Спецможливості
Технології

Державні випробування та реєстрація пестицидів і агрохімікатів

05.09.2008
1205
Державні випробування та реєстрація пестицидів і агрохімікатів фото, ілюстрація

Державні випробування та реєстрацію пестицидів і агрохімікатів проводять для того, щоб мінімізувати шкідливий вплив пестицидів і агрохімікатів, гарантувати високу біологічну ефективність цільового використання, безпечність для здоров’я людини та навколишнього природного середовища за умови дотримання регламентів їхнього застосування й відповідності державним стандартам, санітарним нормам та іншим нормативним документам.

Державні випробування та реєстрацію пестицидів і агрохімікатів проводять для того, щоб мінімізувати шкідливий вплив пестицидів і агрохімікатів, гарантувати високу біологічну ефективність цільового використання, безпечність для здоров’я людини та навколишнього природного середовища за умови дотримання регламентів їхнього застосування й відповідності державним стандартам, санітарним нормам та іншим нормативним документам.
Правові відносини, пов’язані з державними випробуваннями та реєстрацією пестицидів і агрохімікатів щодо безпеки для здоров’я людини й навколишнього природного середовища регулюються Законом України “Про пестициди і агрохімікати”.
Державні випробування пестицидів і агрохімікатів вітчизняного та іноземного виробництва (далі — препаратів) потрібні, щоб дати їм біологічну, токсиколого-гігієнічну та екологічну оцінки й розробити регламенти їхнього застосування відповідно до плану державних випробувань.
У 2005–2006 рр. на державні випробування було передано 550 препаратів.
Державні випробування препаратів проводять у науково-дослідних установах, на підприємствах і в організаціях, які входять до мережі державних випробувань відповідно до єдиних методичних вказівок, затверджених Міністерством охорони навколишнього природного середовища України (далі — Мінприроди), а токсиколого-гігієнічні (медико-біологічні) дослідження — в установах Міністерства охорони здоров’я України згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Порядок проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1996 № 295.
Державні випробування препаратів проводять протягом двох повних вегетаційних періодів. На підставі дослідів і спостережень науково-дослідні установи, підприємства й організації дають токсиколого-гігієнічну оцінку препарату та умовам застосування, розробляють потрібні гігієнічні нормативи й регламенти: під час польових випробувань — тимчасові, виробничих — постійні. А також розробляють максимально допустимі рівні (МДР) у кормах; гранично допустимі рівні (ГДР) або орієнтовно допустимі (ОДР) у воді водоймищ рибогосподарського призначення; ГДР у кормах для бджіл. При цьому група експертів з методики визначення залишкової кількості препаратів та метаболітів апробує методи визначення залишкових кількостей препаратів, їхніх токсичних метаболітів у грунті, воді, повітрі, рослинах, кормах, продуктах харчування й подає їх для затвердження в Мінприроди.
Для забезпечення санітарно-епідеміологічних станцій, науково-дослідних установ МОЗ, ветеринарних, агрохімічних, контрольно-токсикологічних лабораторій Мінагрополітики, які здійснюють державний контроль за застосуванням пестицидів і агрохімікатів, Мінприроди затвердило та видало понад 710 методичних вказівок щодо визначення мікрокількостей пестицидів у продуктах харчування, кормах та навколишньому середовищі.
Ввезення на митну територію України (крім дослідних партій, які використовують для державних випробувань та наукових досліджень), виробництво (крім виробництва для експорту та виробництва дослідних партій, які використовують для державних випробувань, науково-технічних досліджень і випробувань), торгівля, застосування та рекламування пестицидів і агрохімікатів без державної реєстрації — заборонені.
Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів вітчизняного та іноземного виробництва здійснюється на підставі позитивних результатів випробувань і матеріалів досліджень, для яких розроблено регламенти застосування, та постійних і розрахункових гігієнічних нормативів і методів контролю за їхнім дотриманням. Обов’язковою умовою державної реєстрації препаратів є наявність відповідної документації, що підтверджує безпечність їхнього застосування, а також позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, методик визначення залишкових кількостей пестицидів і агрохімікатів у сільськогосподарській продукції, кормах, харчових продуктах, грунті, воді, повітрі.
Результати експертизи та реєстраційні документи розглядають незалежні експерти науково-експертної ради, утвореної при Мінприроди, після чого вони розробляють пропозиції та рекомендації про можливість проведення державної реєстрації препарату.
У разі позитивних результатів експертиз та рекомендацій науково-експертної ради Мінприроди приймає рішення про державну реєстрацію препарату, який записують у Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, а заявникові видають посвідчення про державну реєстрацію препарату.
Протягом, 2005–2006 рр. було оформлено та видано 665 посвідчень про державну реєстрацію препаратів. Зокрема, 2006 року було оформлено та видано 361 посвідчення (на пестициди — 281; агрохімікати — 80), що на 16,5 % більше, ніж 2005 року.
Рішення про державну реєстрацію препарату набуває чинності з моменту видачі реєстраційного посвідчення та втрачає чинність у кінці року (31 грудня), визначеного терміном реєстрації.
На підставі Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів Мінприроди розробляє, погоджує з Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством аграрної політики України й видає один раз на два роки “Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні”, зі щорічним виданням доповнень до нього про нові зареєстровані, а також заборонені до використання препарати.
Щоб узгодити роботу з реєстрації препаратів із Законом України “Про пестициди і агрохімікати”, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України підготувало проект постанови Кабінету Міністрів “Про внесення змін до Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні”, який оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінприроди: www. menr.gov.ua.
Проект постанови передбачає визначення, що Мінприроди забезпечує зберігання, охорону та нерозголошення інформації, яка міститься в матеріалах (досьє), на період реєстрації препарату. Забороняється протягом терміну дії державної реєстрації препарату (незалежно від строку чинності будь-якого патенту, що стосується препарату) використовувати інформацію щодо безпечного застосування зареєстрованого препарату для подання заявки на державну реєстрацію іншого препарату, крім випадків, коли право посилатися або інакше використовувати таку інформацію було одержано в установленому законодавством порядку від особи чи організації, яка надала інформацію, або інформацію підготував заявник, чи її підготовлено для заявника.
У цілому прийняття зазначеного проекту постанови Кабінету Міністрів України сприятиме забезпеченню виконання міжнародних зобов’язань України, досягненню міжнародного узгодження, унеможливленню застосування невиправданих бар’єрів та гармонізації національних вимог до вимог СОТ.

С.Прунцев,
начвідділу пестицидів і агрохімікатів
д-ту екол. безпеки Мінприроди

Інтерв'ю
Ансгар Борнеманн, директор Nestlé в Україні та Молдові
Nestlé в Україні активно співпрацює з місцевими постачальниками. За даними на кінець 2016 року, близько 70% компонентів для товарів компанія купує на місцевому локальному ринку.  Із 2007 року
Володимир Шульмейстер. Народився в Миколаєві. Закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут ім. адмірала С. О. Макарова за спеціальністю «турбінобудування», інженер-механік. Захистив докторську дисертацію з матеріалознавства. З 24 грудня 2014 року по 30 грудня 2015 року обіймав посаду першого заступника міністра інфраструктури України
Український інститут майбутнього - незалежний аналітичний центр, який прогнозує зміни і моделює різноманітні сценарії розвитку подій в Україні, пропонує альтернативні рішення. Основні напрямки

1
0