Спецможливості

чизельная обработка

Зер­но­ва про­дук­тивність ку­ку­руд­зи за­ли­шається до­сить низь­кою, тому що її посіви засмічені та ма­ють ви­со­ку по­тенційну за­бур’яненість
24.02.20178531
Організація та формування дрібних товаровиробників в особі фермерських господарств та вузька спеціалізація виробництва призвели до насичення сівозмін окремими групами сільськогосподарських культур і

1
0