Спецможливості
Статті

Нові гібриди кукурудзи: найкращий початок аграрного сезону’2010

07.04.2010
427
Нові гібриди кукурудзи: найкращий початок  аграрного сезону’2010 фото, ілюстрація

Україна традиційно є однією з провідних кукурудзосійних країн світу. Це зумовлено, насамперед, вигідним географічним розміщенням та сприятливими грунтово-кліматичними умовами. 

Україна традиційно є однією з провідних кукурудзосійних країн світу. Це зумовлено, насамперед, вигідним географічним розміщенням та сприятливими грунтово-кліматичними умовами. 

Однак непокоїть той факт, що вітчизняні селекціонери надто повільними темпами освоюють нові, сучасні, напрями селекції, спрямовані, зокрема, на створення високопродуктивних гібридів та гібридів з високою комплексною стійкістю проти хвороб. При цьому важливою ланкою є забезпечення товаровиробника якісним насінням із суворим дотриманням сортової чистоти, що передбачає постійний державний контроль і нагляд за збереженістю сорту його власником, як того вимагає Закон України "Про охорону прав на сорти рослин".
Виробництво кукурудзи на зерно сконцентровано в теплих регіонах. Однак завдяки селекції ранньостиглих гібридів її більше стали висівати й на Поліссі. За масштабами поширення, універсальністю використання й енергетичною поживністю кукурудза належить до найважливіших продовольчих, кормових і технічних культур. В Україні за площею вирощування кукурудза посідає третє місце після озимої пшениці та ярого ячменю.
У деяких регіонах кукурудза є основою традиційного харчування населення, але переважно вона становить значну частину кормів у годівлі сільськогосподарських тварин. Сучасні гібриди кукурудзи як іноземного, так і вітчизняного походження мають урожайність на рівні 10-15 т/га за використання на зерно. Кукурудза здатна значною мірою задовольняти потреби тваринництва; чимало її зерна використовують у птахівництві: його частка становить майже 30% у складі концентрованих кормів.
З появою нових напрямів у розвитку біотехнологій у світі значення цієї культури зросте ще більше. Набирають обертів програми з виготовлення біопалива, в зв'язку з чим прогнозується значне розширення посівних площ під кукурудзою.
У збільшенні валового врожаю кукурудзи неабияке значення мають новітні методи селекції, які сприяють створенню і впровадженню нових, досконаліших, гібридів, які потребують значно менших матеріальних витрат під час вирощування. Нові гібриди, крім високої та стабільної врожайності, мають характеризуватися й стійкістю проти хвороб і шкідників. Це, своєю чергою, підвищить екологічну безпеку, сприятиме зниженню матеріальних витрат для догляду за посівами.
Для вирішення більшості всіх цих проблем за допомогою вивчення й проведення кваліфікаційних польових випробувань нових сортів та гібридів Державна служба з охорони прав на сорти рослин формує Державний реєстр сортів рослин, придатних до поширення в Україні. Таким чином на внутрішній ринок потрапляє тільки якісний насіннєвий матеріал, що відповідає сучасним вимогам землеробства. Як результат, нині в Реєстрі сортів рослин України представлено кращі гібриди світового рівня, багато з яких зареєстровані також у західноєвропейських країнах.
На сьогодні до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, внесено 480 гібридів кукурудзи, з яких 220 - української селекції і 260 - іноземні заявники, що становить, відповідно, 45,8 та 54,1%. Порівняно з Реєстром сортів рослин 2009 року, сортів вітчизняного походження стало на 3% менше. Загалом Реєстр сортів рослин 2010 року поповнився 43 гібридами.
З усього сортименту нових гібридів, уперше введених у Державний реєстр сортів рослин як вітчизняної, так й іноземної селекції, можна виділити такі:

Запорізький 333 МВ. Заявник - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук. Гібрид належить до середньостиглої групи стиглості (ФАО - 330). Під час випробувань дав такі показники:
Урожайність у зоні Степу - 79,5 ц/га, Лісостепу - 91,7, гарантована прибавка становить у зоні Степу - 14,8, в зоні Лісостепу - 3 ц/га. Стійкість до засухи - 8,5 бала, до вилягання - 9 балів, проти пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна під час обмолочування, відповідно, - 79,8-79,3%. Вміст крохмалю - 72,6-74,5%, білка - 8,8-8,1 відсотка.
Форма верхівки першого листка округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка помірне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50% рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок, крім основи, помірне. Інтенсивність антоціанового забарвлення основи колоскової луски дуже слабке або немає. Волоть щільна. Час появи "шовку" на качані (у 50% рослин) - від пізнього до дуже пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" слабка. Рослина довга (враховуючи волоть, - від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана) середня (від 8,1 до 10 см). Ніжка качана за довжиною - середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня сильна.

ЕС Макіла. Заявник - компанія "Євраліс Семанс" (Франція). Гібрид належить до середньоранньої групи стиглості (ФАО - 230).
Під час кваліфікаційних випробувань було встановлено: урожайність у зоні Степу становить 75,9 ц/га, на Поліссі - 90,6; гарантована прибавка, відповідно, - 14,2-4,6 ц/га. Стійкість до засухи - 7,5-8,8 балів, до вилягання - 8,8-8,9 бала, проти пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна під час обмолоту - 82,3-79,6%. Вміст крохмалю - 73,4-72,9, білка - 9,3-9,1 відсотка.
Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка сильна. Зигзагоподібності в стебла немає або дуже слабке. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50% рослин) ранній. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті дуже слабке або немає. Волоть нещільна. Час появи "шовку" на качані ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" помірна. Антоціанове забарвлення піхви листка - дуже слабке або немає. Рослина довга (враховуючи волоть, - від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною середній (19-22 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів мала (від 10 до 14 шт.), колір верхівки зернини жовто-оранжевий.
n Леона. Заявник - компанія "ТерраВіта" (Оувесіз) Лімітед (Республіка Кіпр). Гібрид належить до середньоранньої групи стиглості (ФАО - 270).
Середня врожайність під час випробувань у зоні Степу становила 78,5, гарантована прибавка - 16,8 ц/га. Стійкість до засухи - 8,1 бала, до вилягання - 9, проти пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна під час обмолочування - 76,6%. Вміст крохмалю - 71,4, білка - 10 відсотків.
Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - від помірної до сильної. Зигзагоподібність в стебла дуже слабка або немає. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла від слабкого до помірного. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50% рослин) ранній. Антоціанового забарвлення колоскової луски волоті немає або буває від дуже слабкого до слабкого. Волоть нещільна. Час появи "шовку" на качані середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" від слабкої до помірної. Антоціанове забарвлення піхви листка - дуже слабке або немає. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) довга або дуже довга. Ніжка качана за довжиною від короткої до середньої. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною середній (19-22 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала (від 10 до 14 шт.), колір верхівки зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня сильна.

Торонто. Заявник - "Панам Франція САРЛ" (Франція). Гібрид належить до середньоранньої групи стиглості (ФАО - 220).
Урожайність у зоні Степу - 78,4, гарантована прибавка - 16,7 ц/га. Стійкість до засухи - 7,8 бала, до вилягання - 9, проти пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна під час обмолочування - 82,7%. Вміст крохмалю - 72, білка - 9,7 відсотка.
Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка  дуже слабка або немає. Зигзагоподібність стебла слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50% рослин) від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті дуже слабке або немає. Волоть середньо-щільна. Час появи "шовку" на качані - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" дуже слабка або немає.
Антоціанового забарвлення піхви листка немає або від дуже слабкого до слабкого.
n НС 3014. Заявник - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад (Сербія). Гібрид належить до середньостиглої групи стиглості (ФАО - 350).
Його районовано в зоні Степу та Полісся. Урожайність у зоні Степу - 92,4 ц/га, в Лісостепу - 91. Гарантована прибавка становить: у зоні Степу - 27,6, в Лісостепу - 2,3 ц/га. Стійкість до засухи - 7,5-8,6 бала, до вилягання - 9, проти пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна під час обмолочування, відповідно, - 80,2-77,1%. Вміст крохмалю - 73-73,2, білка - 8,3-9,8 відсотка.
Форма верхівки першого листка округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50% рослин) дуже пізній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок, крім основи, сильне. Інтенсивність антоціанового забарвлення основи колоскової луски помірна. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50% рослин) від пізнього до дуже пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" дуже слабка або немає. Рослина дуже довга (враховуючи волоть, - понад 200 см). Пластинка листка за шириною, аналізуючи листок верхнього качана, середня: від 8,1 до 10 см. Ніжка качана довга (від 20,1 до 40 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня сильна.

ДКС 4964. Оригінатором даного гібрида є компанія "Монсанто Інтернешнл Сьорл" (Швейцарія). Гібрид належить до середньостиглої групи стиглості.
Рекомендовано до вирощування у Степу та Лісостепу. Урожайність по Степу - 98,2 ц/га, а в Лісостепу - 90,6, гарантована прибавка в Степу - 33,5, в Лісостепу - 2 ц/га. Стійкість до засухи - 8,7-8,8 балів, до вилягання - 9 балів, до пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна під час обмолочування, відповідно, - 84,2-77,8%. Вміст крохмалю - 74,6-72,8, білка - 8,4-9,7 відсотка.
Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка сильне. Зигзагоподібність стебла відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50% рослин) від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті слабке. Волоть середньощільна. Час появи "шовку" на качані пізній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" слабка. Антоціанового забарвлення піхви листка немає або дуже слабке. Рослина довга (враховуючи волоть, - від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня (від 16 до 18 шт.), колір верхівки зернини жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня від слабкої до помірної.

А. Лівандовський,
зав. лаб. аналітичних досліджень експертизи сортів рослин
на придатність до поширення
М. Таганцова,
в. о. зав. лаб. аналітичних досліджень експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність та стабільність, УІЕСР

Інтерв'ю
заступник директора з наукової роботи Інституту фізіології та генетики рослин НАН України, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Віктор Швартау
Щойно збирання озимини повністю завершилося, сайт «Пропозиція» звернувся до заступника директора з наукової роботи Інституту фізіології та генетики рослин НАН України, доктора біологічних наук, професора, член-кореспондента НАН України... Подробнее
З кожним роком український агробізнес стає більш інноваційним, високотехнологічним та складним. Такі глобальні зміни у колись звичному й традиційному для України секторі вимагають від управлінця нових підходів до ведення бізнесу й... Подробнее

1
0