Спецможливості
Агробізнес

Економіка процесів: збирання зернових

14.08.2016
26884
Економіка процесів: збирання зернових фото, ілюстрація
Урожай зернових культур

Збирання врожаю зернових – відповідальний етап у вирощуванні сільськогосподарських культур. Його результат багато в чому залежить від правильності вибору техніки та її злагодженої роботи. Економічний розрахунок витрат цього процесу допоможе аграріям визначитися із добором власних технічних агрегатів,  сприятиме у прийнятті управлінських рішень щодо залучення техніки «зі сторони» для проведення відповідних робіт. 

 

Збирання врожаю

Збирання зернових культур і післяжнивна обробка врожаю зерна є найбільш затратними процесами. На збирання сільськогосподарських культур у структурі загальних витрат  припадає від 31 до 50%. Для якісного збирання зерна в оптимальні строки необхідно використовувати сучасні технології та мати відповідні технічні засоби для їхньої реалізації.

Особливістю збирання зернових колосових культур є обмеження оптимального періоду виконання робіт агрономічними строками — до 10 днів від початку повної стиглості зерна. Ще жорсткіші вимоги — до збирання ріпака та інших культур, що легко осипаються.

Технічне оснащення процесу збирання зернових та олійних культур перебуває на низькому рівні. Статистика свідчить про стійку тенденцію до скорочення наявного комбайнового парку, його фізичне спрацювання та моральну застарілість, зростання частки несправних машин, збільшення середнього навантаження на комбайн. Тривалість збирального сезону зернових по регіонах перевищує нормативи у кілька разів.

Забезпечення підприємств комбайнами та тривалий період їхнього використання істотно впливають на валовий збір сільськогосподарських культур, збирання зернових. Упродовж останніх десяти років сільське господарство поступово виходить на новий етап свого розвитку. На ринку комбайнів України пропонуються машини різних виробників та можливостей, які з успіхом використовують вітчизняні аграрні компанії.. Відомо, наприклад, що у разі запізнення збирання зернових колосових на 10–12 днів втрати зерна сягають 25%. Тому аграріям потрібно мати достатньо комбайнів для збирання культур в оптимальні строки.

Методика розрахунків

Під час розрахунку витрат зі збирання врожаю зернових враховувалися витрати з оплати праці та нарахування на них, на придбання паливно-мастильних матеріалів, утримання основних засобів виробництва. Відповідні розрахунки проводили окремо за традиційною та інноваційною технологіями збирання зернових колосових та основних видів олійних культур. При цьому традиційна технологія передбачала застосування українських і білоруських комбайнів та жаток, а інноваційна — їхніх зарубіжних аналогів. 

Крім того, використовувалася довідкова інформація вітчизняних представництв компаній John Deere, Case, Claas Lexion, New Holland, а також «Типові норми продуктивності і витрат палива на збиранні сільськогосподарських культур», підготовлені Українським науково-дослідним інститутом продуктивності агропромислового комплексу, та інші довідкові й нормативні матеріали.

Оплата праці

Оплата праці на механізованих роботах у рослинництві розподіляється на основну та додаткову:

  • Основна заробітна плата визначається відповідно до тарифних ставок розрядів робіт, на що впливає мінімальна заробітна плата та міжрозрядні коефіцієнти. Рівень мінімальної заробітної плати визначається Державним бюджетом України. Так, з 1 травня 2016 року вона становить 1450 грн на місяць, або за погодинної оплати праці — 8,69 грн/год. 

  • Додаткова оплата праці включає доплати, надбавки, премії та може досягати 100 і більше відсотків від основної заробітної плати. Нарахування на фонд оплати праці (пенсійне забезпечення, соціальне страхування, страхування від нещасного випадку на виробництві та інші заходи) віднесені до Єдиного соціального внеску (ЄСВ). На 2016 рік такий соціальний внесок встановлено в розмірі 22% без класів ризику.

Паливно-мастильні матеріали

Потреба в паливі для комбайнів та інших технічних засобів визначається за технологічною картою вирощування сільськогосподарських культур. При цьому враховують види робіт та встановлені норми витрат палива на їхнє проведення.

Витрати на паливно-мастильні матеріали визначаються за цінами на умовах франко-господарство та нормативами використання згідно з прийнятою технологією виробництва. Витрати на моторні, трансмісійні, індустріальні, пластичні та консерваційні мастила, що використовують у роботі техніки, визначають за нормативами, виходячи з витрат основного палива (дизельного). Тож за ціни дизельного палива 18,55 грн/л комплексна ціна 1 л паливно-мастильних матеріалів для комбайнів становитиме 22,61 грн.

Розрахунок ціни палива для комбайнів

Утримання основних засобів

Собівартість технологічних операцій залежить від витрат на запасні частини й ремонтні матеріали, амортизаційні відрахування та ін. Амортизаційні відрахування визначають відповідно до тривалості використання об'єктів основних засобів на вирощуванні окремих культур, їхньої балансової вартості та нормативних відрахувань.  

Річні норми амортизаційних відрахувань використовують із довідкових матеріалів та можуть вказувати в технологічних картах. Для підвищення ефективності використання техніки необхідно дотримуватися рекомендованого нормативного навантаження, тобто збільшувати періоди використання техніки та зменшувати час її простоїв. 

Собівартість використання перевантажувача зерна

Зернові колосові культури

До основних зернових колосових культур в Україні належать пшениця, жито, ячмінь та овес. Вони подібні за технологією та строками збирання. Збирання зернових колосових культур у невеликих за розміром господарствах проводять із застосуванням СК «Нива», «Дон-1500». Сьогодні в господарствах дедалі більше застосовують сучасні зернові комбайни, а саме КЗС-812 СХ GS812 «Палессе» (білоруського виробництва) та вітчизняний КЗС-9-2 «Скіф-230А». Продуктивність роботи цих машин залежить значною мірою від довжини жатки. Якщо норма виробітку за семигодинну зміну СК «Нива» з жаткою ЖУ-4,8 становить 7,1 га, то «Дон-1500» (ЖУ-6) — 12,6 га, КЗС-812 «Палессе» (ЖЗС-7-1) — 15,9 га, КЗС-9-2 «Скіф-230А» (ЖЗС-6) — 12,8 га. 

За масштабнішого збирання зернових колосових культур на рівнинних полях із відповідною довжиною гонів застосовують більш потужні комбайни іноземного виробництва з широкозахватними жатками. При цьому значно зростає продуктивність збирання. Так, норма виробітку комбайнів John Deere S690i з жаткою 645FD Hydra Flex, 14 м, та  Case IH Axial-Flow 9240 (жатка — Case IH 3162 (Draper), 14 м) становитиме 32–32,1 га за зміну. Їм поступаються своєю продуктивністю Claas Lexion 770 з жаткою Vario 900 та New Holland CX8080 з жаткою Varifeed 760CG, 10 м, з нормою виробітку відповідно 26,6 та 27,8 га.

Оплата праці на механізованих роботах у рослинництві визначається за шостим тарифним розрядом. Раніше екіпаж складався із комбайнера і помічника, але досвід показав необхідність формування його з двох високопрофесійних комбайнерів, які можуть працювати позмінно чи разом залежно від тривалості роботи і технічного обслуговування комбайна. Їхній заробіток визначатиметься залежно від тарифного розряду — 275,9 грн/зміну, доплат (надбавок, премій) у розмірі 40% від основної плати, а саме — 193,2 грн, та розрахунку відпускних у розмірі 8,3%, тобто 38,9 грн. Таким чином оплата праці збирання зернових колосових за зміну становитиме 508 грн для всіх видів комбайнів, проте може коригуватися за рахунок додаткового стимулювання за досягнення високих показників у роботі. 

Потужніша техніка має менші нормативні витрати палива на 1 га. Так, найбільшими вони є в СК «Нива», а саме 19,2 л/га, а найменшими — у комбайнів John Deere S690i та Case IH Axial-Flow 9240, що становить близько 11,7 л/га. Враховуючи комплексну ціну 1 л паливно-мастильних матеріалів 22,61 грн, витрати палива під час збирання врожаю зернових колосових культур з 1 га у цих комбайнів змінюватимуться від 434,1 до 264,5 грн.

На розмір амортизаційних витрат впливає вартість комбайнів. Так, розрахункова вартість СК «Нива» становитиме 230 тис. грн, «Дон-1500» — 1,2 млн грн. При цьому нові комбайни коштуватимуть удвічі більше, зокрема КЗС-812 СХ GS812 «Палессе» — близько 2,5 млн грн, а КЗС-9-2 «Скіф-230А» — 2,25 млн. Проте комбайни іноземного виробництва мають вартість щонайменше у чотири рази вищу порівняно з вітчизняною технікою. Так, щоб придбати комбайн John Deere S690i необхідно мати 10,7 млн грн, Case IH Axial-Flow 9240 — 9,8 млн. Враховуючи 10-річний термін експлуатації техніки та відпрацювання на СК «Нива» 30 нормо-змін/рік, «Дон-1500» — 50, а на іноземних аналогах — по 150 нормо-змін/рік, амортизаційні відрахування на 1 га становитимуть від 120 (СК «Нива», КЗС-812 «Палессе») до 290,5 грн/га (New Holland CX8080).

Вартість комбайнів також впливатиме на придбання запасних частин та проведення поточних та капітальних ремонтних робіт. Тож на СК «Нива», КЗС-812 «Палессе» такі витрати становитимуть близько 102 грн, а на New Holland CX8080 — 246,9 грн розрахунково на 1 га. Своєю чергою, витрати на утримання техніки змінюватимуться від 6,0 до 14,5 грн/га. Згідно з проведеними розрахунками собівартість збирання врожаю зернових колосових культур на площі 1 га становитиме від 611,1 (КЗС-812 «Палессе») до 850,1 грн/га (New Holland CX8080).

Під час перевантаження зерна від комбайна до автомобіля для подальшого транспортування може використовуватися спеціальна техніка для збирання зернових колосових. Такою технікою є бункер — перевантажувач зерна PRONAR T743, який агрегатується з трактором Case IH Magnum 340. Так, за збирання озимої пшениці витрати на цю технологічну операцію становитимуть 381,2 грн/га.

Собівартість збирання хернових

Кукурудза на зерно

Збирання кукурудзи на зерно є витратнішим порівняно із зерновими колосовими та олійними культурами. Під час збирання цієї культури використовують зернозбиральні комбайни та спеціальні жатки. Проведені розрахунки свідчать, що найзатратнішим буде збирання зерна John Deere S690i з жаткою 612FC, 12-рядною. Так, для того щоб зібрати цим комбайном кукурудзу з 1 га необхідно витратити 1,31 тис. грн. Менш затратним виявляється збирання кукурудзи на зерно КЗС-9-2 «Скіф-230А» з показником 759 грн/га. 

У структурі затрат за збирання кукурудзи на зерно комбайнами «Дон-1500», КЗС-812 СХ GS812 «Палессе», КЗС-9-2 «Скіф-230А» частка паливно-мастильних матеріалів становить від 52 до 60%. Проте за застосування імпортної техніки у затратній складовій домінують амортизаційні відрахування та витрати на придбання запасних частин та проведення ремонтних робіт. У сукупності на ці витрати припадає дві третини загальних витрат на проведення технологічної операції зі збирання врожаю. 

Собівартість збирання кукурудзи

Олійне насіння

Для збирання соняшнику потужною технікою закордонного виробництва необхідно розраховувати на витрати в розмірі від 850 грн/га. При цьому вони можуть досягати 1000 і більше гривень залежно від вибраного комбайна та жатки. Так, за збирання соняшнику комбайном Claas Lexion 770 з жаткою Conspeed, 12-рядною, витрати становитимуть 850,1 грн/га, на паливно-мастильні матеріали — 314,3 грн.

Своєю чергою, проведення збирання комбайном КЗС-9-2 «Скіф-230А» з жаткою ПЗС-8 виявляється менш витратним. Для цього необхідно розрахунково 612 грн на кожен гектар, з яких витрати на паливо становитимуть майже 61%. 

Собівартість збирання соняшнику

Менш затратним під час збирання сої є використання комбайна КЗС-9-2 «Скіф-230А» з жаткою КМС-6. Для цього необхідно розраховувати на витрати 723,2 грн/га. Проте за великих масштабів виробництва для збирання врожаю у більш стислі строки застосовують комбайни типу John Deere S690i з жаткою 645FD Hydra Flex, 14 м, або Case IH Axial-Flow 9240 з жаткою Case IH 3162 (Draper), 14  м. При цьому затрати на 1 га становитимуть відповідно 962,7 та 878,3 грн.

Витрати на збирання ріпака майже не відрізнятимуться від розглянутих вище зернових колосових та олійних культур. Менш витратним серед комбайнів іноземного виробництва є збирання ріпака Claas Lexion 770 із жаткою Vario + ріпаковий стіл. При цьому витрати на 1 га становитимуть 777,2 грн, тоді як для інших закордонних аналогів — від 803,5 до 1130,7 грн.

Собівартість збирання ріпаку

Висновки

Збирання врожаю зернових є заключним етапом тривалого технологічного циклу вирощування сільськогосподарських культур, за якого необхідно чітко до три муватися своєчасності та строків виконання робіт, а головне — правильно роз поділити навантаження на технічні засоби. Дляцього слід провести економічні розрахунки, визначитися із потребою коштів та за необхідності  розглянути можливості придбання додаткової техніки або залучення її «зі сторони» для проведення відповідних робіт.

О. Маслак, канд. екон. наук, доцент кафедри логістики та виробничого менеджменту, 

В. Ільченко, канд. с.-г. наук,  доцент кафедри рослинництва, 

О. Ільченко, ст. викладач кафедри економіки,  Сумський національний аграрний університет

 

 

Інтерв'ю
Керівник агрохімічної лабораторії з дослідження ґрунтів університету Міссурі-Дельта-Центр Девід Данн
Майбутня урожайність приблизно на 60% залежить саме від родючості ґрунту. Визначити, яких елементів бракує, а яких забагато, допоможе аналіз ґрунту. США як один із світових лідерів у вирощуванні зернових та бобових накопичили великий... Подробнее
Наразі багато виробників ЗЗР, насіння та техніки вдаються до транспортно-складського аутсорсингу. Адже це дає змогу з мінімальними витратами (не секрет, що у великих компаніях витрати на логістику на сьогодні часто перевищують інші... Подробнее

1
0