Спецможливості
Статті

Оптимізація передпосівного обробітку грунту під цукрові буряки

03.03.2010
550
Оптимізація  передпосівного обробітку грунту  під цукрові буряки фото, ілюстрація

У всіх зонах бурякосіяння країни передпосівний обробіток грунту найчастіше розпочинають із ранньовесняного боронування й вирівнювання поверхні фізично стиглого грунту різними знаряддями (волокушею, шлейфами, легкою й важкою боронами) залежно від механічного складу грунту. 

У всіх зонах бурякосіяння країни передпосівний обробіток грунту найчастіше розпочинають із ранньовесняного боронування й вирівнювання поверхні фізично стиглого грунту різними знаряддями (волокушею, шлейфами, легкою й важкою боронами) залежно від механічного складу грунту. 

За сучасних технологій перед висіванням цукрових буряків на задану відстань між насінинами (на кінцеву густоту) ранньовесняний та передпосівний обробітки грунту потребують виконання певних агротехнічних процесів.
Завданням передпосівного обробітку грунту під цукрові буряки є розпушення поверхневого шару до дрібногрудкуватого стану на задану глибину, створення вирівняного насіннєвого ложа та сприятливих умов для проростання насіння, знищення паростків і сходів бур'янів. Водночас передпосівний обробіток грунту є складовою частиною єдиного технологічного процесу - висівання цукрових буряків, і здійснювати його належить без розриву в часі: просто перший процес випереджає сівбу на два-три проходи посівного агрегату.
Весняне розпушування грунту, або закриття вологи, проводять на глибину 2-3 см. Оброблене поле після зими, зазвичай, буває з підвищеною невирівняністю, тож одним із завдань є грунторозпушення й усунення цього недоліку. Запізнення із закриттям вологи на один день призводить до непродуктивних втрат води в межах 60-120 т/га і зменшення врожайності на 0,6-1,2 т з гектара.
Ранньовесняне розпушування проводять широкозахватними агрегатами, укомплектованими зі зчіпок (С-11У, СП-16, С-18А, СГ-21) і зубових борін, які не утворюють глибоких колій. Для рівномірності заглиблення зубів борін (2,5-3 см) лінія тяги має бути спрямована до грунту під кутом 14-18° для борін ЗБЗТС і ЗБЗСС-1, а для борін ЗБП-0,6 чи ЗОР-07 - під кутом 10-14°. Швидкість руху агрегатів становить 6-8 км/год. Слід стежити, щоб зуби борін не забивалися рослинними рештками. Важкі за механічним складом грунти, як і ті, що запливають і надмірно ущільнюються, треба обробляти агрегатом, у першому ряду якого розміщено важкі зубові борони, в другому - середні.
Але тільки за допомогою розпушування неможливо добитися доброї вирівняності поверхні поля, тому культиватор УСМК-5,4В комплектують стрілчастими лапами з робочим захватом 270 мм, шлейф-балками, зубовими боронами ОШ-010. На грунтах із середньою щільністю і підвищеною вологістю - стрілчастими лапами в поєднанні із захватом 150 мм та шлейф-балками з боронами ОШ-0-10. На грунтах з помірним і недостатнім зволоженням замість шлейф-балок і борін використовують двослідні пруткові котки.
Коли рання весна й стрімко наростає температура повітря й грунту, верхній шар ріллі швидко дозріває, тоді розпушування та передпосівну культивацію здійснюють багатоопераційними агрегатами "Україна-АПБ-6" та "Європак Б-622", які обладнано відповідними робочими органами. На полях, добре підготованих з осені, з незапливаючими грунтами, навесні буває доцільно здійснити тільки передпосівний обробіток, а то й відразу пряме висівання цукрових буряків.
Якщо під передпосівну культивацію потрібно внести грунтові гербіциди, тоді використовують високопродуктивний агрегат АРВ-8,1-01, обладнаний здвоєними плоскорізальними лапами, дисковими або прутковими ротаторами. Він агрегатується з тракторами класу 20-30 кН та має ширину робочого захвату 8,1 м, робочу швидкість - 9-12 км/год. Крім набору робочих органів пасивного типу для розпушування й вирівнювання поверхневого шару гунту, до складу агрегату входить пристрій для одночасного внесення гербіцидів.
Якщо грунт обробляють в один слід, агрегати рухаються під кутом 10-45° до напрямку оранки, а в два сліди - діагонально-перехресним способом.
Недопустимо застосовувати для передпосівного обробітку грунту парові культиватори, які грубо розробляють грунт та інтенсивно перемішують його, бо це призводить до великих втрат вологи.
Для здійснення передпосівного обробітку грунту під висівання цукрових буряків, залежно від його стану, потрібна диференційована система агротехнологічних засобів та відповідний комплекс машин. За узагальненими розробками Інституту цукрових буряків, технологія ранньовесняного обробітку грунту має складатися з боронування (1-2 сліди), шлейфування, вирівнювання поверхні грунту, коткування з боронуванням. Однак здатність грунту навесні кришитися до дрібногрудкуватого стану без налипання на робочі органи грунтообробних і посівних машин настає досить швидко, а строки сівби за інтенсивною технологією вирощування - досить стислі. Завершують посівну протягом чотирьох-п'яти днів у господарстві, а на кожному полі - за один-два дні. Запізнення з висівом лише на п'ять-шість днів проти оптимальних строків призводить до недобору 30-40 т/га коренеплодів.
Тому треба "не перестаратися" з багаторазовими обробітками грунту, щоб не висушити його верхній шар, оскільки це може призвести до зріджених та нерівномірних сходів і зменшення врожайності буряків.
За сучасних технологій вирощування цукрових буряків поле вирівнюють ще з осені, а навесні проводять передпосівну культивацію безпосередньо перед сівбою. Для цього можна застосувати як вітчизняні культиватори УСМК-5,4В, АРВ-8,1-02, так і комбіновані "Компактор", "Стром", "Європак", АГ-6, що виконують за один прохід комплекс потрібних операцій для підготовки грунту до посівної. Як наслідок, знищуються сходи та проростки бур'янів, створюється розпушений шар грунту, стає достатньо вирівняним і щільним насіннєве ложе.
Згадані вище агрегати комплектують робочими органами залежно від щільності грунту та його фізичного стану в цілому. Для обробітку розпушених і середньоущільнених грунтів культиватор обладнують стрілчастими лапами чи односторонніми лапами-лезами, прутковими роторами та пасивними шлейфами. Але слід пам'ятати: якщо вологи обмаль, тоді інтенсивне розпушування в посівному шарі грунту не рекомендується, бо воно сприяє посиленому підсиханню останнього. Тому й не завжди використовують увесь комплекс операцій, які виконують комбіновані агрегати.
Останнім часом у господарствах частіше стали застосовувати нульову технологію обробітку грунту. В разі переходу від основного обробітку грунту до нульового (No-Till) потрібно витримати перехідний період, під час якого здійснити мінімальний обробіток із вирівнюванням мікрорельєфу поля до ідеального стану. Перевага технології No-Till - наявність рослинних решток, які зберігаються на поверхні грунту після збирання зернових культур. Покрив із рослинних решток захищає грунт від вітрової та водної ерозій, але водночас загальмовує його прогрівання навесні, сприяє збільшенню вмісту вологи в ньому. Значною проблемою (порівняно з традиційним рільництвом) можуть стати збудники хвороб і шкідники, що перебувають на поверхні грунту, бо це потребує додаткових витрат на засоби захисту.
За нульовим обробітком грунту можна висівати цукрові буряки, використовуючи пневматичні сівалки всіх типів, переобладнані сошниками "Дует" фірми "Агросоюз". Вони забезпечують оптимальне посівне ложе, а також оснащені штуцерами для вторинного сім'япроводу, через які під час роботи подаються добрива й укладаються під горизонт висіву. При цьому унеможливлюється хімічне "підпалювання" насіння. Просуваючись нижче горизонту висіву, перед сошника розпушує грунт і забезпечує його дренажний ефект у разі перезволоження.
У посівах цукрових буряків чітко регламентовано показники якості передпосівного обробітку грунту. Так, згідно з ДСТУ 4819:2007, глибина розпушеного шару, залежно від вологості грунту, має бути від 2,5 до 4 см на всій ширині захвату механізованого агрегату й не повинна відхилятися від заданої; грунтових агрегатів (грудочок) розміром від 1 до 10 мм має бути не більше 90% від загальної кількості, розміром 20 мм - до 10%; щільність складання на суху масу в обробленому шарі - від  до 1,2 г/см3; висота гребенів, або глибина впадин грунту, не повинна перевищувати 2 см ± 0,5 см; непідрізаних бур'янів має бути не більше 2%; ширина перекриття попереднього проходу культиватора має бути від 15 до 20 сантиметрів.
Щоб досягти цих параметрів, треба використовувати сучасні комбіновані грунтообробні знаряддя, які дають можливість підготувати грунт для сівби за один-два проходи. Передпосівний обробіток за допомогою "Європак 6000", "Компактора", "Комбінатора ЛК-4", "Уніат", "Україна-АПБ-6", АРВ-8,1-0,2 запобігає переущільненню грунту, що спричинюється багаторазовими проходами однофункціональних агрегатів. Комбіновані агрегати за один прохід мають виконувати понад чотири операції: вирівнювання, подрібнення грудочок, розпушення, ущільнення насіннєвого ложа. Це є важливим елементом енергозбереження й передумовою високоякісного висівання. 

Ю. Ременюк,
канд. с.-г. наук,
Інститут цукрових буряків УААН

Advertisement

Інтерв'ю
Директор компании "Агро-Вент" Андрей Марущак
Малиновий сезон-2017 в Україні проходив дуже бурхливо. Зростаючі обсяги пропозиції ягоди змусили дуже нервувати самих виробників, які побоювалися обвалу цін. У такому ж нервовому, і навіть виснаженому стані були і переробники, які зірвали... Подробнее
Віктор Шеремета, заступник Міністра АПК з питань фермерства
На початку жовтня в Міністерстві аграрної політики та продовольства була введена окрема посада заступника міністра з питань фермерства. Ним став Віктор Шеремета, який раніше обіймав посаду Віце-президента Асоціації фермерів і... Подробнее

1
0