Спецможливості

болезни кукурузы

20.01.20214496
Насіння кукурудзи можуть уражувати понад 120 видів фітопатогенних грибів із 284 видів, виявлених та ідентифікованих на кукурудзі. Найпоширенішими в Україні є близько 30 видів, а економічне значення
18.04.20195841
Вирощування кукурудзи на зерно відбувається з поверненням на те саме поле через 2–3 роки, а то й зовсім монокультурою. Це сприяє нагромадженню інфекційного запасу збудників хвороб та збільшенню
30.06.20174532
Ос­танніми ро­ка­ми в Ук­раїні од­ним із пріори­тетів для аг­раріїв за­ли­шається ви­роб­ництво зер­на ку­ку­руд­зи. Про­те внаслідок по­ру­шен­ня сівозміни, ви­ко­ри­с­тан­ня спро­ще­ної аг­ро
11.05.20179790
У статті представлені хвороби кукурудзи, які проявляються на початкових етапах росту та розвитку культури.    

Афлатоксини, які виділяються патогенними грибами роду Аспергилл, досить часто вражають культури, особливо з високим вмістом в зернах жирів. Одні з найсильніших гепатоканцерогенов, афлатоксини досить стійкі до теплової обробки
23.03.20171575
Американськими вченими університету штату Арізона створена кукурудза, чия генетична модифікація здатна нейтралізувати афлатоксин. Про результати дослідників пише propozitsiya.com з посиланням на
07.03.201719667
За ва­ло­вим збо­ром і вро­жайністю куль­ту­ра посідає пер­ше місце у світі, а в струк­турі посівних площ Ук­раїни на її ча­ст­ку при­па­дає 25%, в ок­ре­мих гос­по­дар­ст­вах — по­над 45% посівів. Во

1
0