Спецможливості

безводный амиак

Агрегат для вне­сен­ня без­вод­но­го аміаку Nutri-Placer 930 від Case IH
09.11.20154868
Як­що рос­ли­на відчу­ває не­ста­чу азо­ту, то це мо­же обер­ну­ти­ся уповільнен­ням її рос­ту, а та­кож ос­лаб­лен­ням роз­вит­ку ко­ренів і бічних па­гонів рос­лин, що тяг­не за со­бою зни­жен­ня

1
0