Спецможливості
Статті

Кращі гібриди соняшнику, занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні в 2008 році

26.09.2008
1910
Кращі гібриди соняшнику, занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні в 2008 році фото, ілюстрація

За результатами кваліфікаційної експертизи сортів рослин, Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні в 2008 році, поповнився низкою нових цінних гібридів соняшнику. Серед них: 16 вітчизняних гібридів та 36 — іноземної селекції.

 

Останніми роками значно збагатився арсенал селекційних методів, які широко застосовують під час створення сорту чи гібриду соняшнику. Це забезпечило інтенсивний розвиток селекції соняшнику й зумовило значне збільшення та оновлення його сортових ресурсів. Державна кваліфікаційна експертиза — заключний етап селекційного процесу, на якому кращі селекційні форми (сорти, гібриди, лінії, популяції) одержують офіційне визнання за їхню перевагу відповідно до наявних стандартів за кількістю чи якістю отриманої продукції або за агрономічними показниками рослин, включаючи стійкість проти хвороб і шкідників та інші важливі ознаки.

Сьогодні державну кваліфікаційну експертизу соняшнику проводять у двох напрямах: польові дослідження на придатність сортів для поширення та експертиза на відповідність критеріям відмінності, однорідності й стабільності (ВОС-тест).

Методику, за якою проводять випробування сортів і гібридів соняшнику на відповідність критеріям відмінності, однорідності та стабільності розроблено відповідно до рекомендацій Міжнародного Союзу з охорони нових сортів рослин (УПОВ). Вона передбачає польову експертизу протягом двох-трьох років з ідентифікацією 42 морфологічних ознак у різні фази розвитку рослин.

Опис та ідентифікація морфологічних ознак соняшнику за цією методикою дає можливість не тільки встановити відмінність нового сорту чи гібриду від загальновідомого, а й повномірно оцінити низку господарсько цінних ознак.

Так, наприклад, наявність сильного антоціанового забарвлення гіпокотилю у фазі появи сходів свідчить про високу стійкість до низьких температур. Паростки соняшнику з таким забарвленням спроможні витримати короткочасне зниження температури повітря до -5°С. Що більші розмір листка (площа листкової поверхні) та маса сім’янок на одиницю площі листків, то більша олійність сім’янок рослини.

Опушеність верхівки стебла (беруться до уваги останні 5 см) — важлива селекційна ознака, яка пов’язана із посухостійкістю. Сильна опушеність стебла перешкоджає проникненню збудників інфекції. Щільність, форма, положення язичкових квіток, а також їхні розмір і забарвлення відіграють важливу роль у залученні комах до запилення, особливо, бджіл та джмелів. Характер прикріплення листків обгортки впливає на ступінь ураженості хворобами та пошкодженості шкідниками. Листки обгортки, які міцно охоплюють лицевий бік кошика, сприяють накопиченню під ними різних шкідливих комах (наприклад, люцернового сліпняка), деяких грибкових хвороб (альтернаріозу тощо), що призводить до ураження насіння та зниження його посівних властивостей. Висота рослин має досить суттєве господарське значення. Низькорослі рослини виносять із грунту значно менше поживних речовин, ніж високорослі. Проте ефект гетерозису, який використовують у селекції соняшнику, сприяє не тільки підвищенню продуктивності, а й збільшенню висоти рослин.

Положення кошика щодо стебла — це ознака, яка підвищує адаптацію рослин до умов вирощування. Вертикальне та напівобернене донизу положення кошика сприяє стіканню вологи в дощовий період, що знижує вірогідність ураження його гнилями. Положення кошика, обернене донизу разом із прямим стеблом або легким викривленням стебла, сприяє збільшенню продуктивності соняшнику в умовах підвищеної сонячної інсоляції в степовій зоні.

Розмір кошика залежить від генотипу та умов вирощування. Малий розмір кошика має в діаметрі до 10,0 см, середній — від 10,1 до 20,0, великий — від 20,1 до 40,0 см. Форма кошика теж впливає на продуктивність соняшнику. Кращою визнають плескату форму, але й деформовану успішно використовують у вже відомих гібридах. Кошики, що мають сильно опуклу форму, накопичують більше вологи на тильному боці, що спричинює ураження гнилями і, як наслідок, зниження врожаю.

Вивчення та визначення спроможності гібридів соняшнику на придатність для поширення здійснюють у 15 державних сортовипробувальних центрах і сортостанціях: п’ять — у зоні Лісостепу і десять — у зоні Степу.

Останніми роками вітчизняні гібриди соняшнику за своїми господарсько цінними показниками значно наблизилися до іноземних гібридів. Якщо 1996 року середня прибавка до врожаю в іноземних гібридів, порівняно з вітчизняними, була вищою на 6,6 ц/га, то 2007 року цей показник становив 2,9 ц/га. Завдяки різним групам стиглості, створено ефективно діючий гібридний конвеєр соняшнику. Підвищення питомої ваги скоростиглих та ранньостиглих гібридів дало змогу забезпечити вирощування соняшнику в усіх грунтово-кліматичних зонах України. Для зони Степу рекомендовано три гібриди соняшнику, для зони Лісостепу — п’ять; для обох цих грунтово-кліматичних зон рекомендовано 44 гібриди, що свідчить про їхню високу пластичність.

Значно поліпшено і якісний склад Реєстру. Разом із гібридами з високим вмістом олії з’явилися гібриди спеціального призначення. Передусім це гібриди з високим та середнім вмістом олеїнової кислоти:  Орасол, НК Кантрі, Сальза РМ, Пасіфік, Лиман, Богун, ПСФ 4639, ПСФ-02, Блейзер. Розширення площ посівів цих гібридів дасть можливість зменшити залежність від імпорту оливкової олії. Цінним поповненням Реєстру є також реєстрація гібриду пальмітинового типу — Капрал (створений в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва). Гібриди нового покоління мають високий потенціал урожайності та збирання олії з одиниці площі. Вони орієнтовані на скоростиглість; характеризуються високою однорідністю за морфологічними показниками й стислим терміном проходження фаз вегетації; стійкі або толерантні до основних хвороб та шкідників.

Доріана. Заявник — КВС ЗААТ АГ, Німеччина.
Простий міжлінійний гібрид.
Паросток має слабке антоціанове забарвлення гіпокотилю. Рослина висока з великими листками. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння — середній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно-жовтого кольору. Зовнішні листки обгортки не охоплюють або злегка охоплюють кошик середнього розміру, сильно випуклої форми. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Сім’янка середнього розміру; вузько яйцеподібної форми; в основному, чорного кольору; смугастість по краях та між краями сім’янки слабка; колір смужок сірий.
Середня врожайність за період випробування в зоні Степу становила 30,5 ц/га, гарантована прибавка — 4,9; в зоні Лісостепу середня врожайність — 33,5, гарантована прибавка — 8,3. Потенційна врожайність — 50,3 ц/га. Вміст жиру — 48,1–48,5, білка — 17,0-17,8%; вихід олії — 1346–1440 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.
Рекомендовано для зон Степу та Лісостепу.

Оллеан. Заявник — Р2н, Франція.
Простий міжлінійний гібрид.
Паросток має слабке антоціанове забарвлення гіпокотилю. Рослина висока з листками середнього розміру. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки короткі, середньої щільності, помірно-жовті. Зовнішні листки обгортки злегка охоплюють кошик середнього розміру. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом, форма кошика сильно випукла. Сім’янка середнього розміру; видовженої форми; в основному, чорного кольору; смугастість по краях сім’янки слабка; смугастості між краями немає або дуже слабка; колір смужок сірий.
Середня врожайність за період випробування в зоні Степу становила 29,0, гарантована прибавка — 2,6 ц/га; в зоні Лісостепу середня врожайність — 33,1, гарантована прибавка — 5,6 ц/га. Потенційна врожайність — 45,4 ц/га. Вміст жиру — 50,8–51,4, білка — 16,0–16,7%, вихід олії — 1629–1729 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.
Рекомендовано для зон Степу та Лісостепу.

Орасол. Заявник — “Монсанто Інтернешнл”, Швейцарія.
Простий високоолеїновий міжлінійний гібрид.
Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Рослина висока з листям середнього розміру. Опушення верхівки стебла сильне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності та довжини, помірно-жовтого кольору. Зовнішні листки обгортки злегка охоплюють кошик середнього розміру. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Форма кошика плеската. Сім’янка середнього розміру; вузько-яйцеподібної форми; в основному, чорного кольору; смугастість на краях та між краями сім’янки слабка; колір смужок сірий.
Середня врожайність за період випробування в зоні Степу становила 29,3 ц/га, гарантована прибавка — 3,7; в зоні Лісостепу середня врожайність — 27,8, гарантована прибавка — 2,6 ц/га. Потенційна врожайність — 42,1 ц/га. Вміст жиру — 49,0–49,9%, олеїнової кислоти — 70,4, білка — 17,0–17,9%, вихід олії — 1225–1345 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.
Рекомендовано для зон Степу та Лісостепу.

Сальза РМ. Заявник — “Євраліс Семанс”, Франція.
Простий міжлінійний високоолеїновий гібрид.
Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Рослина висока з великими листками. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки довгі, середньої щільності, помірно-жовтого кольору. Зовнішні листки обгортки злегка охоплюють кошик середнього розміру, сильно випуклої форми. Положення кошика вертикальне. Сім’янка середнього розміру; широко-яйцеподібної форми; в основному, чорного кольору; смугастість на краях та між краями сім’янки дуже сильна; колір смужок сірий.
Середня врожайність за період випробування у зоні Степу становила 28,5 ц/га, гарантована прибавка — 2,9; в зоні Лісостепу середня врожайність — 32,0, гарантована прибавка — 6,7 ц/га. Потенційна врожайність — 47,4 ц/га. Вміст жиру — 51,2–52,2%, олеїнової кислоти — 79,1, білка — 16,3–16,5%, вихід олії — 1400–1469 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.
Рекомендовано для зон Степу та Лісостепу.

ПСФ 4639. Заявник — “Сідс 2000”, США.
Простий міжлінійний середньоолеїновий гібрид.
Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Висота рослини та розмір листка середні. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності та довжини, помірно-жовтого кольору. Зовнішні листки обгортки не охоплюють або злегка охоплюють малий кошик, сильно випуклої форми. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом. Сім’янка середнього розміру; широко-яйцеподібної форми; в основному, чорного кольору; смугастість на краях сім’янки дуже сильна; смугастість між краями сім’янки слабка; колір смужок сірий.
Середня врожайність за період випробування в зоні Степу становила 29,8 ц/га, гарантована прибавка — 6,8; в зоні Лісостепу середня врожайність — 31,9, гарантована прибавка — 8,0 ц/га. Потенційна врожайність — 48,9 ц/га. Вміст жиру — 49,4-50,1%, олеїнової кислоти — 80,2, білка — 15,8–16,9%, вихід олії — 1406–1597 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.
Рекомендовано для зон Степу та Лісостепу.

Ригасол ОР. Заявник — Монсанто Інтернешнл, Швейцарія.
Простий міжлінійний гібрид.
Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Рослина висока, з великими листками. Опушення верхівки стебла дуже сильне. Цвіте рано. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно-жовтого кольору. Зовнішні листки обгортки не охоплюють або злегка охоплюють кошик середнього розміру злегка випуклої форми. Положення кошика напівобернене донизу разом із стеблом. Сім’янка — середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях слабка, а між краями немає зовсім або дуже слабка, колір смужок сірий.
Середня врожайність за період випробування в зоні Степу становила 25,1 ц/га; в зоні Лісостепу — 24,7. Потенційна врожайність — 44,7 ц/га. Вміст жиру — 48,0– 48,6%, білка — 17,0–17,4%, вихід олії — 1395–1652 кг/га. Сорт стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.
Рекомендовано для зон Степу та Лісостепу.

ЕС Ізабелла. Заявник — “Євраліс Семанс”, Франція.
Простий міжлінійний гібрид.
Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Висота рослини та розмір листка середні. Опушення верхівки стебла сильне. Цвіте рано. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно-жовтого кольору, веретеноподібної форми. Зовнішні листки обгортки не охоплюють або злегка охоплюють кошик середнього розміру сильно випуклої форми. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом. Сім’янка середнього розміру, широкояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях дуже сильна, а між краями немає зовсім або дуже слабка, колір смужок сірий.
Середня врожайність за період випробування в зоні Степу становила 31,5, гарантована прибавка — 5,9 ц/га; в зоні Лісостепу середня врожайність — 33,8 ц/га, гарантована прибавка — 8,6. Потенційна врожайність — 51,3 ц/га. Вміст жиру — 49,5–50,9, білка — 16,1–17,0%, вихід олії — 1544–1629 кг/га. Сорт стійкий до вилягання, посухи, відносно стійкий до ураження хворобами.
Рекомендовано для зон Степу та Лісостепу.

Матеол РО. Заявник — КВС ЗААТ АГ, Німеччина.
Простий міжлінійний гібрид.
Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Висота рослини та розмір листка середні. Опушення верхівки стебла дуже сильне. Цвіте рано. Язичкові квітки середньої щільності та довжини, помірно-жовтого кольору. Зовнішні листки обгортки злегка охоплюють кошик середнього розміру плескатої форми. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Сім’янка середнього розміру, широкояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях дуже сильна, між краями слабка, колір смужок сірий.
Середня врожайність за період випробування в зоні Лісостепу становила 34,4 ц/га, гарантована прибавка — 7,0. Потенційна врожайність — 49,4 ц/га. Вміст жиру — 51,9, білка — 16,2%, вихід олії — 1571 кг/га. Сорт стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.
Рекомендовано для зони Лісостепу.

МН 5319. Заявник — “Монсанто Інтернешнл”, Швейцарія.
Простий міжлінійний гібрид.
Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Висота рослини та розмір листка середній. Опушення верхівки стебла помірне. Цвіте пізно. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно-жовті. Зовнішні листки обгортки не охоплюють або злегка охоплюють кошик середнього розміру злегка випуклої форми. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Сім’янка середнього розміру, широкояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях слабка, між краями немає зовсім або дуже слабка, колір смужок сірий.
Середня врожайність за період випробування в зоні Степу становила 32,6 ц/га, гарантована прибавка — 7,0; в зоні Лісостепу середня врожайність — 31,1, гарантована прибавка — 5,9 ц/га. Потенційна врожайність — 46,6 ц/га. Вміст жиру — 49,5–51,4, білка — 15,8–16,9%, вихід олії — 1420–1655 кг/га. Сорт cтійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.
Рекомендовано для зон Степу та Лісостепу.

Коралія КС. Заявник — “Кассад Семанс”, Франція.
Простий міжлінійний гібрид.
Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Рослина висока з листками середнього розміру. Опушення верхівки стебла слабке. Пора цвітіння середня. Язичкові квітки середньої щільності та довжини, помірно-жовтого кольору. Зовнішні листки обгортки не охоплюють або злегка охоплюють кошик середнього розміру сильно випуклої форми. Положення кошика обернене донизу разом із сильним викривленням стебла. Сім’янка середнього розміру, широкояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях дуже сильна, між краями немає зовсім або дуже слабка, колір смужок сірий.
Середня врожайність за період випробування в зоні Степу становила 29,1 ц/га, гарантована прибавка — 2,1; в зоні Лісостепу середня врожайність — 30,9, гарантована прибавка — 4,4 ц/га. Потенційна врожайність — 43,9 ц/га. Вміст жиру — 52,4, білка — 15,6%, вихід олії — 1614 кг/га. Сорт стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.
Рекомендовано для зон Степу та Лісостепу.

Блейзер. Заявник — “Сідс 2000”, США.
Простий міжлінійний середньоолеїновий гібрид.
Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю Висота рослини та розмір листка середні. Опушеність верхівки стебла сильна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки щільні, помірно-жовті. Зовнішні листки обгортки злегка охоплюють кошик середнього розміру. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом, форма кошика сильно випукла. Сім’янка середнього розміру; вузько-яйцеподібної форми; в основному, чорного кольору; смугастість на краях сім’янки дуже сильна; смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.
Середня врожайність за період випробування в зоні Степу становила 28,5 ц/га, гарантована прибавка — 5,5, в зоні Лісостепу середня врожайність — 28,7, гарантована прибавка — 4,8 ц/га. Потенційна врожайність — 47,8 ц/га. Вміст жиру — 49,2–51,9%, олеїнової кислоти — 55,8, білка — 15,3–16,4%, вихід олії — 1344–1476 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.
Рекомендовано для зон Степу та Лісостепу.

ПСФ-02. Заявник — “Просід Інк.”, США.
Простий міжлінійний середньоолеїновий гібрид.
Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Рослина висока з листками середнього розміру. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності та довжини, помірно-жовтого кольору. Зовнішні листки обгортки не охоплюють або злегка охоплюють кошик середнього розміру. Положення кошика обернене донизу разом із сильним викривленням стебла. Форма кошика сильно випукла. Сім’янка середнього розміру; широко-яйцеподібної форми; в основному, чорного кольору; смугастість на краях сім’янки дуже сильна; смугастості між краями сім’янки немає або дуже слабка; колір смужок сірий.
Середня врожайність за період випробування в зоні Степу становила 28,5 ц/га, гарантована прибавка — 2,9; в зоні Лісостепу середня врожайність — 30,7, гарантована прибавка — 5,3 ц/га. Потенційна врожайність — 42,3 ц/га. Вміст жиру — 49,9–50,0%, олеїнової кислоти — 69,3, білка — 16,2–16,6%, вихід олії — 1350-1383 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.
Рекомендовано для зон Степу та Лісостепу.

НК Кантрі. Заявник — “Сингента Сідз”, Франція.
Простий міжлінійний високоолеїновий гібрид.
Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Висота рослини та розмір листка середні. Опушення на верхівці стебла немає або дуже слабке. Час цвітіння середній. Язичкові квітки короткі, щільні, помірно-жовтого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно охоплюють великий кошик, злегка випуклої форми. Положення кошика обернене донизу разом із сильним викривленням стебла. Сім’янка середнього розміру; широко-яйцеподібної форми; в основному, чорного кольору; смугастість на краях сім’янки слабка; смугастості між краями сім’янки немає або дуже слабка; колір смужок сірий.
Середня врожайність за період випробування в зоні Степу становила 29,4 ц/га, гарантована прибавка — 2,4, в зоні Лісостепу середня врожайність — 33,4, гарантована прибавка — 6,9 ц/га. Потенційна врожайність — 41,7 ц/га. Вміст жиру — 48,2–49,0%, олеїнової кислоти — 86,9, білка — 17,3–18,4%, вихід олії — 1554–1688 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.
Рекомендовано для зон Степу та Лісостепу.

Пасіфік. Заявник — “Євраліс Семанс”, Франція.
Простий міжлінійний високоолеїновий гібрид.
Паросток має сильне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Рослина висока з листками середнього розміру. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки довгі, середньої щільності, помірно-жовтого кольору. Зовнішні листки обгортки злегка охоплюють кошик середнього розміру, сильно випуклої форми. Положення кошика напівобернене донизу разом із стеблом. Сім’янка середнього розміру; широко-яйцеподібної форми; в основному, чорного кольору; смугастість на краях сім’янки дуже сильна; смугастість між краями сім’янки слабка; колір смужок сірий.
Середня врожайність за період випробування в зоні Степу становила 28,3 ц/га, гарантована прибавка — 2,8; в зоні Лісостепу середня врожайність — 31,8, гарантована прибавка — 6,5 ц/га. Потенційна врожайність — 47,9 ц/га. Вміст жиру — 48,4–49,5%, олеїнової кислоти — 84,4, білка — 16,4–17,3%, вихід олії — 1422–1485 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.
Рекомендовано для зон Степу та Лісостепу.

Богун. Заявник — Інститут рослинництва УААН.
Простий міжлінійний високоолеїновий гібрид.
Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Рослина висока з великими листками. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності та довжини, помірно-жовтого кольору. Зовнішні листки обгортки злегка  охоплюють кошик середнього розміру, сильно випуклої форми. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом. Сім’янка середнього розміру; широко-яйцеподібної форми; в основному, чорного кольору; смугастість на краях сім’янки дуже сильна; смугастість між краями слабка; колір смужок сірий.
Середня врожайність за період випробування в зоні Лісостепу становила 27,3 ц/га, гарантована прибавка — 2,0 ц/га. Потенційна врожайність — 46,5 ц/га. Вміст жиру — 50,0%, олеїнової кислоти — 60,5, білка — 16,2, вихід олії — 1636 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.
Рекомендовано для зони Лісостепу.

Лиман. Заявники — Луганський інститут селекції і технологій у формі ТОВ, Інститут рослинництва УААН.
Трилінійний високоолеїновий гібрид.
Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Рослина висока з листками середнього розміру. Опушення верхівки стебла сильне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно-жовтого кольору. Зовнішні листки обгортки злегка охоплюють кошик середнього розміру, сильно випуклої форми. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом. Сім’янка середнього розміру; вузько-яйцеподібної форми, в основному чорного кольору; смугастість на краях сім’янки слабка; смугастості між краями сім’янки немає або дуже слабка; колір смужок сірий.
Середня врожайність за період випробування в зоні Степу становила 26,4 ц/га, гарантована прибавка — 0,8; в зоні Лісостепу середня врожайність — 28,5, гарантована прибавка — 3,2 ц/га. Потенційна врожайність — 51,8 ц/га. Вміст жиру — 50,6–51,8%, олеїнової кислоти — 72,0, білка — 15,6–16,8%, вихід олії — 1374–1478 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.
Рекомендовано для зон Степу та Лісостепу.

 

С. Васьківська, Г. Жаркова, ст. наук. співробітники Українського інституту експертизи сортів рослин

 

Інтерв'ю
Гу­с­та­во Джан­кей­ра, пре­зи­дент Бра­зильсь­ко­го сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го то­ва­ри­ст­ва
Один із факторів успіху аг­росек­то­ру Бразилії — агра­ні роз­пи­ски. Детальніше про їх впровадження роз­повідає пре­зи­дент Бра­зильсь­ко­го сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го то­ва­ри­ст­ва Гу­с­та­во
Аномальна погода цієї весни для підприємств, що спеціалізуються на виробництві плодово-ягідної продукції, стала катастрофою. Сталася вона в ніч із 10 на 11 травня. Крім морозів, стабільна низька

1
0