Спецможливості
Статті

Ефективність використання сексованої сперми у скотарстві

07.11.2008
625
Ефективність використання сексованої сперми у скотарстві фото, ілюстрація

Тваринництво України переживає складні часи. Але, зважаючи на те, що наша держава — аграрна країна і відокремлення рослинництва від тваринництва, особливо скотарства, неможливе, є щира віра в перспективний розвиток цієї галузі.

Тваринництво України переживає складні часи. Але, зважаючи на те, що наша держава — аграрна країна і відокремлення рослинництва від тваринництва, особливо скотарства, неможливе, є щира віра в перспективний розвиток цієї галузі.

Практично всі регіони України мають сільськогосподарські підприємства, які бачать своє майбутнє у веденні скотарства і вже нині як перспективні та рентабельні розвивають його. Це такі господарства, як ТОВ ПЗ “Агро-Регіон” Бориспільського району та ТОВ “Агрофірма “Київська” Макарівського району Київської області, ПАОП “Зоря” Красноградського району Харківської області, ТОВ ПЗ “Степной” Кам’янка-Дніпровського району Запорізької області та інші. Ці підприємства, використовуючи сучасні передові технології ведення тваринництва, як його флагмани, дають надію на відродження скотарства як галузі.
 Темою нашої розмови буде передовий технологічний метод відтворення та відродження стада великої рогатої худоби як складової селекційної роботи у скотарстві. Ремонт дійного поголів’я є на сьогодні актуальною темою, а з огляду на те, що використання сексованої сперми дає можливість збільшити кількість теличок за той самий період розведення тварин, актуальність методики є економічно обгрунтованою. Але перш ніж говорити про майбутнє, проаналізуємо наше сьогодення.
Як сказав свого часу один із вітчизняних поетів: “Наша ненька Україна має бути краєм, що политий медом та молоком…”. Тому прикро констатувати, що кількість корів в Україні невпинно зменшується (табл. 1).
Причин для такого різкого скорочення поголів’я худоби багато. Проте хоч би скільки чинників скорочення поголів’я сьогодні ми з вами визначили, потрібно, навпаки, шукати ефективні шляхи швидкого нарощування поголів’я.
Згідно з офіційною статистикою Держкомстату, в Україні станом на 01.01.2008 року в усіх категоріях господарств утримують 3139,9 тис. корів, у тому числі на сільськогосподарських підприємствах — 678,3 тис. голів, або 21,6%  загальної кількості. Якісне молоко, та ще й у великих обсягах, можна мати лише на середніх та великих сільськогосподарських підприємствах, у яких, на жаль, поголів’я корів скоротилося на 11,2% проти 2007 року. Враховуючи зростання попиту на молочну продукцію в світі (та й в Україні), ціни на молоко для великих колективних підприємств тепер зросли до 2,0–3,2 грн/кг, що сприяло певній стабілізації поголів’я за попередній календарний рік.
У 2007 році через скорочення поголів’я корів виробництво молока зменшилося на 8%, зокрема в аграрних підприємствах — на 11% за незначного зростання продуктивності тварин. Середній надій молока від однієї корови на сільськогосподарських підприємствах становить 3293 кг і, порівняно з 2006 роком, зріс на 2%, в господарствах населення він зменшився на 1,3% та сягає 3995 кг на голову.
За прогнозами фахівців, у 2008 році в Україні планують одержати близько 11 750 тис. т молока, що на 505 тис. т менше, ніж торік, а падіння виробництва цього найважливішого продукту харчування сягатиме 4%. Таким чином, споживання молока й молочних продуктів (у перерахунку на молоко) на душу населення зменшиться до 213 кг. Тоді як науковці обгрунтували, що мінімальна річна норма споживання людиною молока має бути не менше 341 кілограма.
Оскільки українські підприємства значно покращують технологію ведення молочного скотарства, а річний середній надій молока на рівні не менше 4 000 кг є реальним (за кількості населення України близько 46 мільйонів), загальна потреба в молоці, не враховуючи експорту, становить 15 686 тис. т. Для цього треба мати 3 921,5 тис. голів корів дійного стада. Тобто вже станом на 1 січня 2008 року нам не вистачало 781 600 голів корів. Постає питання: як збільшити поголів’я високопродуктивних корів з найменшими затратами часу?
Сьогодні в світі відомі технології швидкого нарощування поголів’я — це використання так званої сексованої сперми (сперми, розподіленої за статтю), від використання якої на кожні 100 плідних осіменінь одержують 92 і більше телички. З урахуванням того, що сперму розподіляють за статтю лише від найкращих биків, які входять до п’ятірки чи десятки світових лідерів, у разі одержання та вирощування такої телички, яка в перспективі поповнить ремонтне поголів’я стада, одержуємо корову зі значно підвищеним генетичним потенціалом.
Людство завжди хотіло керувати статевою детермінантою й отримувати не 50 на 50%, як закладено природою, а, за потреби, більше дівчаток чи хлопчиків. Пошуки тривали не одне десятиліття, не одну методику використовували для досягнення поставленої мети.
Використовували сепарацію сперматозоїдів способом центрифугування за масою хромосом та, враховуючи те, що маса Х-хромосоми більша, а У-хромосоми менша, поділяли сперматозоїди на чоловічі й жіночі. А ще,  завдяки розміру хромосом, проводили їхнє забарвлення та спектрально визначали наявність статі. За рахунок різної полярності Х- та У-хромосом розділяли спермопродукцію за наявністю статі. Методик було багато, але вихід дівчаток у співвідношенні з хлопчиками за процентним складом був 60–70%, що не є економічно доцільним у використанні.
Нинішня методика, яка поєднує попередні дослідження і є принципово новою за підходом, дає змогу отримати понад 90% теличок від 100 корів, якщо ми говоримо про скотарство. Новий технологічний захід дає можливість одержати практично вдвічі більше ремонтного поголів’я та скоротити час на проведення селекційної роботи для виведення генетично нової популяції. Цією технологією нині широко послуговуються в скотарстві багатьох країн Європи, Азії та Америки. Передова й сучасна, вона дає змогу за короткий час шляхом селекційно-племінної роботи підвищити продуктивність тварин як племінної групи, так і всього стада взагалі.
Тепер уже й в Україні стартувала програма з використання сперми, розподіленої за статтю. Так, сексовану сперму використовують у СТОВ АФ “Глушки” Білоцерківського району, СТОВ “Агрофірма “Київська” Макарівського району Київської області. Ці сільськогосподарські підприємства розуміють перспективність та економічну доцільність використання такої сперми, тож і створюють майбутнє свого стада, йдуть на крок попереду інших співвітчизників, рівняються з європейськими підприємствами.
Використання сексованої сперми в скотарстві Польщі дає впевненість у правильності обраного напряму й для України (табл. 2).
З наведеної таблиці видно, що в разі використання сперми, розподіленої за статтю, в господарствах Польщі на кожні 100 отриманих голів додатково одержують 41 теличку, що є ремонтним поголів’ям із високим генетичним потенціалом.
Тема — актуальна, а технологія — сучасна. Але тільки економічне підгрунтя та розрахунки дадуть можливість господарю об’єктивно оцінити використання сексованої сперми в господарствах України. Дамо модельну економічну оцінку за двома напрямами ведення скотарства як галузі. Сьогодні є підприємства, які виробляють молоко і за рахунок цього розвиваються, та племінні підприємства, які покращують генофонд великої рогатої худоби завдяки реалізації племінного молодняку.
Розглянемо економіку використання сексованої сперми биків голштинської породи порівняно зі стандартною в племінних підприємствах (табл. 3)
Як видно з таблиці, додатковий прибуток підприємства від продажу племінного ремонтного молодняку за умови використання сексованої сперми, якщо порівнювати зі звичайною спермою того самого високоцінного бика-плідника, є вищим на 66,3%. Перевага в збільшенні виходу ремонтних телиць напряму корелює з економічною складовою відтворення стада та отримання за коротший період тварин бажаного рівня продуктивності, а додаткові 34 телички на кожні 100 плодотворних осіменінь у стаді суттєво вплинуть на виробництво молока в подальші два — два з половиною роки після першого отелення.
Якщо говорити про товарні підприємства, мета яких — збільшення показників молочної продуктивності, калькуляція буде теж на користь використання сексованої сперми від високоцінних биків, але це тема іншої статті.
 Зі сказаного вище можна зробити такі висновки.
Використання сексованої сперми в стадах України сприяє підвищенню рівня молочної продуктивності корів за значно коротший період.
З’являється можливість отримати додаткову кількість теличок у господарствах, що дуже важливо сьогодні з огляду на високу потребу в ремонті дійного поголів’я як в Україні, так і в усьому світі.
Оскільки теличка має меншу живу масу, отелення в корів відбувається значно легше, що є актуальним у разі використання биків-плідників високоцінних порід-поліпшувачів із великою живою масою.
Відбувається прискорена програма селекції за рахунок швидкої зміни поколінь.
Не менш важлива біобезпека господарств. Використання сексованої сперми дає можливість нарощувати поголів’я за рахунок власного поліпшеного ремонту стада без завезення нетелей з інших господарств.
Зрозуміло, що всі ці переваги, які надають світові новітні технології  скотарства, потрібно використовувати і в Україні, враховуючи її аграрний потенціал, географічне розміщення та економічну й територіальну доцільність.

А. Лівінський,
доц. каф. генетики й розведення с.-г. тварин
Р. Сусол,
доц. каф. технології виробництва й переробки продукції тваринництва, Одеський державний аграрний університет

Інтерв'ю
В Україні дедалі частіше говорять про смерть аграрної науки, і про неефективність роботи НААН. Про можливі варіанти виходу науки із кризи та про перспективні розробки науковців у інтерв`ю propozitsiya
Родіон Рибчинський, голова асоціації «Борошномели України»
Український ринок борошна незважаючи на негативні тенденції розвивається, для продукції відриваються кордони нових країн, а підприємства будують та оновлюють свої потужності. Про життя борошномелам

1
0