Спецможливості
Новини

М. В. Зубцю — 70 років

26.09.2008
757
М. В. Зубцю — 70 років фото, ілюстрація

7 квітня виповнюється 70 років видатному вченому в галузі селекції, розведення й біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин, доктору сільськогосподарських наук, професору, академіку Української академії аграрних наук, президенту УААН, народному депутату України IV—VІ скликань Михайлу Васильовичу Зубцю.

7 квітня виповнюється 70 років видатному вченому в галузі селекції, розведення й біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин, доктору сільськогосподарських наук, професору, академіку Української академії аграрних наук, президенту УААН, народному депутату України IV—VІ скликань Михайлу Васильовичу Зубцю.

М. В. Зубець народився 7 квітня 1938 р. в с. Нова Басань Бобровицького р-ну Чернігівської обл. у селянській родині. По закінченні в 1956 р. Київського технічного училища № 1 він розпочав свій трудовий шлях, працюючи токарем на Київському заводі порційних автоматів ім. Дзержинського. Але згодом Михайло Васильович обрав фах спеціаліста сільського господарства. Ще студентом зоотехнічного факультету Української сільськогосподарської академії, яку він закінчив у 1962 р., виявив інтерес до селекційної роботи в тваринництві. Молодого випускника призначили на посаду старшого зоотехніка Прилуцької держплемстанції, а згодом (1963 р.) — головним зоотехніком-селекціонером держплемзаводу “Тростянець” Ічнянського району Чернігівської області. Набуті глибокі знання та наполеглива творча праця дали змогу здібному селекціонеру за короткий період досягти вагомих успіхів у вдосконаленні елітного стада великої рогатої худоби симентальської породи.
1972 року Михайла Васильовича було запрошено на посаду головного зоотехніка відділу з племінної справи Головного управління тваринництва Міністерства сільського господарства УРСР, де він працював заступником і начальником відділу з племінної справи; з 1978 до 1980 р. — начальником управління м’ясного скотарства; з 1983 р. — начальником Головного управління сільгоспнауки Міністерства сільського господарства УРСР. Успішно поєднуючи організаційну діяльність із науково-дослідною роботою в галузі тваринництва, Михайло Васильович здобув загальновизнаний авторитет у широких колах виробничників і науковців. Його призначають заступником міністра сільського господарства України (1983–1984 роки).
Протягом 1984–1986 рр. він — начальник Головного управління сільськогосподарської науки, пропаганди, впровадження науково-технічних досягнень і передового досвіду, старший науковий співробітник, член колегії Міністерства сільського господарства УРСР. З 1986 до 1987 р. працював начальником Головного управління виробничої перевірки, пропаганди та впровадження науково-технічних досягнень і передового досвіду Держагропрому УРСР; начальником Головного управління науково-технічного прогресу в галузях АПК Держагропрому УРСР. У грудні 1989 р. Михайла Васильовича обирають заступником голови президії Південного відділення ВАСГНІЛ, у січні 1991 р. — віце-президентом новоствореної Української академії аграрних наук. З 1992 до 1996 р. він одночасно виконував обов’язки директора Інституту розведення й генетики тварин УААН.
У 1990 р. Михайла Васильовича обрали дійсним членом (академіком) УААН з відділення тваринництва (розведення й селекція).
У березні 1996 р. Загальні збори УААН обрали його президентом Академії.
Указом Президента України від 29 березня 1996 р. М. В. Зубця було призначено віце-прем’єр-міністром України з питань агропромислового комплексу, а з квітня по липень 1997 р. він одночасно працював віце-прем’єр-міністром — міністром сільського господарства і продовольства України.
Він уперше в колишньому СРСР на нових концептуально-методологічних засадах розробив теорію породи: зробив вагомий внесок у розробку теоретичних основ чистопородного розведення й схрещування великої рогатої худоби, формування та оцінку спадкових якостей племінних тварин.
Розв’язанню цих проблем було присвячено його дисертаційні роботи. У 1974 р. в Харківському зооветеринарному інституті він захистив кандидатську дисертацію на тему “Обоснование подбора в заводском стаде крупного рогатого скота”, в 1990 р. у НДІ розведення та генетики сільськогосподарських тварин (Ленінград) захистив докторську дисертацію на тему “Методы использования генофонда симментальской породы при чистопородном разведении и скрещивании”. 1991 року Михайлові Васильовичу присвоєно звання професора із спеціальності “Генетика й розведення тварин”.
М. В. Зубець розвинув теоретичні та практичні аспекти породоутворювального процесу в молочному й м’ясному скотарстві, висунув принципово нову гіпотезу генезису порід, став визнаним лідером наукових досліджень із проблем генетики, селекції та біотехнології у тваринництві. Розробив оригінальну методику створення нових високопродуктивних заводських ліній великої рогатої худоби. Він — співавтор українських червоно- та чорно-рябої молочних, української та волинської м’ясних порід худоби, а також поліської м’ясної породи. Академіки УААН М. В. Зубець і В. П. Буркат заснували при Інституті розведення й генетики тварин УААН наукові школи “Селекція м’ясних порід” і “Селекція й біотехнологія у тваринництві”.
1993 року за розробку методів виведення української червоно-рябої молочної породи великої рогатої худоби Михайлу Васильовичу було присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки. У 1995 р. цикл наукових праць М. В. Зубця “Селекційно-генетичні методи збереження, удосконалення і якісного перетворення генофонду порід” відзначено премією УААН “За видатні досягнення в аграрній науці”.
М. В. Зубець разом з академіком УААН В. П. Буркатом започаткував видання серії “Українські вчені-аграрії ХХ століття”. Михайло Васильович Зубець — автор і науковий редактор багатьох видань з історії аграрної науки України, таких як “Сільське господарство України — від минулого до сьогодення” (4 томи), “Академік М. І. Вавилов і розвиток аграрної науки в Україні”, біобібліографічних серій “Академіки УААН”, “Члени-кореспонденти УААН”.
У 2002 р. Михайла Васильовича було обрано депутатом Верховної Ради України. У 1996–1997 рр. він — голова Аграрної партії України; в 1997 р. — член Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, а також Державної комісії з проведення в Україні адміністративної реформи; в 1997–1999 рр. — член Комісії з питань аграрної та земельної реформи при Президенті України; з листопада 1998 р. — член президії ВАК України. Протягом 1998–2000 рр. — позаштатний радник Президента України. У 1999–2001 рр. — член Комісії з питань аграрної політики при Президентові України. З травня 1999 р. — заступник голови Аграрної партії України; у 1999–2000 рр. — член Ради з питань інтелектуальної власності та трансферу технологій. З березня 2000 р. — член Ради з питань науки та науково-технічної політики при Президентові України, член Комісії з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів. З квітня 2001 р. — голова спостережної ради НАК “Украгролізинг”. Із серпня 2001 р. — член комісії з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів; із травня 2003 р. — член Національної ради зі сталого розвитку України, а з червня 2003 р. — член урядового комітету з реформування аграрного сектору.
Михайло Васильович Зубець — автор двадцяти законопроектів з питань аграрної політики та виробництва. Вагомі наукові досягнення М. В. Зубець має у вирішенні питань селекції, біотехнології та генетики сільськогосподарських тварин. Він опублікував понад 600 наукових праць, серед них численні монографії та підручники, одержав 26 авторських свідоцтв і патентів.
Представники наукової школи академіка М. В. Зубця працюють за такими напрямами: основи формування молочного стада з програмованою продуктивністю (М. В. Зубець, Й. З. Сірацький, Я. Н. Данилкін); оцінка плідників молочних порід за якістю потомства (В. І. Антоненко, В. П. Буркат, М. В. Зубець); новітня теорія породоутворення (М. В. Зубець, В. П. Буркат, М. Я. Єфіменко, О. Ф. Хаврук та інші). Під науковим керівництвом М. В. Зубця підготовлено чотирьох докторів і 15 кандидатів наук. Його праця відзначена численними урядовими нагородами, зокрема орденом “Знак Пошани” і кількома медалями. Двічі М. В. Зубець (1993, 1999 рр.) удостоювався звання лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки за розробку методів та виведення української червоно-рябої породи великої рогатої худоби. Звання лауреата премії Української академії аграрних наук “За видатні досягнення в аграрній науці” він одержав за цикл робіт у 1965–1994 рр. “Селекційно-генетичні методи збереження, удосконалення та якісного перетворення генофонду порід”. У 1996 р. М. В. Зубцю було присуджено премію ім. В. Я. Юр’єва Національної академії наук і присвоєно почесне звання “Заслужений діяч науки й техніки України”. За визначні досягнення в галузі селекції та розведення сільськогосподарських тварин, плідну наукову діяльність Указом Президента України від 3 квітня 1998 року М. В. Зубця нагороджено відзнакою Президента України — орденом Ярослава Мудрого V ступеня.
Наукова громадськість, колеги та учні щиро вітають Михайла Васильовича з ювілеєм, зичать йому міцного здоров’я, натхненної праці та нових творчих звершень.

В. Вергунов,
директор Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН, професор

Інтерв'ю
В Україні дедалі частіше говорять про смерть аграрної науки, і про неефективність роботи НААН. Про можливі варіанти виходу науки із кризи та про перспективні розробки науковців у інтерв`ю propozitsiya
Уявити розвиток будь-якого бізнесу без активного впровадження інформаційних технологій сьогодні неможливо. Вирощування сільськогосподарської продукції на відміну від промислових процесів вкрай чутливо до багатьох непередбачуваних факторів... Подробнее

1
0