пшениці формується високий вміст білка і клейковини, більшість сортів за цими показниками належать до першого і другого класів. Проте знижує якість зерна недостатньо високий показник ІДК, який у частини сортів не досягає необхідної величини — 45 од.
В. Лихочвор,
доцент, канд. с.-г. наук, директор Новаційного центру,
Львівський державний
аграрний університет,
A. Демчишин,
канд. с.-г. наук,
Львівський центр охорони
родючості грунту і якості продукції “Облдержродючість”

Інтерв'ю
Геннадій Юдін, віце-президент ВГО "Українська горіхова Асоціація"
Горіхівництво за останній час уже встигло стати однією із найбільш скандальних галузей аграрного виробництва. Після всім відомого  розголосу  із «горіховою мафією» цікавість до саджанців та
Коли на землі буде впевнений власник, який міцно стоїть на ногах, він дбатиме про її благополуччя, сприятиме збагаченню рідного краю. Опорою для розвитку села є сільгоспвиробники середнього рівня, сімейні фермерські господарства. З початку... Подробнее

1
0