Спецможливості
Статті

Ефективність годівлі поросят-сисунів: з лотка чи з бункера?

27.08.2008
856
Ефективність  годівлі  поросят-сисунів:  з лотка чи з бункера? фото, ілюстрація

Харківські вчені встановили, що в підсисний період використання бункерної годівниці замість лоткової сприяє підвищенню продуктивності й збільшує відсоток збереженості поросят-сисунів. У статті наведено результати досліджень ефективності застосування  бункерної годівниці КБС-1.

Харківські вчені встановили, що в підсисний період використання бункерної годівниці замість лоткової сприяє підвищенню продуктивності й збільшує відсоток збереженості поросят-сисунів. У статті наведено результати досліджень ефективності застосування  бункерної годівниці КБС-1.

Розробляючи сучасні технологічні рішення пристроїв для згодовування тваринам корму, потрібно виходити з вимог одержання максимальної продуктивності тварин за найменших витрат кормів, праці й матеріальних засобів. Технологічні прийоми доставки кормів та води до тварини значною мірою впливають на їхню продуктивність. Особливо важливо дотримуватися зоотехнічних і зоогігієнічних вимог щодо годівниць для поросят у підсисний період у зв’язку з концентрацією на обмеженій площі тварин різних вікових груп.
Під час виробництва свинини в умовах промислового ведення галузі свинарства проблема вибору ефективного, гігієнічного, економічно вигідного технологічного прийому годівлі набуває особливо актуального значення. Метою роботи було підвищення продуктивності поросят-сисунів, поліпшення санітарно-гігієнічних умов годівниць, зниження рівня втрат кормів за рахунок застосування, яке ми розробили для годівниці КБС-1.
Реалізацію програми експериментальних досліджень здійснювали в лабораторії годівлі свиней та в дослідному господарстві Інституту тваринництва УААН “Гонтарівка”.
Для досліду обрали, за принципом аналогів, шість свиноматок уельської породи, яких розділили на дві групи: контрольну та дослідну. При цьому в усіх випадках враховували походження, вік, живу масу й енергію росту поросят у підготовчий період.
Відповідно до схеми досліду, поросята-сисуни контрольної групи споживали корм із традиційної лоткової годівниці, дослідна група — з бункерної годівниці КБС-1 з однобічним фронтом годівлі. При цьому раціони комбікормів для годівлі свиноматок та для поросят-сисунів обох груп мали однакову енергетичну та протеїнову поживність.
Експеримент проводили впродовж двох місяців у стандартному цегляному свинарнику з горищним перекриттям.
У процесі дослідження вивчали динаміку росту поросят-сисунів, а також їхню збережуваність, реєстрували кількість і середню живу масу народжених поросят на 21 та 45 добу та на момент відлучення — на 61 день. Водою тварин забезпечували за допомогою автонапувалок. Привчати поросят-сисунів до годівлі сухим комбікормом починали з п’ятої доби їхнього життя.
Результати досліду. Було встановлено, що народжені поросята контрольної та дослідної групи мали майже однакову живу масу. Різниця в багатоплідності та великоплідності свиноматок І та ІІ груп була недостовірною.
Значна різниця спостерігалася під час визначення кількості поросят-сисунів у гнізді на 21 день проведення досліду. Кількість поросят у дослідній групі була на 13% більшою за кількість поросят у контрольній. На наш погляд, саме застосування бункерної годівниці вплинуло на збережуваність поросят-сисунів піддослідних груп тварин. У разі годівлі тварин І групи (з лоткової годівниці) було встановлено, що поросята постійно залазили ногами в годівницю, а то й взагалі відпочивали в ній. А ще ми зафіксували неодноразові акти дефекації в лоткові годівниці контрольної групи тварин.
Середня жива маса поросят дослідної ІІ групи на 21 день була більшою за аналогічний показник поросят І групи на 0,9 кг, або на 16%.
На 45 день кількість поросят у гнізді ІІ групи була більшою за такий самий показник І групи на 17%, але різниця була недостовірною.
Кількість поросят ІІ групи на момент відлучення була достовірно більшою за кількість поросят І групи на 24%. Отже, маса гнізда ІІ групи на момент відлучення була на 31,6 кг, або на 28%, більша за аналогічний показник контрольної групи. Середня жива маса поросят дослідної групи на момент відлучення (61 день від народження) була на 0,89 кг, або на 6%, більшою за живу масу контрольної групи тварин.
За весь період досліду (61 день) середньодобові прирости у ІІ групі були більшими за прирости тварин у І групі на 21,71 г, або на 8%.
Таким чином, годівницю КБС-1 бункерного типу з однобічним фронтом годівлі, з розміщеними поруч сосковими напувалками доцільно використовувати для поросят-сисунів, оскільки вона забезпечує як підвищення продуктивності тварин (на 8%), так і збережуваність поросят-сисунів (на 17%) за рахунок збереження кількості комбікорму та його якості. У цілому, цей технологічний прийом створює комфортні умови для годівлі поросят-сисунів. Окрім того, собівартість годівниці КБС-1 — 200 грн, що в три-чотири рази менша, ніж вартість годівниць закордонного виробництва. Все це в сукупності гарантує підвищення рентабельності виробництва свинини.

А. Палагута, мол. наук. співробітник
В. Саприкін, канд. с.-г. наук, Інститут тваринництва УААН

Інтерв'ю
За використання сучасних засобів захисту рослин найбільшої їхньої ефективності вдається досягти лише за строго виконання трьох основних умов: правильного вибору препарату, оптимальних термінів внесення та чіткого дотримання технології... Подробнее
Ірина Кухтіна
Про необхідність об’єднання виробників ягід, левова частка яких в Україні вирощується одноосібниками й домогосподарствами, говорять уже давно. Минулого року така асоціація – «Ягідництво України» - була зареєстрована. Редакція вирішила... Подробнее

1
0