Спецможливості

как избежать контрафактных семян

Україна після вступу до СОТ доклала значних зусиль у боротьбі з контрафактом та досягла певного прогресу в питаннях захисту прав інтелектуальної власності
07.03.20175299
Вда­ло дібра­не насіння, яке здат­не про­яви­ти свої найліпші якості у виз­на­че­них при­род­но-кліма­тич­них умо­вах, дає змо­гу гос­по­дар­ст­ву про­тя­гом ко­рот­ко­го періоду вий­ти на стабільний

1
0