Спецможливості
Статті

Об­лад­нан­ня компанії “ТЕХНА” для ви­ро­щу­ван­ня курчат-брой­лерів

01.08.2011
2000
Об­лад­нан­ня компанії “ТЕХНА”  для ви­ро­щу­ван­ня курчат-брой­лерів фото, ілюстрація

Вс­та­нов­лю­ю­чи клітко­ве об­лад­нан­ня, влас­ник чи­ма­ло зе­ко­но­мить на енер­го­ви­т­ра­тах, особ­ли­во в хо­лод­ну по­ру ро­ку, завдяки раціональ­но­му ви­ко­ри­с­тан­ню ко­рис­ної площі пташ­ни­ка. Окрім то­го, за використання кліткового обладнання вихід м'яса з 1 м2 ви­роб­ни­чої площі удвічі-втричі ви­щий, ніж за підло­го­во­го ут­ри­ман­ня, оскільки на 1 м2 ба­га­то­я­рус­ної клітко­вої ба­та­реї розміщується більше птиці, ніж на підлозі.

Вс­та­нов­лю­ю­чи клітко­ве об­лад­нан­ня, влас­ник чи­ма­ло зе­ко­но­мить на енер­го­ви­т­ра­тах, особ­ли­во в хо­лод­ну по­ру ро­ку, завдяки раціональ­но­му ви­ко­ри­с­тан­ню ко­рис­ної площі пташ­ни­ка. Окрім то­го, за використання кліткового обладнання вихід м'яса з 1 м2 ви­роб­ни­чої площі удвічі-втричі ви­щий, ніж за підло­го­во­го ут­ри­ман­ня, оскільки на 1 м2 ба­га­то­я­рус­ної клітко­вої ба­та­реї розміщується більше птиці, ніж на підлозі.

Перевагою кліткового обладнання є значне поліпшення санітарно-гігієнічних умов. Адже у клітці птиця ізольована від прямого контакту з підстилкою, яка є сприятливим середовищем для розмноження мікробів та кишкових паразитів. У кліткових батареях птиця різних секцій більш-менш ізольована, а тому немає небезпеки зараження усього стада. Крім того, у клітках бройлери менше рухаються, а отже, швидше набирають вагу, тому витрати корму на 1 кг приросту  знижуються, а рентабельність виробництва стає вищою.
Минулого року в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого випробовувалося кліткове обладнання для вирощування курчат-бройлерів (ТББ АВ) виробництва ТОВ "ВО Техна". Обладнання включає систему годівлі з бункерними годівницями, що значно збільшує фронт годівлі бройлерів. Використання шнекової системи подачі корму дає змогу відгодовувати поголів'я птиці кормами високої жирності.
Комплект обладнання для вирощування бройлерів (ТББ АВ) виробництва компанії "Техна" прийнятий на випробування в зібраному вигляді на птахофабриці "Зоря" в с. Рудня Мозирського р-ну Гомельської обл. Республіки Білорусь (до речі, в Білорусі працююють вже десятки комплектів цього обладнання). Умови випробувань відповідають вимогам ТУ.
Комплект обладнання ТББ АВ від компанії "ТЕХНА" призначений для вирощування бройлерів на м'ясо в багатоярусних кліткових батареях з годівницями у приміщеннях з регульованим мікрокліматом.
До складу обладнання входять: триярусні кліткові батареї; зовнішній бункер для зберігання корму; транспортер для завантаження корму; бункери для приймання корму; спірально-трубчасті кормороздавачі з бункерними годівницями; пристрій для регулювання висоти годівниць; вузол водопідготовки; лінія напування з ніпелями і краплеуловлювачами; пристрій для регулювання висоти напувалок; транспортери видалення посліду з кліткових батарей; приводні станції стрічок видалення посліду з батарей; натяжні станції стрічок видалення посліду з батарей; транспортер видалення посліду з приміщення; транспортер завантаження посліду в транспортний засіб; ліфтовий транспортер для перевантаження птиці з поздовжніх транспортерів на транспортер завантаження птиці в транспортний засіб; електрообладнання.
   Якість виготовлення деталей та вузлів обладнання компанії "ТЕХНА" - від­­мінна, пошкоджень захисного по­­крит­­тя не виявлено. Товщина оцинкованого металевого покриття виробів кріплення становить 7-8 мкм.
Кліткова частина батареї складається із секцій кліток, розміщених у три яруси. Батарея - прямоточна однорядна. Основою батареї є стояки, зігнуті з листової оцинкованої сталі товщиною 1,8 мм. На стояках закріплюються кутники для підтримання годівниць, напувалок і стрічкового транспортера для видалення посліду.
Клітка складається з таких основних елементів: стояків, підлоги, яка знаходиться на направляючих, бокових сітчастих стінок та дверцят.
Підлога кліток (підніжна решітка) складається з розсувних поликів, що виготовляються із сітки (діаметр дроту з покриттям - 2,2 мм) з отворами розміром 16х25 мм, що виключає можливість затримання посліду, а також травмування ніг птиці. Розміри вікон верхньої решітки верхнього ярусу та наявність дверцят виключають можливість виходу птиці з кліток. Дверцята забезпечують зручність посадки птиці.
Система годування забезпечує зберігання корму й його одночасне роздавання по всіх ярусах батарей.
До комплекту обладнання від компанії "ТЕХНА" входять два зовнішніх бункери для зберігання корму і транспортер для завантаження корму. Зовнішні бункери призначені для завантаження і зберігання сухого корму.
Зовнішні бункери встановлені на тензометричні ваги, що дозволяє контролювати видавання корму. Транспортер завантаження корму зі спіральним робочим органом забезпечує подавання корму від зовнішнього бункера в бункери батарей. Спірально-трубчасті кормороздавачі слугують для роздавання корму в бункерні годівниці, встановлені всередині кліток. Бункерні годівниці мають пристрій для дозування подачі корму. Після заповнення останньої годівниці в лінії кормороздавача автоматично спрацьовує кінцевий вимикач. Зменшення в годівниці корму нижче встановленої норми веде до автоматичного вмикання кормороздавача. Годівниці регулюються по висоті лебідковим механізмом.
Конструкція елементів системи годування не допускає втрати корму під час процесів завантаження корму до бункерів, транспортування корму по спірально-трубчастих роздавачах та насипання корму в установлені в клітках годівниці.
Система напування в обладнанні компанії "ТЕХНА" забезпечує подачу води в об'ємах, що задовольняють потребу в ній усього утримуваного поголів'я птиці. Вузол водопідготовки має фільтр, лічильник споживання води, медикатор, манометр та запірну арматуру, що дозволяє очищувати воду від механічних домішок, регулювати тиск в системі напування, вести облік випитої води та вводити в воду лікарські препарати. Профіль труби забезпечує зручність встановлення ніпельних напувалок і виключає можливість підтікання води в місцях з'єднання труб та в місцях встановлення напувалок. Ніпельні напувалки регулюються по висоті в міру росту курчат.
Система видалення посліду забезпечує видалення останнього з батарей і за межі пташника. Конструкційне розташування складових частин цієї системи забезпечує видалення посліду у сторону, протилежну місцю подачі корму, виключаючи потрапляння посліду в корм і на птицю.
Послід з кліткової батареї ТББ АВ прибирається стрічковими транспортерами, розміщеними під кожним ярусом батареї. Видалення посліду з кліток усієї батареї енергетично забезпечує один привод. Поперечний, горизонтальний і похилий транспортери видаляють послід із пташника і завантажують його у транспортний засіб. Приводна станція системи видалення посліду з батареї складається з рами та закріплених на ній блоків привода. Блоки складаються з корпусів, всередині яких встановлені приводні барабани, підтискні вали і скребки для очищення стрічки видалення посліду. У верхній частині рами закріплені мотор-редуктори привода механізмів транспортерів прибирання посліду. Натяжна система видалення посліду з батареї забезпечує натяг поздовжньої стрічки і складається з рами, на якій в спеціальних корпусах встановлюються натяжні вали.
Система вивантаження птиці забезпечує механізоване вивантаження бройлерів по закінченні технологічного циклу вирощування.
Конструкція системи механізованого вивантаження передбачає поярусне вивантаження птиці з батарей на стрічці послідозбирального транспортера і далі - за допомогою ліфтового транспортера - переміщення її на транспортер завантаження птиці в транспортний засіб.
Приводи механізмів обладнання живляться від мережі змінного струму з напругою 380 В.
Технічна характеристика комплекту обладнання ТББ АВ наведена в табл. 1.
   Обладнання компанії "ТЕХНА" за­­безпечує такі технологічні процеси, як зберігання сухого корму; подавання і роздавання корму; підготовку води; подавання води в клітки; видалення посліду з батарей; видалення посліду за межі пташника; вивантаження птиці з батарей; вивантаження птиці за межі пташника.
В клітках, де утримується птиця, відрегульована висота годівниць і напувалок в залежності від віку курчат і продовжує регулюватися в міру їх росту.
Технологічний процес годування починається із завантаження сухого корму в зовнішні бункери для зберігання кормів, розміщені поза пташником. Під час годування птиці вмикається лінія завантаження сухого корму, якою корм транспортується від зовнішнього бункера для зберігання корму до стаціонарних бункерів батарей, послідовно заповнюючи їх. Одночасно вмикаються спірально-трубчасті кормороздавачі, які дозовано заповнюють бункерні годівниці усіх ярусів батарей. По мірі поїдання корму птицею автоматично вмикається лінія завантаження корму і лінія ярусної спірально-трубчастої кормороздачі.
Вода проходить через систему водопідготовки, яка має фільтр, лічильник для споживання води, медикатор, манометр та запірну арматуру. За необхідності система дозволяє вітамінізувати воду або ввести лікувальні препарати для птиці. Медикатор здійснює їх дозування, що важливо для проведення ветеринарно-зоотехнічних робіт. Під­го­товлена до споживання вода по­­трапляє до ліній напування батарей, на яких розміщені ніпельні напувалки.
Для видалення посліду одночасно вмикаються поперечний, похилий та поздовжні транспортери з трьох батарей, з тим щоб не перевантажувати поперечний та похилий транспортери. Послід видаляють один раз на добу.
По закінченні терміну вирощування курчат бройлерів їх вивантажують з кліткових батарей таким чином: поярусно і послідовно вмикаються в батареях системи видалення посліду; працівники витягують розсувні полики підніжної решітки і птиця потрапляє на стрічку для видалення посліду; потім птицю транспортують до ліфтового поперечного транспортера і далі - на похилий транспортер для завантаження у транспортний засіб.
Показники якості виконання технологічного процесу комплектом обладнання для вирощування бройлерів (ТББ АВ) надані в табл. 2.
   Для забезпечення якісного технологічного процесу вирощування курей-бройлерів на м'ясо кліткове обладнання ТББ АВ виробництва компанії "ТЕХ­НА" (з поголів'ям 24 514 гол.) обслуговують два оператори впродовж 8-годинного робочого дня. Питомі витрати електроенергії при використанні обладнання становлять 1,18 кВт·год/1000 гол. Порівняння питомих витрат електроенергії за окремими системами обладнання ТББ АВ наведено на рисунку.
За умови дотримання відповідних вимог та правил, наведених в "Настанові щодо експлуатації", конструкція складових вузлів кліткового обладнання компанії "ТЕХНА" (батарей, ліній завантаження та роздавання кормів, систем видалення посліду і напування) створює достатній рівень безпеки для обслуговуючого персоналу під час його експлуатації та обслуговування.
Всі складові елементи кліткового обладнання конструкції ТББ АВ виконані з оцинкованого металу, згідно з європейськими нормами. На пультах керування обладнання нанесено знаки "Обережно! Електрична напруга". Кольорове оформлення знаків відповідає нормативним документам. Елементи конструкції ТББ АВ мають заокруглену форму, на них відсутні гострі крайки, задирки, нерівні поверхні, що можуть спричинити травмування обслуговуючого персоналу. Небезпечні обертові елементи привода транспортерів для видалення посліду огороджено суцільними захисними пристроями, що виключає можливість неумисного доторкання обслуговуючого персоналу до цих елементів.
Взаємне розміщення елементів конструкції раціональне та забезпечує вільне пересування обслуговуючого персоналу в робочій зоні та відмінні умови спостереження за технологічними процесами завантаження і роздавання кормів, видалення посліду. Завдяки продуманій формі та розміру, кнопки управління системою видалення посліду зручні для натискання.
   Отже, в результаті випробувань встановлено, що комплект обладнання ТББ АВ від компанії "ТЕХНА" забезпечує надійність технологічного процесу вирощування бройлерів, а показники якості роботи обладнання відповідають вимогам ТУ та НД.
   ТББ АВ забезпечує багатоярусне розміщення і утримання птиці, а конструкція батареї і взаємне розташування кліток створюють сприятливі умови для вентиляції, опалення та освітлення.
Конструкція обладнання дозволяє рівномірно розмістити поголів'я курчат-бройлерів на трьох ярусах (щільність посадки птиці на підлогу пташника становить 26,3 гол./м2). Про цьому показник збереження поголів'я становить 94,28%.
Підніжна решітка обладнання компанії "ТЕХНА" сконструйована таким чином, щоб запобігти травмуванню ніг курчат і виключити затримку посліду. Дверцята кліток забезпечують зручність посадки курчат та унеможливлюють їх вихід із клітки.
Система годування в ТББ АВ забезпечує зберігання корму, його транспортування до бункерів батарей та одночасне роздавання по всіх ярусах батарей.
Бункер для зберігання кормів установлено на тензометричних вагах, що дозволяє контролювати видавання корму.
Конструкція системи годування ТББ АВ відрізняється від інших кліткових батарей для утримання птиці тим, що годівниці знаходяться всередині клітки, тобто роздавання корму проходить безпосередньо в клітках батарей за допомогою спірально-трубчастих ліній кормороздачі з бункерними годівничками. Після заповнення останньої годівниці в лінії автоматично спрацьовує кінцевий вимикач. Тоді, коли корму стає менше встановленої норми, системи завантаження корму і його роздавання до годівниць автоматично вмикаються. Так може заповнюватися один ярус батарей, або, за необхідності, три яруси із семи батарей. Годівниці регулюються за висотою.
Конструкція системи кормороздачі у клітках компанії "ТЕХНА" дає змогу видавати сухий корм птиці з високою точністю (до 97,9%).
Конструкція системи годування в ТББ АВ унеможливлює втрати корму під час завантаження бункерів, транспортування його спірально-трубчастими роздавачами та під час заповнення годівниць. Незначні втрати (до 1 %) можливі лише протягом скльовування корму птицею.
Система напування в обладнанні компанії "ТЕХНА" дозволяє подавати воду в об'ємах, що задовольняють потребу птиці у ній. У системі напування забезпечена герметичність з'єднань та можливість очищення трубопроводів. У кожній клітці встановлено дві лінії напування із шістьома поїлками, чотирма краплеуловлювачами і двома мікрочашками. Висота розміщення ліній напування може регулюватись в міру росту курчат. Вузол водопідготовки дозволяє очищувати воду від механічних домішок, регулювати тиск в системі напування, вести облік випитої води та вводити в воду лікарські препарати.  
Система видалення посліду в обладнанні компанії "ТЕХНА" забезпечує видалення останнього з батарей і за межі пташника. Видалення посліду з усієї батареї здійснюється за допомогою одного приводу. Натяжна станція системи видалення посліду створює натяг поздовжньої стрічки. У конструкції системи видалення посліду передбачені скребки для очищення поліпропіленової стрічки видалення посліду, завдяки чому забезпечується чистота прибирання посліду на рівні 98,34 %.
Новизною кліткового обладнання від компанії "ТЕХНА" є те, що до його складу входить автоматизована система вивантаження птиці, яка передбачає поярусне вивантаження птиці з батарей на транспортери видалення посліду і далі - за допомогою горизонтального ліфтового транспортера - переміщення її на поперечний транспортер.
Споживана потужність електрообладнання становить 28,84 кВт, коефіцієнт потужності - 0,48-0,63.
Затрати праці на вирощування птиці за добу становлять 0,65 люд.-год/1000 гол., питомі витрати електроенергії - 1,18 кВт·год/1000 гол.
Напрацювання батареї за період випробувань становило 1 440 годин, коефіцієнт готовності становить 1,0.
За результатами оцінки безпеки комплекту обладнання для вирощування бройлерів від компанії "ТЕХНА" встановлено, що його конструкція відповідає вимогам ГОСТ 12.2.003 і ГОСТ 12.2.042.
Отже, комплект обладнання для вирощування бройлерів (ТББ АВ) від "ТЕХНИ" надійно виконує технологічний процес вирощування бройлерів на м'ясо у приміщеннях з регульованим мікрокліматом.

В. Зо­ра,
ст. на­ук. співроб.,
О. Ков­тун,
на­ук. співроб.,
В. Гро­мадсь­ка,
на­ук. співроб. УкрНДІПВТ
ім. Л. По­горіло­го

Попередня стаття

Інтерв'ю
клубника
Ринок ІТ-рішень для сільського господарства у світі сягає $400 млрд. Застосування ІТ-технологій значно збільшує продуктивність аграрного виробництва.  
голова Української асоціації молодих фермерів Дмитро Мічурін
З розвитком агросектору України підвищуються і вимоги до фахівців аграрної галузі. Навчальні програми профільних вузів все ще часто не відповідають ні вимогам агрокомпаній, ні швидкості розвитку сучасних технологій в АПК. Тому все більший... Подробнее

1
0