Спецможливості
Статті

Чого очікувати від посівів качанистої цього року?

05.07.2009
298
Чого очікувати від посівів качанистої цього року? фото, ілюстрація

Згідно з оперативним зведенням Мінагрополітики, станом на 21 травня 2009 року в усіх категоріях господарств кукурудзу на зерно висіяли на площі 2,22 млн га, що становить 92% до планованого обсягу.

Згідно з оперативним зведенням Мінагрополітики, станом на 21 травня 2009 року в усіх категоріях господарств кукурудзу на зерно висіяли на площі 2,22 млн га, що становить 92% до планованого обсягу.

Стан вирощування
Найбільші площі під неї відвели в Лісостепу й на Поліссі - 1,52 млн га, або 68,2% проти 31,8% в зоні Степу, який у недалекому минулому вважався основною кукурудзосійною зоною України. Перші місця за площами цієї культури на зерно посіли області: Полтавська (306,7 тис. га), Дніпропетровська (203), Черкаська (188,9), Чернігівська (165) та Вінницька (144,3 тис. га).
Незважаючи на строкатість і мінливість погодних умов та дефіцит сільськогосподарської техніки, зернову кукурудзу цього року вдалося висіяти в ранні та оптимальні строки майже на 1,8 млн га, або на 75% прогнозованої площі. На 265 тис. га її висіяно в допустимі й на 160 тис. га - у пізні строки, де, за результатами наукових досліджень і передового досвіду, можуть бути вирощені нижчі врожаї зерна порівняно з ранніми посівами та з тими, що висіяли в оптимальні строки.
Протягом першої і другої декад травня в низці районів посушливих областей Степу та Південного Лісостепу, через обмежену кількість опадів та підвищені температури повітря, фіксували інтенсивне пересихання верхнього 10-сантиметрового шару грунту, де в ту пору, в основному, й містилася коренева система кукурудзи. На деяких площах у цьому шарі грунту запаси вологи знизилися до 10-20 мм, а в низці районів Чернігівської, Полтавської, Дніпропетровської та Одеської областей зменшилися до 4-8 мм за доступної норми 15 мм і більше, хоча запаси вологи в орному, особливо в метровому, шарах в цей час були ще істотними. Місцями тривале перебування насіння в сухому шарі грунту призвело до зниження його польової схожості та зрідженості посівів.
Завдяки опадам, які випали в кінці другої і третьої декад травня майже на всій території України, стан посівів кукурудзи на більшості площ значно поліпшився.
На площах, засіяних на початку оптимальних строків, у більшості областей почали з'являтися сходи кукурудзи вже в першій декаді травня. В кінці другої декади вони вже мали по два-три, а в третій - по чотири-п'ять листків.
Попри нестійку погоду, більшість посівів кукурудзи, за даними вибіркового обстеження наукових установ, у третій декаді травня перебували в доброму й задовільному стані, що може сприяти одержанню очікуваних урожаїв.

Прогноз
Наукові дані свідчать про те, що показники продуктивності кукурудзи найбільше залежать від особливостей погодних умов червня і особливо липня, через те, що протягом цих місяців у кілька разів зростає потреба посівів у вологозабезпеченні. Це пов'язано з тим, що протягом літніх місяців відмічається найінтенсивніше наростання зеленої маси рослин, триває формування колоскових горбочків та статевих клітин, з'являються волоті й качани. Доведено, що в разі зниження відносної вологості повітря до 30% і нижче та підвищення температури до 28...30°С в період цвітіння значна частина квіткового пилку гине, що призводить до череззерниці та зниження врожаїв.
Отже, дані прогнозу погодних умов на червень і липень цього року свідчать, що в більшості районів кукурудзосійної зони нашої країни цього року вони не передбачаються кращими за середньобагаторічні показники. Середньомісячні температури повітря протягом червня в усіх областях очікуються вищими за норму на 0,6...1°С і в липні на 1,1...2,1°С, що посилить витрати вологи на випаровування з грунту та з надземної маси рослин. Водночас суми місячних опадів у червні передбачаються нижчими за норму у 18-ти, а в липні - у 12-ти областях. Це свідчить, що погодні умови цих літніх місяців цього року очікуються недостатньо сприятливими для росту й розвитку посівів кукурудзи.
Дані фактичного забезпечення посівів кукурудзи сумами активних температур, вищими за 10°С у квітні й травні, та прогноз їх на червень і липень цього року наведено в табл. 1.
З даних цієї таблиці видно, що рівні забезпечення посівів кукурудзи сумами активних температур протягом червня-липня будуть близькими до середньобагаторічної норми.
Показники прогнозу агрометеорологічних умов на червень і липень підтверджуються також розрахунками їхніх індексів, наведеними у табл. 2.
Вони свідчать про те, що за фактичними рівнями агрометеорологічних показників у травні й прогнозом їх на червень та липень по зонах Степу, Лісостепу й Полісся та в цілому по Україні, вони поступатимуться середньобагаторічним показникам, взятим за одиницю.
Прогноз дат настання основних фаз розвитку кукурудзи цього року наведено в табл. 3. Її дані свідчать про те, що дату настання фази п'ятого листка в рослин кукурудзи цього року буде зафіксовано на два-три дні пізніше за норму, тоді як подальші фази розвитку рослин відбуватимуться в дати, близькі до середньорічних, табл. 3.
Розрахунки, з поправками на стан посівів у кінці травня та прогноз погодних умов на літні місяці свідчать, що найбільш реальна площа її збирання на зерно в усіх категоріях господарств України цього року становитиме близько 2 млн гектарів.
За очікуваної врожайності 39-41 ц/га це дасть підстави сподіватися на валовий збір зерна кукурудзи в межах 7,8-8,2 млн тонн, табл. 4.
Передбачається, що питома вага очікуваних валових зборів зерна кукурудзи в розрізі грунтово-кліматичних зон від загального збору по Україні цього року становитиме: в Степу - 23,3%, Лісостепу - 59,6, на Поліссі - 17,1 відсотка.
З цих даних видно, що степова зона України з найкращими чорноземними грунтами цього року матиме валовий збір зерна майже втричі менший, ніж у зонах Лісостепу та Полісся. Це свідчить про те, що науковим установам треба докорінно проаналізувати й переглянути застарілі технологічні аспекти її вирощування в цій зоні.
Пропозиції стосовно догляду за посівами
У зв'язку з нестійкими й неоднаковими погодними умовами, які передбачаються майже в усіх регіонах України на наступні місяці, цьогорічні посіви кукурудзи потребують ретельнішого догляду. Тут знадобляться результати обстежень посівів та їхньої інвентаризації в розрізі полів. За виявлення зріджених або надмірно загущених площ можна вдатися до заміни їх кращими з тих, що призначені на силос, чи пересіяти іншими культурами. У зв'язку з посушливою і прохолодною погодою на початку весняно-літнього періоду, в більшості районів зросла загроза пригнічення посівів кукурудзи бур'янами. Світовим досвідом доведено, що найефективнішим способом їхнього знищення є застосування післясходових гербіцидів. Сучасні види страхових гербіцидів розраховані на дуже низькі дози, які нерідко становлять грами на гектар, а тому майже не справляють істотного негативного впливу на навколишнє середовище. Вирішуючи питання застосування хімічних методів боротьби з бур'янами на посівах кукурудзи, враховують, що серед нових сучасних гербіцидів є препарати, які можна вносити на посівах кукурудзи навіть у фазах семи-дев'яти листків.
Якщо гербіцидів немає, бур'яни на кукурудзяних полях знищують з допомогою боронувань та міжрядних культивацій. Досвід свідчить, що боронування посівів найефективніші тоді, коли бур'яни ще перебувають у фазі проростків або так званих білих ниточок. Боронують посіви відповідними зубовими боронами поперек чи по діагоналі до напрямку рядків. Міжрядні культивації здійснюють в агрегаті з загортачами для присипання сходів бур'янів грунтом поблизу рядків рослин. На початку вегетаційного періоду основна частина кореневої системи кукурудзи міститься у верхньому 10-сантиметровому шарі грунту. Тому міжрядні культивації в цей період не повинні бути глибокими. Як засвідчує досвід, завдяки системі боронувань і міжрядних культивацій забур'яненість посівів кукурудзи можна зменшити на 75-85 відсотків.
Вибираючи спосіб боротьби з бур'янами, враховують, що механічні засоби очищення посівів від бур'янів пошкоджують також рослини кукурудзи, посилюють пересихання грунту та значно збільшують витрати енергоносіїв.
За результатами широких наукових досліджень колишнього інституту "Агроресурси" та його правонаступника Інституту гідротехніки і меліорації, високоефективним заходом підвищення стійкості кукурудзи до несприятливих погодних умов (особливо посухи) та збільшення врожайності зерна на 15-20% є обприскування посівів регуляторами росту або так званими біостимуляторами у фазах рослин від п'яти до десяти листків.
Дослідами доведено, що найбільший вплив на підвищення продуктивності посівів кукурудзи та поліпшення якості її врожаю забезпечують біостимулюючі препарати Зеастимулін і Біалан у дозах 15-20 мл/гектар.
Їх можна вносити разом із гербіцидами. А ще ефективність біостимуляторів істотно зростає тоді, коли до них додають 5 кг/га аміачної селітри.
За даними Чернігівського інституту АПВ, завдяки обприскуванню посівів кукурудзи біостимулятором росту Зеастимулін, врожай зерна зібрали на 14,7 ц/га (29%) більший, а за одночасного застосування з гербіцидами Мілагро і Тітус це сприяло ще й зменшенню забур'яненості посівів, відповідно, на 70,6 і 86,3 відсотка.
Ефективним заходом підвищення продуктивності кукурудзи є також підживлення її легкорозчинними мінеральними добривами, які вносять із допомогою просапних культиваторів, обладнаних лапами - долотами з тукопроводами. Вони найефективніші у фазах рослин від чотирьох-п'яти до восьми-десяти листків за значних запасів вологи в грунті. За локального підживлення окупність мінеральних добрив приростами врожаїв кукурудзи зростає в півтора-два рази за збільшення врожаїв на 5-8 ц з гектара.

Л. Анішин,
провідний науковий співробітник
інституту ГіМ

Інтерв'ю
Ірина Кухтіна
Про необхідність об’єднання виробників ягід, левова частка яких в Україні вирощується одноосібниками й домогосподарствами, говорять уже давно. Минулого року така асоціація – «Ягідництво України» - була зареєстрована. Редакція вирішила... Подробнее
Вкрай важливо не лише готуватися до придбання землі, але й не втратити земельні ділянки, що є в користуванні агропідприємств уже сьогодні. В цьому контексті вкрай важливо розуміти, на які умови договору оренди, емфітевзису слід звертати... Подробнее

1
0