Спецможливості
Статті

Альтернативні методи контролю якісного складу молока корів за лактацію

05.06.2008
435
Альтернативні методи контролю якісного складу молока корів за лактацію фото, ілюстрація
Альтернативні методи контролю якісного складу молока корів за лактацію

Індивідуальний облік продуктивності є основою об’єктивної оцінки племінної цінності тварин. Оцінка корів за молочною продуктивністю один раз на місяць (10–11 проб за лактацію) забезпечує достатньо точні результати. Похибка методу не перевищує 3–4% за надоєм молока, 0,24% — за вмістом жиру і 0,10% — за вмістом білка.
Проте практика свідчить, що цей метод контролю молочної продуктивності, особливо у великих стадах, є трудомістким, він потребує спеціального обладнання та кваліфікованого персоналу. У зв’язку з цим виникає необхідність пошуку дешевших і менш трудомістких методів тестування корів. На наш погляд, оцінку корів за якісним складом молока доцільно удосконалювати в напрямі скорочення числа тестів упродовж лактації та продуктивного життя.
Дослідження проведено на тваринах української чорно-рябої породи за схемою: щомісячні контрольні надої молока для визначення молочної продуктивності у поєднанні з визначенням жиру і білка в молоці один раз на два-три місяці із добової проби протягом лактації (таблиця).
На підставі експериментальних та аналітичних досліджень встановлено, що за контролю один раз на два місяці стандартне відхилення похибки становило 0,11–0,12% для вмісту жиру в молоці і 0,06–0,012% — для вмісту білка. Коефіцієнти кореляції були високими й вірогідними: для жиру — 0,86–0,88, для білка — 0,78–0,90. У 60–70% випадків абсолютне відхилення результатів вмісту жиру за лактацію не перевищувало 0,10%, білка — 0,06%.
Одержані дані свідчать про незначні відхилення між методом оцінки ознак один раз на три місяці і щомісячним контролем. Похибка при цьому не перевищувала 0,15% за вмістом жиру і 0,12% — за вмістом білка в молоці, а кореляція між показниками вмісту жиру і білка за лактацію становила 0,87–0,90 і 0,72–0,78, відповідно.
За тестування корів один раз за лактацію (наприкінці п’ятого місяця) вміст жиру становив 3,34%, похибка методу — 0,14%, коефіцієнт кореляції — 0,86, а для білка, відповідно, 3,08%; 0,11; 0,85.
Точність обліку молочної продуктивності за скороченою кількістю аналізів впродовж лактації залежала від тривалості інтервалу між отеленням і першою оцінкою тварин. Встановлено, що перше тестування корів слід проводити не раніш ніж через 15 днів після їх отелення.
Отже, оцінка молочної продуктивності корів за лактацію, яка базується на щомісячному зважуванні молока і чотирьох-п’яти аналізах за рівні проміжки часу, забезпечує об’єктивну інформацію щодо вмісту жиру і білка в молоці, необхідну для ведення селекційно-племінної роботи й організації нормованої годівлі тварин.
Впровадження запропонованих методів дасть змогу удвічі збільшити число підконтрольних корів та знизити витрати коштів для проведення оцінки корів.
Г. Гавриленко,
М. Гавриленко,
ІРГТ

Інтерв'ю
Щороку дистриб’юторам українського аграрного ринку стає дедалі важче працювати. Вони вимушені переглядати своє ставлення до процесу дистриб’юції, трансформуватися із просто продавців матеріально-технічних цінностей (МТЦ) у постачальників... Подробнее
Валентина Болоховська, лауреат Державної премі України в галузі науки й техніки, один із засновників "БТУ-Центр"
«БТУ-Центр» — один із найвідоміших в Ук­раїні вітчиз­ня­них ви­роб­ників біологічних про­дук­тів для сільсько­го гос­по­дар­ст­ва. Ком­панія пра­цює з 1999 ро­ку, й звідтоді на ри­нок ви­ве­де­но чи

1
0