Спецможливості
Статті

Довготерміновий прогноз агрометеорологічних умовна перше півріччя 2003 року

05.06.2008
388
Довготерміновий прогноз агрометеорологічних умовна перше півріччя 2003 року фото, ілюстрація
Довготерміновий прогноз агрометеорологічних умовна перше півріччя 2003 року

Методика прогнозування погодних факторів з шестимісячною і річною завчасністю опрацьована в Україні вперше. Вона не має аналогів як у ближньому, так і в дальньому зарубіжжі. За п’ятирічним випробуванням методики встановлена достовірність прогнозів на 70–75% у середньому за рік та 80–90% в окремі місяці теплового періоду, що не поступається справджуваності місячних прогнозів Українського гідрометцентру.
За минулий рік прогноз середньомісячної температури на січень справдився на 97%, на лютий — 100, на березень — 87, на квітень — 82, на травень — 88, на жовтень — 94%. Прогнози місячної кількості опадів у середньому за десять місяців справдилися на 68%.
Статистичний аналіз багаторічних спостережень за температурою повітря і кількістю опадів на мережі метеорологічних станцій України в період 1881–2001 років, виконаний із використанням методів математичної статистики та комп’ютерних технологій, дає підставу з імовірністю 75–80% очікувати наступний сценарій теплового і водного режимів у першому півріччі 2003 року.
Загалом переважатиме позитивна теплова аномалія як наслідок збереження тенденції глобального потепління клімату на Північній півкулі Землі, що характеризується динамікою відхилень середньомісячних значень температури від кліматичної норми.
Теплішим звичайного на 1...2°С очікується січень і на 3...4°С — лютий. Проте, порівняно з минулим роком, середньомісячна температура в останньому місяці зими виявиться на 3...4°С нижчою. Позитивні відхилення середньомісячної температури від кліматичної норми на 2°С і більше за останні п’ятдесят років спостерігалися у січні двадцять разів (1952, 1955, 1958, 1966, 1975, 1989, 1990, 1995, 1999, 2001, 2002 роки). За цей період надзвичайно теплим був лютий — тридцять разів (1955, 1957, 1958, 1966, 1973, 1974, 1977, 1981, 1983, 1988, 1999, 2000 і 2002 роки). Дані спостережень за ці роки свідчать про те, що тоді в зимові періоди мали місце тривалі відлиги, коли максимальна температура у денні години піднімалась на 3...5°С вище нульової позначки. Це призводило до передчасного танення снігу і руйнування снігового покриву. Як відомо, за таких умов відбувається замерзання талої води на поверхні грунту, і на полях утворюється притерта льодова кірка, тривале зберігання якої на посівах озимих культур обумовлює пошкодження та загибель рослин.
Передбачається, що кількість опадів коливатиметься в межах 70–90% середніх багаторічних показників у січні та 90–115% їх значень у лютому. Отже, на переважній території в зимовий період очікується недобір опадів, значна кількість яких матиме місце лише в окремих регіонах.
У березні зберігатиметься суттєва позитивна теплова аномалія, внаслідок чого відхилення середньомісячної температури від кліматичної норми становитиме 2...3°С. Але, порівняно з минулим роком, березень виявиться холоднішим на 2...2,5°С.
Розрахунки показують, що через підвищений рівень температури у лютому і березні весняні процеси розпочнуться раніше звичайного на 20–24, а в південних та південно-західних областях — на 30–32 дні. Стійкий перехід середньодобової температури через 0°С у бік підвищення здійснюватиметься у першій декаді лютого в південних і південно-західних областях та в другій декаді цього місяця на решті територій, що відповідає найраннішим строкам закінчення зимового періоду.
Активна вегетація озимих культур розпочнеться у другій декаді березня у південних областях та третій декаді — на решті території, тобто на 8–12 днів раніше звичайних строків. Отже, весна має бути ранньою, із стрімкими темпами прогрівання грунту.
За кількістю опадів перший місяць весни — березень — прогнозується найвологішим у першому півріччі. Місячна кількість опадів на більшій частині території на 30–40, місцями на 50–80% перевищуватиме середні багаторічні показники, тобто кліматичну норму. Дощова волога буде прискорювати відтавання грунту.
Тепловий режим у квітні очікується близьким до звичайного з позитивними відхиленнями середньомісячної температури від норми в межах 1...2°С. Подібно до цього погодні умови складалися минулого року.
Кількість опадів у квітні на переважній території становитиме 90–130% кліматичної норми, що певною мірою компенсуватиме загальні витрати вологи на випаровування з грунту і транспірацію рослин озимих та ранніх ярих культур.
Помірно теплим очікується травень. Відхилення середньомісячної температури від норми коливатиметься від 0,4 до - 0,4°С в областях степової та лісостепової зон і в межах 1,2...1,7°С на Поліссі. З чергуванням хвиль тепла і холоду буде пов’язане різке коливання середньодобової температури та амплітуди її екстремальних (найвищих і найнижчих) значень. Як і в попередні роки, в цьому місяці дуже велика ймовірність заморозків на поверхні грунту і в повітрі. Проте, порівнюючи прогнозований тепловий режим в останньому місяці весни з минулим роком, слід зауважити, що торішній травень був холоднішим на 1...1,5°С.
На значній території у цьому місяці прогнозується суттєвий дефіцит опадів. У ряді областей місячна кількість їх не перевищуватиме 70–80% середніх багаторічних показників, унаслідок чого виникатимуть передумови посушливих явищ у верхньому шарі грунту. Зважаючи на строкатий розподіл літніх опадів, не виключено, що в окремих районах наступного місяця матимуть місце площі посівів, де вегетація сільськогосподарських культур буде недостатньо забезпечена грунтовою вологою.
У червні очікуються помірно теплі погодні умови з позитивними відхиленнями середньомісячної температури від кліматичної норми в межах 0,3...0,9°С.
Накопичення ефективного тепла буде стрімкішим у першій половині весни, завдяки чому сума температур вище 5°С в кінці квітня становитиме 160...180 в Степу, 130...160 — у Лісостепу та 120...40 на Поліссі, що на 50...70°С перевищить середні багаторічні показники. Упродовж наступних двох місяців темпи накопичення тепла уповільняться, і на кінець червня загальна сума ефективних температур становитиме 900...980°С в областях степової, 850...910°С — лісостепової та 800...900°С — поліської зон, тобто більше норми, відповідно, на 60...80, 80...110 і 80...120°С. Як наслідок цього, з помітним випередженням будуть розвиватися рослини озимини і ярих культур ранніх строків сівби.
Кількість опадів у червні здебільшого коливатиметься в межах 100–120% кліматичної норми, за винятком Донецької, Сумської, Хмельницької, Чернівецької, Житомирської, Рівненської та Чернігівської областей, де середня по області місячна сума їх становитиме 80–90% середніх багаторічних показників.
Природно, що у прогнозовані з великою завчасністю середні показники теплового та водного режимів незалежна погода внесе свої корективи, до того ж, в окремі періоди виникають екстремальні явища, що вплине на справджуваність прогнозу деяких місяців. Проте статистична обгрунтованість методу прогнозування, успішні результати його виробничої перевірки та добра і задовільна (70–80%) справджуваність прогнозів, які складались в останні роки, дають підставу з допустимою ймовірністю оцінити очікувані агрометеорологічні умови під кутом зору впливу їх на сільськогосподарське виробництво. З певним припущенням можна передбачити відповідні наслідки у землеробстві від перебігу погодних умов.
Зокрема, виходячи із прогнозу температури на січень і лютий, а саме: позитивну теплову аномалію, можна сподіватися на сприятливі умови зимівлі озимих культур. Проте супроводжувати їх будуть тривалі відлиги, під час яких на полях утворюватимуться “блюдця” з талою водою. При замерзанні її можливі пошкодження надземної частини рослин. Під сніговим покривом у період відлиг у північних і північно-східних областях може утворюватися льодова кірка, тривале збереження якої на посівах обумовить загибель рослин і зменшення відсотків їх перезимівлі.
Ранній розвиток весняних процесів викличе напруження при підготовці агрегатів для передчасного виходу в поле.
Загалом рання весна сприятиме сівбі ранніх зернових і зернобобових культур в оптимальні строки, що забезпечить підвищення їх урожайності.
Достатнє зволоження орного шару грунту після його розмерзання та очікуваний підвищений тепловий режим у березні і квітні створять умови для прискореного розвитку польових культур. Близьке до оптимального поєднання тепла і грунтової вологи буде сприяти проростанню насіння та весняної вегетації рослин.
Суттєвий недобір ефективного тепла у травні і червні стримуватиме розвиток і покращить умови формування елементів продуктивності зернових та зернобобових культур.
Очікувана від’ємна теплова аномалія у травні, на жаль, збільшує ймовірність появи заморозків. Отже, варто підготувати до захисту від них садові та овочеві ділянки.
У другій половині весни та на початку літа агрометеорологічні умови суттєво погіршаться через недостатнє забезпечення польових культур грунтовою вологою, що призведе до утворення посушливих явищ у ряді південних, центральних і східних областей. Тому, як завжди, велику актуальність матимуть агротехнічні заходи, спрямовані на збереження продуктивної вологи (закриття її весною та боротьба з бур’янами).
В. Просунко,
канд. геогр. наук, заввідділом агрометеорологічного та математичного
аналізу і досліджень Інституту гідротехніки і меліорації УААН

Інтерв'ю
Карлос Альберто Сесарі
В Україні за останні півтора десятки років чимало господарств пробувало впроваджувати нульовий або мінімальний обробіток грунту. І більшість, зіштовхнувшись із проблемою зниження врожайності, поверталися до традиційної технології.... Подробнее
 Стручков
В Україні практично відсутнє власне виробництво ЗЗР. Попит на цю продукцію задовольняється завдяки імпорту. Економічна криза спричинила збільшення фальсифікату засобів захисту рослин. 

1
0