Спецможливості

гибриды ржи

29.04.20179340
Ос­танніми ро­ка­ми все більшої по­пу­ляр­ності на­бу­ває гібрид­не жи­то, особ­ли­во в євро­пейсь­ких країнах. У Німеч­чині на йо­го ча­ст­ку при­па­дає 60% за­галь­ної площі посівів жи­та, у Данії —

1
0