Спецможливості
Статті

Кілька цифр щодо застосування пестицидів в Україні (повна версія)

05.06.2008
392
Кілька цифр щодо застосування пестицидів в Україні   (повна версія) фото, ілюстрація
На початок 2005 року компанія Kleffmann підбила підсумки третього циклу щорічних досліджень застосування пестицидів на території України. Ними було охоплено розширений спектр сільськогосподарських культур: польові культури (зернові, кукурудза, цукрові буряки і соняшник), сади і виноградники. Зупинимося на одержаних результатах застосування засобів захисту рослин на посівах зернових.

Ще в 2002 році спеціалістами компанії Kleffmann було відібрано 1000 піддослідних сільськогосподарських підприємств. Щорічно серед керівників та агрономів кожного із цих господарств проводяться персональні опитування.
На основі науково обгрунтованого відбору господарств дослідження 2004 року охопило в середньому 9,48% усієї площі посіву зернових культур. Одержана в результаті модель генеральної сукупності якнайповніше забезпечила отримання максимально репрезентативних даних.
Площа одноразової обробки (super develop; надалі — SD) цієї групи культур становила в 2004 році 7,47 млн/га.


Матеріали, одержані в ході трирічних досліджень, дають змогу прослідкувати тенденції застосування засобів захисту рослин на території України. Як видно із таблиці 1, SD посівів зернових упродовж 3 років змінюється пропорційно статистичній площі. За скорочення абсолютного значення площі посівів у 2003 році (в основному через загибель озимих) знизилась кількість оброблюваних площ, і, як наслідок, зменшилась SD як пестицидами в цілому, так і кожною групою препаратів зокрема.
Приведення абсолютних значень площ із таблиці 1 у порівняльний вигляд (сумарна площа щорічної одноразової обробки дорівнює 100%) дає змогу оцінити зміни SD кожною групою сполук (рис. 1).  Ці показники також різняться за роками: в 2003 році гербіцидами оброблено 88,4% площі одноразової обробки зернових культур, хоча в 2002 і 2004 рр. показник був на рівні 72,8 і 75,0%, відповідно; обробці інсектицидами в 2002 р. було піддано 23,2% від SD зернових (у 2003 р. — 9,7%, у 2004 р. — 16,7%); найбільша частка площі SD зернових, обробленої фунгіцидами, була зазначена в 2004 р. і відповідала 8,3% (2002 р. — 4,0; 2003 р. — 1,9%).
У таблиці 2 подано значення середніх доз внесення пестицидів (у кг (л)/га) у 2002–2004 рр. Закономірні зміни прослідковуються щодо застосування гербіцидів та інсектицидів: стосовно гербіцидів відбувається поступове зменшення середньої дози внесення (порівняно з попереднім роком) — у 2003 р. на 8,2%, у 2004 р. — на 20,7%, а щодо інсектицидів — збільшення: у 2003 р. — на 14,0%, у 2004 р. — на 16,6%.
У 2004 р. 88% площі одноразової обробки пестицидами припадало на озиму пшеницю і ярий ячмінь (рис. 2), і це закономірно, оскільки, за статистичними даними, ці культури охоплюють близько 80% площі під зерновими. Захисні заходи посівів решти злакових проводили, відповідно, на 12% від площі SD.
Найширше застосовуваною групою препаратів упродовж багатьох років є хімічні засоби боротьби з бур’янистою рослинністю. У 2004 р. ними було оброблено 75,0% від площі SD зернових.
У таблиці 3 виражено рейтинг виробників цієї групи препаратів, які було застосовано у 2004 р. на посівах зернових культур. Його склали на основі сумарної SD всіма гербіцидами кожної конкретної фірми.
Хотілося б звернути увагу на те, що препарати виробництва зарубіжних компаній посідають провідне місце на ринку гербіцидів: у 2004 р. на їх частку припадало 82,2% всієї площі одноразової обробки зернових (це на 8,8% більше, ніж у 2003 р.).
На рис. 3 зображено п’ять найширше застосовуваних засобів боротьби з бур’янами. Як і минулого року, найпопулярнішими виявились препарати Гранстар, 75% в.р. г., і 2,4-Д амінна сіль, 68,5% в.р. Помітно збільшилася частка площі, де проводили обробки гербіцидами Гроділ ультра і Пріма (в 1,3 та 2,1 раза, відповідно).
Помітно змінились тенденції застосування гербіцидів залежно від належності їх діючої речовини до певного класу хімічних сполук (рис. 4).
Із загального обсягу гербіцидів можна виокремити чотири основні групи:
u арилоксиалканкарбонові кислоти та їх похідні (солі 2,4 дихлорфеноксиоцтової кислоти, МЦПА);
- похідні сульфонілсечовини;
- сумішеві, або комбіновані, препарати, до складу яких входять дві і більше діючих речовин із різних класів хімічних сполук;
- група гербіцидів, що містять одну діючу речовину (похідні  піридинкарбонових кислот, бензойної кислоти, гліцину тощо).


У середньому за останні три роки препаратами із першої та другої груп проводили захисні заходи на 82,0% площі одноразової обробки зернових гербіцидами. Проте до 2004 р. зменшилася частка першої групи на 11,9%, а другої — збільшилася на 12,6%. Також на 1,8% зросла частка площі, обробленої комбінованими препаратами (третя група). Така ситуація пояснює поступову зміну норми внесення гербіцидів (див. табл. 2): ширше застосування препаратів з низькою нормою витрати (друга і частково третя група сполук) веде до зниження середньої норми витрати всіх гербіцидів на зернових. Усе це економічно виправдано для сільськогосподарського виробництва і спричинено різними факторами, серед яких неабиякого значення набули: потреба розширення спектру впливу на бур’яни і потреба боротьби з резистентними популяціями бур’янів.
Зміна частки площі одноразової обробки сульфонілсечовинними та комбінованими препаратами деякою мірою викликана зміною спектру бур’янистих дводольних рослин, проти яких агрономи господарств найчастіше застосовують хімічні засоби боротьби (рис. 5).
Помітно зросла частка SD площ, на яких проводили обробки проти багаторічників: осот польовий (Cirsium arvense  (L.) Scrop) — на 6,6%, гірчак виткий (Acroptilon repens (L.) DC) — на 6,0%, березка польова (Convolvulus arvensis L.) — на 4,5%, жовтий осот польовий (Sonchus arvensis L.) — на 0,4%. При цьому знизився відсоток площ, де проводили захисні заходи проти однорічників: підмаренник чіпкий (Galium aparine L.) — на 5,7%, види лутиги (Atriplex ssp.) і лободи (Chenopodium ssp.) — на 1,6%.
У сезоні 2005 р. компанія Kleffmann  очікує збереження основних тенденцій застосування засобів захисту рослин, зокрема гербіцидів, на посівах зернових культур.


О. Алекперова,
регіональний директор,


А.  Бєлова,
менеджер проекту,


А. Ніколенко,
керівник польового відділу

Інтерв'ю
Рейдерство – стихійний термін, що дослівно означає «недружнє захоплення активів». В аграрній сфері найчастіше використовуються підроблені документи, а часто — в купі із тупою грубою силою. Чому рейдерство набуло такого поширення в Україні... Подробнее
Українська делегація на продовольчій виставці в Японії. Крайній праворуч - Юрій Луценко
Японія, як відомо, — одна з найзаможніших країн світу. При цьому за кількістю населення лише трохи поступається Росії. А ще дуже обмежена в земельних ресурсах, тож більшістю продуктів забезпечити себе не може. Це робить ринок «країни сонця... Подробнее

1
0