Спецможливості
Технології

Фумігація у знезараженні посадкового матеріалу винограду проти філоксери

05.06.2008
849
Фумігація у знезараженні посадкового матеріалу винограду проти філоксери фото, ілюстрація
Фумігація у знезараженні посадкового матеріалу винограду проти філоксери

Фумiгацiя у знезараженнi посадкового матерiалу винограду проти фiлоксери

Середня тривалiсть життя виноградних кущiв, заселених фiлоксерою, коливається вiд 6 до 12 рокiв. Рiст, урожайнiсть i довговiчнiсть виноградникiв у багатьох випадках залежать вiд вiку насаджень i часу пошкодження кореневою фiлоксерою. Через зараження фiлоксерою посадкового матерiалу нестiйких європейських сортiв винограду загибель кущiв настає ще до їх вступу в пору плодоношення, а у вiдносно стiйких значно знижується сила росту й продуктивнiсть.

Категорично забороняється реалiзацiя зараженого матерiалу. Його можна використовувати тiльки пiсля попереднього знезараження бромистим метилом, яке здiйснюється у фумiгацiйних камерах чи спецiально пристосованих для цього примiщеннях.
Вважалося, що бромистий метил не викликає фiтотоксичної дiї на посадковий матерiал i є одним з небагатьох фумiгантiв, який можна безпечно застосовувати для 95% посадкового матерiалу листяних та хвойних рослин.
Проте результати наукових дослiдiв i виробничий досвiд довели, що за умов знезараження у ранньовесняний чи пiзньоосiннiй перiоди, коли фiлоксера перебуває в стадiї дiапаузи, необхiднi високi режими фумiгацiї, якi знижують приживленiсть саджанцiв i чубукiв винограду на 25-50% порiвняно з контролем.

Ю. Клечковський, директор, канд. с.-г. наук, Л. Черней, ст. наук. співробітник, канд. с.-г. наук,
дослiдна станцiя карантину винограду i плодових культур IЗР УААН

Інтерв'ю
Ансгар Борнеманн, директор Nestlé в Україні та Молдові
Nestlé в Україні активно співпрацює з місцевими постачальниками. За даними на кінець 2016 року, близько 70% компонентів для товарів компанія купує на місцевому локальному ринку.  Із 2007 року
Ігор Чечітко, директор компанії  HZPC Ukraine
Після того, як запрацювала Угода про вільну торгівлю з ЄС, низка українських сільгоспвиробників спробували вийти на європейський ринок. Стало зрозуміло, що продукцію, яка продається у свіжому вигляді,

1
0