Спецможливості
Технології

Надійний захист посівів соняшнику від бур’янів

21.03.2019
5767
Надійний захист посівів соняшнику від бур’янів фото, ілюстрація

Соняшник є культурою з низьким рівнем конкурентоспроможності щодо бур’янів. Його дуже складно захистити від комплексу бур’янів. І тільки завдяки їхньому своєчасному контролю можна одержати значно більше насіння.

 

Наразі спостерігається тенденція до зростання в посівах соняшнику рівня засміченості щирицею загнутою (Amaranthus Retroflexus L.), лободою білою (Chenopodium album L.), амброзією полинолистою (Ambrosia Artemisiifolia L.). Збільшується у фітоценозі також і потенціал таких бур’янів, як мишій сизий (Setaria Glauca L. Beauv), грицики звичайні (Capsella bursa-pastoris L. medic.), гібіскус трійчастий (Hibiscus Trionum L.), березка польова (Convolvulus Arvensis L.), осот жовтий (Sonchus Arvensis L.), нетреба звичайна (Xanthium strumarium). А перше місце за шкодочинністю зайняв вовчок соняшниковий (Orobanche Cumana) (фото 1, 2).

Для вовчка як для рослини-паразита з перехресним типом запилення характерна висока мінливість та пластичність, що виражається в здатності формувати різноманітні раси. В Україні через інтенсивне збільшення посівних площ під соняшником і значне насіннєве різноманіття прискорився процес утворення нових рас. У південній і центральній частинах України, де вирощують найбільший відсоток соняшнику в сегменті олійно-білкової сировини, популяція вовчка соняшникового (Orobanche cumana Wallr.) нараховує, за даними вчених, 8 рас паразита (A, B, C, D, E, F, G, H). Поруч із уже відомими расами в процесі взаємин паразит–хазяїн виникають і поширюються нові фізіологічні раси паразита, які вирізняються вірулентністю й агресивністю, тобто здатністю долати захисні функції організму рослини- господаря.

контрольна ділянкаЗавдяки особливості своєї біології розвитку вовчок здатен дуже швидко пристосовуватися до змін агроценозів, створюючи нові, агресивніші, раси. Поряд із якісними показниками цього паразита виникає стурбованість до його кількісної складової в орному шарі ріллі. Одна рослина вовчка спроможна спродукувати 80 тис. насінин, що призведе до значної напруги інфекційного початку (насіння вовчка).

Актуальною проблемою сільського господарства є створення нових ефективних заходів контролювання кількості бур’янів, які знижують урожайність, погіршують якість продукції, сприяють поширенню шкідників та хвороб, гальмують упровадження прогресивних технологій. Втрати продукції рослинництва від бур’янів та інших шкідливих організмів у світі щороку становлять понад 30, а в Україні — понад 40% обсягу потенційного врожаю. На орних землях України офіційно зафіксовано понад 700 видів бур’янових рослин. Серед них переважна більшість — двосім’ядольні, що здатні залишати велику масу насіння в орному шарі ґрунту.

Забур’ яненість ріллі в Україні останніми роками має загрозливе потенційне зростання з багатьох причин. Це зниження рівня культури землеробства, недотримання виробниками науково обґрунтованих сівозмін, адаптація самих рослин бур’янів до мінливих екологічних умов та їхня толерантність до деяких хімічних складових гербіцидів. Технологія вирощування соняшнику передбачає широкий спектр елементів, і в кожного з них свої тонкощі й особливості застосування. Зокрема, місце в сівозміні, якісна підготовка ґрунту, мінеральне живлення, оптимальний догляд за посівами, правильний вибір гібрида або сорту, застосування засобів захисту рослин.

Євро-Лайтнінг Плюс 2 л/га на 7-й деньЗупинимося на одному з найдієвіших заходів захисту соняшнику від бур’янів та вовчка — хімічному. Є кілька варіантів систем хімічного захисту культури соняшнику. Їхніми складовими є ґрунтові гербіциди, які контролюють однорічні бур’яни, і гербіциди, які вносять під час вегетації рослин. Вони переважно контролюють одно- та багаторічні злакові бур’яни. Широкий спектр дводольних бур’янів залишається поза впливом ґрунтових та страхових гербіцидів. Знищення цього типу бур’янів у посівах соняшнику на сьогодні є великою проблемою в технології вирощування культури соняшнику.

Агроном постійно стикається з проблемою: як із розмаїття пропонованих на ринку гербіцидів обрати найкращий варіант для надійного захисту посівів соняшнику у різні фази його розвитку. До висіву соняшнику та появи його сходів слід застосовувати ґрунтові гербіциди. Вони зазвичай забезпечують тривалий захист культури в перші 30 днів розвитку. Серед ґрунтових гербіцидів вагому частку становлять препарати на основі ацетохлору (Аценіт, Ацетоган, Трофі, Харнес та ін.), трифлураліну (Трифлурекс, Трефлан), метолахлору (Дуал Голд, Примекстра TZ Голд), прометрину (Промет, Прометрекс, Гезагард), флурохлоридону (Рейсер), пропізохлору (Пропоніт 720, КЕ).

ділянка оброблена Євро-Лайтнінгом Плюс 2 л/гаЗокрема, для забезпечення ефективного контролю чисельності однорічних злакових та дводольних бур’янів у посівах соняшнику можна застосовувати таку лінійку гербіцидів: Харнес, к. е. (2,5–3 л/га), Трофі 90 ЕС, к. е. (1,5–2 л/га), Фронт’єр Оптима, КЕ (0,8–1,4 л/га), Трефлан, 480, КЕ (3–4 л/га) та ін. За домінування дводольних бур’янів у агроценозі — Гвардіан Тетра, СЕ (3,5 л/га), Гезагард 500 FW, КС (3–4 л/га), Ацетоган, КЕ (2–3 л/га), Рейсер, КЕ (2–3 л/га), Челендж 600 SK, КС (3–6 л/га), Пледж 50, ЗП (0,08–0,1 кг/га), Сальса 75, ЗП (20–25 г/га) та ін. Проти злакових бур’янів у період вегетації (фаза розвитку культури соняшнику — 2–4 пари справжніх листків) можна задіяти Фюзілад Форте 150 ЕС, КЕ (1–1,5 л/га), Селект 120, к. е. (0,4–1,8 л/га), Центуріон, к. е. (0,2–0,8 л/га), Тарга- Супер, КЕ (1–1,5 л/га), Арамо 45, КЕ (1–2 л/га) та ін.

На посівах гербіцидостійких гібридів соняшнику (які не мають фітотоксичної реакції на дію препаратів імідазолінонової групи) можна застосовувати гербіциди на основі імідазолінону. На потребу сучасним вимогам компанія BASF пропонує для хімічного захисту посівів соняшнику лінійку сучасних гербіцидів Євро-Лайтнінг виробничої системи Clearfield® та Євро-Лайтнінг Плюс і Пульсар Плюс виробничої системи Clearfield® Plus. Ці препарати мають низку загальних властивостей. Розподіл рослиною — системний, діючі речовини поглинаються як надземними органами бур’янів, так і їхньою кореневою системою, знищуючи однорічні та багаторічні дводольні бур’яни та деякі злакові в посівах соняшнику. Вони здатні впливати як на надземну, так і на підземну (кореневу) частини рослин, запобігаючи відростанню багаторічних видів. Слід врахувати, що більшість культур та інших гібридів соняшнику дуже чутливі до цих гербіцидів, тому їхнє застосування дозволене лише на спеціально створених стійких гібридах соняшнику.

гаусторії вовчка на рослині соняшникуСтійкість гібридів соняшнику, які використовували в цих системах виробництва, була отримана традиційними способами селекції, стійкі лінії не є трансгенними та не позиціонують себе як продукт генної інженерії. Гербіциди цієї лінійки, завдяки своїй селективності, не спричиняють фітотоксичної реакції культурі соняшнику, на якій їх рекомендовано застосовувати.

Щоб вивчити дію гербіцидів системи Clearfield® Plus і пристосувати цю інформацію до кліматичних умов зони Степу України, був закладений дослід на ділянці зі штучним інфекційним фоном Інституту олійних культур НААН, яка розташована в північно-західній частині Запорізької обл. Під час дослідження на контрольних ділянках на 1 м2 проросло в середньому 311 шт. бур’янів різних видів (фото 3). Для оптимального пестицидного навантаження на довколишнє середовище дослідним шляхом також вивчали різні норми витрат гербіцидів цієї лінійки, строки обробки в різні фази вегетації соняшнику.

посіви соняшнику, уражені вовчкомПід час проведення дослідної роботи були отримані дуже цікаві результати (табл. 1). Технічна ефективність дії Євро-Лайтнінг Плюс варіювалась, залежно від норми витрати препарату та фази обробки рослин соняшнику, від 98,3 до 93,1%. За результатами досліджень дійшли висновку, що найкраще застосовувати Євро-Лайтнінг Плюс у фазі 2–4 справжні листки за норми витрати препарату – 2 л/га. Норма витрати робочої рідини — 300 л/га. Після обробки Євро-Лайтнінг Плюс не треба очікувати три доби, оскільки ензим AHAS є тільки у рослин — його немає у людей і тварин (відповідно, препарат нетоксичний для людини).

На оброблених Євро-Лайтнінг Плюс ділянках у фазі розвитку рослин соняшнику 2–4 справжні листки у варіанті з нормою витрати препарату 2 л/га технічна ефективність гербіциду становила 98,3%. Так ми можемо контролювати 95,9% однорічних дводольних, злакових і деяких багаторічних бур’янів, а вовчка — на 99% (фото 4). Значно зменшилася кількість березки польової (Convolvulus Arvensis L), щириці (Amaranthus Retroflexus L.), лободи білої (Chenopodium album L), амброзії полинолистої (Ambrosia Artemisiifolia L.), гібіскуса трійчастого (Hibiscus Trionum L.) (табл. 1). Повністю знищено грицики звичайні (Capsella bursa-pastoris L medic.), осоти (Sonchus Arvensis L.). нетреба звичайна (Xanthium strumarium).

ураженість вовчком гібрида соняшнику на контрольній ділянці перед збираннямЗбільшувати норми витрати препарату має сенс тільки у пізні фази вегетації бур’янів. У період їхнього активного росту, коли більшість із них перебуває у початкових фазах свого розвитку — недоцільно (це призведе як до збільшення собівартості вирощування соняшнику, так і до підвищення пестицидного навантаження на навколишнє середовище. Євро-Лайтнінг Плюс має ще одну корисну властивість — здатність стримувати бур’яни, що проростають протягом вегетації (друга та наступні хвилі бур’янів).

Якщо гібрид не має генетичного контролю стійкості проти вовчка, то для ефективного контролю цього паразита доцільно застосовувати препарат у фазі розвиту соняшнику 2–4 листки за норми витрати препарату 2,0 л/га. Норма витрати робочої рідини — 300 л/га.

За потреби аграріїв науковці й спеціалісти компанії BASF створили нову формуляцію препарату Пульсар 40 для соняшнику — Пульсар Плюс. Вона була розроблена для забезпечення кращого контролю злакових та дводольних бур’янів і вовчка у посівах соняшнику. Не останньою вимогою була гнучкість у застосуванні (норма витрати, фази вегетації культури та бур’янів). Вона розроблена виключно для соняшнику та забезпечує краще покриття (зчеплення) та утримання діючих речовин, а також більший і надійніший контроль бур’янів.

Діючою речовиною Пульсар Плюс є імазамокс (імазамокс, 40 г/л), який, так само як, й усі гербіциди імідозолінонової групи, проникає через корені та листя, рухаючись флоемою та ксилемою, накопичується в меристемних ділянках рослини. Він діє як інгібітор на фермент ацетолактатсинтаза, що зумовлює зниження в рослинних тканинах рівня амінокислот — валіну, лейцину та ізолейцину. Надалі це призведе до руйнації білків та нуклеїнових кислот. Ріст чутливих бур’янів зупиняється через декілька годин після обробки. Препаративна форма гербіциду — розчинний концентрат. Не слід забувати, що він створений лише для певних гібридів, які не мають до нього фітотоксичної реакції.

Дію Пульсар Плюс досліджували за різних норм витрат і в різні фази вегетації соняшнику (табл. 2). У результаті вивчення було виявлено, що на ділянках соняшнику у фазі розвитку 2–4 справжніх листки у варіанті з нормою витрати препарату 1,2 л/га технічна ефективність гербіциду становила 97,9%. Так ми можемо контролювати 89,9% однорічних дводольних, злакових і деяких багаторічних бур’янів, а вовчок — на 98% (фото 7). Значно зменшилася кількість березки польової (Convolvulus Arvensis L), щириці (Amaranthus Retroflexus L.), лободи білої (Chenopodium album L), амброзії полинолистої (Ambrosia Artemisiifolia L.), гібіскуса трійчастого (Hibiscus Trionum L.) (табл. 2). Повністю знищено грицики звичайні (Capsella bursa-pastoris L medic.), осоти (Sonchus Arvensis L.).

Виробнича система Clearfield® Plus — це комбінація гербіциду Євро-Лайтнінг Плюс і високоврожайних гібридів. Вона має значну гнучкість у нормах застосування (різний термічний коефіцієнт, різні за складом ґрунти, різний рівень засміченості і т.д.), триваліше вікно застосування гербіциду за нерівномірних сходів. Уплив препарату практично не залежить від кількості опадів — діє через листя та довготривало через ґрунт.

Зі способів внесення ґрунтових гербіцидів найбільшого поширення набуло обприскування поверхні ґрунту з подальшим загортанням робочого розчину ґрунтообробними знаряддями. Під дією сонячного випромінювання ґрунтові гербіциди швидко розкладаються, тому їх треба одразу ж загортати в грунт. Активність ґрунтових гербіцидів залежить і від вологості ґрунту, яка повинна бути не нижче ніж 20%. У сухому ґрунті дія окремих гербіцидів послаблюється, повільніше проходить їхня детоксикація. Невипадково в усіх рекомендаціях вказують норму витрати робочої рідини 250–400 л/га.

Ефективність дії Євро-Лайтнінг Плюс та Пульсар Плюс буде найвищою, якщо їх застосовувати в період активного росту бур’янів, коли більшість із них перебуває у початкових фазах свого розвитку, що, як правило, відповідає фазі розвитку соняшнику 2–4 справжні листки. Цей гербіцид має здатність стримувати бур’яни, що проростають протягом вегетації (наступні хвилі проростання бур’янів). Застосування однократної обробки за своєчасного та правильного застосування достатньо для

вирішення проблеми забур’яненості посіву протягом періоду вегетації культури.

Застосування препаратів цієї виробничої системи, як і інших гербіцидів із групи імідазолінонів, потребує чергування культур у сівозміні. Сорти та гібриди соняшнику, ріпаку, які стійкі до гербіцидів системи Clearfield® Plus, можна висівати без обмежень. Пшеницю та жито — через чотири місяці, кукурудзу, ячмінь, овес, сою, горох, рис, сорго — через 11, овочі, картоплю, просо — через 18 місяців, соняшник (генетично нестійкий до імідазолінонів), цукрові та кормові буряки, ярий ріпак, гречку, льон та інші культури — через 24 місяці. Але треба мати на увазі, що ці рекомендації можна застосовувати, коли рН ґрунту понад 6,2 і сума опадів більше ніж 200 мм. Якщо ж ці показники менші, є небезпека прояву фітотоксичності, негативні наслідки якої можуть бути знижені шляхом механічного обробітку ґрунту на глибину не менше як 15 см.

Слід приділяти увагу оптимізації порядку чергування холодостійких і теплолюбних культур, що сприятиме значному зменшенню популяції цих видів бур’янів. Зміна строків сівби та збирання дає можливість запобігти формуванню паростків бур’янів і насіння.

Також доцільно застосовувати прийом провокаційних посівів культур, які стимулюють проростання насіння вовчка соняшникового (льон, кукурудза, соя) та сприяють очищенню ґрунту від бур’янового насіння. Варто надавати перевагу гібридам соняшнику, стійким до вовчка — це основний профілактичний захід.

Увесь селекційний матеріал, який створюється в Інституті олійних культур НААН, тестується на стаціонарному інфекційному полігоні. Наразі в Реєстр сортів рослин України внесено 18 гібридів і два сорти селекції ІОК, вісім гібридів наразі проходять всі етапи в системі державного випробування.

Селекціонери та імунологи інституту щороку передають на Держвипробування більш стійкі до основних збудників хвороб (несправжня борошниста роса, склеротиніоз та інші). Всі нові гібриди та сорти соняшнику, які створені в ІОК НААН, мають імунну реакцію на ураження вовчком і толерантні до основних патогенів.

В Україні три головні державні установи (Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН, Інститут олійних культур НААН, Селекційно-генетичний інститут займаються виробництвом принципово нового вихідного матеріалу соняшнику і ведуть повноцінну селекційну роботу зі створення соняшникових гібридів. На створеному в інфекційному полігоні Інституту олійних культур НААН проводять відбір селекційного матеріалу на штучному стаціонарному інфекційному фоні в повному обсязі. Також здійснюють насінницьку роботу з покращання та підтримки насіннєвого матеріалу батьківських компонентів комерційних гібридів соняшнику.

Створення, підтримка та поліпшення вихідного селекційного матеріалу в жорстких умовах посиленого тиску патогенів дають можливість отримати гібриди соняшнику, які є стійкими проти основних хвороб і паразитів. Представлені гібриди за період дослідження мали високу та відносно високу стійкість проти несправжньої борошнистої роси, сухої, білої гнилі та імунітет до вовчка (табл. 3).

Висновок

Отже, підсумовуючи вищевикладене, можна зробити такі висновки:

ефективність систем захисту посівів соняшнику від бур’янів і вовчка залежить від своєчасності проведення послідовних обприскувань посівів гербіцидами різної дії;

норми витрати препаратів на кожне обприскування повинні бути оптимальними і не викликати хімічних стресів і пригнічення вегетації рослин культури. Слід враховувати, що засоби хімічного захисту впливають на фізіологію не тільки бур’янів, а й культурних рослин. Придбаючи засоби хімічного захисту, потрібно впевнитись у їхній якості. Не варто купувати підозріло дешеві, прострочені препарати;

для зменшення пестицидного навантаження на ґрунти слід надавати перевагу вирощуванню гібридів і сортів соняшнику, які є стійкими до восьми рас вовчка та мають стійкість до основних хвороб культури;

тільки дотримуючись науково обґрунтованих заходів захисту (агротехнічного, хімічного, біологічного, селекційного), можна отримати високі сталі врожаї з найвищим рівнем рентабельності.

 

Н. Шугурова, зав. лабораторією імунітету та захисту рослин ІОК НААН, м. Запоріжжя

журнал "Пропозиція", №3, 2018

Інтерв'ю
Ця мо­ло­да краси­ва дівчина гордо на­зи­ває се­бе донь­кою ферме­ра. Їхнє госпо­дарст­во «Геліос-1», що розта­шо­ва­не по­близу Каховки на Хер­сонщині, два ро­ки займається ви­ро­щу­ванням черво­ної квасолі, а торік стало навіть ліде­ром... Подробнее
Серед аграріїв ходять чутки про можливе банкрутство деяких крупних дилерів ЗЗР. У зв’язку з цим як дистрибутори, так і покупці ЗЗР усе частіше замислюються над тим, що далі буде з ринком пестицидів, як він працюватиме, як зміниться правила... Подробнее

1
0