Спецможливості
Технології

Екологічно безпечні та малоенергозатратні технології зберігання плодів

10.07.2020
9947
Екологічно безпечні та малоенергозатратні технології зберігання плодів фото, ілюстрація

У світі застосовують декілька основних технологій зберігання плодів, котрі базуються на зміні газових режимів у замкнутому просторі. Основною та базовою для них є технологія зберігання продукції садівництва в умовах звичайної охолоджуваної атмосфери (ЗА), де контролюються лише температура та вологість повітря. Саме зберігання плодів в умовах ЗА може бути частиною цілісної технології виробництва органічної продукції. Але потрібно зважати, що плоди в умовах звичайного охолоджуваного середовища мають коротший термін зберігання, ніж у регульованому газовому середовищі (РГС). Зокрема, це стосується зерняткових порід пізніх термінів достигання (термін зберігання триває три-чотири місяці), а також кісточкових і ягідних, які, залежно від сорту та культури, можуть перебувати в плодосховищі зі штучним охолодженням від однієї до двадцяти діб.

Усі технології зберігання плодів із умовами регульованої атмосфери (РГС із його модифікаціями: регульованої атмосфери (РА) та середовища з ультранизьким рівнем кисню (ULO)), які використовують для зберігання пло­дів яблуні, не завжди забезпечують належний залишковий ефект зберігання. Що мається на увазі?

Процеси життєдіяльності яблук під час перебування їх у спеціально створених регульованих газових умовах зберігання повністю призупиняються, а після виведення плодів зі штучно створеного газового середовища — відновлюються швидкими темпами. Це призводить до розвитку низки хвороб, а особливо спричинює побуріння шкірочки, яка істотно псує їхній товарний вигляд і погіршує споживчі властивості. І лише передзберігальне використання хімічних речовин може стабілізувати ситуацію, тому зберігати плоди, а саме яблуні, в РГС, РА чи ULO задля забезпечення їхньої органічності — небажано. Плоди плодових порід, які не належать до групи тих, котрі інтенсивно продукують етилен, можна зберігати в умовах регульованого газового середовища.

Найсучасніша з технологій, які передбачають зміну газового середовища, є динамічна регульована атмосфера (DCA), де вміст О2 варіює в межах від 0,3 до 0,7% і СО2 — від 0,5 до 1,3%. Ця технологія може бути частиною органічної технології виробництва плодів зерняткових порід, оскільки вона не передбачає передзберігального використання хімічних речовин.

DCA базується на методі флуоресценції хлорофілу, завдяки якому ведеться постійний контроль за фізіоло­гічним станом плодів і забезпечується підтримання в камерах сховища мінімально допустимого рівня концентрації кисню та вуглекислого газу. Технологія зберігання плодів в умовах динамічної атмосфери є досить затратна та прецензійна, оскільки потребує значних капіталовкладень і чіткого компонування сортового складу плодів для зберігання в однакових, конкретно визначених, температурних і газових режимах.

Альтернативою технології зберігання плодів в умовах DCA є новітня, екологічно безпечна та менш затратна технологія, котра поєднує короткострокову стресову обробку яблук низькими концентраціями кисню з подальшим зберіганням у холодильних камерах зі звичайною атмосферою. Технологія зберігання з обробкою Low-O2 спроможна забезпечити високий вихід товарних плодів і належний залишковий ефект їхнього зберігання.

Зазначені вище технології зберігання, які можна застосовувати в цілісній органічній технології виробництва плодів зерняткових порід, без використання будь-яких хімічних речовин спроможні інгібувати біосинтез етилену та альфа-фермезену, знижувати ферментативну активність, стримувати розпад хлорофілу та інші метаболічні процеси. Ці екологічно безпечні технології зберігання забезпечують захист плодів від «загару», мокрого опіку, побуріння та розпаду тканин, знижують втрати від ураження мікробіологічними хворобами та природні втрати маси, сприяють збереженню щільності м’якоті, соковитості консистенції, товарного вигляду, смаку плодів у період зберігання та донесенню їх до споживача під час товарної обробки, транспортування й реалізації.

Цілісність технології органічного виробництва кісточкових і ягідних пло­дів може забезпечувати технологія їхнього зберігання в умовах модифікованої газової атмосфери. Базовою для останньої є звичайна охолоджувана атмосфера з відповідними показниками температури та відносної вологості повітря (ВВП), рекомендованими для зберігання певного виду плодово-ягідної продукції. На основі ЗА за допомогою селективно-проникних плівок завтовшки 30–60 мкм (можливі й інші матеріали) створюється модифікована атмосфера (МА), яка, залежно від об’єму та виду збережуваної продукції, може бути створена як штучним, так і природним шляхом. Уміст кисню в МА, залежно від виду плодів, що зберігаються, варіює від 3 до 16%, а діоксину вуглецю — від 3 до12%. У разі зберігання великого об’єму однотипної продукції, зібраної в одні строки, модифіковану атмосферу створюють в окремо взятих камерах сховища, об’ємом 25–50 т (можливо й більше). Основні переваги технології МА над ЗА — це подовження терміну зберігання; значне зменшення природних втрат маси плодів; краще збереження щіль­ності м’якоті, соковитості, смаку.

Якість ягід у процесі зберігання істотно може погіршити шкідлива мікрофлора, спори якої потрапляють у плодосховище разом із плодами. Також вони легко переносяться в повітрі від плоду до плоду, осідають на стіни та стелю, а з часом — починають розмножуватися й псувати продукцію, котра зберігається в сховищі. Підвищені концентрації діоксину вуглецю та понижені — кисню частково уповільнюють розвиток фітопатогенів, але не пригнічують повністю розвиток грибних хвороб. Тому перед закладанням на зберігання однією з важливих передзберігальних робіт є дезінфекція сховища, яка, як правило, передбачає застосування хімічних речовин.

Нині у світі набуває широкого впровадження унікальна біотехнологія: перетворення на молекулярному рівні будь-якого твердого або газоподібного органічного об’єкта, що міститься в навколишньому повітрі, на нешкідливу пару. Ця система не виді­ляє озон або інші шкідливі речовини, тому може бути органічною. Саме ця технологія є комплексною, оскільки передбачає дезінфікуючі заходи та створює умови для пролонгованого зберігання продукції.

Це так звана технологія контролю рівня етилену та шкодочинної мікрофлори, або Airocide. На відміну від систем із застосуванням фільтрів або інших елементів, що обмежують розмір затримуваних шкідливих для плодів частинок, біотехнологія не має таких обмежень і однаково добре знищує як газ етилен, так і патогенні складові та леткі органічні сполуки, що містяться в повітрі. Саме можливість нейтралізації запахів дає змогу зберігати різноманітні продукти рослинництва в одному сховищі, наприклад плоди яблуні та моркви. Головне — щоб температурні умови та режими вологості повітря були однакові. Базою для технології Airocidе є умови звичайного охолоджуваного плодосховища. Особливості обговорюваної технології дають змогу застосовувати її в складських холодильних приміщеннях магазинів і супермаркетів, а також у рефрижераторах під час перевезення плодово- ягідної продукції на далекі відстані.

Пролонгацію терміну споживання органічної плодово-ягідної продукції може забезпечити лише відповідна технологія зберігання, котра не передбачає використання будь-яких хімічних речовин.

Під час вибору як органічної, так і іншої технології зберігання плодів садів­ництва, перш за все, слід зважати на вид і кількість продукції, призначеної для зберігання. А далі, виходячи з цього та технологічних можливостей, планувати сезон зберігання за однією з охарактеризованих вище технологій, кожна з яких має свої особливості та призначення.

 

Л. Шевчук, д-р с.-г. наук,

Інститут садівництва НААН

Журнал «Пропозиція», №6, 2019 р.

Інтерв'ю
Земельна реформа аж ніяк не завершилася з прийняттям закону про обіг сільськогосподарських земель. Вона потребує прийняття супутніх законів та підзаконних актів, що забезпечать функціонування ринку землі. Про долю цих законів і... Подробнее
Коротенька замітка на propozitsiya.com про бажання компанії Nestle купувати в Україні сушені овочі досі утримує абсолютний рекорд переглядів на сайті. Прояснити специфіку цього ринку і застосовуваних тут технологій ми попросили... Подробнее

1
0