Спецможливості
Статті

АВТОМАТИЧНІ ПРИСТРОЇ гідравлічних начіпних систем сучасних тракторів (повна версія)

05.06.2008
1204
АВТОМАТИЧНІ ПРИСТРОЇ гідравлічних начіпних систем сучасних тракторів   (повна версія) фото, ілюстрація
Гідравлічна начіпна система сучасних тракторів призначена як для приєднання начіпних, напівначіпних машин і знарядь та керування ними, так і для довантаження задніх ведучих коліс тракторів (ГЗВ) для того, щоб підвищити їх продуктивність і вдосконалити автоматичне регулювання глибини обробітку грунту (САРГ). Під час роботи трактора з начіпними знаряддями застосовують висотний, позиційний, силовий та комбінований способи регулювання глибини обробітку грунту.

Висотний спосіб регулювання полягає в змiнi висоти опорного колеса відносно робочих органів знаряддя. Підняття опорного колеса сприяє збільшенню заглиблення робочих органів у грунт, опускання — зменшенню. Регулювання з допомогою опорного колеса потребує ручного налагодження з вимкнутим двигуном.
Силовий, позиційний i комбінований способи регулювання автоматично підтримують заданий режим роботи i, крім того, виконують функції гідравлічного довантажувача задніх (ведучих) коліс трактора.
Позиційний спосіб регулювання характеризується тим, що встановлене оператором положення начiпного знаряддя на висоті (відносно трактора) автоматично підтримується спеціальним гiдророзподiльником (регулятором): за надмірного опускання знаряддя зусилля від нижніх тяг начіпного механізму че-рез розкоси, поворотний вал із важелями i тягу передається до регулятора, зо-лотник якого сполучає порожнину гiдроцилiндра з насосом (відбувається підняття знаряддя, яке припиниться тоді, коли золотник регулятора займе ней-тральне положення); за надмірного підняття знаряддя золотник регулятора сполучає порожнину гідроцилiндра зі зливною магістраллю гідросистеми (знаряддя під дією власної ваги опускається, повертаючи золотник регулятора в нейтральне положення).
 За силового способу регулювання переміщення золотника в регуляторі зумо-влюється зміною зусилля у верхній тязі начiпного механізму: збільшення тягового опору знаряддя (зростання зусилля) призводить до з’єднання порожнини гiдроцилiндра з нагнітальним каналом насоса (відбувається корекція підйому знаряддя); під час зменшення тягового опору робочих органів відбувається повертання золотника розподільника у зворотному напрямі (порожнина гiдроцилiндра сполучається зi зливною магістраллю, під дією власної ваги начiпне знаряддя опускається).
Як позиційний, так i силовий спосіб регулювання застосовують під час агрегатування трактора з начiпними знаряддями, якi не мають опорних коліс або тоді, коли опорні колеса занадто заглиблюються в грунт.
 Комбінований спосіб — це поєднання висотного iз силовим або позиційним. Рекомендується застосовувати під час роботи з широкозахватними машинами, якi мають опорні колеса, оскільки при цьому вимикаються поперечні перекоси машини, поліпшується прямолiнiйнiсть руху агрегату.
 Пристрій для силового i позиційного регулювання тракторів МТЗ 80 і МТЗ-82 (“Бєларусь 800/820”) складається з регулятора, датчиків i системи керування.
Регулятор є гідравлічним розподільником спеціальної конструкції. Руко-ятка 6 (рис. 1) механізму керування регулятором розміщена в кабiнi праворуч від сидіння. На секторі 5 керування виокремлено три зони: А — регулювання; Б — вимкнено; В — піднімання.
Залежно від заданої глибини обробітку грунту, рукоятку 6 розміщують у будь-якому мiсцi зони А: переміщенням її вперед глибину збільшують, назад — зменшують. Утримання рукоятки в потрібному положенні забезпечують зубча-стим сектором 5 i фіксатором 4, обмежують маховичком 3.
У регуляторi передбачено регулювальний клапан, поворот рукоятки 10 якого регулює швидкість корекції під час пiднiмання.
Датчики призначені для передачі до регулятора сигналу про тягове зусилля чи положення знаряддя.
Датчик силового регулювання розміщено в кронштейні серги центральної тяги начiпного механізму. Датчиком позиційного регулювання слугує поворотний важіль верхнього вала начiпного механізму.
Щоб увімкнути регулятор, слід, як зазначалося, рукоятку 6 механізму керування розташувати у будь-якому положенні зони А. Коли знаряддя, під дією власної ваги, займе належне положення, регулятор підтримуватиме встановлену глибину ходу робочих органів знаряддя, піднімаючи його за надмірного заглиблення або опускаючи під час зменшення глибини.
 Регулятор вимкнено — зона Б. Якщо рукоятку 6 механізму керування перемістити в середнє положення, регулятор буде вимкнений.
Підняття — зона В. Якщо рукоятку 6 перемістити та утримувати в цьому положенні, то золотник регулятора перекриє канал керування перепускним клапаном розподільника і з’єднає нагнітальну порожнину силового циліндра з насосом, внаслідок чого знаряддя пiднiматиметься. Закінчивши піднімання, рукоятку 6 відпускають, i вона під дією пружини повертається в зону Б (регулятор вимкнено).
Трактори “Бєларусь-1005/1025” обладнані універсальною системою автоматичного регулювання, яка забезпечує комбіноване позиційно-силове регулю-вання за будь-якого їх співвідношення. Для цього на кришці корпуса заднього моста трактора встановлено змішувач сигналів, який управляється рукояткою з кабіни через важільно-тросовий привод.
За крайніх (праве і ліве) положень рукоятки керування змішувачем здійс-нюється силовий чи позиційний спосіб регулювання глибини обробітку грунту, в будь-якому проміжному положенні вони комбінуються.
Під час роботи трактора з грунтообробними знаряддями ефективнішим є силовий спосіб регулювання.
 Для одержання відхилень глибини обробітку грунту в межах агротехнічних вимог на грунтах із неоднаковою щільністю (різний опір) рекомендується змішаний спосіб регулювання, за поверхневого обробітку грунту — позиційний.
 Під час оранки полів із неоднаковою щільністю грунту i з нерівним рельєфом (якщо силове i змішане регулювання не забезпечує виконання агротехнічних вимог щодо глибини обробітку грунту) рекомендується застосовувати висотний спосіб регулювання з ГЗВ або комбінований спосіб (силовий з обмеженою дією опорного колеса).
Робота трактора без застосування САРГ. Важіль керування регулятором ставлять у нейтральне положення, рукоятку переключення способів регулювання — в середнє, а кран гідроакумулятора (“Бєларусь-1005/1025”) закривають (гідроакумулятор слугує датчиком ГЗВ).
У цьому разі начiпними машинами керують із допомогою гiдророзподiльника, важіль якого під час роботи зі знаряддями, що мають опорні колеса, повинен бути в положенні “Плаваюче”.
Наладка i робота трактора з ГЗВ. Важелі керування золотниками розподільника встановлюють у положення “Нейтральне”, а рукоятка керування регулятором стоїть на фіксаторі. Маховичок ГЗВ слід повернути до упору проти годинникової стрілки. На початку гін рукоятку керування ГЗВ слід перемістити в крайнє нижнє положення, що відповідає положенню “Скидання тиску”,  i тримати її рукою, доки робочі органи машини не заглибляться в грунт під дією власної ваги. Після зняття зусилля з рукоятки повзун ГЗВ автоматично займе положення “Увімкнений”.
 Якщо під час наладки опорне колесо знаряддя не копіює рельєфу грунту, слід зменшити тиск підпору обертанням маховичка за годинниковою стрілкою до забезпечення стійкого руху начiпного знаряддя. При цьому слід пам’ятати, що зміна тиску підпору відбувається не одночасно з обертанням маховичка, а дещо запізнюється, тому змінювати положення маховичка потрібно після проходження трактором 50–100 м.
 Після кінцевого встановлення тиску підпору треба відрегулювати начiпний механізм зміною довжини центральної тяги.
Працюючи на щільніших грунтах, де відбувається короткочасне зменшення глибини обробітку грунту, ГЗВ слід перевести в положення “Скидання тис-ку”, при цьому тиск підпору зменшиться i збільшиться глибина обробітку. Пі-сля проходження щільної ділянки рукоятку відпускають, i вона повертається в положення “Увімкнений”.
 Для роботи трактора із застосуванням силового, позиційного i змішаного способів регулювання важелі керування золотниками розподільника встановлюють у положення “Нейтральне”, а керування повзуном ГЗВ — “Вимкнено”. Рукоятку 10 крана швидкості корекції повертають проти годинникової стрілки до упору. Ввімкнення одного з обраних способів регулювання проводять у крайньому верхньому положенні знаряддя, що агрегатується. При цьому:
1. На початку гону обмежувач 3 ходу важеля 6 перемістити в крайнє переднє положення, а важіль 6 — уперед по вирізу до одержання потрібної глибини обробітку грунту (потрібного положення знаряддя відносно остова трактора) i зафіксувати його в цьому положенні обмежувачем ходу (маховичком) 3.
2. Наприкінці гону для піднімання знаряддя важіль 6 регулятора треба пере-вести в положення “Піднімання” та утримувати його так до закінчення підні-мання (в положення “Нейтральне” він повертається автоматично).
3. Робота на підвищених швидкостях руху може супроводжуватися поштовхами. У цьому разі рукоятку 10 крана регулювання швидкості корекції потрібно повернути за ходом годинникової стрілки (до послаблення поштовхів).
4. Поліпшення дії силового способу регулювання глибини обробітку грунту, залежно від щільності (тягового опору), досягається завдяки перестановці центральної тяги у відповідних отворах кронштейна кріплення її до остова трактора (на легких грунтах центральну тягу вставляють у розташовані вище отвори, на важких — у нижчі).


А. Окоча, Я. Білоконь,
доценти НАУ

Інтерв'ю
Теплица
Сучасне життя диктує необхідність ІТ- модернізації вітчизняних агропідприємств, проте новітніми технологіями поки що володіє лише десята частина підприємств. 
КАБП
Завдяки проведенню реформ, Україна сьогодні має найбільший за останній час інвестиційний потенціал. До найважливіших міжнародних партнерів України належить Канада.

1
0