Спецможливості
Статті

Комплект зоотехнічного обладнання для молочних ферм

05.06.2008
726
Комплект зоотехнічного обладнання для молочних ферм фото, ілюстрація
Однією з важливих проблем, що стримують проведення цілеспрямованої широкомасштабної селекції в молочному скотарстві України, є відсутність достовірного зоотехнічного обліку на молочних фермах. Ідеться про продуктивність корів, стійкість їх до захворювань молочної залози та якість молока. Крім того, через відсутність технічних засобів у господарствах практично не визначають показників молоковіддачі — дуже важливих для селекційно-племінної роботи з тваринами.

Згідно з “Правилами машинного доїння корів”, слід проводити періодичне обстеження всього поголів’я корів господарства щодо захворювання на мастит для виявлення хворих тварин та своєчасного проведення лікувальних заходів. Відповідно до “Інструкції з бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м’ясних порід”, під час проведення контрольних доїнь у господарстві потрібно визначати щодо кожної корови такі основні показники, як надій молока, вміст жиру та білка в молоці, швидкість молоковіддачі. Важливого значення в умовах молочних ферм набувають також використання сучасних електронних приладів для поліпшення відтворних властивостей тварин і санітарна та профілактична обробка вимені корів до і після доїння, що є неабияким резервом оздоровлення поголів’я.


Метою нашої роботи стало розроблення, формування та адаптування комплекту обладнання для оцінки молочної продуктивності, фізіологічного стану корів, відтворення поголів’я та профілактичної обробки вимені. Нами проведено низку експериментальних спостережень і випробувань приладів та обладнання, що входять до складу комплекту.
Розроблений та сформований комплект обладнання для молочних ферм (схема 1) допомагає прискорити цілеспрямовану широкомасштабну селекцію в молочному тваринництві України за рахунок використання сучасних приладів і технічних засобів для оцінки продуктивних, фізіологічних та відтворних властивостей корів, а також проводити профілактичну санітарну обробку вимені. Комплект дає змогу визначати такі показники, як тривалість доїння; надій молока; середню та максимальну швидкість молоковіддачі; якість молока: чистоту, вміст жиру, вміст білка; кислотність; густину; термостійкість; СОМО; стан молочної залози корів, захворювання їх на мастит; оптимальний період запліднення корів та їхню тільність на ранній стадії.


До складу комплекту входять такі прилади й обладнання: лічильник-датчик молока з пробовідбірником; блок-накопичувач інформації щодо тривалості доїння та надою молока; набір стаканчиків для відбору проб молока на аналіз; електронний аналізатор якості молока; тестер для визначення кислотності молока; комплект обладнання для масового обстеження корів щодо захворювання на мастит; еструальний детектор; пересувна установка для санітарної підготовки вимені корів до доїння; пристрій для профілактичної обробки вимені корів після доїння.
Ковшовий лічильник-датчик молока з пробовідбірником призначений для проведення контрольних доїнь корів на молочних фермах. Лічильник дає змогу на задовільному рівні вимірювати величину разового надою молока, похибка становить ±3%. Пробовідбірник пропорційно відбирає пробу молока на аналіз. Електронний блок, що входить до складу комплекту, накопичує інформацію щодо тривалості доїння та індивідуального надою молока. Для відбирання проб молока на аналіз до комплекту введено набір стаканчиків об’ємом 25 см3. Електронний аналізатор якості молока “Екомілк” фірми “Бултех” (Болгарія) призначений для вимірювання відсоткового вмісту жиру, сухого знежиреного залишку (СОМО), білка та води в молоці корів, а також визначення густини молока. У процесі проведених досліджень встановлено, що похибка при вимірюванні вмісту жиру в молоці приладом становить ±0,15%, сухого знежиреного залишку в молоці (СОМО) ±1,1%, густини молока ± 0,0008 г/см3, вмісту білка в молоці ±0,11%, вмісту води в молоці ±5,2%. Це цілком прийнятні показники для контролю якості молока на фермах. Цифровий тестер для визначення кислотності молока фірми “Драміньскі” (Польща) призначений для вимірювання концентрації іонів водню, виражених в одиницях рН, і встановлення за отриманими даними кислотності молока. У результаті проведених випробувань встановлено, що цифровий тестер для визначення кислотності молока задовільно виконує вимірювання кислотності незбираного свіжовидоєного молока, похибка при вимірюванні рН молока становить ±0,03–0,09, що відповідає вимогам нормативної документації на прилад (±0,1).


Нами розроблено комплект обладнання для масового обстеження корів щодо захворювання на мастит, який складається з легкозбірного та розбірного стола для розміщення обладнання, дозатора для внесення реактиву на молочно-контрольну пластинку, набору молочно-контрольних пластинок, штативу з пробірками для відбирання проб паренхімного молока на відстоювання та набору реактивів для діагностики корів щодо захворювання на мастит. Зручний у користуванні комплект дає змогу суттєво скоротити затрати праці на виконання цієї трудомісткої зооветеринарної операції і отримувати результати з високим ступенем достовірності. До складу комплекту внесено також сучасний електронний детектор маститу фірми “Драміньскі”, що виконує технологічний процес із визначення субклінічної його форми у корів.


Для подальшого вдосконалення організації відтворення поголів’я на молочних фермах до складу комплекту введено ефективний електронний прилад — еструальний детектор фірми “Драміньскі”, що задовільно виконує технологічний процес із визначення в корів оптимального періоду запліднення та тільності на ранній її стадії, за даними випробувань, точність встановлення становить більш як 90%.
Для вирішення проблеми якісної санітарної підготовки вимені корів до доїння нами розроблено пересувну установку, що складається з місткості для рідини, еластичного шланга, розбризкувача і відрізняється тим, що місткість для рідини розташовано на пересувному візку. І всередині її, над рідиною, — повітря, що має тиск не менш ніж 0,4 МПа, а розбризкувач, під’єднаний через еластичний шланг до місткості, має форсунку з отвором діаметром 0,8–1,0 мм, по периферії якої розташовано щітку з еластичним ворсом завдовжки 40–50 мм. Місткість для рідини виконано у вигляді термосу з двома стінками, відстань між якими не менш ніж 10 мм, повітря між ними відсутнє. Застосування розробленої пересувної установки для санітарної підготовки вимені корів до доїння сприяє істотному зниженню затрат праці на цю трудомістку технологічну операцію, підвищенню якості молока, зниженню захворювання тварин на мастит та збільшенню їхньої молочної продуктивності.


Нами розроблено портативний переносний пристрій для профілактичної обробки вимені корів після доїння, що складається з місткості для дезінфікуючого розчину, дозатора-розбризкувача та еластичного шланга. Місткість у ньому знаходиться на паску оператора машинного доїння, а дозатор-розбризкувач, під’єднаний еластичним шлангом до місткості, має форсунку з отвором діаметром 0,5 мм, яка забезпечує дрібнодисперсне розбризкування рідини. Дозатор-розбризкувач забезпечує подавання разової дози (10 мл) дезінфікуючого розчину (1% розчину йоду тощо) для обробки вимені однієї корови після доїння одним натисканням оператора машинного доїння на ручку пристрою. Використання розробленого портативного переносного пристрою для профілактичної обробки вимені корів після доїння сприяє зниженню рівня захворювання корів на мастит до 50%.


Отже, розроблений, сформований та адаптований до умов виробництва комплект зоотехнічного обладнання для молочних ферм дає змогу створити банк потрібних для селекційно-племінної роботи даних щодо кожної корови, підвищити молочну продуктивність стада на 15–20%, знизити рівень захворювання корів на мастит удвічі-втричі та суттєво поліпшити їхні відтворні властивості.


B. Смоляр,
канд. с.-г. наук,
ст. наук. співробітник

Інтерв'ю
Наскільки важливо дбати про якість зерна? Що таке нотифікації і чому їх варто боятися Україні? Які хвороби зернових є загрозою для іміджу української сільгосппродкції propozitsiya.com розповів 
Земельна реформа аж ніяк не завершилася з прийняттям закону про обіг сільськогосподарських земель. Вона потребує прийняття супутніх законів та підзаконних актів, що забезпечать функціонування ринку землі. Про долю цих законів і... Подробнее

1
0