Спецможливості
Статті

Безпека та комфорт у кабіні трактора — запорука високої продуктивності праці

05.06.2008
1390
Безпека та комфорт у кабіні трактора — запорука високої  продуктивності праці фото, ілюстрація
Взаємини людини й техніки мають важливе значення в підвищенні продуктивності праці та забезпеченні механізаторами сільськогосподарського виробництва. Підвищення потужності тракторів і робочих швидкостей, ускладнення техніки та проведення одночасно багатоопераційних робіт у сільськогосподарському виробництві призводять насамперед до інтенсифікації несприятливих чинників, підвищує вимоги до розумової діяльності, збільшує нервово-емоційні навантаження механізаторів. За цих умов особливого значення набуває так званий людський чинник, і виникає проблема пошуку найоптимальнішого співвідношення можливостей людини та машини для створення єдиної узгодженої системи з певним рівнем надійності й гарантування збереження здоров’я людини.

Система “людина-машина” ефективна тільки тоді, коли вона функціонально взаємоорганізована та в повному обсязі враховує ергономічні принципи конструювання відповідно до чинних нормативних документів (ГОСТ 12.2.019–86, ДСТУ 2189–93, ГОСТ 12.2.120–88 тощо). Ефективність системи буде високою лише в тому разі, якщо механізатор відчуває себе в ній зручно, комфортно, й робота при цьому є задоволенням. Тільки в таких умовах він може впродовж робочої зміни працювати високоефективно.


Випробування вітчизняних сільськогосподарських тракторів свідчить: рівень їхньої безпечності й ергономічності ще недостатньо відповідає рівню, досягнутому в конструкціях тракторів зарубіжних країн.


 На сучасному етапі розвитку енергетичних засобів у розвинутих країнах спостерігається тенденція до збільшення використання потужних колісних тракторів. Це пояснюється прагненням до підвищення продуктивності тракторних агрегатів для забезпечення оптимальних агротехнічних термінів проведення польових робіт. У конструкціях потужних колісних тракторів провідні світові виробники широко застосовують технічні рішення зменшення питомого тиску на грунт здвоєнням коліс передньої та задньої вісей, а в деяких випадках передбачено встановлення строєних коліс. Використовують також гідромеханічні та гідрооб’ємні трансмісії, які забезпечують автоматичний вибір режиму навантаження. Це підвищує продуктивність і знижує витрати палива. Зазвичай, на таких тракторах передбачено максимум зручностей для механізатора. Їх обладнують мікрокомп’ютерами для автоматичного контролю режиму роботи основних механізмів. При цьому контролюються основні параметри робочого процесу. З його допомогою забезпечується керування перемиканням передач, положенням начіпного пристрою, контролюється робота основних систем трактора. Він показує ступінь буксування коліс, швидкість руху, годинну продуктивність агрегату, середню продуктивність за 10 год. роботи тощо.


Оскільки 80% інформації про роботу машини оператор одержує внаслідок зорового спостереження, надзвичайно важливим є забезпечення доброї оглядовості з кабіни не тільки вперед, а й так, щоб він міг спостерігати за процесом роботи, за робочими органами, за транспортними засобами, які рухаються поряд, не перебуваючи при цьому у вимушеному положенні. Для цього передбачено понад 50% всієї площі кабінних панелей виробляти прозорими. Це забезпечує потрібну видимість, особливо в напрямку руху вперед. Для кращої оглядовості з кабіни під час виконання деяких операцій передбачено додаткові вікна. Так, наприклад, на тракторах МТЗ-80, ПМЗ-6А, Т-150К праворуч і ліворуч передньої панелі встановлено додаткові вікна для забезпечення видимості передніх коліс і зони біля них, що вкрай важливо на оранці та під час міжрядного обробітку.


Завдяки випробуванням сучасної кабіни для тракторів типу ХТЗ-170 та нової уніфікованої кабіни для тракторів типу ХТЗ-160 і ХТЗ-120 встановлено, що вони практично повністю відповідають сучасним вимогам. Порівняно з іншими, вони значно просторіші, у них поліпшений дизайн, геометричні розміри за основними параметрами відповідають вимогам ГОСТ 12.2.120–88. Ці кабіни мають доволі велику площу прозорих елементів, завдяки чому оператор має можливість одержувати потрібну інформацію для керування трактором і сільськогосподарськими машинами, що агрегатуються з ним. У цих кабінах встановлено сидіння всесвітньо відомої фірми Grammer. Сидіння достатньо комфортні, добре прилаштовані до індивідуальних особливостей тіла людини,  зручні без потреби застосування інструменту регулювання в поздовжньому напрямі, за висотою та масою оператора. Органи керування та засоби відображення інформації в кабіні розміщено в оптимальній і допустимій зонах, що забезпечує оператору зручність користування й спостереження за сигналами засобів відображення інформації. Найважливіші органи керування вмонтовано в оптимальній зоні (легкої досяжності), що має важливе значення для керування трактором і машинами, які агрегатуються з ним. Кабіни обладнані захисним каркасом, вони пройшли та витримали статичні випробування на міцність. Із погляду технічної естетики, вони повністю відповідають сучасному рівню кабін зарубіжних тракторів.


 На тракторах вітчизняного виробництва ( Т-150К, ПМЗ-6А ) слід відзначити невдале розміщення глушника відпрацьованих газів, який погіршує оглядові якості кабіни вперед і негативно впливає на психіку оператора. На тракторах виробництва провідних світових компаній глушник відпрацьованих газів та труба забірника повітря суміщаються з правою та лівою стійками кабіни так, що оператору з робочого місця їх практично не видно.


 Сучасні трактори використовують цілий рік практично в усіх грунтово-кліматичних зонах за температури від 40°С до -30°С. Природно, що без належного захисту кабіна може стати потужним джерелом тепла або холоду й завдати шкоди здоров’ю оператора. Так, у теплий період року в кабінах без засобів нормалізації мікроклімату температура може сягати 50°С і більше, а в холодний період, за температури повітря навколишнього природного середовища -20°С, коливається в межах від 5 до 8°С за допустимої величини згідно з ГОСТ 12.2.120 не менше 14°С.


 Як свідчать результати випробувань, температурний режим і вологість повітря в кабінах вітчизняних тракторів не відповідають вимогам ГОСТ 12.2.019–86. Температура повітря в кабінах тракторів перевищує допустиму величину на 2...8°С.


 У кабінах вітчизняних тракторів використовують приточні вентилятори, що забезпечують зниження температури повітря в кабіні всього на 1...2°С. Під час літніх польових робіт у кабінах тракторів, обладнаних тільки вентиляцією, температура може перевищувати зовнішню на 8...19°С. Тому на тракторах потрібні ефективні засоби нормалізації повітря в кабінах.


 Такими засобами нормалізації мікроклімату обладнано практично всі зарубіжні трактори. В кабінах тракторів кращих зарубіжних зразків мікроклімат нормалізують з допомогою фреонових кондиціонерів; широкий діапазон регулювання температури та застосування тонованих прозорих елементів забезпечують у кабіні комфортні умови праці оператора.


 Важливою є проблема боротьби із шумом. Основні джерела шуму на тракторах — двигун внутрішнього згоряння й трансмісії. Збільшення енергонасиченості тракторів завдяки форсуванню двигунів призводить також і до збільшення шуму на робочому місці. Наразі цю проблему вирішують так: удосконалюють акустичні якості кабіни, герметизують дверні просвіти, важелі та педалі в місцях переходу через підлогу, встановлють кабіни на амортизаторах, використовують сучасні шумопоглинаючі матеріали, а також локалізують джерела шуму.


 Рівень шуму в кабінах вітчизняних тракторів перевищує допустимий на 7–9 дБА. На відміну від кабін зарубіжного виробництва, у вітчизняних недостатньо застосовують усередині кабіни м’яку обшивку, а тому чимало металевих елементів у ній не покриті.


Основною причиною низького рівня безпечності й ергономічності сільськогосподарської техніки є недостатнє використання нашими машинобудівниками технічних засобів забезпечення ергономічних принципів. Для забезпечення комфортних умов у кабінах тракторів конче поторібні: надійний і ефективний кондиціонер, прилаштований до умов сільськогосподарського виробництва, уніфіковані охолоджувачі повітря, опалювально-вентиляційні блоки, ефективні теплоізолюючі матеріали, теплозахисне скло, звукоізолюючі та віброзвукоізолюючі матеріали, фільтруючі матеріали, гумотехнічні вироби для герметизації кабін, сервоприводи, уніфіковані комфортні кабіни, сидіння, технічні засоби капотування двигунів тощо. Для підвищення рівня зв’язків та оптимізації розподілення функцій у системі “людина-машина” потрібна розробка уніфікованих панелей, органів керування, засобів відображення інформації.


Конструювання вітчизняних машин відповідно до сучасних вимог із узгодженням функціональних, експлуатаційних, технологічних, ергономічних та естетичних характеристик — давно назріла проблема. Треба систематично вивчати світовий досвід у питаннях охорони праці, аналізувати рівень безпечності та ергономічності машин і обладнання за результатами випробувань для розробки рекомендацій щодо підвищення безпечності й ергономічності тракторів, сільськогосподарських машин та обладнання.


М. Шкляр, А. Шкляр, П. Войтюк,


УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Інтерв'ю
Николай Орлов
У 2016 році значно зросла кількість рейдерських захоплень підприємств. Серед постраждалих є і  представники аграрного бізнесу. Лише протягом першого півріччя зі скаргами на дії рейдерів до
Тиждень тому президент Зеленський підписав закон, який назвали законом про земельну децентралізацію. Сайт «Пропозиція» вирішив поцікавитися у завідувача кафедри землевпорядного проєктування НУБіП (колишня УСГА), доктора економічних наук... Подробнее

1
0