Спецможливості
Статті

І добрива слід застосовувати гармонійно!

05.06.2008
631
І добрива слід застосовувати гармонійно! фото, ілюстрація
І добрива слід застосовувати гармонійно!

“Пропозиція”: Пане Володимире, чим вирізняється ваше підприємство серед інших постачальників добрив?
В. Тараненко: Відмітна риса "Укрміндобрив" — це наявність якісної стратегії поведінки на сільськогосподарському ринку. Ми віддаємо пріоритет інноваційному секторові, новій економіці — тобто економічно обгрунтованим досягненням і сучасним екологічно безпечним технологіям, що дає право говорити про логічне відновлення провідної ролі господарського підходу до ведення бізнесу.
Іншою характерною рисою є те, що ми системно надаємо послуги із збереження і підвищення родючості землі, з одночасним підвищенням урожайності сільськогосподарських культур.
Ми намагаємося заощадити виробничий час аграрників, тому беремо на себе аналіз ситуації на сільськогосподарському ринку. Обробка протягом року бази даних користувачів наших послуг дає змогу заздалегідь врегулювати ціну, захистивши її від сезонних коливань відповідно до наявної бази замовлень, розробити зручний графік поставок, проаналізувати та спланувати якісне і кількісне співвідношення мінеральних добрив, визначити прийнятні для споживачів послуг форми оплати тощо.
“Пропозиція”: Вважатимемо, що проблема забезпечення добривами вирішується. А чи можна отримати екологічну продукцію, застосовуючи різноманітні агрохімікати?
В. Тараненко: "Укрміндобрива" пропонують споживачам екологічно безпечні сполуки поживних речовин. Підприємство підтримує наукомісткі галузі з розробки нових видів мінеральних добрив та відновлення ринку використання рідких комплексних добрив на базі впровадження блочного типу РКД. Робота йде в двох напрямах — удосконалення процесу виробництва і науково обгрунтоване застосування мінеральних добрив. Ще не забуті аграрниками ті часи, коли застосування рідких комплексних добрив давало колосальний ефект як щодо якості і кількості врожаю, так і щодо інтенсивного використання земельних ресурсів країни.
Пропозиція: Чим же кращі РКД за тверді туки?
В. Тараненко: Якість продукції від застосування рідких мінеральних добрив значно збільшується. Крім того, ефективність пестицидів за комплексного їх застосування у сумішах з РКД значно зростає, що дає змогу зменшити норму внесення препарату на 20—25, а ретардантів — до 60%. При цьому зростає ще й спектр ураження інших шкідливих об’єктів, з одночасним скороченням чи подовженням терміну дії тих чи інших компонентів суміші.
Рідкі мінеральні добрива з екологічної точки зору мають низку переваг:
w повніше і значно швидше засвоюються рослинами;
w менш залежні від нестачі вологи в грунті, маючи її стартовий запас;
w при зберіганні, транспортуванні і внесенні є можливість застосовувати герметичні ємкості з мінімальними втратами;
w набагато краще піддаються різного роду змішуванням;
w за один прохід агрегату забезпечують поєднання багатьох агрохімічних операцій, у тому числі внесення засобів захисту, ретардантів і регуляторів росту рослин;
w рівномірно розподіляються по поверхні оброблюваних об’єктів.
“Пропозиція”: “Укрміндобрива” займаються впровадженням так званих гармонійних технологій. У чому полягає гармонія та як її досягти?
В. Тараненко: “Гармонія” полягає в економічно обгрунтованих, екологічно безпечних технологіях виробництва, транспортування і використання добрив. Спільно з американською компанією B.V. & Сhemical Group Corp. ми займаємося впровадженням гармонійних технологій за системою “Хімсервіс”.
Гармонійні технології — це система узгоджених між собою і з навколишнім середовищем економічно вигідних і екологічно безпечних технологій отримання, доставки і використання продуктів, це система, яка використовує методи системотехніки, дає змогу узгодити так звані "високі" і "зелені" технології з блочно-модульними технологіями проектування, монтажу і будівництва.
Сьогодні мінеральні солі і добрива виробляють і використовують у сухому або рідкому вигляді.
Основними недоліками отримання і використання продуктів у сухому вигляді є:
w значні енерго-, матеріало- і трудовитрати на сушіння, грануляцію, пакування і перевантаження;
w застосування спеціалізованого транспорту, який має "холості" пробіги;
w складне складське господарство;
w значні втрати продуктів;
w екологічно небезпечні технологічні процеси.
Основні недоліки використання рідких добрив:
w вкрай вузький асортимент;
w висока матеріаломісткість складів;
w необхідність використання спеціалізованого транспорту.
Загальний недолік — складність отримання і внесення добрив, які забезпечують вирощування екологічно чистої продукції.
З метою ліквідації вищезгаданих недоліків було виконано системний аналіз технологічних процесів виробництва, транспортування і використання мінеральних солей і добрив, який дав змогу виявити технічні суперечності між ними і створити технологічні блоки.
Таким чином, отримано новий продукт, який не має недоліків твердих добрив і РКД і при цьому не втратив переваг останніх.
Дані розробки запатентовані в 36 країнах світу і перебувають на етапі впровадження у виробництво в Україні.
Ми впевнені, що за належної підтримки програми впровадження гармонійних технологій у господарів з’явиться можливість одержувати високі врожаї екологічно чистої продукції і забезпечити тривале процвітання підприємств і країни в цілому.

Внесення комплексних мінеральних добрив є одним із найдієвіших ресурсних засобів підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. Потреба України в них дуже велика, але ринок і якісно, і кількісно насичений не повністю. Серед компаній, що намагаються покращити становище у цій галузі, найвідомішими є ЗАТ “АТ Каргілл”, ВАТ “Агрохімцентр”, ТОВ “Укрміндобрива”. Безумовно, і асортимент, і методи роботи з клієнтами у вказаних підприємств різні. Генеральний директор ТОВ “Укрміндобрива” Володимир Тараненко люб`язно погодився розповісти про досвід свого підприємства.

Інтерв'ю
Сучасний, продуктивний, доступний- існує поширена думка, що у відношенні зернозбирального комбайна з цього смислового ряду треба прибрати одне слово: потужна техніка обходиться дорожче навіть на вторинному ринку. З появою комбайна... Подробнее
Зазвичай аграрні видання пишуть про здобутки агрохолдингів, знаних в областях, популярних аграріїв, що засідають по облрадах. Ми вирішили піти іншим шляхом і хочемо познайомити Вас із простим фермером

1
0