Спецможливості
Статті

На допомогу буряківникам:практичний досвід

05.06.2008
315
На допомогу буряківникам:практичний досвід фото, ілюстрація
Цукрові буряки є однією з найприбутковіших сільськогосподарських культур. Водночас технологія їх вирощування складніша порівняно з іншими культурами. До того ж, для реалізації свого біологічного потенціалу продуктивності цукрові буряки потребують певних умов під час вегетації та належного технологічного забезпечення.

Бурякоцукрова галузь України сьогодні перебуває в складній ситуації. Площі під цукровими буряками за останнє десятиріччя значно скоротились — майже в два рази, і лише у 2004 році прослідковується деяка тенденція до їх розширення. Проте кліматичні умови в Україні дають можливість вирощувати цю культуру в значно більших обсягах.
Середня врожайність цукрових буряків в обсягах України залишається дуже низькою. Водночас у передових господарствах ці показники значно вищі і нерідко сягають 350–400 ц/га, а подекуди і більше. У подальшому передбачається суттєве збільшення виробництва цукру переважно не завдяки розширенню посівних площ під цією культурою, а за рахунок впровадження інтенсивних технологій її вирощування. До головних чинників, що не дають можливості отримувати сталі високі врожаї, відносять низьку культуру землеробства, порушення сівозмін, відсутність сучасної техніки та кваліфікованих кадрів, дефіцит науково-практичної літератури, недостачу коштів на придбання високоякісного насіння, добрив, пестицидів тощо.


Відтепер ситуація на ринку виробництва цукру докорінно змінюється. Програмою розвитку бурякоцукрової промисловості передбачається поступове подолання негативних тенденцій в галузі та прогнозується певний реальний ріст виробництва. Цій тенденції також сприяє висока активність компаній з продажу високоякісної надійної сільськогосподарської техніки. На ринку насіння з кожним роком зростає кількість гібридів вітчизняної селекції. Структура ринку пестицидів в Україні постійно змінюється. А саме: якщо раніше переважно постачали пестициди мультинаціональних компаній, то сьогодні їх частка значно зменшується. З’являється все більше і більше вітчизняних фірм, які пропонують високоякісні препарати з більш конкурентоспроможними цінами. Серед останніх є досить привабливою за асортиментом та якістю продукції українська компанія “Агросфера”. Асортимент пестицидів цукрових буряків цієї фірми дає змогу забезпечити повний захист від бур’янів, хвороб та шкідників протягом всієї вегетації культури завдяки використанню грунтового гербіциду Тайфун, к.е.; страхових гербіцидів Булат, к.е. та Стилет, к.е.; фунгіциду Форсаж, к.с.; інсектицидів Альтекс, к.е., Акцент, к.е. та Дамаск, в.е.


Загроза пошкодження цукрових буряків шкідниками та хворобами, засмічення посівів бур’янами можуть істотно знизити потенційний врожай. Для захисту культури від шкодочинних об’єктів при вирощуванні за інтенсивними технологіями застосування пестицидів є обов’язковим заходом. Для досягнення високої єфективності їх використання слід володіти не тільки знаннями з технології вирощування культур і правильного застосування препаратів, а також інформацією щодо особливостей розвитку найпоширеніших шкідників, хвороб та бур’янів. Це дасть можливість підходити до визначення виду пестициду та строків його застосування на буряках більш диференційовано залежно від фази або стадії розвитку, виду та чисельності шкодочинних об’єктів.


Провідні фахівці Інституту цукрових буряків УААН як одного з головних координаторів науково-методичного забезпечення програми в буряківництві  публікують науково-практичну літературу, яка дає можливість сільгоспвиробнику ознайомитись не тільки з передовими технологіями вирощування цукрових буряків, а й з асортиментом насіння та  сучасних пестицидів для захисту цієї культури, з особливостями застосування препаратів залежно від біологічних та екологічних факторів тощо. У 2005 році за сприяння та підтримки вітчизняної компанії “Агросфера” будуть видані два нових посібники “Сахарная свекла” і “Шкідники та хвороби цукрових буряків”.


У цій науково-практичній літературі на основі аналізу багаторічних наукових та виробничих досліджень відомих фахівців викладено технологію вирощування цукрових буряків, оптимальні системи удобрення та захисту, дані з особливостей біології найпоширеніших шкідників, хвороб та бур’янів, розробки заходів ефективного контролю їх чисельності. Ця література — новий крок до оптимізації та зростання обсягів виробництва цукрових буряків у нашій країні, яка дає можливість сільгоспвиробникові докорінно збагатити свої знання, підвищити кваліфікацію та ознайомитись з новими досягненнями в вирощуванні та отриманні високих врожаїв цукрових буряків.
Активна пропозиція сучасної надійної техніки, високоякісного насіння вітчизнянної селекції, широкого асортименту пестицидів вітчизняних компаній, видання науково-практичної літератури та рекомендацій провідними науковими установами України, а також підтримка бурякоцукрової галузі державою сприяють зростанню площ та виробництва цукрових буряків, збільшенню прибутків сільгоспвиробника.


Саблук В.,
заввідділом захисту рослин ІЦБ УААН,
д-р с.-г. наук, професор

Інтерв'ю
Рейдерство – стихійний термін, що дослівно означає «недружнє захоплення активів». В аграрній сфері найчастіше використовуються підроблені документи, а часто — в купі із тупою грубою силою. Чому рейдерство набуло такого поширення в Україні... Подробнее
Німець Дітріх Трайс уже 20 років живе й працює в Україні. За цей час він привів у країну інвесторів, які вклали сюди десятки мільйонів доларів. Останніми роками пан Дітріх працював директором агрофірми спочатку у одного, потім у іншого з... Подробнее

1
0