Спецможливості
Статті

Новий племзавод сучасного типу

15.07.2008
411
Новий племзавод сучасного типу фото, ілюстрація
Селекційно-племінна робота з породами свиней відкриває перспективи не лише для задоволення потреб харчування населення, а й для валютних надходжень у Державний бюджет. Але за умови зваженої державної політики в розвитку АПК.

Робота наявних та організація і атестація нових племзаводів свиней в Україні — основа прибутків, оскільки в них зосереджено генетичні властивості тварин давати високу продуктивність. Саме в племзаводах (верхівці селекційно-генетичної піраміди) відпрацьовують основні етапи створення, вдосконалення порід, типів, ліній, родин, а зростання продуктивності та стабільності вирощування племінної продукції забезпечує збагачення галузі племінними ресурсами.
Відділення товариства з обмеженою відповідальністю “Прод-Альянс” АР Крим” засновано в Чаплинському районі Херсонської області в 2002 році, тут вирощували птицю. Площа під сільськогосподарськими угіддями становила 660 гектарів. Однак, вивчивши ринковий попит, у господарстві дійшли висновку, що основні зусилля треба спрямувати на вигіднішу справу — свинарство.
Тож, не вагаючись у своєму рішенні, генеральний директор підприємства Андрій Анатолійович Катишев чотири роки тому поставив за мету створити племінний завод свиней української степової білої породи — племзавод сучасного типу з усіма потребами новітніх умов годівлі, напування, утримання, ветобслуговування, селекційно-племінної роботи.
Справа неординарна й потребувала вона не тільки практичних зусиль, а й наукових рішень. Зв’язок було встановлено з Інститутом тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова “Асканія-Нова” — Національним науковим селекційно-генетичним центром з вівчарства УААН. Чотири роки колектив відділення ТОВ “Прод-Альянс” АР Крим” разом з науковцями самовіддано й творчо працювали, попри різні катаклізми. Організаторський талант А. А. Катишева сприяв створенню працездатного колективу (150 робочих місць, облаштованих за сучасними вимогами) та визначенню генеральної лінії у розвитку ринкової економіки, а саме: забезпечення оптимальних умов для збереження та подальшого розведення свиней з високою резистентністю і неперевершеною пристосованістю до умов південного регіону України.
Основне стадо було сформовано із племінних кнурців і свинок української степової білої породи племзаводів ДПДГ “Асканія-Нова”, ДПДГ “Каховське”, племінних ферм КСП “Колос” та ім. Калініна Херсонської області. Дальшим етапом стала цілеспрямована селекція й організаційна робота: відтворення стада, вирощування цінного ремонтного молодняку від кращих поєднань; поповнення стада за рахунок завезення кнурців перспективних ліній; відбір і вирощування ремонтних свинок, міцних за конституцією, з добре розвиненими окостами; формування провідної групи маток за високопродуктивним довголіттям; відпрацювання технології годівлі, напування та утримання. Як наслідок, було досягнуто оптимальних показників щодо оформлення племінної документації та подання її на атестацію племзаводу.
На період атестації в господарстві поголів’я становило 2093 голови, в т. ч. основних кнурів — 13, свиноматок — 130, в контролі, відповідно, — 25 і 127, опоросилося свиноматок 218, одержано приплоду 2049 голів, у т. ч. від основних свиноматок — 1506 голів.
З 2003 року основне стадо комплектували за рахунок власного відтворення ремонтних свинок та завезення племінних кнурців із племзаводів ДПДГ “Асканія-Нова” (11 голів) та ДПДГ “Каховське” (7 голів).
Серед заходів, спрямованих на поліпшення й зміцнення племінної бази, важливе місце відводили використанню генетичного потенціалу кнурів-плідників і маточного поголів’я, забезпеченню константності ліній і родин, подовженню їхнього продуктивного існування. Довго чекати не довелося. Племінне стадо відділення ТОВ “Прод-Альянс” АР Крим” після атестації за наказом № 131/28 від 2.04.2005 р. було затверджено в статусі племзаводу української степової білої породи свиней на 150 основних свиноматок.
Створенням нового племзаводу було збагачено генетичний потенціал породи та примножено племінні ресурси України. Тепер статус племзаводу зобов’язує колектив вести поглиблену селекційно-племінну роботу з наявними лініями кнурів і родинами маток методами чистопорідного розведення. Працівники господарства докладають чималих зусиль для відтворення й збереження високоцінного поголів’я та підвищення його генетичного потенціалу, збереження й примноження генеалогічної структури стада, спрямованого вирощування ремонтного молодняку з оцінкою за власною продуктивністю. Оцінюють генотип кнурів і маток за відгодівельними і м’ясними якостями потомства й, звичайно ж, реалізують висококласний племінний молодняк іншим господарствам.
Вирощене племінне поголів’я племзаводу користується великим попитом, його вже завезено в Донецьку, Дніпропетровську, Херсонську, Миколаївську, Запорізьку області та в АР Крим.
У тому, щоб якісно виростити тварин, напряму зацікавлені всі: і спеціалісти, й рядові тваринники. До речі, зарплата в останніх сягає 700–900 гривень.
Нині на племзаводі — 10 основних кнурів і 150 основних свиноматок, в контролі, відповідно, — 15 і 147 та 350 голів племінного молодняку.
Є також власна установка для виготовлення кормів: переробляють вирощені в господарстві ячмінь, кукурудзу. Свиноматки, кнурі й усе поголів’я повністю забезпечені кормами власного виробництва з додаванням преміксів. Тож паростки нового господарювання дають відчутні результати. Проти 2004 року поголів’я збільшилося на 826 голів, у т. ч. основних маток — 20, в контролі — 20, племінного й ремонтного молодняку — 230, приплоду одержали на 1262 голови більше.
Збільшення чисельності поголів’я на племзаводі досягають різними способами, зокрема, підвищенням продуктивності свиноматок, кнурів, упровадженням новітніх технологій годівлі — на фермах встановлено самогодівниці власного виробництва та автонапувалки (див. фото). Чітко організовано систему відтворення поголів’я: кожна основна свиноматка пороситься двічі на рік, а ремонтна свинка в 12-місячному віці обов’язково повинна бути з приплодом. Цілеспрямовано ведуть у господарстві селекційно-племінну роботу, чітко виконують усі технологічні процеси, забезпечують якісне ветеринарне обслуговування тварин та високу організацію праці на всіх виробничих ділянках.
Задля максимальної ефективності племінну роботу зі стадом виконують відповідно до селекційно-племінної програми, мета якої — цілеспрямоване поліпшення породи. Таку програму розроблено для племзаводу на період 2005–2015 рр. Вона дасть змогу найкраще використовувати цілеспрямований відбір і підбір тварин, проводити роботу за лініями й родинами та вирощувати висококласний ремонтний і племінний молодняк. Програма допомагає також координувати селекційно-племінну роботу племзаводу ТОВ “Прод-Альянс” АР Крим” з роботою племзаводів ДПДГ “Асканія-Нова”, ДПДГ “Каховське”, АТЗТ “Волна”, племрепродукторами ТОВ “Агросвіт”, ПСГП “Новогригорівське” Херсонської та племзаводом ім. Калініна Запорізької областей. Визначені програмою завдання щорічно уточнують за параметрами відбору й підбору тварин, адже господарство раз за разом одержує нових “вихованців” з рекордною продуктивністю.
На племзаводі поголів’я кнурів і свиноматок відповідає вимогам заводського стада й має показники живої маси, відповідно, 336 і 232 кг, довжину тулуба — 190–166 см; багатоплідність маток — 11–12 поросят за один опорос (максимально — 19), середню масу гнізда поросят на момент відлучення — 197 кг і більше, збереженість поросят — 94–96%.
За сумарною оцінкою, кнурів-плідників зараховано до класу еліта (100%), маток — до класу еліта (83%) і першого (17%). У стаді проведено ідентифікацію кнурів-плідників (п=25) і основних свиноматок (п=150) голів.
За 2004–2005 рр. в умовах племзаводу здійснено поглиблену селекційно-племінну роботу щодо оцінки кнурів і свиноматок за генотипом методом контрольної відгодівлі з урахуванням лінійного походження потомства: Асканій 911,9; Аспект 549, 7; Крон 357; Степняк 53; Мирний 325 та родин Надія, Лучиста, Лазурна, Арка, Арсенальна, Азбука, Волна, Надійна, Культура, Шкода, Майстриня, Мирна — всього 84 голови (табл. 1).
Найвищий генетичний потенціал виявлено в поєднанні Степняк 53 х Надія 416 (вік досягнення живої маси 100 кг — 170 днів, середньодобовий приріст — 948 г, витрата кормів — 3,36 к.о.). Тут виявлено також високі м’ясні якості: площа м’язового вічка — 34, 5 см2, довжина напівтуші — 99 см, середня товщина сала проти 6–7 ребер — 29 мм, маса окосту — 11,7 кг.
Оцінку генотипу кнурів і маток у цьому племзаводі проводити дуже зручно, тому що, крім належних умов, на відгодівлі за всіма технічними нормами обладнано забійний пункт, побудовано санпропускник.
Слід додати, що на території племзаводу є система, за якої всі тварини — на бонітування, зважування, постановку на опорос чи вибракувані — на забійний пункт пересуваються тільки по відгороджених галереях і не потрапляють на територію племзаводу, де між корпусами створено парк із зоною відпочинку: озеро, квітучі та хвойні дерева, квіти та декоративна птиця.
Високопродуктивних тварин племзаводу вже продемонстровано на виставці-аукціоні “Асканія-Нова’2005”. До племзаводу приїжджали повчитися нового господарювання начальники з районних агроуправлінь та їхні заступники, представники обласних служб. Тож всім було цікаво познайомитися з новим племзаводом сучасного типу, подивитися на поголів’я основного стада, племінну продукцію, технологію годівлі й утримання.


Л. Крилова,
доктор с.-г. наук,
Інститут тваринництва степових районів
“Асканія-Нова”

Інтерв'ю
Малі запаси вологи та відсутність опадів в період березень-квітень формують певні обмеження для вирощування даної культури. Так, на 10 квітня ц. р. залежно від типів грунтів, у південних регіонах, запаси вологи складали в метровому шарі 60... Подробнее
У серпні одна з провідних світових агрохімічних і селекційних компаній Corteva Agrisciences провела масштабне опитування підлітків та їхніх батьків у 6 країнах Східної Європи. В ході опитування тих, хто тільки визначається з вибором... Подробнее

1
0