Спецможливості
Статті

Економна годівля свиней

03.09.2008
1054
Економна годівля свиней фото, ілюстрація

Приватне агропромислове підприємство “Агропродсервіс” створено 11 червня 1999 року з центральною садибою в с. Настасів, що за 25 км від Тернополя. На сьогодні господарство має 8941 га ріллі. Підприємство спеціалізується на вирощуванні зернових і зернобобових культур, у тому числі кукурудзи на зерно (80% ріллі), цукрових буряків та сої, займається племінним свинарством.

Приватне агропромислове підприємство “Агропродсервіс” створено 11 червня 1999 року з центральною садибою в с. Настасів, що за 25 км від Тернополя. На сьогодні господарство має 8941 га ріллі. Підприємство спеціалізується на вирощуванні зернових і зернобобових культур, у тому числі кукурудзи на зерно (80% ріллі), цукрових буряків та сої, займається племінним свинарством.

У середньому в господарстві виробляють 13,2 тис. т зерна, включаючи кукурудзу (3,9 тис. т), понад 30 тис. т цукрових буряків, торік уперше виростили сою — 32 т, а також реалізують на забій 55 т свиней у живій масі.
Останніми роками підприємство майже в 11 разів збільшило виробництво та продаж свинини. Якщо 2003 року господарство реалізувало 10,1 т свиней у живій масі, то 2005-го — 40, а 2006 — 109 т. Темпи інтенсифікації галузі в господарстві характеризуються показниками, наведеними в таблиці.
У ПАП “Агропродсервіс” застосовують концентратний (у сухому вигляді) тип годівлі свиней. Комбікорми з добавкою преміксів та білково-вітамінних домішок готують у власному комбікормовому цеху. Премікси закуповують у львівської фірми “Агролай”.
Комбікорми готують за вісьмома рецептами: для поросят під свиноматками (живою масою до 8 кг) — “Престартер” (Лонобі-Піглет); для поросят після відлучення від свиноматок (живою масою 8–15 кг) — “Престартер-25%”; для поросят після відлучення (живою масою 15–20 кг) — “Престартер — 10%”; для кнурів-плідників та поросят на дорощуванні (середньою живою масою 20–35 кг) — “Стартер”; для свиней на відгодівлі першого періоду (живою масою 36–70кг) — “Гровер”; свиней на відгодівлі другого періоду (живою масою від 70 кг і більше) — “Фінішер”; свиноматок холостих та поросних до 90 діб — “СС — 1%” (супоросні свиноматки); свиноматок підсисних (лактуючих), поросних понад 90 діб (друга половина супоросності) та ремонтного молодняку свиней — “ЛС — 1%” (лактуючі свиноматки).
Раціони годівлі всіх вікових груп свиней збалансовано за обмінною енергією, перетравним протеїном, за амінокислотами, мікро- і макроелементами та вітамінними групами В, А, Д3, Е і К. Рецепти комбікормів складають на комп’ютері з допомогою власної програми, яку створено на основі досвіду передових підприємств України та за рекомендаціями фірми “Агролай”.
Упровадження технології годівлі в сухому вигляді (комбікормами — 100%) усіх вікових груп свиней дало можливість значно знизити витрати кормів на виробництво 1 ц приросту живої маси свиней, які за 2006 рік становили 4,5 ц к.о. проти 8,5 ц кормоодиниць у 2005 році.
Значне збільшення обсягів виробництва свинини визначається організацією селекційно-племінної роботи.
Спільним наказом Мінагрополітики України та УААН від 29 березня 2006 року №160/35 ПАП “Агропродсервіс” Тернопільського району Тернопільської області присвоєно статус племрепродуктора з розведення свиней породи ландрас.
Племінний облік на свинофермі ведуть з моменту народження поросят і до дня реалізації згідно з вимогами до племгосподарства, заповнюють також виробничі картки свиноматок та кнурів-виробників. Кнурі в господарстві закріплені за свиноматками, крім того, тут ведуть облік опоросів, відлучення поросят від свиноматок, а також видають племінні свідоцтва, проводять аналіз класності молодняку та оцінюють маток і кнурів.
У господарстві розводять дві породи свиней: ландрас польської селекції та велику білу породу вітчизняної селекції, тобто займаються чистопородним розведенням та промисловим схрещуванням для отримання помісних поросят, яких одержують не менше половини (50%) від усіх поросят, що народжуються.
Виробництво свинини організовано на одній свинофермі. Опороси основних і контрольних свиноматок проводять у свинарниках-маточниках на 252 станкомісця.
Поросят вирощують за такою технологією. Поросяток відлучають від свиноматок у 28-денному віці середньою живою масою 7–8 кг, потім їх переводять на дорощування в інше приміщення, де групують по 30–35 голів у кожному станку, ремонтних свиноматок для власного відтворення утримують в окремих станках.
Слід зазначити, що поросятам в одноденному віці відрізають хвости, обрізають ікла і таврують, а хрячків на п’ятий-сьомий день каструють. Підгодівлю поросят починають із п’ятиденного віку, даючи їм добавку в гранулах “Престартер” (Лонобі-Піглет), поступово збільшуючи кількість цього корму до відлучення, і за цей період порося має отримати його не менше 5 кг. Після відлучення поросятам живою масою 8–15 кг згодовують комбікорм “Престартер-25%”.
Поновлення генофонду кнурів (1,5–2 роки) господарство проводить за рахунок купівлі кнурів на племзаводах: “Агрокомбінат “Калита” Київської області, “Квітневе” Хмельницької та “Євросвинка” Чернівецької областей тощо.
Для ремонту маточного стада щорічно відбирають свинок у співвідношенні 1:2 (свиноматки й ремонтні свинки). Свинок відбирають одночасно з відлученням від свиноматок, при цьому вони повинні мати міцну конституцію, не менше 14 розвинутих сосків та живу масу не менше 8-9 кг. Парування ремонтних свинок проводять у восьми-дев’ятимісячному віці за досягнення ними живої маси 115–120 кг. На свинофермі з 3 червня 2006 року працює пункт штучного осіменіння свиней, на якому відбирають сперму кнурів-виробників та осіменяють свиноматок.
У більшості свинарників роздавання кормів механізовано, гній видаляють скребковими транспортерами ТСН-2Б та самопливом у відстойники, а водонапування здійснюють за допомогою автоматичних соскових поїлок.
Навантаження підсисних свиноматок на 1 оператора — 55–60 голів, поросят на дорощуванні — 1200, ремонтних свинок — 500 та свиней на відгодівлі — 1500 голів.
Значну увагу ветеринарні спеціалісти господарства приділяють виконанню основних ветеринарно-профілактичних заходів для одержання та вирощування здорового молодняку свиней, підтримують потрібний рівень ветеринарно-санітарної культури виробництва, керуються принципом “усе зайнято — все вільно”. На кінець нинішнього року господарники планують збільшити чисельність свинопоголів’я до 10 тис. голів, отримати 10,5–11 тис. голів приплоду поросят та реалізувати на м’ясо 460–480 т свиней у живій масі. 

Д. Микитюк,
канд. с.-г. наук
І. Чайківський,
ген. директор
ПАП “Агропродсервіс”
М. Геймор,
учений зоотехнік Мінагрополітики України

Інтерв'ю
Керівник агрохімічної лабораторії з дослідження ґрунтів університету Міссурі-Дельта-Центр Девід Данн
Майбутня урожайність приблизно на 60% залежить саме від родючості ґрунту. Визначити, яких елементів бракує, а яких забагато, допоможе аналіз ґрунту. США як один із світових лідерів у вирощуванні зернових та бобових накопичили великий... Подробнее
Гу­с­та­во Джан­кей­ра, пре­зи­дент Бра­зильсь­ко­го сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го то­ва­ри­ст­ва
Один із факторів успіху аг­росек­то­ру Бразилії — агра­ні роз­пи­ски. Детальніше про їх впровадження роз­повідає пре­зи­дент Бра­зильсь­ко­го сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го то­ва­ри­ст­ва Гу­с­та­во

1
0