Спецможливості
Статті

Нові технології ветеринарної медицини для тваринництва

05.06.2008
1110
Нові технології ветеринарної медицини для тваринництва фото, ілюстрація
Нові технології ветеринарної медицини для тваринництва

Профілактика поширених захворювань сільськогосподарських тварин за допомогою існуючих сьогодні препаратів та засобів специфічної профілактики інфекцій не завжди достатньо ефективна. Етіологічній (причинній) терапії і профілактиці притаманні значні обмеження, зумовлені об’єктивними труднощами лабораторної діагностики, терміном встановлення точного діагнозу, поширенням у господарствах факторних та асоційованих інфекцій, захворювань комплексної етіології, певними пересторогами в застосуванні вакцин тощо. Особливості порушень здоров’я тварин та наявність загальних патогенетичних синдромів у перебігу різних за етіологією хвороб зумовили можливість і необхідність розробки патогенетично обгрунтованої терапії і профілактики, що базуються на корекції патологічних процесів і оздоровленні тварин, не справляючи безпосередньої дії на етіологічний чинник захворювання.
Новий сучасний напрям захисту і підвищення збереженості сільськогосподарських тварин у світі пов’язаний із створенням ефективних засобів патогенетичної терапії найбільш поширених захворювань. Такий тип ветеринарних препаратів дає змогу значно зменшити економічні збитки від інфекційних та неінфекційних захворювань навіть тоді, коли причинні фактори (етіологія) захворювання не з’ясовані, а специфічна профілактика інфекцій недостатньо ефективна або відсутня.
Вивчення механізмів патогенезу захворювань на базі нових уявлень про синдромальний характер патологічних процесів і поява нових класів безпечних і біологічно активних компонентів лікарських рослин відкрили додаткові нові можливості для створення ефективних комплексних препаратів нового покоління. Кожний елемент такого багатокомпонентного препарату має відповідати певній визначеній “мішені” в патогенетичному синдромі захворювання, а його включення до рецептури має бути зумовлене вимогами ефективності, екологічної безпеки та якості продукції від тварин, які отримують таке лікування. Таким чином, результативність терапії визначається відповідністю препарату або його компонента певному механізмові патогенезу, а також рівнем нешкідливості субстанцій-складників.

За поширенням та економічними збитками серед захворювань сільськогосподарських тварин найважливіше місце посідає група діарейних захворювань молодняку ВРХ і свиней. Препарати для патогенетично обгрунтованої терапії таких захворювань, з огляду на розшифровані останнім часом механізми патогенезу діарей, мають відновлювати водно-мінеральний баланс, зв’язувати і видаляти інфекційні агенти, зменшувати рівень інтоксикації, стимулювати регенерацію слизових оболонок, підвищувати місцевий імунітет, забезпечувати отримання безпечної та якісної тваринницької продукції тощо.
З цією метою нашою дослідницькою групою в Інституті ветеринарної медицини Української академії аграрних наук останніми роками було розроблено такі препарати:
Сорбеліт — комплексний антидіарейний препарат на базі високоактивного мінерального сорбенту, солей-електролітів та енергоносія. Втрати мінералів і води через шлунково-кишковий тракт та порушення іонних співвідношень на мембранах покривного епітелію при діареї коригується Сорбелітом за рахунок набору солей-електролітів в оптимальних, експериментально підібраних концентраціях. Сорбеліт запобігає втратам енергії (завдяки наявності енергомолекул), а також має сильну антитоксичну дію завдяки сорбенту з розвиненою поверхнею і потужною сорбційною активністю. За своїми фізико-хімічними характеристиками Сорбеліт — це білого кольору порошок, який розчиняють у питній воді безпосередньо перед вживанням та випоюють поросятам і телятам 2—5 разів на день. Як показали результати застосування Сорбеліту у тваринницьких господарствах, рівень можливої захворюваності гастроентеритами у здорових оброблених поросят (профілактична дія) зменшувався на 15%, а показники відходу тварин, що захворіли (лікувальна дія), були на 42—56% меншими, ніж у необроблених препаратом групах, і залишалися значно меншими, ніж у групах тварин, що отримували антибіотики за стандартними схемами. Під дією Сорбеліту середній термін перебігу гастроентериту у поросят 3—5-денного віку зменшувався з 5,2 до 3,0 днів. У таких поросят діарея дуже рідко призводила до розвитку небезпечного синдрому ексікозу. Сорбеліт попереджував також розвиток тяжких форм токсикозу, катастрофічної слабкості і масивних втрат живої ваги.
Новосорбеліт (розроблено спільно з болгарськими фахівцями) — комплексний антидіарейний препарат на базі пектину, сорбенту, солей-електролітів та енергоносія).
Знижена місцева імунна відповідь при діареї завдяки застосуванню Новосорбеліту підвищується внаслідок додаткового (порівняно з Сорбелітом) компонента — яблучного пектину, який збільшує проліферативний потенціал лімфоцитів кишкового лімфатичного апарату та стимулює диференціювання клітин лімфоїдних структур підслизового шару кишкової стінки вже в перші дні життя молодняку. Препарат виявляє також регенеруючу, антитоксичну і сорбційну активність.
За результатами виробничих випробувань у Болгарії, Македонії і в Україні дія Новосорбеліту виявилася дуже подібною до Сорбеліту. Проте проведений гістологічний аналіз кишкової стінки поросят через 3, 5 і 7 днів після лікування показав більш швидку і повноцінну регенерацію покривного епітелію та епітелію кишкових залоз. Під дією Новосорбеліту підслизові лімфоепітеліальні вузлики розширювались і виявляли ознаки підвищеної трансформації лімфоцитів в ефекторні клітини, а також прискореного диференціювання плазматичних клітин з В-лімфоцитів, що забезпечує більш активне формування гуморального імунітету.
Емелін — антидіарейний препарат на базі лікарських рослин.
Препарат має в’яжучу, протизапальну, протигеморагічну, антимікробну дію і здатний стимулювати функціональну та структурну регенерацію кишкової стінки. Емелін являє собою фітопрепарат, який містить такі біологічно активні компоненти, як вісцерин, альфа-віскол, холін, ацетилхолін, тирамін, каротин, вітамін С, цінеол, ефірні олії, галову кислоту.
Вивчення ефективності дії Емеліну показало, що лікування поросят препаратом підвищувало збереженість тварин з 52—60% у контрольних групах до 82—86% — у дослідних. Особливо слід відзначити високу якість м’яса у свиней, які отримали курс лікування Емеліном, на відміну від поросят контрольних груп, яких лікували антибіотиками або залишали як “чистий” контроль. Застосування фітопрепарату Емелін практично не вимагає періоду витримки тварин перед забоєм або вживанням молока від оброблених препаратом тварин. За допомогою тестових мікроорганізмів встановлено, що біологічна цінність м’яса від оброблених Емеліном поросят і свиней була на 40—60% вища порівняно з контрольними зразками від тварин, які отримували лікування антибіотиками.
Рубровітин — антидіарейний препарат на базі лікарських трав.
Препарат відрізняється від Емеліну особливо вираженою в’яжучою і протизапальною дією, а також характеризується антимікробною, регенеруючою і протистресовою дією. Препарат має у своєму складі такі компоненти з лікарських рослин: елагову та галову кислоту, кверцитин, каротиноїди, антоцианіди, карбонові кислоти, пектин, левулін, глюкозу і рослинні пептиди.
При випробуванні у виробничих умовах препарату Рубровітин було отримано результати оцінки ефективності, подібні до Емеліну.
Баліз ветеринарний — антидіарейний, антимікробний та протизапальний препарат (розроблений у співпраці з ученими Російської Федерації).
Препарат є продуктом мікробіосинтезу і вміщує ряд органічних кислот, їх лактонів, а також глюкозу. Прискорює регенерацію кишкового епітелію, має антимікробну, імуностимулюючу, в’яжучу й антистресову дії. Несприятливі побічні ефекти відсутні.
Препарат являє собою готову до застосування прозору рідину від жовтого до світло-коричневого кольору.
Баліз ветеринарний ефективно підвищує активність Т-системи імунітету та нормалізує функціональний стан системи мононуклеарних фагоцитів. Його застосування зменшує відхід поросят у 2—2,5 раза, в 1,4 раза скорочує середній термін перебігу гастроентеритів та зменшує втрати маси тіла хворих поросят.
Завдяки стабільності, ефективності та природному характеру дії, препарат знайшов широке застосування у тваринницьких господарствах РФ, Білорусі та України.
Досвід свідчить, що препарати патогенетичної терапії та профілактики шлунково-кишкових захворювань свиней — Сорбеліт, Новосорбеліт, Емелін, Рубровітин, Баліз ветеринарний — при застосуванні у тваринницьких господарствах України та інших країн показали високу ефективність та нешкідливість. Їх широке застосування може забезпечити підвищення ветеринарно-медичного благополуччя в господарствах, сприяти їх економічному зростанню й отриманню тваринницької продукції найвищої якості.
Для збереження поголів’я свиней особливе значення має своєчасне введення препаратів заліза, необхідних для профілактики анемії та забезпечення нормального розвитку і продуктивності поросят.
З цією метою в Інституті ветеринарної медицини УААН було розроблено Трофолізин — лікувально-профілактичний премікс для молодняку тварин.
Препарат являє собою висушену нерозчинну фракцію гідролізату крові с.-г. тварин і містить набір хелатованих мікроелементів у вигляді біологічних комплексів заліза, міді, цинку і кобальту в оптимальних співвідношеннях, що забезпечує їх оптимальне засвоєння організмом. На вигляд Трофолізин — дрібнодисперсна маса у формі порошку або невеликих комочків однорідного чорного кольору, має специфічний кислий запах.
Трофолізин збагачує організм молодняку тварин найважливішими мікроелементами, запобігає розвиткові у телят і поросят залізодефіцитної анемії, стимулює білковий обмін, збільшує приріст маси тіла, позитивно впливає на кровотворення, підвищує опірність до захворювань.
Важливим сучасним напрямом удосконалення антгельмінтних препаратів, на наш погляд, є зменшення дозування діючої субстанції протипаразитарних препаратів (високотоксичних синтетичних хімічних сполук) шляхом введення в рецептуру фітокомпонентів з протиглистною дією, що вирізняються низькою токсичністю. Такий підхід дає змогу без зменшення кінцевої ефективності обробки сільськогосподарських тварин зменшити економічні витрати та підвищити безпечність лікувальних та профілактичних протипаразитарних курсів.
Одним із перших у низці таких препаратів є верміцид — комплексний антигельмінтик для свиней.
До складу препарату входить комплекс синтетичного антигельмінтика левамізолу гідрохлориду та лікарських рослин з антипаразитарною активністю. Верміцид має високу ефективність при аскаридозі та інших кишкових та легеневих нематодозах, вміщуючи водночас в 1,5 раза меншу кількість левамізолу на відповідну масу тіла тварини. Стабільна ефективність досягається синергічною дією рослинних компонентів препарату.
Виробничі випробування показали високу ефективність Верміциду при застосуванні у виробничих умовах у тваринницьких комплексах і фермах з різною технологією утримання свиней (особливо на дорощуванні та відгодівлі).
Дослідну партію препарату було випробувано також на поросятах перших тижнів життя, які потребують протипаразитарної обробки, але високочутливі до токсичної дії левамізолу. Застосування Верміциду із зменшеним вмістом левамізолу забезпечувало ефективну та безпечну обробку поросят 3—6-тижневого віку за повної відсутності побічної дії і явищ токсикозу.
У співпраці з болгарськими фахівцями АД “Ветпром” (м. Радомир), розроблено і запропоновано для ветеринарної практики України та східноєвропейських країн комплексний антгельмінтний премікс фітолевамікс, придатний для масових профілактично-лікувальних обробок тварин.
Препарат успішно пройшов експериментальні та виробничі випробування в господарствах Болгарії та комісійні державні випробування в Центральному контрольному інституті ветеринарних препаратів (м. Софія).
Антигельмінтики типу фітолеваміксу дають змогу проводити високотехнологічну та ефективну обробку свиней проти інвазій у господарствах з різною чисельністю поголів’я, витрачаючи мінімальні кошти та час на протипаразитарне лікування та профілактику.
Досвід країн з високорозвиненим інтенсивним тваринництвом свідчить: застосування сучасних ветеринарних технологій, що базуються на використанні найновіших профілактичних і лікуальних препаратів, є одним з найбільш ефективних інструментів підвищення рентабельності тваринництва, збереження поголів’я та реалізації продуктивного потенціалу тварин.

В. Квачов,
провідний наук. співробітник,
Інститут ветеринарної медицини УААН, Київ

Інтерв'ю
Максим Тарапата
Україна є лідером з експорту олії в світі. Один з перспективних ринків для української олії - КНР, на якому інтерес до соняшниковій олії постійно зростає. Які складнощі очікують українських імпортерів, розповів Максим Тарапата, генеральний... Подробнее
Справжні друзі пізнаються у біді, справжні ґрунтообробні агрегати — під час роботи у важких умовах   Зима і весна цього року порадували аграріїв більшості регіонів України рясними опадами. Є задатки щодо отримання високих урожаїв. Але… На... Подробнее

1
0