Спецможливості
Статті

Нові пивоварні сорти ячменю — основа високої врожайності й добротного пива

05.06.2008
2757
Нові пивоварні сорти ячменю — основа високої врожайності й добротного пива фото, ілюстрація
Поле ячміня

Нові пивоварні сорти ячменю — основа високої врожайності й добротного пива

Ячмінь люди почали вирощувати ще за кілька тисячоліть до нашої ери. За посівною площею та валовим збором зерна у світовому землеробстві ячмінь поступається лише пшениці, рису й кукурудзі. Великі площі займав ячмінь раніше і в Україні — до революції посівні площі становили 5,8, а в 1940 році — 4,0 млн га. Це зумовлювалося його цінністю в продовольчому, зернофуражному і технічному відношенні, а також високою урожайністю, яка часом не поступається пшениці або й переважає її; краще пристосовується до несприятливих факторів середовища; дає добру віддачу при застосуванні інтенсивних технологій і добрив.

За кормовими цінностями ячмінь набагато переважає пшеницю, адже за амінокислотним складом білка, у тому числі за дефіцитним лізином, ячмінь збалансований краще за інші зернові культури. З ячменю виготовляють ячмінну і перлові крупи, борошно, кавові напої. Значну частину його використовують у пивоварній та винокурній промисловості.

Попит на ячмінне пиво зростає серед населення не лише країн Західної Європи та Америки, а й нової суверенної України, адже має специфічний неповторний смак і аромат, а також справляє оздоровчу дію на організм людини. І все це за порівняно доступної ціни. У пиві міститься велика кількість мікроелементів, вітамінів, конче потрібних для нормальної життєдіяльності людини. Проте для виготовлення смачного цінного пива придатні не всі сорти ячменю, а лише такі, що мають пивоварні властивості. Зерно має бути крупним з тонкою та світлою оболонкою (7—9%), містити меншу кількість білка (9—12%), більшу — крохмалю (60—70%), забезпечувати високий процент екстрактивності солоду (78—82%). Останнім часом значно збільшився попит на сорти ячменю, придатні для приготування солоду в пивоварному виробництві. Це пов’язано з тим, що ціни на пивоварний ячмінь набагато вищі й вирощувати його вигідніше. Вміст білка в зерні, вирощуваному у південному регіоні в місцевостях із сухим кліматом і на грунтах, багатих на азот, збільшується.

Тому пивоварні ячмені вирощують головним чином у центральній та північно-західній частині України. Щоб одержати якісну продукцію, слід застосовувати технологію вирощування, яка має відповідати не тільки біологічним, а й сортовим особливостям культури. Нещодавно Державна комісія України з випробування й охорони сортів рослин уперше зареєструвала сорти з генетично успадкованими пивоварними властивостями, які зберігаються і в посушливі роки. Це створює передумови для одержання високоякісної пивоварної продукції навіть у посушливі роки та розширення зони вирощування пивоварного ячменю у південніший регіон.

Нижче подаємо коротку характеристику агробіологічних властивостей, господарсько цінних ознак найновіших сортів ячменю, найбільш придатних для виробництва солоду в пивоварному виробництві, які пройшли державне випробування, реєстрацію протягом двох останніх років і заслуговують на впровадження у виробництво.

У всіх зонах України найбільшою врожайністю та якістю продукції для пивоваріння відзначається сорт Целінка фірми “Флорімонд Депре”, Франція. У ньому вдалося поєднати високу врожайність з доволі високими пивоварними властивостями. Серед зареєстрованих в Україні сортів він має найвищі пивоварні властивості, які зберігає й у посушливі роки. Згідно з міжнародною класифікацією пивоварних властивостей, сорт оцінюється у 8,3—8,7 бала за дев’ятибальною системою. За придатністю для виготовлення солоду посідає перше місце в Україні серед зареєстрованих сортів. Вміст білка в зерні становить 10,8—11,5%, плівчастість — 8—9, екстрактивних речовин — 80—82%.

Так, у посушливому 2001 році в зерні, вирощеному на Кіровоградській сортостанції, містилося білка 10,3%, плівчастість становила 6,4, екстрактивність — 81,2, прирощення — 99, енергія прирощення — 98,2, можливість прирощення — 98,4%, а у зерні, вирощеному на Верхівській держсортостанції Рівненської області, відповідно, — 9,9, 9,3, 80,7%. Сорт низькорослий, висота — 62—69, а в сприятливі роки — до 90 см, соломина міцна, стійка до вилягання. Середньостиглий, вегетаційний період — 72—88 днів, визріває на 2—3 дні раніше за стандарти, сорт високоінтенсивного типу, добре реагує на внесення добрив. Високоврожайний. На Кіровоградській обласній держсортостанції (село Новоселиця Ульянівського району) за два роки за норми висіву 5 млн насінин на гектар урожайність становила 55,8, а у 2001-му — 59 ц/га. На Крижопільській держсортостанції Вінницької області отримали максимальний урожай — 85,3 ц/га. Завдяки високій агроекологічній пластичності й адаптивності, сорт Целінка здатний формувати досить крупне зерно в поєднанні з доброю натурою, виповненістю і тонкою жовтою оболонкою, маса 1000 насінин може досягати 42—45 і до 50 г. Стійкий до ураження борошнистою росою, гельмінтоспоріозом. Занесений до Реєстру з 2001 року для зони Степу, Лісостепу і Полісся.

Великий попит у пивоварів має сорт Пеяс фірми “Осева Прага”, Чехія. Його пивоварні властивості оцінюються в 6,9—8,6 бала. Білка містить 10,3—11,9%, плівчастість — 8—10, екстрактивних речовин — до 82%. За даними Славутського солодового заводу, в зерні сорту Пеяс, вирощеному на Кіровоградській держсортостанції у 2001 році, міститься білка 10%, плівчастість становить 9,4, крупність — 97,2, пророщення — 98, енергія пророщення — 95%, можливість пророщення — 94,2, екстрактивність — 79,7%. Середньостиглий, дозріває на 2—4 дні пізніше за стандарти Одеський 115, Одеський 151. Низькорослий, висота — 64—65 см, а в сприятливі роки — до 90—95 см, стійкий до вилягання. Сорт інтенсивного типу, високоврожайний. На Кіровоградській обласній держсортостанції врожайність за три останніх роки становила 47,7 ц/га, а у 2001 році за норми висіву 5 млн схожих насінин — 61,2 ц/га, максимальну врожайність одержано на Верхівській держсортостанції — 81,7 ц/га. Зареєстрований з 2001 року для Лісостепу і Полісся.

Сорт Скарлет фірми “Осева Прага”, Чехія. Має добрі пивоварні властивості, загальна оцінка — 5,4—7,5 бала. Вміст білка в зерні — 10,0—11,5%, плівчастість — 8—10, екстрактивних речовин — 79—80%. Середньостиглий, вегетаційний період становить 81—84 дні, дозріває на 3—4 дні пізніше за стандарти. Середньорослий, висота рослин — 75—80 см, до 93 см, на високому агрофоні може вилягати. Маса 1000 зернин висока, проте в несприятливі роки і при виляганні різко знижується: так, у 2001 році вона становила 29,7 г. Сорт високоврожайний, на Кіровоградській держсортостанції у 2001 році врожайність становила 56,6 ц/га. Сорт рекомендований для вирощування в лісостеповій і поліській зонах.

Сорт Толар, заявник — фірма “Осева Прага”, Чехія. Має добрі пивоварні властивості, загальна оцінка — 6,9—8,0 бала. Вміст білка в зерні — 8,9—11,9%, плівчастість — 8—11,9, екстрактивних речовин — 80—81, енергія пророщення — 92,5, можливість пророщення — 95,1%. Рослини середньої висоти (63—99 см), стійкі до осипання і вилягання, але в сприятливих умовах можуть вилягати. Сорт середньостиглий, вегетаційний період — 81—92 дні, що на кілька днів перевищує стандарти. Відзначається доброю кущистістю, потребує ранніх строків сівби, дає добру віддачу від внесення добрив. Інтенсивного типу, високоврожайний. На Кіровоградській держсортостанції за 1999—2001 роки врожайність в конкурсному випробуванні становила 50,4, а у 2001 році — 53,4 ц/га, тобто на рівні стандартів. Борошнистою росою та гельмінтоспоріозом уражується нижче за стандарти. Рекомендований для висіву в зоні Лісостепу.

Сорт Гетьман створено в Селекційно-генетичному інституті за програмою високоінтенсивних технологій з високою стійкістю до хвороб. Належить до сортів пивоварного призначення, білка містить — 10,8%, плівчастість — 8—11, екстрактивних речовин — 77,2–80, крохмалю — 58—62%. У зерні, вирощеному у 2001 році на Кіровоградській держсортостанції, білка міститься 11,8%, плівчастість — 11,0, екстрактивність — 77,3, енергія і можливість пророщення — 98%. Сорт середньостиглий, дозріває за 81—83 дні. Середньорослий, висота рослин — 75—80 см, а в сприятливі роки до 104 см, має міцне стебло, що забезпечує стійкість до вилягання. Характеризується високою кущистістю, вирівняністю стеблостою, доброю озерненістю колоса. Зернівка жовта, крупна, маса 1000 зернин — 42—48 г. Стійкий до листкостеблових хвороб, летючої сажки. Сорт високоінтенсивного типу, високоврожайний. На Кіровоградській держсортостанції у 2001 році сформував урожайність 46,6 ц/га, максимальну врожайність одержано на Миргородській держсортостанції в 1999 році — 80 ц/га. Рекомендований для вирощування в зонах Лісостепу і Полісся.

Сорт Галактик, оригінатор — Селекційно-генетичний інститут. Пивоварні властивості добрі, вміст білка —11,2—12,4%, плівчастість — 8—11,3, екстрактивних речовин — 77—79, крохмалю — 58—62%. Середньостиглий, вегетаційний період 72—87 днів. Середньорослий, висота рослин — 75—87 см, у сприятливі роки — до 113 см, стійкий до вилягання. Відзначається підвищеною посухостійкістю. Стійкий до летючої сажки, карликової іржі, сітчастого гельмінтоспоріозу. Особливістю сорту є стійкість до весняних приморозків і похолодань. Сорт інтенсивного типу, високоврожайний. За 1999—2001 pоки на Кіровоградській держсортостанції сформував урожайність 48,5 ц/га, а у 2001 році — 51,7 ц/га, потенційна можливість сорту — 85 ц/га. Занесений до Реєстру сортів рослин України для всіх грунтово-кліматичних зон.

Сорт Аскольд. Виведений у Миронівському інституті пшениці ім. В. М. Ремесла. Належить до пивоварних. Вміст у зерні білка становить 11,4—11,7%, плівчастість — 8—9,7, крохмалю — 58—61, екстрактивних речовин — 78—79%. Сорт середньостиглий, вегетаційний період — 82—85, до 90 днів. Середньорослий, висота рослин — 75—80 і до 118 см. У сприятливі роки може вилягати. Посухостійкість середня. Сорт інтенсивного типу, високоврожайний. На Кіровоградській держсортостанції за 1999—2001 роки врожайність становила 51 ц/га, а у 2001-му — 57 ц/га. Рекомендований для вирощування у лісостеповій та поліській зонах України. Л. Улич, директор Кіровоградської обласної державної сортовипробувальної станції, канд. с.-г. наук, М. Загинайло, заст. Голови Держкомісії України по виробуванню та охороні сортів рослин

Сорт Маресі. Заявник — фірма “Ф. фон Лохов-Петкус ГмбХ”. Виведений методом схрещування. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, остистий, солом’яно-жовтий, завдовжки 7–8 см, середньої щільності. Остюки довгі (довші колоса в 1,5 раза), слабо зазубрені. Квіткові луски лінійно-ланцетні, тоненькі, зморшкуваті. Перехід квіткової луски в остюк поступовий, основна щетинка зернівки довговолосиста. Зернівка видовжено-овальної форми, жовтого кольору, маса 1000 зернин — 42–45,6 г. Середньостиглий, вегетаційний період коливається в межах 72–88 днів, на 1–2 дні раніше стандартів. Солома середньої довжини (59–62 см), міцна, стійка до вилягання. За даними заявника, рекомендується висівати за 100%-ної господарської придатності 3,5–4,0 млн/га насінин. Запізнення із сівбою на 5–10 днів призводить до недобору врожаю (5–11 ц/га). Сорт інтенсивного типу. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення. Високоврожайний. На Бородянській державній сортовипробувальній станції отримали врожай 86,9 ц/га. Належить до сортів пивоварного призначення. Білка має 10,3–11,8%, плівчастість 8–10, екстрактивних речовин — 79–81%. Стійкий до ураження борошнистою росою, гельмінтоспоріозом. Держкомісія України рекомендує вирощувати даний сорт у зоні Полісся.

Сорт Форум. Заявник — фірма “Осева Прага с.р.о.”, Чехія. Виведений методом схрещування. Різновидність — нутанс. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, середньої щільності, солом’яно-жовтий (на 4 см колосового стрижня — 11–13 члеників), довжина 7–9 см, слабо поникає, не ламається. Колоскова луска тоненька. Остюки солом’яно-жовті, довгі, слабко розходяться, сильно зазубрені. Квіткова луска ніжна, зморшкувата, нервація добре виражена, перехід квіткової луски в остюк поступовий. Щетинка біля основи зернівки волосиста. Зернівка еліптична, жовта, велика. Маса 1000 зернин — 41,3–45,6 г. Середньостиглий, дозріває за 77–86 днів. Солома середньої довжини (61–63 см), міцна, стійка до вилягання. За даними заявника, рекомендується висівати за 100%-ної господарської придатності 4–4,5 млн/га насінин. Запізнення із сівбою на 5–10 днів призводить до недобору врожаю до 10 ц/га. Сорт інтенсивного типу. Добре реагує на внесення повного мінерального живлення. Пивоварні якості добрі. Білка має 11,3–11,9%, плівчастість — 8–9%, екстрактивних речовин — 78–81%. Високоврожайний. На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали врожай 35,7–42,2 ц/га, максимальний на Крижопільській державній сортовипробувальній станції — 76,42 ц/га. Летючою сажкою та борошнистою росою уражується середньо. Держкомісія України рекомендує вирощувати даний сорт у зонах Лісостепу та Полісся.

Сорт Тюрингія. Заявник — фірма “Заатен-Уніон ГмбХ”. Виведений методом схрещування. Різновидність нутанс. Форма куща прямостояча. Колос веретеноподібної форми, дворядний, нещільний, солом’яно-жовтий (на 4 см колосового стрижня — 10–11 члеників), довжина 7–9 см, слабо поникає, ромбічної форми, не ламається. Колоскова луска тоненька, ніжна, має густе довговолосисте опушення. Остюки солом’яно-жовті, довгі, слабо розходяться, тоненькі, ніжні, сильно зазубрені. Квіткова луска ніжна, зморшкувата, нервація добре виражена, перехід квіткової луски в остюк поступовий. Щетинка біля основи зернівки довговолосиста. Зернівка еліптична, жовта, велика. Маса 1000 зернин — 44,1–46,8 г. Середньостиглий, дозріває за 76–83 дні. Солома середньої довжини (65–68 см), міцна, стійка до вилягання. За даними заявника, рекомендується висівати за 100%-ної господарської придатності насіння 3,5–4,0 млн/га. Запізнення з сівбою на 5–10 днів призводить до недобору врожаю до 9 ц/га. Сорт інтенсивного типу. Пивоварні якості добрі. Білка має 10,3–11,7%, плівчастість — 8–10, екстрактивних речовин — 79–81%. Летючою сажкою та борошнистою росою уражується середньо. Держкомісія України рекомендує вирощувати даний сорт у зоні Полісся.

Сорт Джерело. Виведений в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва. Різновидність — медікум. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, солом’яно-жовтий, нещільний (на 4 см колосового стрижня —10–11 члеників), довжина 6–9 см, слабо поникає, ромбічної форми. Остюки довгі (довші колоса в 1,5 раза), вгорі слабо зазубрені, зубчики розташовані по обох краях від основи до верху. Квіткові луски зморшкуваті, лінійно-ланцетні, тоненькі, добре помітна зазубреність першої пари нервів. Перехід квіткової луски в остюк поступовий, основна щетина довговолосиста. Зернівка еліптична, нижня частина трохи вкорочена і розширена, жовтого кольору, маса 1000 зернин — 43–49 г. Середньостиглий, вегетаційний період 70–85 днів. Солома середньої довжини (73–75 см), міцна, стійка до вилягання. За даними науково-дослідних установ, рекомендується висівати за 100%-ної господарської придатності 4,5–5,0 млн/га насінин. Запізнення з сівбою на 5–10 днів призводить до недобору врожаю 2,3–7,1 ц/га. Сорт напівінтенсивного типу, пластичний, стійкий до осипання. На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали врожай 39,5–39,9 ц/га, що на 5,2–8,1% більше національних стандартів. Потенційна можливість сорту — 90 ц/га. Належить до сортів пивоварного призначення. Білка має 10,7–12%, плівчастість — 8–10, екстрактивних речовин — 79, крохмалю — 58–60%. Стійкий до ураження борошнистою росою, бурою іржею, гельмінтоспоріозом уражується слабо.

Сорт Бадьорий. Виведений в Інституті рослинництва ім. Юр’єва. Різновидність — нутанс. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, нещільний, солом’яно-жовтий (на 4 см колосового стрижня — 10–11 члеників), довжина — 7–10 см, слабо поникає, ромбічної форми. Остюки солом’яно-жовті, довгі, вгорі слабо зазубрені, зубчики розташовані по обох краях від основи до верху. Квіткові луски дрібнозморшкуваті, лінійно-ланцетні, тоненькі, добре помітна зазубреність першої пари нервів. Перехід квіткової луски в остюк поступовий, основна щетинка довговолосиста. Зернівка еліптична, нижня частина трохи вкорочена і розширена, жовтого кольору, маса 1000 зернин — 45,1–45,9 г. Сорт середньостиглий, дозріває за 71–86 днів. Солома середньої довжини (72–74 см), міцна, стійка до вилягання. За даними науково-дослідних установ, рекомендується висівати за 100%-ної господарської придатності 4,5–5,0 млн/га насінин. Запізнення з сівбою на 5–10 днів призводить до недобору 3,7–9,0 ц/га. Сорт інтенсивного типу. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального добрива. На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали врожай 36,6–39,8 ц/га, гарантована надбавка становить 8,4–8,6% до національних стандартів. Потенційна можливість сорту — 95 ц/га. Належить до сортів пивоварного призначення. Білка має 10,3–11,8%, екстрактивних речовин — 78, крохмалю — 57–61%. Стійкий до ураження борошнистою росою, гельмінтоспоріозом. Держкомісія України рекомендує вирощувати даний сорт у зонах Лісостепу і Полісся.

Сорт Амулет. Заявник — фірма “Осева Прага с.р.о.”, Чехія. Різновидність — нутанс. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, злегка звужується до верхівки, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня — 12–14 члеників), довжина — 11–13 см, слабо поникає. Остюки довгі, паралельні, зазубрені, зубчики розміщені по обох краях від основи до верху. Квіткові луски лінійно-ланцетні, зморшкуваті, тоненькі, добре видна зазубреність першої пари нервів. Перехід квіткової луски в остюк поступовий, основна щетинка довговолосиста. Зернівка видовжено-овальної форми, жовтого кольору, маса 1000 зернин — 45–51 г. Середньостиглий, вегетаційний період — 74–87 днів. Солома низькоросла (48–63 см), міцна, стійка до вилягання. За даними заявника, рекомендується висівати за 100%-ної господарської придатності 4,5–5,0 млн/га насінин. Запізнення з сівбою на 5–10 днів призводить до недобору врожаю 2,8–7,7 ц/га. Сорт інтенсивного типу, стійкий до осипання. На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали врожай 38,7–39,1 ц/га, гарантована надбавка становить 3,1% до національних стандартів. Потенційна можливість сорту — 85 ц/га. Належить до сортів пивоварного призначення. Білка має 10,1–11,3%, плівчастість — 8–10, екстрактивних речовин — 80, крохмалю — 55–61%. Стійкий до ураження борошнистою росою, гельмінтоспоріозом. Держкомісія України рекомендує вирощувати даний сорт у зоні Полісся.

Сорт Невада. Заявник — фірма “Секобра”, Франція. Виведений методом схрещування. Різновидність — нутанс. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, середньої щільності, солом’яно-жовтий (на 4 см колосового стрижня — 11–13 члеників), довжина — 7–9 см, слабо поникає, не ламається. Колоскова луска тоненька. Остюки солом’яно-жовті, довгі, слабко розходяться, сильно зазубрені. Квіткова луска ніжна, зморшкувата, нервація добре виражена, перехід квіткової луски в остюк поступовий. Щетинка біля основи зернівки довговолосиста. Зернівка еліптична, жовта, велика. Маса 1000 зернин — 45,1 г. Середньоранній, дозріває на 3–4 дні раніше стандартів — за 72–79 днів. Солома (58–59 см) міцна, стійка до вилягання та осипання. За даними заявника, рекомендується висівати за 100%-ної господарської придатності 4–4,5 млн/га насінин. Запізнення із сівбою на 5–10 днів призводить до недобору врожаю до 11 ц/га. Сорт інтенсивного типу. Добре реагує на повне внесення мінерального живлення. Пивоварні якості добрі. Білка має 10,7–11,4%, плівчастість — 8–9, екстрактивних речовин — 79–81%. Високоврожайний. На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали середній урожай 39,9–42,1 ц/га, максимальний — на Бородянській державній сортовипробувальній станції — 88,7 ц/га. Летючою сажкою та борошнистою росою уражується середньо.

Держкомісія України рекомендує вирощувати сорт у зонах Лісостепу та Полісся. З 2002 року запропоновані до Реєстру ще три сорти з пивоварними властивостями — Султан (“Секобра”, Франція); Чудовий (Селекційно-генетичний інститут); Носівський 21 (Носівська сільськогосподарська дослідна станція).

Отже, в Україні сформовані добрі сортові ресурси пивоварного ячменю, які в тісному поєднанні з відповідними технологіями можуть забезпечити стабільну продуктивність і високі пивоварні властивості. Дані науково-дослідних установ і широкий виробничий досвід показують, що для досягнення високого рівня стабільності врожайності та високих пивоварних властивостей у кожному господарстві доцільно вирощувати не один, а два-три зареєстрованих сорти, які відрізняються біологічними властивостями, господарсько цінними ознаками, різним потенціалом урожайності, адаптивності, агроекологічної пластичності тощо.

Для вирощування пивоварного ячменю і реалізації генетичного потенціалу сортів дуже важливо дібрати попередники, забезпечити вологозберігаючі технології в поєднанні із сортовою агротехнікою, створити оптимальні умови живлення: правильне співвідношення азоту, фосфору, калію, що буде добрим підгрунтям для формування програмованої врожайності зерна потрібної якості.

Насіння нових сортів ячменю з пивоварними властивостями можна придбати в Селекційно-генетичному інституті (Одеса); Миронівському інституті пшениці (Миронівка); Інституті рослинництва (Харків); науково-дослідних установах; на фірмі “Тірас” (офіційний дилер фірми “Осева Прага”, Тернопіль) та на нашій сортостанції (с. Новоселиця Ульянівського району Кіровоградської області). Л. Улич, директор Кіровоградської обласної державної сортовипробувальної станції, канд. с.-г. наук, М. Загинайло, заст. голови Держкомісії України із випробування та охорони сортів рослин

Сорт Табора фірми “Секобра Ремерш”, Франція. Має високі пивоварні властивості. Вміст білка в зерні — 10,5–11,3%, плівчастість — 8–9, крохмалю — 58–62, екстрактивних речовин — 78–80%. Низькорослий, висота рослин — 70–88 см, відзначається високою стійкістю до вилягання. Середньостиглий, вегетаційний період — 81–83 дні, що на один-два дні більше за стандарти. Сорт високоінтенсивного типу, високоврожайний. За 1999–2001 роки на Кіровоградській держсортостанції врожайність становила 52,7 ц/га, а у 2001 році — 64,1 ц/га. Має комплексну стійкість до більшості поширених хвороб: сажок, борошнистої роси, гельмінтоспоріозу. Відзначається широкою агроекологічною пластичністю й адаптивністю. Рекомендований для вирощування в усіх зонах України: Степу, Лісостепу, Поліссі.

Сорт Оболонь виведений в Селекційно-генетичному інституті. Має високі пивоварні властивості. Вміст білка у зерні — 9,5–11%, плівчастість — 8–10,1, крохмалю — 58–62, екстрактивних речовин — 78–80%, маса 1000 зернин — 42–51 г. Сорт середньорослий, висота рослин — 70–80 см, у сприятливі роки — до 120 см (тоді може вилягати). Сорт характеризується високою кущистістю. Середньостиглий, дозріває за 81–85 днів — на рівні стандартів або дещо довше за них. Стійкий до листкостеблових хвороб, летючої сажки. Інтенсивного типу. У 2001 році на Кіровоградській держсортостанції одержано врожайність 43 ц/га. Рекомендований для вирощування в лісостеповій і поліській зонах.

Сорт Інарі фірми “Бореаль”, Фінляндія. Має добрі пивоварні властивості. Вміст білка у зерні — 10,2%, плівчастість — 8–9, крохмалю — 58–62, екстрактивних речовин — 78–80%. Середньорослий, висота рослин — 70–80 і до 98 см. За середнього рівня агротехніки стійкий до вилягання, а за сприятливих умов може вилягати. Відзначається доброю кущистістю. Середньостиглий, вегетаційний період — 93 дні, дещо перевищує стандарти. Інтенсивного типу, високоврожайний. Має добру віддачу від внесення добрив. На Кіровоградській держсортостанції за 1999–2001 роки врожайність становила 49,9, у 2001-му — 54,6 ц/га. Максимальну врожайність одержано на Волинській держсортостанції у 2000 році —- 75 ц/га. Рекомендований для зони Полісся.

Сорт Зоряний. Виведений у Селекційно-генетичному інституті методом схрещування. Різновидність — нутанс. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, злегка звужується до верхівки, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня припадає 12–14 члеників), неламкий. Колосові луски середньої довжини, вузькі, остюки довгі, гладенькі, зазубрені. Квіткові луски лінійно-ланцетні, тоненькі, зморшкуваті. Добре помітна перша пара квіткової луски. Перехід квіткової луски в остюк поступовий. Зернівка еліптична, жовтого кольору, маса 1000 зернин — 42,1–45,5 г. Середньостиглий, вегетаційний період коливається в межах 75–84 дні, на 2–3 дні раніше національних стандартів. Солома середньої довжини (67–81 см), міцна, стійка до вилягання. Сорт інтенсивного типу, пластичний, стійкий до осипання. За даними заявника, рекомендується висівати за 100% господарської придатності 4,0–4,5 млн/га насінин. Запізнення з сівбою на 5–10 днів призводить до значного недобору врожаю (4,1–9,6 ц/га). На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали врожай 35,3–39,6 ц/га, що на 5,0–6,9% більше національних стандартів. Потенційна можливість сорту — 95 ц/га. Належить до сортів пивоварного призначення. Білок становить 11,3–12,0%, плівчастість — 8–9, екстрактивних речовин — 78–80, крохмалю — 58–62%. Борошнистою росою, бурою іржею, гельмінтоспоріозом уражується нижче стандартів. Обов’язкове протруювання насіння проти летючої сажки. Держкомісія України рекомендує вирощувати даний сорт у зонах Лісостепу Полісся.

Сорт Облбрам. Заявник — фірма “Осева Прага с.р.о.”, Чехія. Виведений методом схрещування. Різновидність — нутанс. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, злегка звужується до верхівки, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня 12–14 члеників), довжина 8–9 см, слабо поникає. Остюки довгі, ніжні, перевищують довжину колоса у півтора-два рази. Квіткові луски не мають забарвлення, з маленькими зубчиками. Перехід квіткової луски в остюк поступовий. Щетинка біля основи зерна волосиста. Зерно еліптично-ромбічне, жовте, крупне. Маса 1000 зернин 41–42 г. Рослини середньої висоти, за стійкістю проти вилягання дещо перевищують стандарти. Середньопізній, дозріває за 79–90 днів. Солома середньої довжини (63–65 см), міцна. За даними заявника, рекомендується висівати за 100% господарської придатності 4,0–4,5 млн/га насінин. Запізнення із сівбою на 5–10 днів призводить до недобору до 10 ц/га. Сорт інтенсивного типу. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення. Особливістю сорту є те, що він вирізняється підвищеною кущистістю та раннім строком висіву. На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали врожай 35,6–48,4 ц/га. Потенційна можливість сорту — 85 ц/га. Належить до сортів пивоварного призначення. Білка має 10,1–11,3%, плівчастість 7–8, екстрактивних речовин — 80–82, крохмалю — 58–62%. Борошнистою росою, бурою іржею, гельмінтоспоріозом та летючою сажкою уражується на рівні стандартів. Держкомісія України рекомендує вирощувати даний сорт у зоні Полісся.

Сорт Корона. Заявник — науково-дослідна комерційно-виробнича фірма “Мир-Сем”. Виведений методом індивідуального добору. Різновидність — нутанс. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, середньої довжини (8–9 см), слабко звужується до верхівки, середньої щільності. Остюки довгі, ніжні, перевищують довжину колоса у півтора-два рази. Зерно середнього розміру, еліптичної форми. Маса 1000 насінин — 42,7–45,4 г. Рослини середньої висоти, досить стійкі до вилягання. Кущистість висока. Перехід квіткової луски в остюк поступовий, основна щетинка довговолосиста. Середньоранній, достигає за 74–80 днів, на 4–5 днів раніше стандартів. За даними заявника, рекомендується висівати за 100% господарської придатності 4,0–4,5 млн/га насінин. Належить до сортів інтенсивного типу, за сприятливих умов здатний давати більше 75–80 ц/га. Вирізняється стійкістю до весняних заморозків, добре використовує опади другої половини вегетації. Належить до сортів пивоварного призначення. Білка має 10,5–11,2%, плівчастість — 8–9, екстрактивних речовин — 79–81%. Стійкий до борошнистої роси, гельмінтоспоріозу, летючої сажки. Держкомісія України рекомендує вирощувати даний сорт у зоні Лісостепу. Л. Улич, директор Кіровоградської обласної державної сортовипробувальної станції, канд. с.-г. наук, М. Загинайло, заст. Голови Держкомісії України по випробуванню та охороні сортів рослин.

Ключові слова: Інші зернові

Інтерв'ю
Ця мо­ло­да краси­ва дівчина гордо на­зи­ває се­бе донь­кою ферме­ра. Їхнє госпо­дарст­во «Геліос-1», що розта­шо­ва­не по­близу Каховки на Хер­сонщині, два ро­ки займається ви­ро­щу­ванням черво­ної квасолі, а торік стало навіть ліде­ром... Подробнее
В Україні дедалі частіше говорять про смерть аграрної науки, і про неефективність роботи НААН. Про можливі варіанти виходу науки із кризи та про перспективні розробки науковців у інтерв`ю propozitsiya

1
0