Спецможливості

Гербіциди

Пізньо­с­тиглі сор­ти на пер­ших ета­пах рос­ту  і роз­вит­ку куль­ту­ри ха­рак­те­ри­зу­ють­ся сповільне­ним ут­во­рен­ням біома­си,  що при­зво­дить до надмірної  за­бур’яне­ності посівів
19.05.20179874
В Європі горох є основною зернобобовою культурою. В Україні його вирощують в усіх зонах, найбільше — у Лісостепу, 55% загальної площі, у Степу — 25%, решту — на Поліссі. Горох посівний є культурою
17.05.20174344
За попередніми даними 2017 року в Україні планується підвищити площу під олійні культури більш ніж на 41% — до 8,9 млн га, з яких 6,3 млн га займатиме соняшник. Останніми роками спостерігається
07.05.20179746
Останніми роками у зв’язку зі змінами погодних умов та технологічними особливостями вирощування кукурудзи (однотипне насичення сівозміни, мілкий обробіток ґрунту, недосконалий захист тощо) відмічаємо
10.04.201781456
Властивість хвоща польового зберігати життєздатність упродовж тривалого періоду завдяки органам розмно­ження (кореневища і буль­боч­­ки), які залягають глибоко в ґрунті, забезпечує йому потужний

06.04.201714397
Си­с­те­ма Clearfield® є од­ним із інно­ваційних на­прямів у га­лузі ви­ро­щу­ван­ня сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур. У пе­ре­кладі з англійської мо­ви Clearfield оз­на­чає «чи­с­те по­ле». Ви­ник
01.04.20178202
Одним із шляхів збільшення валових зборів урожаю проса є зниження недоборів і втрат унаслідок ураження рослин хворобами: звичайною сажкою, дрібноспоровою сажкою, бурою плямистістю, бактеріальною

Сторінки

 

Гербіциди – це розділ propozitsia.com, що присвячений хімічним препаратам, завдання яких полягає у боротьбі з небажаною рослинністю. Що таке гербіциди, знають усі.  Відомо, що внаслідок їхнього невмілого чи недоречного використання можливі різні негативні наслідки – від забруднення грунту і води аж до загрози здоров’ю людини.  Тому ми с особливу увагу приділяємо питанням правильного, науково обґрунтованого застосування гербіцидів.  Адже у сучасному господарюванні неможливо досягти значних врожаїв без ефективної боротьби з бур’янами. Різні види гербіцидів виконують різні завдання. Ми розповідаємо про різні препарати, що належать до різних груп класифікації  гербіцидів: суцільні, що діють на всі види рослин, і селективні, що мають вибіркову дію.  Наші експерти діляться найновішими розробками у сфері використання гербіцидів.

1
0