Спецможливості
Статті

Мак олійний: ефективна технологія — запорука врожаю

05.06.2008
2906
Мак олійний: ефективна технологія — запорука врожаю фото, ілюстрація
Мак олійний: ефективна технологія — запорука врожаю

У ботанічному виді снодійного маку — Papaver Somniferum L — виділяють дві форми: мак олійний і опійний. В Україні культивують лише олійний мак з метою отримання насіння й олії для потреб харчової промисловості. Олійний мак цінний своїм насінням, в якому міститься 50% і більше високоякісної висихаючої харчової олії і до 25% білкових речовин. Олія, одержана холодним пресуванням, довго не гіркне. Її застосовують у харчовій і кондитерській промисловості. Гарячим пресуванням одержують технічну олію, з якої готують високоякісну оліфу, лаки, фарбу та мило.

Достатньо високі ціни на продукцію маку роблять його високорентабельним.
Внаслідок боротьби з наркоманією у 1986 році, посіви маку були заборонені.
Повне скорочення промислових посівів в господарствах агропромислового комплексу, а також відсутність зерна маку вітчизняного виробництва зумовили його масове завезення з-за кордону. Щорічно на територію України насіння маку завозиться з-понад 50 країн світу.
Уряд України затвердив “Національну програму протидії зловживанню наркотичними засобами та їх незаконному обігу” і доручив Українській академії аграрних наук створити нові низьконаркотичні сорти маку олійного. На цій підставі вченими Інституту хрестоцвітих культур УААН (тепер Івано-Франківський інститут агропромислового виробництва УААН) був виведений сорт олійного маку Беркут з низьким вмістом наркотичних речовин (0,07—0,08 %), що в декілька разів менше, ніж в тих сортах, які вирощували в Україні до 1986 року (наприклад, Новинка 196 — 0,6 %).
Сорт маку Беркут занесено до розділу “Олійні культури” Реєстру сортів рослин України у 1996 році.
У 1999 році прийнято Закон України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів”, який дозволив вирощувати мак олійний юридичним особам і дає можливість подолати дефіцит маку, захистити вітчизняного товаровиробника, забезпечити внутрішній ринок цінним харчовим продуктом, а за потреби — підприємства фармацевтичної промисловості сировиною.
Згідно з Державною програмою розвитку маківництва в Україні, посівні площі маку у 2002-му сягнуть 10—15 тис.га. За найскромнішими підрахунками, ринок України потребує нині близько 100 тис.т зерна маку.
Завдяки організаційній роботі спеціалістів Укрмак, посівні площі маку значно збільшуються. У 2000 р. становили, згідно з даними комітету статистики, 2980 га у 14 областях у 24 господарствах. Площі під маком в 2001 році становлять близько 5 тис. га у 60 господарствах України. В переважній більшості посіви господарств перебувають в доброму стані.
Основну площу посівів маку в країні займає сорт Беркут. Потенційні можливості цього сорту вичерпані далеко не повністю. Урожайність насіння сорту Беркут цього року на окремих ділянках становитиме 20—25 ц/га. Робота з удосконалення системи насінництва даного сорту проводиться в Івано-Франківському інституті АПВ УААН. Селекційна робота ведеться над підвищенням господарських показників та зі зменшення вмісту морфіну. Інститут має можливість разом з СОС Укрмак забезпечити потребу всіх макосіючих господарств насінням як ЕН, так і РН-1. Висівати насіння низьких репродукцій заборонено, адже це може вплинути на збільшення морфію в маці.
Насінництвом маку сорту Беркут займається лише Івано-Франківський інститут АПВ УААН. Він є власником створеного сорту, а всі інші комерційні структури не мають на нього права. Хоча у виробництві з’являються фальсифікатори, які заради грошей спроможні привласнювати працю тих, хто створив цей сорт.
Культура маку олійного може стати високорентабельною з низькими витратами на продукцію та якісними показниками насіння лише за умов дотримання необхідних елементів технології вирощування.
Основні фактори, про які слід знати в першу чергу, такі:
q досягнення оптимальної кількості високопродуктивних рослин на одиниці площі;
q утримання поля в чистому від бур’янів стані, адже насіння бур’янів важко відокремлювати від насіння маку;
q не допускати псування насіння після збирання, адже воно втрачає харчові якості.
Високі врожаї маку одержують на родючих грунтах з pH 6,2—6,8. Добре мак росте на легких грунтах — супіщаних і суглинистих. На важких глинистих грунтах сильно утруднюється поява сходів. Не придатні для маку сухі піщані грунти, солонці, солончаки, легкозапливаючі грунти.
Велику роль відіграють попередники. Для Західної України та Лісостепу найкращими для маку олійного є озимі зернові та зернобобові трави, цукрові буряки і картопля, для степової зони — пар, зайнятий пар та озимина, яка йде по чистому пару, просапні культури та найкращим є еспарцет.
Сам же мак є добрим попередником для багатьох сільськогосподарських культур (озима пшениця та ін.).

Система живлення для маку має свої особливості.
Мак олійний вимогливий до родючості грунту і виносить з нього значно більше поживних речовин, ніж зернові культури. На утворення 1 ц господарської продукції (насіння і коробочок) фосфору і калію витрачається вдвічі більше, ніж на одержання 1 ц зерна пшениці.
Мінеральні добрива є основними при вирощуванні маку. Проте необхідно дотримуватись помірного забезпечення поживними речовинами. Дуже небезпечним є підживлення лише азотом. Перевищена його доза може впливати на збільшення вмісту морфіну. Перегноєні поля маку сильно вилягають, нерівномірно і довго цвітуть та дозрівають. Азот сильно впливає на гілкування рослин, а тим самим збільшує кількість дрібних маківок на рослині.
Для нормального забезпечення маку поживними речовинами в основне підживлення, залежно від родючості грунту, необхідно вносити N40-80 P2O5 30-80 K2O80-100. У конкретних грунтово-кліматичних умовах слід вносити мінеральні добрива під передпосівну культивацію, а органічні — під попередник маку.
Кислі грунти необхідно вапнувати. Мак потребує також мікроелементів. Найбільше він реагує на внесення бору і молібдену. Залежно від вмісту їх у грунті в середньому можна внести: бор — 100 г/га, молібден — 30 г/га. Найкращим для застосування є добрива Солюбор або Боракс.
Основний обробіток грунту під посів маку такий же, як і під інші технічні культури. Хто починає готувати поле весною, як правило, не одержує бажаних результатів.
Передпосівний обробіток грунту включає ранньовесняне боронування чи культивацію з наступним вирівнюванням грунту. За потреби ущільнення нижніх шарів та створення дрібногрудкуватої структури грунту слід провести передпосівне коткування або обробіток комбінованим агрегатом типу РВК–3,6 чи УСМК–4,5.
Норма висіву насіння — 1,5—2 кг/га, збільшення ж висіву до 3—4 кг, що часто практикується в господарствах, є нераціональним. Для посіву використовують овочеві сівалки та сівалки типу “Містраль”.
Термін висіву залежить від погодних умов весни, а висівати мак слід лише у добре оброблений і визрілий грунт, чим швидше, тим краще.
Останніми роками через теплі зими практикують осінні посіви маку (Чехія), які дають кращі результати. Проте тут існує певна доля ризику, пов’язана з перезимівлею.
Після посіву (до появи сходів рослин маку) дальша агротехніка полягає у формуванні травостою з оптимальною кількістю рослин на одиницю площі, охороні від бур’янів, шкідників та хвороб, а на бідних поживними речовинами грунтах — і удобренні.
Забур’яненість посіву впливає на ріст і розвиток рослин маку. Там, де не проводять боротьби з бур’янами, всі рослини зникають, а тому утримання поля в чистоті від бур’янів має вирішальне значення. Особливо небезпечні для маку такі бур’яни, як лобода, дурман, щириця та інші. У боротьбі з ними перевагу слід віддавати хімічному захисту.
Заслуговує на увагу розміщення рослин на площі посіву. Найкраще росте і розвивається мак за доброго освітлення, тоді на значній кількості рослин утворюється по 5—8 головок (при загущених посівах — 1—2 головки). Від величини і кількості головок на рослині існує пряма залежність урожаю насіння.
Мак олійний треба збирати за умови повної стиглості, коли насіння в коробочках шелестить і пересипається. Скошують його на високому зрізі, але так, щоб коробочки не падали на землю і насіння під час обмолоту не забруднювалося. Мак потрібно збирати в суху погоду після того, як спаде роса, зерновими комбайнами, обладнаними пристосуваннями для обмолоту дрібнонасіннєвих культур.
Забур’янені посіви маку перед збиранням урожаю необхідно обробити десикантами. Для цього можна використати Раундап, Реглон та інші препарати.
При цьому будуть знищені бур’яни, і чисте поле як попередник буде придатне під сільськогосподарські культури.
Очищення, досушування (вологість насіння має бути до 6—8%), доведення насіння до товарних та посівних кондицій проводиться на машинах типу ОС–4,5, “Петкус-Селектра”, “Петкус-Гігант”, ОПС–2 та інших.
Агрокліматичні умови та законодавство України дають змогу займатись культурою маку в повному обсязі, виключити ввезення насіння із-за кордону, забезпечити свої потреби в харчовому насінні і значну частину його реалізувати за межі держави.

Докладну інформацію щодо технології вирощування маку олійного можна отримати у СОС Укрмак (Київ, вул. Попудренка, 52, тел (044) 238-20-82) або в Івано-Франківському інституті АПВ УААН (Івано-Франківськ, вул. Розумовського, 9а, тел (0342) 52-25-50, (03422) 2-21-06, 2-2595.

В.Гайдаш,
завідувач лабораторії маку
Івано-Франківського інституту
АПВ УААН

Інтерв'ю
Літо - традиційний час представницьких аграрних зібрань на базі Корпорації "Агро-Союз". VII міжнародна конференція "Самовідновлювальне ефективне землеробство на основі системного підходу" зібрала
Марина Чулаєвська, старший тренер Association4U
Нині Україна на шляху імплементації Угоди про асоціацію з Європейським союзом – документу, що визначає план реформ на найближчі 10 років. Ця угода - великий рамковий документ, що стосується різних

1
0