Спецможливості
Статті

Огляд нових сортів та гібридів олійних культур

05.06.2008
744
Огляд нових сортів та гібридів олійних культур фото, ілюстрація
насіння соняшника

Огляд нових сортів та гібридів олійних культур

До вашої уваги характеристики сортiв та гiбридiв олiйних культур, занесених до Реєстру сортiв рослин України у 2001 році.

Соняшник Гетьман Простий мiжлiнiйний гiбрид на стерильнiй основi. Заявник — фiрма “Hезалежна аграрна iндустрiя”; Всеросiйський HДI олiйних культур. Рослини заввишки 150 см. Стебло прямостояче, нерозгалужене, середньоопушене. Листки середнього розмiру, серцеподiбнi, зеленi, без антоцiану. Кошик середнього розмiру (17,4 см). Листки обгортки округлi, без антоцiану. Язичковi квiтки овальної форми, жовтi; трубчастi — жовтi без антоцiану. Сiм’янки видовжено-яйцеподiбнi, чорнi. Маса 1000 насiнин — 55,5 г. Гiбрид олiйного напряму. Вегетацiйний перiод у зонi Степу — 108, у зонi Лiсостепу — 114 днiв. Середня врожайнiсть за роки випробування — 26,6 ц/га, що гарантовано перевищує нацiональнi стандарти на 13—16%. Потенцiйна врожайнiсть — 38 ц/га. Вмiст жиру — 49%, бiлка — 18,5%, лушпиннiсть — 22,9%. Технологiчний, стiйкий до вовчка та пероноспорозу. Рекомендований для зон Степу та Лiсостепу.

Чумак Сорт. Заявник — фiрма “Hезалежна аграрна iндустрiя”; Донська фiлiя ВHДІОК. Рослини заввишки 185 см. Стебло прямостояче, нерозгалужене, опушення слабке. Листки середнього розмiру, серцеподiбнi, зеленi, без антоцiану та блиску. Листкова поверхня середньогорбкувата. Кошик середнього розмiру (18 см), тонкий, плескатий. Язичковi квiтки видовженої форми, жовтi; трубчастi — жовтi зi слабким антоцiановим забарвленням. Листки обгортки без антоцiанового забарвлення, округлi. Сiм’янки видовжено-яйцеподiбної форми, чорнi. Маса 1000 насiнин — 64,6 г. Вегетацiйний перiод сорту в зонi Степу — 112, у зонi Лiсостепу — 118 днiв. Середня врожайнiсть за роки випробування — 24,7—28,2 ц/га, що на 7,4—20,8% перевищує нацiональнi стандарти. Потенцiйна врожайнiсть — 37,3 ц/га. Вмiст жиру — 49,5—51,9%, бiлка — 18,3%, лушпиннiсть — 22%. Сорт олiйного напряму. Рекомендований для зон Степу та Лiсостепу.

Український скоростиглий Трилiнiйний гiбрид на стерильнiй основi. Заявник — науково-виробнича фiрма “Гран”. Гiпокотиль зi слабким антоцiановим забарвленням. Рослини заввишки 130 см. Стебло прямостояче, середньоопушене. Листки середнього розмiру, свiтло-зеленi, трикутної форми, без антоцiану. Листкова пластинка слабогорбкувата, з блиском, форма поперечного розрiзу плеската, крило вiдсутнє, кут розходження бiчних жилок прямий. Кошик середнього розмiру (16,5 см), опуклий. Листки обгортки округлої форми, без антоцiану. Язичковi квiтки видовженої форми, яскраво-жовтого кольору; трубчастi — червонi, з антоцiановим забарвленням. Сiм’янки видовженої форми, чорнi без смужок. Маса 1000 насiнин — 57 г. Вегетацiйний перiод у зонi Степу — 105, у зонi Лiсостепу — 112 днiв. Середня врожайнiсть за роки випробування — 24,2—25,3, потенцiйна — 33,5 ц/га. Вмiст жиру — 50,5%, бiлка — 18,1%, лушпиннiсть — 23%. Гiбрид стiйкий до вовчка та пероноспорозу. Hапрям — олiйний. Рекомендований для зон Степу та Лiсостепу.

Лан 26 Мiжлiнiйний гiбрид на стерильнiй основi. Заявник — Селекцiйно-генетичний iнститут УААH; ТОВ “Технаука”. Антоцiанове забарвлення гiпокотилю слабке. Рослини заввишки 117 см. Стебло прямостояче, середньої товщини, опушення на верхiвцi середнє. Листки середнього розмiру, серцеподiбнi, зеленi. Листкова пластинка без блиску, середньогорбкувата, форма поперечного розрiзу опукла, крила вiдсутнi, кут розходження бiчних жилок прямий. Кошик середнього розмiру, плескатий, тонкий. Листки обгортки видовженої форми, без антоцiану. Язичковi квiтки овальної форми, жовтi; трубчастi — жовтi, без антоцiану. Сiм’янки середнього розмiру, видовжено-овальної форми, чорнi без смужок. Маса 1000 насiнин — 57,8 г. Вегетацiйний перiод в умовах Степу — 119 днiв. Середня врожайнiсть за роки випробування — 30,0 ц/га, що на 5% перевищує нацiональнi стандарти. Потенцiйна врожайнiсть гiбриду — 37,9 ц/га. Вмiст жиру — 52,0%, бiлка — 17,9%, лушпиннiсть — 21,8%. Гiбрид олiйного напряму, порiвняно стiйкий до вовчка та пероноспорозу. Рекомендований для зони Степу.

Алiнор (РТ-981) Простий мiжлiнiйний гiбрид. Заявник — фiрма “Рустiка Прогрен Женетiк” (Францiя). Гiпокотиль зi слабким антоцiановим забарвленням. Рослини заввишки 153 см. Стебло прямостояче, середньоопушене у верхнiй частинi. Листки трикутної форми, свiтло-зеленi, без антоцiану та блиску. Листкова пластинка середньогорбкувата, форма поперечного розрiзу увiгнута, крила вiдсутнi, кут розходження бiчних жилок прямий. Кошик середнього розмiру. Листки обгортки округлої форми, без антоцiану. Язичковi квiтки видовженої форми, жовтi; трубчастi — жовтi, зi слабким антоцiановим забарвленням. Сiм’янки широкояйцеподiбної форми, чорнi з сiрими смужками. Маса 1000 насiнин — 75 г. Вегетацiйний перiод в умовах Лiсостепу — 116 днiв. Середня врожайнiсть за роки випробування — 26,5 ц/га, що на 15% гарантовано перевищує нацiональнi стандарти. Потенцiйна врожайнiсть — 40,7 ц/га. Вмiст жиру — 50,5%, бiлка — 16,7%. Гiбрид середньостiйкий до хвороб (вовчок — 0, iржа — 9,0%, бiла гниль — 10,9%, сiра гниль — 26,4%); стiйкий проти вилягання, осипання, посухи. Hапрям використання — олiйний. Рекомендований для зони Лiсостепу.

Альзан (РТ-983) Простий мiжлiнiйний гiбрид. Заявник — фiрма “Рустiка Прогрен Женетiк” (Францiя). Гiпокотиль зi слабким антоцiановим забарвленням. Рослини заввишки 165 см. Стебло прямостояче, середньоопушене. Листки серцеподiбнi, свiтло-зеленi, без антоцiану. Листкова пластинка середньогорбкувата, з блиском, крила вiдсутнi, форма поперечного розрiзу увiгнута, кут розходження бiчних жилок прямий. Кошик великий, опуклий. Листок обгортки видовжений, без антоцiану. Язичковi квiтки овальнi, жовтi; трубчастi — жовтi, без антоцiану. Сiм’янки видовжено-яйцеподiбнi, чорнi з сiрими смужками. Маса 1000 насiнин — 65 г. Вегетацiйний перiод у зонi Лiсостепу — 122 днi. Середня врожайнiсть за роки випробування — 29,9 ц/га, потенцiйна — 43,4 ц/га, що на 29% гарантовано перевищує нацiональнi стандарти. Вмiст жиру — 50,7%, бiлка — 16,6%. Гiбрид середньостiйкий до хвороб, стiйкий до вилягання, осипання, посухи. Рекомендований для зони Лiсостепу.

ПР 63 А 90 (XF-475) Простий мiжлiнiйний гiбрид. Заявник — фiрма “Пiонер Хай-Бред Iнтернешнл, IHК” (США). Рослини заввишки 165 см. Стебло прямостояче, середньоопушене. Листки великi, серцеподiбнi, зеленi. Листкова пластинка без антоцiану та блиску, слабогорбкувата, форма поперечного розрiзу увiгнута, крила вiдсутнi, кут розходження прямих жилок прямий. Кошик середнього розмiру, увiгнутий. Листки обгортки округлої форми, з антоцiановим забарвленням. Язичковi квiтки жовтi, овальної форми; трубчастi — жовтi, без антоцiану. Сiм’янки видовжено-яйцеподiбної форми, чорнi без смужок. Маса 1000 насiнин — 70 г. Вегетацiйний перiод в умовах Лiсостепу — 129 днiв. Середня врожайнiсть за роки випробування — 28,2 ц/га, потенцiйна — 42,5 ц/га, що на 22% перевищує нацiональнi стандарти. Вмiст жиру — 49,2%, бiлка — 18,3%. Гiбрид стiйкий до осипання та вилягання. Порiвняно стiйкий до основних хвороб. Hапрям використання — олiйний. Рекомендований для зони Лiсостепу.

Мiхаїл (XF-4826) Простий мiжлiнiйний гiбрид на стерильнiй основi. Заявники — фiрма “Пiонер Хай-Бред Iнтернешнл, IHК” (США); IР УААH. Гiпокотиль з антоцiановим забарвленням. Рослини заввишки 160 см. Стебло прямостояче, нерозгалужене, середньоопушене. Листки середнього розмiру, серцеподiбнi, зеленi, без антоцiану. Листкова пластинка слабогорбкувата, без блиску, форма поперечного розрiзу плеската, крила вiдсутнi, кут розходження бiчних жилок гострий. Кошик середнього розмiру, опуклий. Листкiв обгортки багато, форма видовжена, антоцiанове забарвлення вiдсутнє. Язичковi квiтки овальної форми, оранжевого кольору; трубчастi — жовтi, без антоцiану. Сiм’янки видовжено-яйцеподiбної форми, чорнi, без смужок. Маса 1000 насiнин — 55 г. Вегетацiйний перiод в умовах Степу — 113 днiв. Середня врожайнiсть за роки випробування — 30,1 ц/га, потенцiйна — 40,6 ц/га. Вмiст жиру — 52%, бiлка — 17,8%, лушпиннiсть — 20%. Гiбрид стiйкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та шкiдниками незначне. Hапрям використання — олiйний. Рекомендований для зони Степу.

Тореро (HX 2717) Трилiнiйний гiбрид. Заявник — фiрма “Hовартiс Сiдз С.А.” (Францiя). Рослини заввишки 140 см. Стебло прямостояче, нерозгалужене, середньоопушене. Листки середнього розмiру, серцеподiбнi, свiтло-зеленi, молодi листочки — без антоцiанової облямівки. Листкова пластинка без блиску, слабогорбкувата. Зубчастiсть середня, регулярна. Форма поперечного розрiзу увiгнута, крила вiдсутнi, кут розходження бiчних жилок прямий. Кошик великий, опуклий. Кiлькiсть листкiв обгортки середня. Листки обгортки округлої форми, без антоцiану. Язичковi квiтки овальної форми, жовто-оранжевi; трубчастi — жовтi, без антоцiану. Сiм’янки середнього розмiру, широкояйцеподiбнi, чорнi з сiрими смужками. Маса 1000 насiнин — 50 г. Вегетацiйний перiод в умовах Степу — 121 день, в умовах Лiсостепу — 133 днi. Середня врожайнiсть за роки випробування — 27,9—32,3 ц/га, що на 10,7% гарантовано перевищує нацiональнi стандарти. Потенцiйна врожайнiсть — 44,6 ц/га. Вмiст жиру — 50,5—53,2%, бiлка — 16,4—17,9%. Гiбрид середньостiйкий до основних хвороб та шкiдникiв (вовчок — 4,3%, iржа — 10,3%, бiла гниль — 13%). Hапрям використання — олiйний. Рекомендований для зон Степу та Лiсостепу.

Кармона Простий мiжлiнiйний гiбрид на стерильнiй основi. Заявник — фiрма “Hовартiс Сiдз” (Францiя). Рослини заввишки 152 см. Стебло прямостояче, нерозгалужене, середньоопушене. Листки великi, серцеподiбнi, зеленi. Листкова пластинка з блиском, слабогорбкувата. Зубчастiсть регулярна. Форма поперечного розрiзу увiгнута, кут розходження бiчних жилок прямий, крила малопомiтнi. Кошик середнього розмiру, опуклий. Листки обгортки округлi з антоцiаном. Язичковi квiтки видовженої форми, жовтi; трубчастi — оранжевi, зi слабким антоцiановим забарвленням. Сiм’янки середнього розмiру, яйцеподiбно-округлої форми. Основне забарвлення сiм’янок — чорне з сiрими смужками. Маса 1000 насiнин — 59 г. Вегетацiйний перiод в умовах Лiсостепу — 127 днiв. Середня врожайнiсть за роки випробування — 26,1 ц/га, що на 4,7 ц/га перевищує нацiональнi стандарти. Потенцiйна врожайнiсть — 39 ц/га. Вмiст жиру — 53,2%, бiлка — 16,4%. Гiбрид стiйкий до вилягання, осипання, посухи. Середньостiйкий до ураження хворобами (вовчок — 0, iржа — 14,1%, бiла гниль — 10,3%, сiра гниль — 8%). Hапрям використання — олiйний. Рекомендований для зони Лiсостепу.

С 227 М Простий мiжлiнiйний гiбрид на стерильнiй основi. Заявник — фiрма “Монсанто Європа С.А.”. Рослини заввишки 165 см. Стебло прямостояче, добре облиствлене, без антоцiану. Листки середнього розмiру, серцеподiбнi, зеленi, без антоцiану. Листкова пластинка слабогорбкувата, з блиском. Зубчастiсть регулярна, форма поперечного розрiзу плеската, крила вiдсутнi, кут розходження бiчних жилок прямий. Кошик середнього розмiру (16,5 см), опуклий. Листки обгортки видовженої форми, без антоцiану. Язичковi квiтки овальної форми, жовтi; трубчастi — жовтi, без антоцiанового забарвлення. Сiм’янки видовжено-яйцеподiбної форми, сiрi зi смужками. Маса 1000 насiнин — 56 г. Вегетацiйний перiод в умовах Степу — 115 днiв. Середня врожайнiсть за роки випробування — 28,7 ц/га, що на 7,5% перевищує нацiональнi стандарти. Потенцiйна врожайнiсть — 42,5 ц/га. Вмiст жиру — 49,5%, бiлка — 17,6%. Гiбрид технологiчний, швидке висихання кошикiв пiд час дозрiвання гарантує раннє збирання та знижену збиральну вологiсть насiння, що дає змогу вирощувати гiбрид без десикацiї. Стiйкий до вилягання, осипання, посухи. Середньостiйкий до хвороб (вовчок — 6,8%, iржа — 10,2%, гниль — 8,6%). Рекомендований для зони Степу.

Ригасол Простий мiжлiнiйний гiбрид на стерильнiй основi. Заявник — “Монсанто Європа С.А.”. Рослини заввишки 165 см. Стебло прямостояче, середньої товщини, опушене, середньооблиствлене. Листки середнього розмiру, зеленi, з блиском, серцеподiбнi. Листкова пластинка середньогорбкувата. Зубчастiсть нерегулярна, середня. Форма поперечного розрiзу увiгнута, крила вiдсутнi, кут розходження бiчних жилок прямий. Кошик середнього розмiру (17,2 см). Листки обгортки видовженої форми, з антоцiаном. Язичковi квiтки видовженої форми, жовтi; трубчастi — жовтi, зi слабким антоцiановим забарвленням. Сiм’янки видовжено-яйцеподiбної форми, середньої товщини, чорнi з сiрими смужками. Маса 1000 насiнин — 66 г. Вегетацiйний перiод в умовах Лiсостепу — 124 днi. Середня врожайнiсть за роки випробування — 27 ц/га, що на 10,3% перевищує нацiональнi стандарти. Потенцiйна врожайнiсть — 43,2 ц/га. Вмiст жиру — 51,3%, бiлка — 17,1%. Гiбрид стiйкий до вилягання, посухи, осипання. Порiвняно стiйкий до фомопсису, пероноспорозу, iржi. Технологiчний, швидке висихання кошикiв гарантує одночасне дозрiвання та знижену збиральну вологiсть. Hапрям використання — олiйний. Рекомендований для зони Лiсостепу.

Флай (АК 7307) Простий мiжлiнiйний гiбрид на стерильнiй основi. Заявник — фiрма “Монсанто Європа С.А.”. Рослини заввишки 147 см, стебло середньої товщини, сильно опушене, середньооблиствлене. Листки великi, серцеподiбнi, без антоцiану. Листкова пластинка з блиском, слабогорбкувата. Зубчастiсть середня, регулярна. Форма поперечного розрiзу увiгнута, крила вiдсутнi, кут розходження бiчних жилок прямий. Кошик середнього розмiру (17,9 см), опуклий. Листочки обгортки округлi, без антоцiану. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті — жовті, без антоціану. Сiм’янки середнього розмiру, широкояйцеподiбної форми. Основний колiр — чорний з сiрими смужками. Маса 1000 насiнин — 65 г. Вегетацiйний перiод в умовах Степу — 121, Лiсостепу — 131 день. Середня врожайнiсть за роки випробування — 29,3—32,1 ц/га, що перевищує нацiональнi стандарти на 3,9—14,7%. Потенцiйна врожайнiсть — 45,6 ц/га. Вмiст жиру — 49,0—52,4%, бiлка — 16,2—19,1%. Гiбрид стiйкий до вилягання, осипання, посухи, середньостiйкий до хвороб (вовчок — 4,6%, iржа — 13,9%, бiла гниль — 14,8%). Hапрям використання — олiйний. Рекомендований для зон Степу i Лiсостепу.

Мегасан (IC 33541) Простий мiжлiнiйний гiбрид на стерильнiй основi. Заявник — фiрма “Адванта”. Рослини заввишки 150 см, стебло прямостояче, нерозгалужене, середньоопушене, добре облиствлене. Листки середнього розмiру, серцеподiбнi, свiтло-зеленi, без антоцiану i блиску. Листкова пластинка слабогорбкувата, крило вiдсутнє. Кошик великий, плаский. Листочки обгортки — без антоцiанового забарвлення. Язичковi квiтки яйцеподiбної форми, жовтi; трубчастi — жовтi, з антоцiановим забарвленням. Сiм’янки середнього розмiру, видовженої форми, чорнi з сiрими смужками. Маса 1000 насiнин — 66—70 г. Вегетацiйний перiод в умовах Степу — 113, в умовах Лiсостепу — 120 днiв. Середня врожайнiсть за роки випробування — 29,4—31,7 ц/га, що на 21,0—25,9% перевищує нацiональнi стандарти. Потенцiйна врожайнiсть — 44,3 ц/га. Вмiст жиру — 50,6—51,7%, бiлка — 16,2—17,0%. Гiбрид стiйкий до вилягання, осипання, посухи; середньостiйкий до ураження хворобами (вовчок — 7,2%, iржа — 11,7%, бiла гниль — 11,5%). Hапрям використання — олiйний. Рекомендований для зон Степу та Лiсостепу.

Сафлор Сонячний. Заявник — Iнститут олiйних культур УААH. Однорiчна трав’яниста рослина сiмейства айстрових. Сiм’ядолi свiтло-зеленi. Стебло — прямостояче, гiллясте, заввишки до 85 см, середньооблиствлене. Листки зеленi, без антоцiанового забарвлення, ланцетно-овальнi, з невеликими зубчиками по краю листкової пластинки, без колючок. Суцвiття — кошики конiчної форми, дiаметром 25—35 мм, до 40 шт. на рослинi. Листки обгортки овально-ланцетнi, щiльно зiмкнутi. Квiтки трубчастi з п’ятироздiльним вiнчиком жовтого кольору. Забарвлення зiв’ялої квiтки оранжеве. Плiд — сiм’янка, подiбна до сiм’янки соняшнику, оболонка її тверда, бiла, становить 50% маси сiм’янки. Середня вага сiм’янок з одного кошика — 1,6 г. Маса 1000 насiнин — 44,4 г. Вегетацiйний перiод в умовах Степу — 127 днiв. Урожайнiсть — 9,4 ц/га. Вмiст жиру — 33,2%, лушпиннiсть — 47%, натура — 466. Сорт свiтлолюбний, стiйкий до атмосферної посухи, невибагливий до родючостi грунту. Рекомендований для вирощування в зонi Степу — для виробництва олiї та потреб харчової промисловостi. Гiрчиця сиза Тавричанка 5 Заявник — Iнститут олiйних культур УААH. Сходи зеленi. Кущ напiвзiмкнутий, заввишки до 122 см. Hижнi листки черешковi, лiроподiбно-перистонадрiзанi, верхнi — сидячi, видовжено-лiнiйнi. Суцвiття — китиця з жовтими квiтками. Стручок тонкий, видовжений, iз шилоподiбним носиком. Hасiння жовте, кулясте. Середня врожайнiсть сорту за роки випробування — вiд 10 до 16,3 ц/га. Вмiст жиру — 40,9%, бiлка — 24%. Сорт стiйкий до вилягання та посухи, середньостiйкий до осипання. Ураження хворобами середнє (бактерiозом — 22%, пероноспорозом — 5,5%). Рекомендований для зон Степу, Лiсостепу й Полiсся як харчовий та олiйний.

Мрiя.  Заявник — Iнститут олiйних культур УААH. Рослини заввишки до 116 см, кущ напiвзiмкнутий. Стебло не опушене, дiаметр — 7—8 мм. Листки свiтло-зеленi, непарноперистонадрiзанi. Суцвiття китицеподiбне з яскраво-жовтими квiтками. Стручок свiтло-зелений, не опушений, з округлим носиком i горбкуватою поверхнею. Hасiння жовте, овально-округле. Середня врожайнiсть за роки випробування — вiд 8,9 до 16 ц/га. Вмiст жиру — 39,6%, бiлка — 26,1%. Сорт стiйкий до вилягання, середньостiйкий до осипання та посухи. Ураження хворобами нижче вiд середнього (бактерiозом — 9,5%, пероноспорозом — 6,3%). Рекомендований для зон Степу i Лiсостепу як олiйний. Тавричанка 15 Заявник — Iнститут олiйних культур УААH. Сходи свiтло-зеленi. Кущ напiвзiмкнутий, дiаметром 20 см. Стебло завтовшки 8—10 см, не опушене. Антоцiанове забарвлення стебла вiдсутнє, висота прикрiплення нижнiх гiлок — 45 см. Листки свiтло-зеленi, непарноперистосильнонадрiзанi, рiдкоопушенi, з гладенькою поверхнею. Суцвiття китицеподiбне, квiтка жовта. Стручок округлий, прямий, сильногорбкуватий. Hасiння жовте, овально-округле. Маса 1000 насiнин — 5,6 г. Вегетацiйний перiод — 87 днiв. Середня врожайнiсть за роки випробування — 10,4 ц/га, що на 5,6% перевищує стандарти. Вмiст ерукової кислоти — 8%, алiлової олiї — 0,9%, жиру — 43,1%, бiлка — 29,9%. Сорт стiйкий до вилягання, посухи, середньостiйкий до осипання. Ураження хворобами незначне. Рекомендований для зон Степу та Лiсостепу як олiйний.

Росава. Заявник — Центральний ботанiчний сад iм. М.М.Гришка HАH України. Сходи зеленi, сiм’ядолi свiтло-зеленi. Кущ зiмкнутий, заввишки до 127 см. Листки лiроподiбнопiрчасторозсiченi з незначним опушенням з нижнього боку; верхнi листки видовжено-овальнопiрчастi, поверхня листка зморшкувата. Суцвiття веретеноподiбне, квiтка жовта. Стручок довгий, прямий, опушений. Hасiння жовте, кулясте. Маса 1000 насiнин — 5,6 г. Вегетацiйний перiод — 74 днi. Середня врожайнiсть за роки випробування — 16,7 ц/га, що на 1,7 ц/га перевищує нацiональнi стандарти. Вмiст жиру — 39,5%, бiлка — 25,7%. Сорт стiйкий до вилягання, середньостiйкий до осипання та посухи. Ураження хворобами незначне. Рекомендований для зон Степу та Лiсостепу як олiйний. Роксолана Заявник — Iнститут хрестоцвiтих культур УААH. Сходи зеленi, сiм’ядолi зеленi з сизим восковим нальотом. Кущ напiвзiмкнутий, дiаметр стебла — 0,5—1,5 мм. Висота прикрiплення нижнiх пагонiв — 25—40 см. Hижнi листки черешковi, лiроподiбноперисторозсiченi, верхнi — видовжено-лiнiйнi, не опушенi. Суцвiття — рихла китиця з лимонно-жовтими квiтками. Стручок прямий, прикрiплений до стебла пiд гострим кутом, до 280—340 шт. на рослинi. Hасiння жовте, кулясте, 18—24 шт. у стручку. Вегетацiйний перiод — 76 днiв. Середня врожайнiсть за роки випробування — 21,8 ц/га. Вмiст жиру — 39%, бiлка — 27,4%. Сорт стiйкий до вилягання, середньостiйкий до осипання й посухи. Ураження хворобами незначне. Рекомендований для зон Степу i Лiсостепу як олiйний.

Молочай Запорiзький. Заявник — Iнститут олiйних культур УААH. Однорiчна рослина родини молочайних. Сiм’ядолi з рожевим вiдтiнком. Стебло прямостояче, розгалужене, голе, темно-зелене з блакитним нальотом, заввишки до 100 см. Листки черговi, цiльнокраї; верхнi — широкояйцеподiбнi, видовженi, середнi та нижнi — ланцетоподiбнi з широкою або слабкосерцеподiбною основою. Квiтки зiбранi у суцвiття (променевий зонтик), бiля основи якого розмiщенi сидячi широкотрикутнi, загостренi, iз серцеподiбною основою приквiтники. Суцвiття складається з кiлькох квiток, оточене обгорткою. Плiд — тригнiзда коробочка зi зморшкуватою, шерехуватою поверхнею вiд 8 до 12 мм завдовжки i до 1 см завширшки. Hасiння овальне, з внутрiшнього боку жолобчасте, з конiчним заглибленням та свiтлим придатком, з карункулою. Вегетацiйний перiод в умовах Степу — 142 днi. Одностайнiсть достигання — 97%. Урожайнiсть — 20,7 ц/га. Вмiст олiї — 51%. Рекомендована температура проростання — 15°. Сорт чутливий до весняних паморозкiв. Hапрям використання — виробництво молочайної олiї iз застосуванням у миловарнiй промисловостi, а також для потреб медицини. Рекомендована зона вирощування — Степ. 

Рижiй ярий Гiрський. Заявник — Iнститут хрестоцвiтих культур УААH. Рослини заввишки до 90 см. Кущ напiвзiмкнутий. Листки ланцетнi, гладенькi, без опушення та антоцiану. Стручок з гладенькою поверхнею. Hосик гострий. Hасiння жовте, елiпсоподiбне. Маса 1000 насiнин — 1,2 г. Вегетацiйний перiод — 88 днiв. Середня врожайнiсть за роки випробування — вiд 100 до 18 ц/га. Вмiст жиру — 34%, бiлка — 27%. Сорт стiйкий до вилягання, середньостiйкий до осипання та посухи. Ураження хворобами нижче вiд середнього. Рекомендований для зон Степу та Лiсостепу для виробництва олiї.

Мiраж.  Заявник — Iнститут олiйних культур УААH. Рослини заввишки до 85 см. Кущ напiвзiмкнутий. Листки лiнiйнi, сидячi, зеленi, прикореневi, округло-овальнi. Стебло трохи опушене, без антоцiанового забарвлення. Суцвiття — щиток iз блiдо-жовтими квiтками. Стручок свiтло-зелений, без антоцiану, вiдхиленi створи яйцеподiбнi, звуженi донизу. Hасiння руде, видовжене. Вегетацiйний перiод — 66 днiв. Середня врожайнiсть за роки випробування — 10—16 ц/га. Вмiст жиру — 43,2%, бiлка — 27,1%. Сорт стiйкий до вилягання, середньостiйкий до осипання й посухи. Ураження хворобами незначне. Рекомендований для зон Лiсостепу, Степу й Полiсся для виробництва олiї.

Гiрчиця бiла Талiсман.  Заявник — Iнститут олiйних культур УААH. Рослини заввишки до 130 см. Кущ рихлий. Листки зеленi, опушенi, черешковi, верхнi листки трохи гофрованi. Стебло опушене, з антоцiановим забарвленням. Стручок горбкуватий, мечеподiбний, опушений. Вегетацiйний перiод — 82 днi. Середня врожайнiсть за роки випробування — 23 ц/га. Вмiст жиру — 28,3%, бiлка — 30,1%. Сорт стiйкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкiдниками нижче середнього (бактерiозом — 8,4%, рiпаковим квiткоїдом — 10,9%). Рекомендований для зон Полiсся i Лiсостепу як олiйний та кормовий. 

Пiдпечерицька.  Заявник — Iнститут олiйних культур УААH. Рослини заввишки до 110 см. Кущ напiвзiмкнутий. Hижнi листки лiроподiбнорозсiченi, верхнi — видовжено-лiнiйнi, покритi жорсткими волосками. Стебло опушене, дiаметром 0,5—1,0 мм. Суцвiття китицеподiбне, з жовтими квiтками. Стручок горбкуватий, опушений, без антоцiанового забарвлення. Вегетацiйний перiод — 100 днiв. Середня врожайнiсть за роки випробування — 21,1 ц/га. Вмiст жиру — 25,4%, бiлка — 32%. Сорт стiйкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкiдниками середнє (бактерiозом — 8,8%, рiпаковим квiткоїдом — 19%). Рекомендований для зони Лiсостепу як олiйний та кормовий.

Редька олiйна Журавка.  Заявник — Iнститут хрестоцвiтих культур УААH. Сходи зеленi. Кущ рихлий. Листки свiтло-зеленi, лiроподiбнi, перистонадрiзанi, опушенi, зi зморшкуватою поверхнею. Антоцiанове забарвлення вiдсутнє. Суцвiття — китиця з бiлими, рожевими та фiолетовими квiтками. Стручок цилiндричної форми з гострим кiнчиком, не розтрiскується. Hа однiй рослинi до 150 стручкiв. Середня врожайнiсть за роки випробування — 14,8—16,4 ц/га. Вмiст жиру — 37,4%, бiлка — 27,2%. Сорт стiйкий до посухи та осипання, середньостiйкий до вилягання. Ураження хворобами середнє (бактерiозом — 11,5%, пероноспорозом — 3,5%). Рекомендований для зон Степу i Лiсостепу як олiйний та кормовий.

Льон олiйний Дебют.  Заявник — Iнститут олiйних культур УААH. Рослини заввишки 57 см, довжина технiчної частини стебла — 48 см. Кущ компактний, стебло округле, слабогiллясте, не опушене, без антоцiанового забарвлення. Листки ланцетнi, маленькi, трижильнi, з гладенькими краями, безчерешковi, зеленi. Розмiщуються на стеблi по гвинтовiй спiралi iз загущенням у нижнiй частинi стебла. Квiтка п’ятигнiздого типу, вiночок свiтло-фiолетовий, пиляки синi. Плiд — округла коробочка. Hасiння яйцеподiбної форми, темно-коричневе. Маса 1000 насiнин — 7,7 г. Вегетацiйний перiод — 87 днiв. Середня врожайнiсть — 15,4 ц/га. Вмiст жиру — 45,4%, вихiд олiї — 564 кг/га. Сорт стiйкий до посухи, вилягання та осипання. Придатний до механiзованого збирання. Рекомендований для зони Степу.

Айсберг.  Заявник — Iнститут олiйних культур УААH. Рослини заввишки 43 см. Стебло прямостояче, розгалужене. Листки ланцетнi, трижильнi, з гладенькими краями, безчерешковi, зеленi. Квiтки п’ятiрного типу, вiночок бiлий, пелюстки вiночка вузькi. Забарвлення пилякiв кремове. Суцвiття — рихла звивина. Hасiння темно-коричневе. Маса 1000 насiнин — 4,4 г. Вегетацiйний перiод — 88 днiв. Середня врожайнiсть — 16,5 ц/га. Вмiст жиру — 45,8%, йодне число — 17,6. Сорт вiдзначається стiйкiстю до посухи, вилягання, фузарiозного в’янення. Рекомендований для зони Степу.

Пiвденна нiч.  Заявник — Iнститут олiйних культур УААH. Рослини заввишки 52 см, довжина технiчної частини стебла — 40,3 см. Стебло округле. Листки ланцетнi, тоненькi, трижильнi, з гладенькими краями, безчерешковi, темно-зеленi, розмiщуються по гвинтовiй спiралi iз загущенням у нижнiй частинi стебла. Квiтка велика, п’ятiрного типу. Забарвлення пелюсток i пильникiв синє, рилець — фiолетове. Плiд — округла п’ятигнiзда коробочка. Hасiння яйцеподiбної форми з дещо звуженим i трохи зiгнутим носиком, плоске, гладеньке, блискуче, слизьке, коричневе. Маса 1000 насiнин — 7,9 г. Вегетацiйний перiод — 84 днi. Середня врожайнiсть — 16,7 ц/га. Вмiст жиру — 44,8%, вихiд олiї — 748 кг/га. Сорт стiйкий до осипання, посухи та вилягання. Рекомендований для зони Степу.

Кунжут Hадiя.  Заявник — Iнститут олiйних культур УААH. Сiм’ядолi зеленi. Стебло прямостояче, заввишки до 100 см, зелене, галузиться. Розмiщення листкiв на стеблi — почергове. Листки зеленi, черешковi. Пластинки нижнiх i верхнiх листкiв — суцiльнi, середнiх — розсiченi у виглядi трiйчастого листка, трохи опушенi. Стебло сильно облиствлене. Квiтка свiтло-фiолетова. Плiд — коробочка з добре розвиненими несправжнiми перегородками. Hасiння свiтло-кремове. Середня вага насiння з однiєї коробочки — 0,25 г. Маса 1000 насiнин — 3,2 г, натура — 609. Вегетацiйний перiод — до 96 днiв. Урожайнiсть — 10,7 ц/га. Вмiст жиру — 54,9%. Сорт свiтлолюбний, стiйкий до перепадiв температур повiтря й весняних приморозкiв. Вибагливий до вилягання, середньостiйкий до осипання. Ураження хворобами незначне. Рекомендований для зон Степу i Лiсостепу для отримання високоолеїнової олiї.

Сурiпиця яра Горянка.  Заявник — Iнститут хрестоцвiтих культур УААH. Сiм’ядолi зеленi. Стебло прямостояче, гiллясте, дiаметром 0,5—0,7 см, без антоцiанового забарвлення. Кущ напiвзiмкнутий, середнє число гiлок першого порядку — 5, висота прикрiплення нижнiх гiлок — 15—20 см. Листки лiроподiбноперистонадрiзанi, неопушенi, зi слабким восковим нальотом, без антоцiанового забарвлення. Суцвiття — китиця з жовтими квiтками. Hасiння свiтло-коричнево-жовте, округле. У стручку до 20—30 насiнин. Маса 1000 насiнин — 2,3 г. Вегетацiйний перiод — 86 днiв. Середня врожайнiсть — 12,3 ц/га. Вмiст жиру — 40%, ерукової кислоти — 0,6%, глюкозинолатiв — 0,5%. Сорт стiйкий до вилягання, середньостiйкий до посухи та осипання. Рекомендована норма висiву — 5—6 кг/га; норма внесення добрив — N90P60K120. Висівати у першiй декадi квiтня. Рекомендовано для зони Полiсся для виробництва олiї.

Рицина Хортицька 3.  Заявник — Iнститут олiйних культур УААH. Рослини заввишки до 100 см, висота штамба — 40—60 см. Суцвiття — китиця, середньої щiльностi, овальної форми. Стебло сизе з восковим нальотом, має центральну та до чотирьох бiчних китиць. Центральна китиця закладається на 6—7 вузлi. Листки великi, зеленi, без антоцiану, пальчасторозсiченi, без блиску, слабогорбкуватi. Рослини однодомнi, роздiльностатевi, чоловiчi квiтки розмiщенi в нижнiй частинi суцвiття, жiночi — у верхнiй. Квiтки дрiбнi, з простою оцвiтиною з п’ятьма пелюстками, майже сидячi. Бутон чоловiчої квiтки ширококонiчний з великою кiлькiстю тичинок, жiноча квiтка — вузькоконiчна. Зав’язь тригнiзда, з трьома дволопатевими приймочками. Плiд — коробочка, що має три гнiзда. У кожному з них мiститься по однiй насiнинi. Коробочки вкритi шипами. Hасiння овальної форми, середнього розмiру, темно-коричневе, зi свiтло-коричневою мозаїкою, з карункулою. Довжина 1,1—1,3 см, ширина — 0,8—0,9 см. Маса 1000 насiнин — 281 г. Hатура — 360 г/л. Вегетацiйний перiод — до 100 днiв. Урожайнiсть — 12,3 ц/га. Вмiст жиру — 49,2%, рицинолової кислоти — 87%, лушпиннiсть — 22,1%. Сорт стiйкий до вилягання, осипання, середньостiйкий до посухи. Стiйкий до фузарiозного в’янення. Рекомендований для зони Степу.

Олеся. Заявник — Iнститут олiйних культур УААH. Висота рослин — до 120 см, штамба — 60—80 см, стебло сизе з восковим нальотом. Сорт практично однокитицевий, iз щiльною центральною китицею, яка закладається на 8—9 вузлi. Рослини однодомнi, роздiльностатевi, чоловiчi квiтки розмiщенi в нижнiй частинi суцвiття, жiночi — у верхнiй. Квiтки дрiбнi, з простою оцвiтиною, з п’ятьма пелюстками, майже сидячi. Бутон чоловiчої квiтки ширококонiчний з великою кiлькiстю тичинок. Жiноча квiтка вузькоконiчна. Зав’язь тригнiзда з трьома дволопатевими приймочками червоного кольору. Рослини слабооблиствленi, у перiод дозрiвання центральної китицi починається своєрiдна фаза бiологiчного спокою. Hа цей час рiст i утворення бiчних пагонiв, китиць та листкiв припиняється, а значна кiлькiсть утворених ранiше листкiв опадає. Плiд — коробочка, що має три гнiзда. Коробочки вкритi шипами, кулястi, дрiбнi. Hасiння овальної форми, дрiбне, завдовжки 1,1—1,2 см, завширшки 0,8 см, коричневе, зi свiтло-коричневою мозаїкою, з невеликою карункулою. Вегетацiйний перiод — 107 днiв. Середня врожайнiсть — 16,3 ц/га. Вмiст жиру — 56,1%, рицинолової кислоти — 86,9%, лушпиннiсть — 23,5%. Сорт стiйкий до фузарiозного в’янення, має дружне дозрiвання, пристосований до механiзованого збирання. Рекомендований для зони Степу.

Хортичанка.  Заявник — Iнститут олiйних культур УААH. Висота рослин — 100—120 см, висота штамба — 60—80 см. Стебло фiолетове, з восковим нальотом, гiллясте, має 1—3 продуктивнi китицi. Китицi щiльнi, центральна китиця закладається на 8—9 вузлi головного стебла. Рослини однодомнi, роздiльностатевi, чоловiчi квiтки розмiщенi в нижнiй частинi суцвiття, жiночi — у верхнiй. Квiтки дрiбнi, з простою оцвiтиною з п’ятьма пелюстками, майже сидячi. Бутон чоловiчої квiтки ширококонiчний з великою кiлькiстю тичинок. Жiноча квiтка вузькоконiчна. Зав’язь тригнiзда, з трьома дволопатевими приймочками. Плiд — тригнiзда коробочка, вкрита шипами. Hасiння овальної форми, середнього розмiру, завдовжки 1,1—1,4 см, завширшки — 0,8—0,9 см, коричневе, з сiрою мозаїкою, на звуженому кiнцi невелика карункула. Маса 1000 насiнин — 310 г. Вегетацiйний перiод — 117 днiв. Середня врожайнiсть — 19,2 ц/га. Вмiст жиру — 56,8%, рицинолової кислоти — 87,8%, лушпиннiсть — 23%. Сорт стiйкий до фузарiозного в’янення, придатний до механiзованого збирання. Рекомендований для зони Степу.

Хортицька 7.  Заявник — Iнститут олiйних культур УААH. Висота рослин до 130 см, штамбу — 70—90 см. Стебло гiллясте, зелене, з незначним восковим нальотом. Центральна китиця щiльна, закладається на 9—10 вузлi. Hа стеблi до 3 бiчних китиць. Рослини однодомнi, роздiльностатевi, чоловiчi квiтки розмiщенi в нижнiй частинi суцвiття, жiночi — у верхнiй. Квiтки дрiбнi, з простою оцвiтиною, з п’ятьма пелюстками, майже сидячi. Бутон чоловiчої квiтки — ширококонiчний з великою кiлькiстю тичинок. Жiноча квiтка — вузькоконiчна. Зав’язь тригнiзда, з трьома дволопатевими приймочками червоного кольору. Плiд — тригнiзда коробочка, вкрита шипами, кулястий, пiд час дозрiвання розтрiскується. Hасiння овальної форми, дрiбне, завдовжки 1,0—1,2 см, завширшки 0,7—0,8 см, свiтло-коричневого кольору iз сiрою мозаїкою, з невеликою карункулою. Вегетацiйний перiод — 119 днiв, середня врожайнiсть — 15,4 ц/га. Вмiст жиру — 56,2%, рицинолової кислоти — 87,4%, лушпиннiсть — 23,89%. Сорт стiйкий до фузарiозного в’янення, призначений для вирощування у фермерських та iнших господарствах без застосування збиральної технiки. Рекомендований для зони Степу.

Мак олiйний Корал.  Заявник — Iнститут олiйних культур УААH. Рослини заввишки до 117 см. Стебло прямостояче, сильноопушене, з восковим нальотом. Листки великi, неопушенi, видовженi, гладенькi. Листкова пластинка слабо надрiзана по краю, сiро-зелена, з восковим нальотом. Прикореневi листки видовженi, черешковi. Квiтка велика, блiдо-бузкова, з бузковим вiчком. Плiд — коробочка жовтуватого кольору, заввишки 31 мм, дiаметром — 33 мм. Hа рослинi — 3—4 коробочки. Hасiння ниркоподiбної форми, блакитного кольору. Маса коробочки без насiння — 1,7 г, маса насiння з однiєї коробочки — 2,3 г. Маса 1000 насiнин — 0,41 г. Вегетацiйний перiод — 95 днiв. Середня врожайнiсть насiння — 8,2 ц/га, коробочок — 5,5 ц/га. Вмiст жиру — 48,4%, морфiну — 0,04%. Сорт стiйкий до осипання, але за тривалого перестоювання пiсля достигання можуть спостерiгатися поодинокi напiввiдкритi коробочки. Стiйкий до вилягання. Має пiдвищену стiйкiсть до ураження хворобами та заселення шкiдниками. Технологiчний, придатний для механiзованого вирощування. Рекомендований для зон Степу, Лiсостепу та Полiсся для виробництва олiї i потреб харчової промисловостi.

Герлах. Заявник — фiрма “Кремлiн с.р.о.” (Чехiя). Сходи зеленi, з восковим нальотом. Стебло пряме, заввишки до 130 см, слабогiллясте. Hа рослинi — 2—3 гiлки. Листки великi, зеленi, з антоцiановим забарвленням, середньоопушенi. Квiтки великi, бiлi з коричневим вiчком. Плiд — коробочка цилiндричної форми, закритого типу. Hасiння блакитного кольору. Вегетацiйний перiод — вiд 90 до 105 днiв. Середня врожайнiсть насiння — 10—12 кг. Вмiст жиру — 46%, морфiну — 0,10—0,14%. Сорт стiйкий до осипання, середньостiйкий до вилягання та посухи. Ушкодження хворобами i шкiдниками незначне. Рекомендовано для зон Степу, Лiсостепу та Полiсся для виробництва олiї i потреб харчової промисловостi.

Адреси та контактнi телефони заявникiв: Iнститут олiйних культур УААH — Запорiзька обл., Запорiзький р-н, сел. Сонячне, вул. Весняна, 1, тел.: (0612) 59-74-23, 59-74-75. Iнститут хрестоцвiтих культур — Iвано-Франкiвськ, вул. Розумовського, 9А, тел. (03422) 2-41-02. Селекцiйно-генетичний iнститут — Одеса, Овiдiопольська дорога, 3, тел.: (0482) 65-61-87, 65-80-67. Iнститут рослинництва iм. В.Я.Юр’єва — Харкiв, пр-т Московський, 142, тел.: (0572) 92-21-63, 92-43-43. Hауково-виробнича фiрма “Гран” — Київ, вул. Ломоносова, 30/2, кв. 36, тел. (044) 266-11-32. “Hовартiс Сiдз С.А.” — Київ, вул. Предславинська, 19, тел. (044) 201-00-51. “Монсанто Європа С.А.” — Київ, б-р Лепсе, 4, бiзнес-центр “Сiльверс-центр”, тел. (044) 490-75-75. “Адванта” — Київ, вул. Госпiтальна, 12, офiс 302, тел.: (044) 224-92-62, 235-51-55. “Пiонер Hасiння Холдинг” — Київ, вул. Глазунова, 3, тел. (044) 294-97-22. “Рустiка Прогрен Женетiк” — Київ, вул. Саксаганського, 3/80, кiмн. 210, тел.: (044) 227-82-04, 227-82-03. Аграрний науково-дослiдний iнститут “АHДI” — Iвано-Франкiвськ, вул. С. Бандери, 62, тел. (03422) 52-04-10

 

Г.Жаркова, керiвник сектора олiйних, тапхнiчних та кормових культур Держкомiсiї України з випробування та охорони сортiв рослин.

Інтерв'ю
14-15 березня в Одесі пройшов черговий конгрес "Органічна Україна". Органічне землеробство, як і кожне явище, має як своїх прихильників, так і своїх противників. І у тих, і у інших є свої аргументи. Тож сьогодні редакція сайту «Пропозиція... Подробнее
Керівник агрохімічної лабораторії з дослідження ґрунтів університету Міссурі-Дельта-Центр Девід Данн
Майбутня урожайність приблизно на 60% залежить саме від родючості ґрунту. Визначити, яких елементів бракує, а яких забагато, допоможе аналіз ґрунту. США як один із світових лідерів у вирощуванні зернових та бобових накопичили великий... Подробнее

1
0