Спецможливості
Статті

Ефективна корова: управління виробництвом молока

07.12.2009
458
Ефективна корова: управління виробництвом молока фото, ілюстрація

У попередніх статтях було розглянуто питання годівлі й вирощування молодняку, комфортного утримання тварин, селекції. Тепер спробуємо об'єднати всі ці процеси в єдиний механізм за допомогою управління.

У попередніх статтях було розглянуто питання годівлі й вирощування молодняку, комфортного утримання тварин, селекції. Тепер спробуємо об'єднати всі ці процеси в єдиний механізм за допомогою управління.

Ось ми й підійшли до останнього "К" - кадрів, або до управління всіма процесами в молочному тваринництві. Менеджмент молочного скотарства - найболючіша тема в сучасному українському виробництві молока, хоча ним нібито і займаються всі без винятку спеціалісти галузі. На жаль, вихованням професійних менеджерів, які на сучасній фермі та з сучасними тваринами можуть забезпечити прибуток, не займається жодний із наявних в Україні навчальних закладів. Не займаються цим питанням і власники тварин, вкладаючи в будівництво, реконструкції, технічне й генетичне насичення ферм мільйони гривень. Вони інвестують у все, що не стосується людей: техніку, будівництво, генетичний матеріал. Але ж відомо, що буває з автомобілем, літаком, пароплавом, коли ним керує не спеціаліст, а випадкова людина, - катастрофа.
Попри всі негаразди, інколи зрозуміло, чому в Україні не стартують державні проекти з молочного тваринництва, подібні до тих, що є в Російській Федерації. Досвід наших сусідів свідчить про те, що через брак професійних управлінців імпортовані корови вже через шість місяців після першого отелення починають "виконувати" інший проект: забезпечення країни м'ясом, а не молоком.

Процеси на молочній фермі
Незалежно від системи утримання, доїння, годівлі, на кожній фермі для забезпечення виробництва молока відбуваються певні процеси. Вони, як і сама технологія виробництва, переходять від покоління до покоління спеціалістів. І лише деякі фахівці зважуються підпорядкувати все це законам економічної ефективності та тим, які "диктують" тварини.
Якщо спробувати виписати на папері всі процеси, що відбуваються на фермі за добу, рік, два роки, відобразити їх у часі, кількості, включаючи задіяних виконавців, порівняти одержану інформацію з фізіологічними потребами тварин і з бажаннями власника отримати прибуток, то вже після цього стане зрозуміло, чи матиме власник тварин бажаний прибуток.

День корови
З чого він складається? Із забезпечення тварини повноцінними кормами, чистою водою, моціоном, мікрокліматом. Звичайно, все це корова має отримати впродовж доби. Виняток - період доїння, який спеціалісти планують за власною технологією. Але всі знають, що корова - тварина рефлекторна. Тож усі ці процеси щодня повинні відбуватися чітко, з точністю до хвилини.
Час доїння, його періодичність визначає сам виробник залежно від продуктивності стада, забезпеченості ресурсами для виконання процесів та витрат на проведення кожної процедури забору молока. Але з позиції управління доїти слід через рівні проміжки часу. Тобто за дворазового доїння - через 12 год, за триразового - через 8 год і т. д. Це періоди доби, коли менеджер обмежує свободу корови для отримання продукції. Прив'язна система утримання обмежує рух під час доїння всього стада (орієнтовно - на 2-3 год), безприв'язна - обмежує доступ до кормів (інколи і до води) та рух під час доїння в залі. Обмеження в русі тривають максимум 10-15 хв, залежно від типу доїльної зали. Найменший час обмежень - у залі типу "карусель". У годівлі можна обмежувати тварин не довше 1 год за дворазового доїння і 40 хв - за триразового. Якщо цей час буде збільшено, то виробник втратить молоко пропорційно обмежувальному періоду. Щодо води, то тут обмежень не повинно бути взагалі, за винятком періоду безпосереднього доїння (10-15 хвилин).
Процедура доїння об'єднує в собі підготовку молочної залози (40-60 с), молоковіддачу (5 хв), відключення й обробку молочної залози (1 хв). Термін цей зумовлено фізіологічними особливостями корів виділяти гормон окситоцин.
Годівля. Існує кілька способів годівлі тварин, але найкращим на сьогодні є застосування загальнозмішаного раціону (ЗЗР) і згодовування однакових кормів протягом року. В такому разі тварина отримає всі складові раціону відразу й не зможе вибрати смачніші. До того ж, рівень рН корму завжди буде однаковим, що забезпечить нормальне функціонування мікрофлори рубця. З позиції управління ЗЗР за триразового доїння найкраще роздавати корм двічі на добу: о 6 год ранку - 80% та о 13 год - 20% раціону. Час роздавання корму може бути змінено залежно від часу доїння. За прив'язного утримання не варто роздавати корми під час доїння. Для визначення правильного часу слід враховувати, що корова споживає корм 10-12 разів на добу, з яких 15-20% кормового обсягу вона споживає після доїння. Основну масу сухої речовини раціону корови з'їдають з 21 до 9 год. Тож не потрібно вимикати світло в нічний час, бо через це господар втрачає 20-30% продуктивності тварин.
Використовуючи сепаратори кормів, можна правильно приготувати раціон. Міксер для змішування інгредієнтів дає змогу відрегулювати довжину часток корму, що, своєю чергою, сприяє максимальній продуктивності корів. Співвідношення кормів на ситах сепаратора для корів, що перебувають у лактаційному періоді, має бути таким: верхнє - 15-20%, середнє - 40-45, нижнє - 30-40, піддон - максимум 15% (краще 0%).
Мікроклімат. Оптимальним є автоматизоване регулювання мікроклімату на фермах з безприв'язною системою утримання тварин. Дещо складніше організувати моціон і підтримку параметрів мікроклімату за прив'язної системи. І все ж краще випускати корів на вигульні майданчики після кожного доїння, в літній період - застосовуючи навіси від сонячних променів. Не треба під час доїння чистити гній, роздавати корми та здійснювати інші маніпуляції з тваринами.
Отже, менеджер ферми має чітко розписати на добу всі роботи з обслуговування тварин і час їхнього проведення: кількість доїнь, кількість роздавань корму, період моціону (якщо корови на прив'язі), видалення гною. Для виконання робіт слід приготувати потрібні засоби, призначити виконавців, провести інструктаж.

Рік корови
Це період від отелення до отелення за умови, що лактація триває 305, а сухостій - 60 днів. Які заходи планує й організовує менеджер у цей рік?
Формування груп. Часто за прив'язної системи утримання корова протягом року взагалі не змінює свого місцеперебування. З психологічного погляду це непогано, але фізіологічно тварина змінюється й потребує відповідних змін раціону, в сухостійний період немає доїння, стійло не придатне для отелення тощо. Тому доцільно відокремити хоча б групу сухостою, відвести приміщення для отелень. З погляду формування раціонів доцільно поділити тварин на групи: ранньої лактації, середини лактації, пізньої лактації, першого періоду сухостою, другого періоду сухостою й отелення.
Годівля. У разі поділу груп легше формувати раціони для стада, організовувати роздавання кормів, особливо якщо застосовувати ЗЗР. Важливим заходом управління годівлею є продуктивність тварин та їхня вгодованість. Продуктивність треба контролювати якомога частіше - в доїльних залах це можливо під час кожного доїння. Контроль вгодованості проводять рад-двічі на місяць за п'ятибальною шкалою, намагаючись утримувати її на рівні трьох балів (або середню). Особливо це важливо в перші 60-80 днів лактації, коли тварина роздоюється й втрачає масу. Не можна допустити втрату живої маси більше ніж 500 г/добу, бо запліднити таку корову буде дуже проблематично. Другий важливий етап - процес запуску та сухостійний період. Під час цього періоду не можна допустити збільшення вгодованості, позаяк матимемо важке отелення, затримку посліду, низьку продуктивність і проблеми з відтворенням.
Корми. Якість кормів потрібно контролювати щомісяця, а також відкриваючи кожне нове сховище. Тільки після одержання результатів аналізу можна формувати раціони й закуповувати добавки.
Управління відтворністю. Успішний менеджер завжди має в своєму стаді 70-75% тільних корів і вісім отелень на кожні 100 корів щомісяця. Що більше в стаді корів, то проблематичнішими для управління й економіки будуть відхилення від цих показників. Одночасне забезпечення тривалості лактації протягом 305 днів і 70-75% тільних корів можливе за умови, що сервіс-період (час від отелення до плідного осіменіння) становитиме 90 днів. Управління - це контроль за перебігом отелення, гінекологічне дослідження тварин на 14-17-й день після отелення, контроль циклічності приходу тварин в статеву охоту. Ефективне осіменіння починається після настання піку лактації та початку відновлення енергетичного балансу в організмі. Тож парування починають із 60-го дня після отелення. За такої схеми на 160-й день у господарстві буде 95% запліднених корів, а середній сервіс-період триватиме 90 днів.
Планування рівномірного отелення впродовж року. Для отримання щомісяця восьми телят на кожні 100 корів треба здійснювати 12-15 осіменінь (з урахуванням перегулів). Якщо за 19-20 днів місяця не одержано бажаної кількості осіменінь, слід застосувати схеми синхронізації статевої охоти, з тим щоб встигнути виконати план до кінця місяця.
Управління здоров'ям. Хвороби, що завдають найбільше клопотів: мастити, захворювання ратиць, гінекологічні проблеми. Звичайно, вони виникають унаслідок порушення технологій і невдалого управління.
Гінекологічні хвороби. Уникнути їх можна тільки за умови своєчасно проведених робіт з акушерсько-гінекологічної диспансеризації тварин. Серед них слід виділити такі:
n профілактика абортів: лабораторні дослідження кормів на якість і вміст хімічних речовин (щомісяця), аналіз крові на біохімію й бруцельоз та вагінального слизу на вібріоз і трихомоноз;
n дотримання оптимального сухостійного періоду протягом 60 днів. Треба правильно запускати корову, консервувати вим'я, контролювати вгодованість у сухостої;
n правильне проведення отелення та гінекологічний контроль післяпологового періоду.
Мастити. Ця хвороба має безпосередній зв'язок з гінекологічними хворобами, а також із порушенням технології доїння, запуску, перших двох місяців вирощування молодняку. Управління полягає в щомісячному контролі за клінічними та субклінічними формами маститів, у дотриманні технології підготовки вимені до доїння, самого процесу доїння (рівень вакууму тощо) та обробки дійок після доїння. Запускають корову з першого разу, не вдаючись до зменшення кількості доїнь за добу. Під час запускання обов'язковим є консервація вимені, щоб уникнути ураження й поширення маститів у стаді. Не слід випоювати телятам молоко, уражене навіть субклінічними формами маститу. Крім того, в стійлі для відпочинку корів потрібно забезпечити чистоту й сухість, щоб убезпечити від травмування молочну залозу. На сьогодні для цього найкраще придатний пісок.
Хвороби ратиць. Причини - порушення технології утримання та годівлі тварин. Запобігти травмуванню ратиць може облаштування рівної поверхні бетонованої підлоги, вигульних майданчиків із твердим покриттям. Глибина бруду понад 2 см спричинюватиме не тільки розвиток патогенної мікрофлори, а й зменшуватиме споживання тваринами сухої речовини корму та, відповідно, надої. Порушення технології годівлі, вмісту концентратів у раціоні призводить до виникнення ацидозу рубця (рН<5,5), що, своєю чергою, стримує кровообіг у кінцівках. Це неминуче активізує розвиток патогенної мікрофлори в ратицях і стає причиною кульгавості тварин.
У технологічній програмі слід передбачити розчищення ратиць двічі на рік: через 100 днів після отелення й одразу після припинення лактації.

Два роки корови
Такий термін вибрано для означення періоду зміни поколінь у стаді. За два роки новонароджене теля має стати коровою.
В цьому разі управління - це встановлення термінів утримання корів і облаштування пологового відділення, визначення системи утримання телят у молочний період (2 місяці), формування груп молодняку, зміни груп у період вирощування, визначення термінів осіменіння телиць і ректального дослідження на тільність, формування раціонів для молодняку.
Контроль здійснюють за перебігом отелень корів, можливими ускладненнями, терміном випоювання телят молозивом протягом першої години життя. Управлінський ефект від здійснених технологічних дій визначають з допомогою рефрактометра за вмістом білка в крові телят, який має бути не менше 5,5 за шкалою, та відсотком загибелі телят у перший місяць життя. Крім того, слід обробити розчином йоду пуповини, провести профілактичні щеплення, видалити роги.
Комплектування груп та чисельність тварин у них зумовлені формуванням раціонів, фізіологічними потребами, площею утримання на кожне теля. Раціони розраховують так, щоб вони задовольняли потреби тварин у поживних речовинах і досягнення ними визначеної менеджером живої маси та висоти в холці на визначений вік. Головним є отримання в 14-місячному віці (на період парування) живої маси 370-380 кг і висоти в холці 130 см. Терміни парування визначають від загальної схеми отримання телят у стаді для ремонту й можливого продажу. Подальше формування груп залежить від строків тільності, розрахунку відповідних раціонів годівлі та норм площі для утримання.
Менеджер, який хоче створити ферму з ефективними коровами, має виписати та розрахувати всі процеси на фермі, підготувати для виконання робіт кваліфікованих фахівців, задіяти для них систему матеріального заохочення. За потреби - залучити до виконання робіт фахівців із годівлі, будівництва, селекції. І тоді можна буде працювати не "пожежником", який щодня рятує ферму від негараздів, а одержувати задоволення від роботи, підвищуючи фінансові результати молочного стада.

В. Фичак,
директор ПП "Генетика і селекція"

Попередня стаття

Advertisement

Інтерв'ю
Вихід на зовнішні ринки все частіше стає закономірним етапом розвитку успішного бізнесу. Втім, перед керівником, що прийняв рішення про зовнішню експансію, традиційно постає багато запитань. І хоча
Олександр Дуда
Сьогодні аграрії все частіше стикаються на своїх полях із посухою, а це означає необхідність  ротації звичних польових культур на більш посухостійкі. Однією із таких може стати  амарант. При середній урожайності в Україні 2 т/га (а на... Подробнее

1
0